קישור לגיליון סגנונות חיצוני של CSS

למד כיצד ניתן להפחית מאמץ וזמן בעריכה על-ידי קישור דפי אינטרנט של Dreamweaver לגיליון סגנונות נפוץ וחיצוני של CSS.

כשעורכים גיליון סגנונות CSS חיצוני, כל המסמכים המקושרים אליו מתעדכנים ומשקפים את שינויי העריכה. ניתן לייצא סגנונות CSS קיימים במסמך כדי ליצור גיליון סגנונות CSS חדש, ולקשר את המסמך לגיליון סגנונות חיצוני כדי להחיל את הסגנונות שבו.

ניתן לקשר לדפים כל גיליון סגנונות שיצרת באתר או העתקת לאתר. בנוסף, Dreamweaver מגיע עם גיליונות סגנונות מובנים שניתן להעביר אוטומטית לאתר ולקשר לדפים.

 1. פתח את CSS Designer על ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר ב-Window > CSS Designer.
  • הקש Shift + F11.
 2. ב-CSS Designer, לחץ על הסימן + ליד Sources, ובחר Attach Existing CSS File.

  צרף קובץ CSS קיים
  צרף קובץ CSS קיים

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על Browse כדי לבחור גיליון סגנונות CSS חיצוני.

  • הקלד את הנתיב לגיליון הסגנונות בתיבה File/URL.

 4. באפשרות Add As, בחר אחת מהאפשרויות:
  • ליצירת קישור בין המסמך הנוכחי לגיליון סגנונות חיצוני, לחץ על Link. הדבר יוצר קישור של תג href בקוד HTML, ומפנה לכתובת URL שבה ממוקם גיליון הסגנונות שפורסם. שיטה זו נתמכת ב-Microsoft Internet Explorer וב-Netscape Navigator.

  • לא ניתן להשתמש בתג מקושר להוספת הפניה מגיליון סגנונות חיצוני אחד לגיליון אחר. אם ברצונך לקנן גיליונות סגנונות, יש להשתמש בפקודת ייבוא. רוב הדפדפנים מזהים גם את פקודת הייבוא בתוך דף (ולא רק בתוך גיליונות סגנונות). יש הבדלים דקים כיצד מאפיינים מתנגשים נפתרים כשכללים חופפים קיימים בגיליונות סגנונות חיצוניים מקושרים לעומת כאלה שיובאו לדף. אם ברצונך לבצע ייבוא של גיליון סגנונות חיצוני במקום קישור לגיליון סגנונות חיצוני, בחר Import.

 5. בתפריט הנפתח Media, ציין את המדיה המיועדת של גיליון הסגנונות.

  למידע נוסף בנושא גיליונות סגנונות תלויי-מדיה, עיין באתר האינטרנט של World Wide Web Consortium בכתובת www.w3.org/TR/CSS21/media.html.

 6. לחץ על הלחצן Preview כדי לוודא שגיליון הסגנונות מחיל את הסגנונות הרצויים על הדף הנוכחי.

  אם הסגנונות שהוחלו אינם הסגנונות שציפית להם, לחץ על Cancel להסרת גיליון הסגנונות. הדף יחזור למראה הקודם שלו.

 7. לחץ על OK.
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון