Informatie over richtlijnen voor toegankelijkheid

Schermlezers zijn complex en u kunt gemakkelijk onverwachte resultaten krijgen in FLA-bestanden die zijn ontwikkeld voor gebruik met schermlezers. Een schermlezer is software waarmee visueel gehandicapten websites hardop kunnen laten voorlezen. Tekst wordt hardop voorgelezen met behulp van speciaal ontworpen software. Een schermlezer kan alleen tekstinhoud interpreteren. Beschrijvingen die u aanbiedt voor het SWF-bestand en voor filmclips, afbeeldingen of andere grafische inhoud, worden echter ook voorgelezen. Voeg daarom beschrijvingen toe voor belangrijke afbeeldingen en animaties, zodat de schermlezer deze elementen in uw SWF-bestand kan interpreteren. Dit is het equivalent voor SWF-bestanden van de alt-tekst op een HTML-webpagina.

Opmerking: Animate-toepassingen moeten in Internet Explorer in Windows worden weergegeven, aangezien Microsoft Active Accessibility (MSAA) alleen door deze browser wordt ondersteund.

 

Flash Player gebruikt Microsoft Active Accessibility (MSAA) om Animate-inhoud voor schermlezers beschikbaar te maken. MSAA is een Windows-technologie die een gestandaardiseerd platform biedt voor gegevensuitwisseling tussen ondersteunende technologieën, zoals schermlezers, en andere toepassingen. Gebeurtenissen (zoals een wijziging in de toepassing) en objecten zijn zichtbaar voor schermlezers door middel van MSAA.

Opmerking:

Flash Player 7 (en later) werkt niet met alle technologieën voor schermlezers. De softwareleverancier moet de informatie verwerken die MSAA aanbiedt.

Toegankelijke sites maken

Wanneer u een site toegankelijk wilt maken, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Maak de informatie beschikbaar voor schermlezers

Zorg dat tekst of afbeeldingen bruikbaar zijn

- sommige bezoekers hebben moeite met het lezen van tekst in een kleine tekengrootte of het bekijken van kleine afbeeldingen. Bied gebruikers de mogelijkheid in te zoomen op deze elementen door gebruik te maken van schaalbare vectorafbeeldingen in SWF-bestanden

Bied gesproken tekst aan

- overweeg gesproken tekst aan te bieden voor bezoekers zonder een schermlezer of wanneer schermlezers mogelijk niet werken, zoals bij video.

Bied ondertitels voor gesproken tekst aan:

- sommige bezoekers kunnen gesproken tekst op uw site of in een video mogelijk niet horen. Overweeg ondertitels toe te voegen voor deze bezoekers.

Vertrouw niet op kleuren om informatie over te brengen

Veel bezoekers kunnen kleurenblind zijn. Wanneer u vertrouwt op kleuren om informatie over te brengen (zoals 'Klik op de groene knop om naar pagina 1 te gaan, klik op de rode knop om naar pagina 2 te gaan'), bied dan ook tekst of gesproken equivalenten aan.

Veel online presentaties (zoals video's) bieden visueel gehandicapten alternatieve manieren om toegang te krijgen tot de inhoud, zoals een tekstbeschrijving van een video. Animate biedt tekstgegevens echter rechtstreeks aan de schermlezer aan. Hoewel dit gewoonlijk betekent dat u aanvullende instellingen moet opgeven of ActionScript aan een FLA-bestand moet toevoegen, hoeft u geen geheel aparte versie te maken.

Delen van het SWF-bestand kunnen voor schermlezers beschikbaar worden gemaakt. Tekstelementen (zoals tekstvelden, statische tekst en dynamische tekst), knoppen, filmclips, componenten en het gehele SWF-bestand kunnen door MSAA-compatibele schermlezers worden geïnterpreteerd.

Section 508 is een Amerikaanse wet die richtlijnen biedt voor het toegankelijk maken van informatie aan personen met een handicap. Section 508 is met name gericht op websites die op verschillende manieren toegankelijk moeten zijn. Sommige websites, waaronder overheidswebsites, moeten aan deze richtlijnen voldoen. Wanneer een SWF-bestand niet alle informatie aan de schermlezer doorgeeft, voldoet het SWF-bestand niet aan Section 508. Raadpleeg de website over Section 508 voor meer informatie.

