Handboek Annuleren

Afbeeldingen en video's exporteren met Animate

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tussenvoegingsanimaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Over tussenvoegingsanimaties met beweging
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Tussenvoegingen met vormen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Objecten tekenen en maken met Animate
  9. Lijnen en vormen omvormen
  10. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  11. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  12. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  13. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  14. Werken met klassieke tekst in Animate
  15. Illustraties opnemen in Animate
  16. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  17. 3D-afbeeldingen
  18. Werken met symbolen in Animate
  19. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  20. Werken met bibliotheken in Animate
  21. Geluiden exporteren
  22. Objecten selecteren in Animate CC
  23. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  24. Overvloeimodi toepassen
  25. Objecten rangschikken
  26. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  27. Meertalige tekst
  28. De camera gebruiken in Animate
  29. Grafische filters
  30. Geluid en ActionScript
  31. Tekenvoorkeuren
  32. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  12. Scripts schrijven en beheren
  13. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  14. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  15. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  17. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  9. Tips en trucs: Videoconventies
  10. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  11. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  12. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  13. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  14. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  15. Projectorbestanden exporteren
  16. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  17. HTML-publicatiesjablonen
  18. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  19. Snel uw animaties delen en publiceren
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

 

Voorkeuren van apps exporteren

U kunt schakelen tussen de voorkeuren voor experts en beginners.  U kunt ook uw eigen app-instellingen als één bestand exporteren, inclusief de werkbalkinstelling, sneltoetsen voor het toetsenbord en andere instellingen.  Pas uw app-voorkeuren toe op al uw apparaten door ze eenvoudigweg als een bestand te exporteren en importeren.

Voorkeuren van apps exporteren

Voorkeuren exporteren
Voorkeur exporteren: exporteer alle of een selectie van uw opgeslagen instellingen en gebruik deze op andere computers of deel ze met andere gebruikers

Afbeeldingen exporteren

PNG-reeks

U kunt een aantal afbeeldingsbestanden exporteren uit een individuele filmclip of knop of uit een grafisch symbool in de bibliotheek of in het werkgebied. Tijdens het exporteren maakt Animate (voorheen Flash Professional) een afzonderlijk afbeeldingsbestand voor elk frame in het symbool. Als u exporteert uit het werkgebied, blijven alle transformaties (bijvoorbeeld schaling) die u op de symboolinstantie hebt toegepast, behouden in de afbeeldingsuitvoer.

Een PNG-reeks exporteren:

 1. Selecteer één filmclip, knop of grafisch symbool in de bibliotheek of in het werkgebied.

 2. Klik er met de rechtermuisknop op en kies PNG-reeks exporteren.

 3. Kies een locatie voor de uitvoer in het dialoogvenster Opslaan als en klik op OK.

   

 4. Configureer de gewenste opties in het dialoogvenster PNG-reeks exporteren.

  Breedte: de breedte van de uitgevoerde afbeelding. U kunt de uitvoer schalen door deze waarde te wijzigen. De standaardinstelling is de breedte van de symboolinhoud.

  Hoogte: de hoogte van de uitgevoerde afbeelding. U kunt de uitvoer schalen door deze waarde te wijzigen. De standaardinstelling is de hoogte van de symboolinhoud.

  Resolutie: hiermee bepaalt u de resolutie van de uitgevoerde afbeelding. De standaardinstelling is 72 dpi.

  Kleuren: de bitdiepte van de uitgevoerde afbeelding. U kunt 8, 24 of 32 bits selecteren. De standaardwaarde is 32 bits en biedt ondersteuning voor transparantie. De opties voor 24 bits en 8 bits bieden geen ondersteuning voor transparantie en als u een van deze opties selecteert, verandert de instelling Achtergrond in Werkgebied. Zie verderop.

  Achtergrond: de kleur die u als achtergrondkleur voor de uitgevoerde afbeelding wilt gebruiken. Deze instelling is alleen beschikbaar als de optie Kleuren is ingesteld op 8 bits of 24 bits. Als de optie Kleuren is ingesteld op 32 bits, is de achtergrond van de afbeelding altijd transparant. Als de optie Kleuren is ingesteld op 8 bits of 24 bits, wordt voor de achtergrond standaard de werkgebiedkleur gebruikt. Met 8-bits of 24-bits afbeeldingen kunt u de instelling wijzigen in Dekkend en vervolgens een achtergrondkleur kiezen in de Kleurkiezer. U kunt ook een alfawaarde voor de achtergrond kiezen om transparantie te maken.

