Overzicht

In Adobe Animate CC-documenten wordt de tijdsduur opgedeeld in frames, net als bij films. Frames zijn de kern van elke animatie en bepalen elk segment van tijd en beweging. Het totale aantal frames in uw film en de snelheid waarmee ze worden afgespeeld, bepalen samen de totale lengte van uw film. Hieronder vindt u een korte beschrijving van enkele frameconcepten ter referentie.

Frames

In de tijdlijn werkt u met deze frames om de inhoud van uw document te ordenen en beheren. U plaatst frames in de tijdlijn in de volgorde waarin u de frameobjecten in de uiteindelijke inhoud wilt weergeven.

Hoofdframe

Een hoofdframe is een frame waarbij een nieuwe symboolinstantie in de tijdlijn verschijnt. Een hoofdframe kan ook een frame met ActionScript®-code zijn waarmee een bepaald aspect van het document wordt beheerd. U kunt ook een leeg hoofdframe toevoegen aan de tijdlijn als een tijdelijke aanduiding voor symbolen die u later wilt toevoegen, of om het frame leeg te laten.

Met hoofdframes kunt u een positie instellen en ankerpunten, handelingen, opmerkingen enzovoort toevoegen. 

Frame-&-Keyframe

Bereik

Met op bereik gebaseerde frameselectie kunt u met één klik een aantal frames tussen twee hoofdframes selecteren.

Bereik voor statische frames

Met dit type bereik is dezelfde inhoud beschikbaar voor de volledige duur van het bereik. Gebruik deze optie wanneer u afbeeldingen voor een vaste tijdsduur moet weergeven. 

Bereik met getweende frames

In een bereik met getweende frames verandert de inhoud voor elk frame binnen het bereik. Gebruik dit type voor animaties. 

Framespan

Frames toevoegen of invoegen in de tijdlijn

 • Selecteer Invoegen > Tijdlijn > Frame (F5) om een nieuw frame in te voegen.

 • Als u een hoofdframe wilt maken, selecteert u Invoegen > Tijdlijn > Hoofdframe (F6). U kunt ook met de rechtermuisknop (Windows) of met Control‑klik (Macintosh) klikken op het frame waar u een hoofdframe wilt plaatsen en vervolgens Hoofdframe invoegen selecteren in het contextmenu.

timeline-keyframes
insert-keyframe
 • Als u een leeg hoofdframe wilt maken, selecteert u Invoegen > Tijdlijn > Leeg hoofdframe. U kunt ook met de rechtermuisknop (Windows) of met Control-klik (Macintosh) klikken op het frame waar u een hoofdframe wilt plaatsen en vervolgens Leeg hoofdframe invoegen selecteren in het contextmenu.

Frames selecteren en labels aan frames toevoegen in de tijdlijn

In Animate kunt u op twee manieren een frame selecteren. U kunt frames ook voorzien van een label om de inhoud van het frame te ordenen. 

In Animate kunt u op twee manieren een frame in de tijdlijn selecteren. In een op frames gebaseerde selectie (standaard) selecteert u individuele frames in de tijdlijn. In een op bereik gebaseerde selectie, wordt de gehele framereeks, van hoofdframe naar hoofdframe, geselecteerd wanneer u op een frame in de reeks klikt. 

Frames in de tijdlijn selecteren

Enkele of meerdere frames selecteren

 • Klik op een frame om het te selecteren. 
 • Als u meerdere opeenvolgende frames wilt selecteren, sleept u de cursor over de frames of houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u op de extra frames klikt.

 • Als u meerdere, niet-opeenvolgende frames wilt selecteren, klikt u op de frames terwijl u de toets Ctrl (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt.

 • Als u alle frames in de tijdlijn wilt selecteren, kiest u Bewerken > Tijdlijn > Alle frames selecteren.

Op bereik gebaseerde frameselectie

Als u het op bereik gebaseerde selectietype wilt gebruiken, moet u dit type opgeven in de Animate-tijdlijn door op het hamburgerpictogram rechtsboven te klikken en vervolgens het menu-item Op bereik gebaseerde selectie te selecteren. 

 • Als u een heel framebereik wilt selecteren (bewegings-tween of omgekeerde bewegingen), klikt u op het frame. 
 • Als u meerdere reeksen wilt selecteren, klikt u op de desbetreffende reeksen terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt.