Vele landen hebben richtlijnen opgesteld voor het maken van toegankelijke websites of volgen richtlijnen die door andere organisaties zijn opgesteld. Meer informatie over toegankelijkheid en webstandaarden vindt u op de website Web Accessibility Initiative van het World Wide Web Consortium (W3C). In deze standaarden en richtlijnen wordt beschreven met welke factoren u rekening moet houden wanneer u toegankelijke HTML-websites maakt. Een deel van deze informatie is van toepassing op Animate.

Structuur en navigatie van SWF-bestand beschikbaar maken

Gezien de visuele aard van sommige SWF-bestanden, kunnen de lay-out en de navigatie van de pagina complex zijn en lastig door schermlezers te vertalen. Een algemene beschrijving van het SWF-bestand is belangrijk om informatie over te brengen over de structuur van het bestand en over de navigatie in de structuur van de site. U kunt deze beschrijving toevoegen door te klikken in het werkgebied en een beschrijving in het deelvenster Toegankelijkheid in te voeren. U kunt ook een apart gebied van de site maken voor deze beschrijving of een overzicht.

Opmerking:

wanneer u een beschrijving voor het SWF-hoofdbestand invoert, wordt deze gelezen zodra het SWF-bestand wordt vernieuwd. U kunt dit voorkomen door een aparte informatiepagina te maken.

Informeer de gebruiker over navigatie-elementen die in het SWF-bestand veranderen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een extra knop wordt toegevoegd of dat de tekst op een knop verandert. Deze wijziging wordt door de schermlezer hardop voorgelezen. Flash Player 7 en later ondersteunt het bijwerken van deze eigenschappen via ActionScript. U kunt de toegankelijkheidsinformatie in uw toepassingen bijwerken wanneer de inhoud tijdens uitvoering verandert.

Beschrijvingen en herhalingen beheren

Ontwerpers en ontwikkelaars kunnen beschrijvingen aan de animaties, afbeeldingen en grafische elementen in een SWF-bestand toewijzen. Voeg namen toe aan afbeeldingen, zodat de schermlezer deze kan interpreteren. Wanneer een afbeelding of een animatie geen essentiële informatie doorgeeft aan het SWF-bestand (omdat het een decoratief of herhalend element is) of wanneer u het element in de algehele beschrijving van het SWF-bestand hebt beschreven, hoeft u geen aparte beschrijving voor dat element op te geven. Wanneer u overbodige beschrijvingen aanbiedt, kan dat verwarrend zijn voor gebruikers die een schermlezer gebruiken.

Opmerking:

wanneer u tekst opsplitst of afbeeldingen als tekst gebruikt in uw SWF-bestanden, voeg dan een naam of beschrijving voor deze elementen toe.

Ga als volgt te werk wanneer er meerdere geneste filmclips zijn die één doel hebben of één idee overbrengen:

 • Groepeer deze elementen in uw SWF-bestand.

 • Voeg een beschrijving toe voor de bovenliggende filmclip.

 • Maak alle onderliggende filmclips niet-toegankelijk.

  Dit is zeer belangrijk aangezien de schermlezer anders probeert alle irrelevante geneste filmclips te beschrijven, waardoor de gebruiker in verwarring raakt en mogelijk uw website verlaat. Ga op deze manier te werk wanneer een SWF-bestand meer dan één object bevat, zoals meerdere filmclips. Wanneer de algemene boodschap het beste wordt overgebracht met één beschrijving, voeg dan een beschrijving toe aan een van de objecten en maak alle andere objecten niet-toegankelijk voor de schermlezer.

  Wanneer SWF-bestanden en toepassingen in een lus worden uitgevoerd, worden schermlezers voortdurend vernieuwd omdat ze telkens nieuwe inhoud op de pagina detecteren. Aangezien de schermlezer denkt dat de inhoud wordt bijgewerkt, keert deze terug naar de bovenkant van de webpagina en wordt de inhoud opnieuw gelezen. Maak objecten die in een lus worden uitgevoerd of worden vernieuwd en die niet opnieuw hoeven te worden gelezen daarom niet toegankelijk voor schermlezers.

  Opmerking: Typ geen beschrijving in het veld Beschrijving in het deelvenster Toegankelijkheid voor instanties (zoals tekst) die de schermlezer hardop voorleest.