  Vloeiend: hiermee schakelt u het vloeiend maken van de randen van de uitgevoerde afbeelding in of uit. Schakel deze optie uit als u geen transparante achtergrond gebruikt en als de afbeeldingen die op een achtergrondkleur plaatst, afwijken van de huidige kleur van het werkgebied.

 5. Klik op Exporteren om de PNG-reeks te exporteren.

Geanimeerde GIF exporteren

U kunt geanimeerde GIF-bestanden in Animate exporteren door de volgende stappen uit te voeren: 

 1. Ga naar Bestand > Exporteren > Geanimeerde GIF exporteren

  Er wordt een dialoogvenster weergegeven. 

 2. Kies de gewenste opties in het dialoogvenster en klik op Gereed om de animatie te exporteren als een geanimeerd GIF-bestand. 

  U kunt ook een statisch GIF-afbeeldingsbestand exporteren door Bestand > Exporteren > Afbeelding exporteren te kiezen.

Afbeeldingen en illustraties exporteren naar CC Libraries

Als u uw afbeeldingen of illustraties wilt exporteren naar CC Libraries, selecteert u Venster > CC Libraries

Het venster CC Libraries wordt weergegeven. 

Klik op het +-pictogram in de linkerbenedenhoek van het venster CC Libraries, selecteer de afbeeldingen of illustraties en klik op Toevoegen.

FXG (Graphics Interchange Format-indeling) (verouderd in Animate)

Informatie over FXG-bestanden

De FXG-indeling is een Graphics Interchange Format-indeling voor het Animate/Flash-platform. FXG is gebaseerd op een subset van MXML, de op XML gebaseerde programmeertaal die wordt gebruikt door het Flex-raamwerk. Dankzij de FXG-indeling kunnen ontwerpers en ontwikkelaars effectiever samenwerken omdat ze grafische inhoud kunnen uitwisselen met hoge nauwkeurigheid. Ontwerpers kunnen met de Adobe-ontwerptools afbeeldingen maken die ze kunnen exporteren naar de FXG-indeling. Vervolgens kunt u het FXG-bestand gebruiken in programma's als Adobe Flash Builder en Adobe Flash Catalyst om allesomvattende internet-ervaringen en -toepassingen te maken.

Wanneer u een FXG-bestand maakt, worden vectorafbeeldingen rechtstreeks opgeslagen in het bestand. Elementen waarvoor geen overeenkomende tag beschikbaar is in FXG, worden geëxporteerd als bitmapafbeeldingen waarnaar vervolgens wordt verwezen in het FXG-bestand. Het gaat hierbij onder andere om bitmaps, bepaalde filters en overvloeimodi, verlopen, maskers en 3D. Enkele van deze effecten kunnen worden geëporteerd als FXG, maar kunnen niet worden geïmporteerd door de toepassing die het FXG-bestand opent.

Als u een bestand met vector- en bitmapafbeeldingen exporteert met de FXG-exportfunctie, wordt behalve het FXG-bestand ook een aparte map gemaakt. Deze map heeft de naam <bestandsnaam.assets> en bevat de bitmapafbeeldingen die zijn gekoppeld aan het FXG-bestand.

Meer informatie over de FXG-bestandsindeling vindt u in de FXG 2.0-specificatie.

Beperkingen bij het exporteren van FXG-bestanden

In Animate kunnen een of meer objecten in het werkgebied worden gebruikt en naar FXG worden geëxporteerd. Namen van objecten en lagen blijven behouden wanneer u bestanden naar de FXG-indeling exporteert.

Voor de volgende items geldt een beperking wanneer u ze naar een FXG-bestand opslaat:

 • Schaal-9-rasters: worden geëxporteerd, maar kunnen alleen door Adobe Illustrator worden gelezen.

 • Geluid en video: worden niet geëxporteerd.

 • Componenten: worden niet geëxporteerd.

 • Tweens en animatie met meerdere frames: worden niet geëxporteerd, maar een geselecteerd frame wordt geëxporteerd als een statisch object.

 • Ingesloten lettertypen: worden niet geëxporteerd.

 • Knopsymbolen: Animate exporteert alleen de toestand Omhoog van knoppen.

 • 3D-eigenschappen: worden niet geëxporteerd.

