Het gereedschap Sproeipenseel is verouderd in Animate CC.

Het sproeipenseel werkt als een verstuiver, waarmee u in één keer een patroon van vormen op het werkgebied kunt spuiten. Standaard verstuift het sproeipenseel een wolk van stippen in de op dat moment geselecteerde kleur. Maar u kunt het sproeipenseel ook gebruiken om een filmclip of grafisch symbool toe te passen als een patroon.

  1. Selecteer het sproeipenseel.
  2. Selecteer in de Eigenschapcontrole van het sproeipenseel een vulkleur voor de standaardwolk van stippen. U kunt ook klikken op Bewerken om een aangepast symbool te selecteren in de bibliotheek.

    U kunt elke gewenste filmclip of elk gewenst grafisch symbool in de bibliotheek gebruiken als 'deeltje'. Deze op symbolen gebaseerde deeltjes geven u een hoge mate van creatieve controle over de illustraties die u in Animate maakt.

  3. Klik in het werkgebied op de plaats waar u het patroon wilt weergeven of sleep de muis daarheen.

Opties van het sproeipenseel

De opties van het gereedschap Sproeigereedschap verschijnen in de Eigenschapcontrole wanneer u het sproeipenseel selecteert in het deelvenster Gereedschappen.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Symbool selecteren, waarin u een filmclip of grafisch symbool kunt selecteren om te gebruiken als deeltje voor het sproeipenseel. Wanneer u een symbool hebt geselecteerd in de bibliotheek, verschijnt de naam ervan naast de knop Bewerken.

Kleurkiezer

Selecteer een vulkleur voor de standaard verstuiving. De kleurkiezer is uitgeschakeld wanneer u een symbool uit de bibliotheek gebruikt als verstuivingsdeeltje.

Schaal

Deze eigenschap wordt alleen weergegeven wanneer er geen symbool uit de bibliotheek als deeltje wordt gebruikt. Schaal het symbool dat als verstuivingsdeeltje wordt gebruikt. Met een waarde van 10% maakt u het symbool bijvoorbeeld 10% kleiner. Met een waarde van 200% maakt u het symbool 200% groter.

Schaalbreedte

Deze eigenschap wordt weergegeven wanneer u een symbool als deeltje gebruikt. Hiermee schaalt u de breedte van een symbool dat wordt gebruikt als verstuivingsdeeltje. Met een waarde van 10% maakt u het symbool bijvoorbeeld 10% smaller. Met een waarde van 200% maakt u het symbool 200% breder.

Schaalhoogte

Deze eigenschap wordt weergegeven wanneer u een symbool als deeltje gebruikt. Hiermee schaalt u de hoogte van een symbool dat wordt gebruikt als verstuivingsdeeltje. Met een waarde van 10% maakt u het symbool bijvoorbeeld 10% lager. Met een waarde van 200% maakt u het symbool 200% hoger.

Willekeurige schaling

Hiermee geeft u op dat elk op een symbool gebaseerd verstuivingsdeeltje met een willekeurige schaling in het werkgebied wordt geplaatst, waarbij elk deeltje een andere grootte heeft. Deze optie is uitgeschakeld wanneer u de standaardwolk van stippen gebruikt.

Symbool roteren

Deze eigenschap wordt weergegeven wanneer u een symbool als deeltje gebruikt. Hiermee roteert u het op een symbool gebaseerde verstuivingsdeeltje rond een middelpunt.

Willekeurige rotatie

Deze eigenschap wordt weergegeven wanneer u een symbool als deeltje gebruikt. Hiermee geeft u op dat elk op een symbool gebaseerd verstuivingsdeeltje in het werkgebied wordt geplaatst met een willekeurige mate van rotatie. Deze optie is uitgeschakeld wanneer u de standaardwolk van stippen gebruikt.

Breedte

De breedte van het verstuivingsdeeltje wanneer u geen symbool uit de bibliotheek gebruikt.

Hoogte

De hoogte van het verstuivingsdeeltje wanneer u geen symbool uit de bibliotheek gebruikt.

Penseelhoek

De hoeveelheid rotatie rechtsom die op het verstuivingsdeeltje moet worden toegepast wanneer u geen symbool uit de bibliotheek gebruikt.