Werken met het Adobe Color-deelvenster

Adobe® Color® is een webtoepassing waarmee u kleurthema's die u in een project gebruikt, kunt maken en delen. Ook kunt u deze webtoepassing gebruiken om met kleurthema's te experimenteren. Animate (voorheen Flash Professional CC) is geïntegreerd met het deelvenster van Adobe Color waarin u de kleurthema's die u in de Adobe Color-toepassing hebt gemaakt of als favoriet hebt gemarkeerd, kunt weergeven en gebruiken. Ga naar deze koppeling voor meer informatie over Adobe Color.

Deelvenster van Adobe Color

In Animate geeft het Adobe Color-deelvenster (Venster > Extensies > Adobe Color-thema's) het volgende weer:

 • Thema's die u hebt gemaakt en die zijn gesynchroniseerd met uw account op de Adobe Color-website (color.adobe.com).
 • Openbare thema's die u hebt gemarkeerd als favoriete thema's op de Adobe Color-website.
   

De Adobe ID die u in Animate gebruikt, wordt automatisch gebruikt voor aanmelding bij de Adobe Color-website. Hierbij wordt het Color-deelvenster vernieuwd.

 Als er geen Color-id is gekoppeld aan de referenties die u in Animate gebruikt, wordt er automatisch een Color-id gemaakt op basis van uw Animate-gebruikersgegevens. Daarna hebt u met de gebruikersgegevens van uw Adobe ID toegang tot de Adobe Color-website.

Het deelvenster Color gebruiken

 Het deelvenster Color werkt alleen als u een verbinding hebt met internet wanneer u Animate start. Het deelvenster Color kan niet worden gebruikt als u geen internetverbinding hebt.

In het deelvenster Color hebt u alleen leesrechten voor de stalen en kleurthema's die hier beschikbaar zijn. U kunt een staal of thema rechtstreeks vanuit het deelvenster Kleur gebruiken voor uw illustraties. Als u echter een staal of kleurthema wilt wijzigen, moet u de staal of het kleurthema eerst toevoegen aan het deelvenster Stalen.

 1. Klik op Venster > Extensies > Adobe Color-thema's om het deelvenster Color te openen.

  Alle thema's die beschikbaar zijn in uw Adobe Color-account op het moment dat Animate wordt gestart, worden in het deelvenster Color weergegeven.

 2. Als u een thema hebt toegevoegd in Color nadat u Animate hebt gestart, klikt u in het deelvenster Color op Vernieuwen om ook dit nieuwste thema in het deelvenster weer te geven.

  A. Thema zoeken op naam B. Pictogram favoriete thema C. Pictogram themamap D. Vernieuwen E. Color-website starten F. Themanaam 

   In het deelvenster Color worden de thema's weergegeven die u hebt gemaakt, gewijzigd of gemarkeerd als favoriet (vermeld onder Adobe Color-website > Mycolor).

 3. U kunt een volledig thema toevoegen aan uw deelvenster Stalen (Venster > Stalen) door op de pictogrammen Themamap of Favoriete thema te klikken. Het thema wordt toegevoegd aan de map Color in het deelvenster Stalen.

 4. Als de lijst met thema's erg lang is, gebruikt u het zoekvak om het gewenste thema te vinden. Zoekopdrachten worden uitgevoerd op de namen van de thema's.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account