 • Eigenschappen voor omgekeerde bewegingen (Inverse Kinematics of IK): worden niet geëxporteerd.

 • Tekstkenmerken: sommige kenmerken worden mogelijk niet geëxporteerd.

Animate-inhoud exporteren naar de FXG-indeling

In Animate kunt u op twee manieren inhoud exporteren naar de FXG-indeling.

 • Als u objecten in het werkgebied wilt exporteren naar de FXG-indeling, selecteert u de desbetreffende objecten en kiest u Exporteren > Selectie exporteren. Selecteer vervolgens de FXG-indeling in het menu Bestandstype.

 • Als u het hele werkgebied in de FXG-indeling wilt opslaan, kiest u Exporteren > Afbeelding exporteren en selecteert u vervolgens de optie Adobe FXG in het menu Bestandstype.

JPEG-reeks en JPEG-afbeelding

Deze opties komen overeen met de JPEG-opties voor Publicatie-instellingen. Identiek aan scherm zorgt echter dat de geëxporteerde afbeelding overeenkomt met de grootte van de Animate-inhoud die op uw scherm wordt weergegeven. Identiek aan film zorgt dat de JPEG-afbeelding dezelfde grootte heeft als de Animate-inhoud en dat de hoogte-breedteverhouding van de oorspronkelijke afbeelding behouden blijft.

PNG-reeks en PNG-afbeelding

De exportopties voor PNG zijn vergelijkbaar met de publicatie-instellingen voor PNG (die u ook kunt toepassen), met de volgende uitzonderingen:

Afmetingen

Stelt de grootte van de geëxporteerde bitmapafbeelding in op het aantal pixels dat u in de velden Breedte en Hoogte invoert.

Resolutie

- voer een resolutie in dpi in. Selecteer Identiek aan scherm om de schermresolutie te gebruiken en de hoogte-breedteverhouding van uw oorspronkelijke afbeelding te behouden.

Kleuren

Dit is hetzelfde als de optie Bitdiepte op het tabblad Publicatie-instellingen voor PNG-bestanden. Hiermee kunt u het aantal bits per pixel instellen dat wordt gebruikt bij het maken van de afbeelding. Selecteer 8-bits voor een 256-kleurenafbeelding; selecteer 24-bpc voor duizenden kleuren; selecteer 24-bpc met alfa voor duizenden kleuren met transparantie (32 bpc). Hoe groter de bitdiepte, hoe groter het bestand.

Opnemen

- hiermee kunt u het minimale afbeeldingsgebied exporteren of de volledige documentgrootte opgeven.

Opmerking:

De afmetingen van het geëxporteerde GIF-bestand mogen niet meer dan 4000 pixels bedragen. Deze beperking is van toepassing in CS6 en later.

Opmerking:

De optie Effen kleuren ditheren werkt niet wanneer de optie 256 kleuren is geselecteerd. Dit betekent dat de GIF-afbeelding niet wordt geditherd als het geselecteerde kleurenschema voor de GIF 256 kleuren bevat.

(Verouderd in Animate) Bitmapafbeelding (BMP)

Maak bitmapafbeeldingen voor gebruik in andere toepassingen. Het dialoogvenster Bitmap exporteren bevat de volgende opties:

Afmetingen

- stelt de grootte van de geëxporteerde bitmapafbeelding in pixels in. De grootte die u opgeeft heeft altijd dezelfde hoogte-breedteverhouding als uw originele afbeelding.

Resolutie

- stelt de resolutie van de geëxporteerde afbeelding in dpi (dots per inch) in en berekent automatisch de breedte en hoogte op basis van de grootte van uw tekening. Selecteer Identiek aan scherm om de schermresolutie zo in te stellen dat deze overeenkomt met de monitor.

Kleurdiepte

- geeft de bitdiepte van een kleur op. Sommige Windows-toepassingen ondersteunen de nieuwere 32-bpc (bits per channel) diepte voor bitmapafbeeldingen niet. Als u problemen hebt met een 32-bpc indeling, kunt u de 24-bpc indeling gebruiken.

Vloeiend maken

- past anti-alias op de geëxporteerde bitmap toe. Anti-alias maakt een bitmapafbeelding van hogere kwaliteit, maar het kan een halo van grijze pixels rond een afbeelding op een gekleurde achtergrond maken. Hef deze optie op wanneer een halo wordt weergegeven.