Labels toevoegen aan frames in de tijdlijn

Door framelabels toe te voegen in de tijdlijn kunt u de inhoud van frames beter ordenen. U kunt ook een framelabel toevoegen als u (via het label) naar een bepaald frame wilt verwijzen in ActionScript. Op die manier verwijst ActionScript telkens naar hetzelfde framelabel en hoeft u de code niet bij te werken wanneer u de tijdlijn opnieuw rangschikt en het label naar een ander framenummer verplaatst.

U kunt framelabels ook toepassen op hoofdframes. Het is vaak erg handig om een aparte laag met framelabels te maken in de tijdlijn. Met een afzonderlijke laag kunt u de inhoud en de hoofdframes beter indelen. 

Een framelabel toevoegen:

 1. Selecteer het frame waaraan u een label wilt toevoegen in de tijdlijn.

 2. Selecteer het frame en geef de naam van het label op in het gedeelte Label van Eigenschapscontrole. Druk op Enter of Return.
  adding-labels
 3. We raden u aan om een afzonderlijke laag te maken voor alle labels in het frame. 

  labels-keyframes

Op bereik gebaseerde frameselectie inschakelen

Met op bereik gebaseerde frameselectie kunt u met één klik een aantal frames tussen twee hoofdframes selecteren.

 1. Klik op het hamburgerpictogram in de rechterbovenhoek van de tijdlijnsectie. 

  Een pop-upmenu wordt weergegeven. 

 2. Selecteer Op bereik gebaseerde selectie in het pop-upmenu. 

  span-based-selection

Distribueren naar hoofdframes

Met de optie Distribueren naar hoofdframes kunt u meerdere objecten (symbolen en bitmaps) in het werkgebied elk naar afzonderlijke hoofdframes distribueren.

 1. Selecteer meerdere objecten van een willekeurige laag op het werkgebied.
 2. Klik met de rechtermuisknop in het werkgebied en selecteer Distribueren naar hoofdframes.

  distribute-to-keyframes

Een frame of framereeks kopiëren, plakken, verwijderen, of verplaatsen

Een hoofdframe en de reeks van standaardframes die erop volgt, staat ook wel bekend als een hoofdframereeks. De tijdlijn kan een willekeurig aantal hoofdframereeksen bevatten.

Wanneer u een frame of framereeks wilt kopiëren of plakken, voert u een van de volgende handelingen uit:

Frame of framereeks kopiëren of plakken

 • Selecteer het frame of de reeks en kies Bewerken > Tijdlijn > Frames kopiëren. Selecteer het frame of de reeks die u wilt vervangen en kies Bewerken > Tijdlijn > Frames plakken.

 • Houd de Alt-toets (Windows) of Option-toets (Macintosh) ingedrukt en sleep het hoofdframe naar de plek waar u het frame wilt kopiëren.

Frame of framereeks verwijderen

Een frame, hoofdframe of framereeks verwijderen

Selecteer het frame of de reeks en kies Bewerken > Tijdlijn > Frame verwijderen. U kunt ook met de rechtermuisknop (Windows) of met Control‑klik (Macintosh) klikken op het frame of de reeks en vervolgens Frame verwijderen selecteren in het contextmenu.

De omringende frames blijven ongewijzigd.

remove-frames

Een hoofdframe verwijderen

Selecteer het hoofdframe en kies Bewerken > Tijdlijn > Hoofdframe verwijderen. U kunt ook met de rechtermuisknop (Windows) of met Control‑klik (Macintosh) klikken op het hoofdframe en vervolgens Hoofdframe verwijderen selecteren in het contextmenu.

Een hoofdframe of framereeks verplaatsen

Selecteer een hoofdframe of framereeks en sleep het frame of de reeks naar de gewenste locatie.

De Lengte van een reeks statische frames wijzigen

Sleep het eerste of laatste frame van het bereik naar links of naar rechts terwijl u Ctrl (Windows) of Cmd (Macintosh) ingedrukt houdt.

Zie Frame-voor-frame animaties maken om de lengte van een frame-voor-frame animatiereeks te wijzigen.

Voorvertoning van de inhoud van het frame in de tijdlijn

Kies Voorvertoning in het optiemenu rechtsboven in het deelvenster Tijdlijn.

preview

In elk hoofdframe van de tijdlijn wordt een voorbeeldminiatuur van de items in het hoofdframe weergegeven.