Animate-document (SWF)

Exporteer het gehele document als Flash SWF-bestand om de Animate-inhoud in een andere toepassing te plaatsen, zoals Dreamweaver. Animate exporteert het SWF-bestand met de huidige instellingen in het dialoogvenster Publicatie-instellingen voor het FLA-bestand.

HD-video's exporteren met Adobe Media Encoder

In Animate kunt u tweens, symbolen en afbeeldingen exporteren naar verschillende HD-video-indelingen. De functie voor video-export is verbeterd en biedt een naadloze integratie met Adobe Media Encoder.

In Animate kunt u een willekeurige video-indeling en de bijbehorende voorinstellingen kiezen die door AME worden ondersteund, en als u de juiste optie selecteert, zorgt Animate ervoor dat de video in de wachtrij wordt geplaatst en zelfs automatisch in AME wordt verwerkt. U krijgt een melding zodra de verwerking is voltooid.

Bovendien kunt u alle scènes of een gewenste scène exporteren om te herhalen. Voor een specifieke scène kunt u alle frames of een reeks frames exporteren.

De HD-video's die u exporteert met Animate kunnen worden gebruikt met communicatietoepassingen voor videoconferenties, streaming en delen.

Standaard kan Animate alleen exporteren naar .MOV-bestanden (QuickTime Movie). Voor deze exportfunctie dient u de laatste versie van QuickTime Player te installeren, aangezien Animate voor het exporteren van MOV-bestanden QuickTime-bibliotheken gebruikt.

De workflow voor het exporteren van HD-video's is gewijzigd, aangezien Animate nu geïntegreerd is met Adobe Media Encoder. U kunt MOV-bestanden nu omzetten in verschillende andere indelingen. Daarom is Adobe Media Encoder geoptimaliseerd en worden alleen exportindelingen weergegeven die relevant zijn voor Animate-inhoud. Zie Video en audio coderen en exporteren voor meer informatie over het coderen en exporteren van video's met Adobe Media Encoder.

Opmerking:

Adobe Media Encoder wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u Animate installeert vanuit de Creative Cloud-bureaubladtoepassing.

Verschillen tussen de vorige en de nieuwste workflows voor het exporteren van video's

De nieuwe workflow verschilt van de workflow voor het exporteren van video's in CS6 en eerder.

Dit zijn de grootste verschillen:

 • Integratie met Adobe Media Encoder: Animate is geïntegreerd met Adobe Media Encoder 7.0, en de eerdere versies waren niet afhankelijk van AME.
 • Exportindelingen: Animate kan alleen naar QuickTime-films exporteren.
 • HD-video's: met Animate kunt u HD-video's exporteren.

De CS6-workflow kende bovendien de volgende problemen:

 • Het exporteren naar MOV-bestanden met gebruik van QuickTime leidde vaak tot fouten en nam veel geheugen in beslag.
 • Bij het exporteren naar AVI-bestanden werd geen ondersteuning verschaft voor filmclips.

In Animate zijn deze problemen opgelost, inclusief het probleem met weggevallen frames. Met de Adobe Media Encoder-workflow kunt u bestanden met Animate naadloos exporteren naar de MOV-indeling. Met de nieuwe AME-workflow kunt u Animate-inhoud exporteren naar MOV-bestanden. Daarna kunt u AME gebruiken om de MOV-bestanden om te zetten in elke gewenste bestandsindeling.

Exporteren begint bij frame #2

Afhankelijk van hoe de tijdlijn is gestructureerd, kan de geëxporteerde video het resultaat zijn van een van de volgende scenario's:

 1. Als er zich meer dan één frame op de hoofdtijdlijn bevindt, begint het exporteren vanaf frame #2.
 2. Als er zich slechts één frame op de hoofdtijdlijn bevindt, zal bij het exporteren ook frame #1 worden opgenomen.
 3. Als er zich meer dan één frame op de hoofdtijdlijn bevindt en ActionScript of geluid wordt toegevoegd aan frame #1, wordt dit niet aangeroepen.

HD-video exporteren

Ga als volgt te werk voordat u video's gaat exporteren:

 1. Maak of open een bestaand FLA-bestand.

 2. KiesBestand > Exporteren > Video exporteren.

  Video over exporteren
  Het dialoogvenster Video exporteren

 3. In het dialoogvenster Video exporteren nemen de waarden voor Renderbreedte en Renderhoogte de breedte- en hoogtewaarden over die zijn ingesteld voor de werkgebiedgrootte.

 4. Kies de gewenste opties in het dialoogvenster Video exporteren.

  • Rendergrootte H en B: configureer de rendergrootte op basis van de resolutie waarin u wilt exporteren, afhankelijk van de vraag of u HD-video of een normale resolutie wilt exporteren. Stel de waarden gelijk aan de Breedte en Hoogte van het Werkgebied. Als u de waarden voor de Renderbreedte en de Renderhoogte wilt wijzigen, dient u de grootte van het Werkgebied dienovereenkomstig aan te passen. Animate behoudt de hoogte-breedteverhouding die geldt voor de afmetingen van het werkgebied.
  • Werkgebiedkleur negeren (alfakanaal genereren): er wordt een alfakanaal gemaakt met gebruik van de werkgebiedkleur. Het alfakanaal wordt gecodeerd als een transparante track. U kunt de geëxporteerde QuickTime-film boven andere inhoud plaatsen om de achtergrondkleur of -scène te veranderen.
  • Video in Adobe Media Encoder omzetten: schakel deze optie in als u het geëxporteerde MOV-bestand in een andere indeling wilt omzetten met gebruik van AME. Als deze optie wordt geselecteerd, wordt AME gestart nadat Animate de video volledig heeft geëxporteerd.
  • Pad voor de geëxporteerde video: typ het pad waar u de video naartoe wilt exporteren of blader naar dit pad.
  • Exporteren stoppen: geef aan wanneer Animate het exporteren moet beëindigen.
   • Wanneer laatste frame is bereikt: schakel deze optie in als u het exporteren wilt beëindigen bij het laatste frame.
  Stop met exporteren wanneer het laatste frame is bereikt
  Stop met exporteren wanneer het laatste frame is bereikt

  • Exporteren stoppen: geef aan wanneer Animate het exporteren moet beëindigen.
   • Na verstreken tijd: schakel deze optie in en geef het tijdbereik op waarna u het exporteren wilt beëindigen. Met deze optie kunt u secties van de video afzonderlijk exporteren.
  Stop met exporteren na 1 minuut en 15 seconden
  Stop met exporteren na 1 minuut en 15 seconden

  Stop met exporteren na 3 seconden
  Stop met exporteren na 3 seconden

 5. Klik op Exporteren. Als u de optie Video in Adobe Media Encoder omzetten hebt ingeschakeld, wordt AME gestart en is het geëxporteerde MOV-bestand beschikbaar in een nieuwe wachtrij. Zie Video en audio coderen en exporteren voor meer informatie over het coderen en converteren van video's met behulp van AME.

SVG-reeks exporteren

Met de nieuwe exportinstellingen kunnen gebruikers ook de huidige tijdlijn exporteren als SVG-reeks. Klik op Bestand > Exporteren > Film exporteren… en selecteer de optie Opslaan als type > SVG-reeks.

SVG-reeks exporteren
SVG-reeks exporteren

Geanimeerde elementen exporteren naar video's, geanimeerde GIF-bestanden en meer

Animate biedt een efficiënt publicatieproces bij het exporteren van uw animatie-elementen naar geanimeerde GIF-bestanden, video's en meer. Wilt u weten hoe u uw animatie kunt exporteren? Bekijk de tutorial aan het einde van dit voorbeeld en voer de volgende stappen uit.

 1. Klik op Bestand> Exporteren> Video exporteren.

 2. Kies de volgende opties in het dialoogvenster Video exporteren:

  • Rendergrootte: stel de waarden gelijk aan de breedte en hoogte van het werkgebied.
  • Werkgebiedkleur negeren (alfakanaal genereren): er wordt een alfakanaal gemaakt met gebruik van de werkgebiedkleur.
  • Video converteren in Adobe Media Encoder: hiermee wordt het geëxporteerde MOV-bestand omgezet naar een andere indeling.
  • Exporteren stoppen: kies de gewenste optie om het exporteren te beëindigen.
  • Bladeren: voer het pad in waarnaar u de video wilt exporteren.
 3. Klik op Exporteren.

Uw animatie-elementen exporteren naar video, geanimeerde GIF's en andere indelingen.

Bekijk de video om te weten hoe u uw video's kunt exporteren naar geanimeerde GIF-bestanden en andere indelingen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online