Kleur gebruiken

U moet beslissingen nemen over het gebruik van kleuren in een toegankelijk bestand. U mag niet alleen op kleur vertrouwen om bepaalde informatie of aanwijzingen aan gebruikers door te geven. Een gebruiker die kleurenblind is, kan een pagina niet gebruiken wanneer daarop wordt vermeld dat door op het blauwe gebied te klikken een nieuwe pagina wordt gestart en door op het rode gebied te klikken muziek wordt afgespeeld. Biedt tekstequivalenten aan op de pagina of in een alternatieve versie om uw site toegankelijk te maken. Controleer ook of er voldoende contrast is tussen de voor- en achtergrondkleuren om de leesbaarheid te verbeteren. Wanneer u lichtgrijze tekst op een witte achtergrond plaatst, kunnen gebruikers deze niet gemakkelijk lezen. Ook tekst met een kleine tekengrootte is voor veel bezoekers moeilijk leesbaar. Een hoog contrast en tekst met een grootte tekengrootte of tekst waarvan het formaat kan worden aangepast, is nuttig voor de meeste gebruikers, ook voor gebruikers zonder een handicap.

Leesvolgorde, Tab-toets en toetsenbord

De leesvolgorde en het gedrag van de Tab-toets zijn belangrijke overwegingen wanneer u toegankelijke Animate-websites wilt maken. Wanneer u een interface ontwerpt, komt de volgorde waarin deze op de pagina wordt weergegeven mogelijk niet overeen met de volgorde waarin de schermlezer elk onderdeel beschrijft. U kunt de leesvolgorde en het gedrag van de Tab-toets bepalen en testen in het SWF-bestand.

Leesvolgorde bepalen

De standaardleesvolgorde is niet voorspelbaar en komt niet altijd overeen met de plaatsing van uw elementen of de visuele lay-out van de pagina. Door de lay-out eenvoudig te houden, zorgt u voor een logische leesvolgorde zonder dat u ActionScript hoeft te gebruiken. U hebt echter meer controle over de leesvolgorde wanneer u ActionScript gebruikt en de leesvolgorde in uw SWF-bestanden test.

Opmerking:

bij het bepalen van de volgorde, mag u geen enkele instantie in het SWF-bestand overslaan omdat anders de standaard (en onvoorspelbare) leesvolgorde wordt gebruikt.

Gedrag van de Tab-toets bepalen

Bezoekers die gebruikmaken van schermlezers voor de beschrijving van de inhoud van een site, gebruiken gewoonlijk de Tab-toets en het toetsenbord om te navigeren in het besturingssysteem en op webpagina's, aangezien het gebruik van de muis niet zinvol is voor iemand die het scherm niet kan zien. Gebruik de eigenschappen tabIndex en tabEnabled met de filmclip-, knop-, tekstveld- of componentinstanties om ervoor te zorgen dat de Tab-toets op intelligente wijze in toegankelijke SWF-bestanden werkt. Naast de Tab-toets kunt u andere toetsdrukhandelingen gebruiken om in het SWF-bestand te navigeren, maar u moet die informatie opgeven in het deelvenster Toegankelijkheid. Gebruik de klasse Key in ActionScript om toetsdrukscripts aan het SWF-bestand toe te voegen. Selecteer het object waarvoor u een toetsdrukscript wilt gebruiken en voeg de sneltoets toe in het veld Sneltoets in het deelvenster Toegankelijkheid. Voeg sneltoetsen toe voor essentiële en veelgebruikte knoppen in het SWF-bestand.

Opmerking: In ActionScript 3.0 zijn tabIndex en tabEnabled eigenschappen van de klasse InteractiveObject. In ActionScript 2.0 is hiervoor geen klasseverwijzing vereist.

Opmerking:

vermijd onzichtbare knoppen in toegankelijke SWF-bestanden, omdat schermlezers die knoppen niet herkennen. (Onzichtbare knoppen zijn knoppen waarvoor u alleen een actief gebied, het klikbare gedeelte, voor de knop definieert.)

Vele SWF-bestanden bevatten een snelle opeenvolging van informatie en schermlezers kunnen dit tempo vaak niet bijhouden. Voeg besturingselementen aan het SWF-bestand toe, zodat de gebruiker via knoppen in zijn of haar eigen tempo door het bestand kan navigeren en zo nodig kan pauzeren.

Audio, video en animatie afhandelen

Wanneer u gesproken tekst of video met spraak aanbiedt, moet u ondertitels toevoegen voor gebruikers die niet kunnen horen. U kunt tekstvelden in Animate gebruiken, video met ondertitels importeren of zelfs een XML-ondertitelbestand gebruiken. U kunt videoactiepunten gebruiken om op te geven wanneer de tekst in een tekstveld tijdens uitvoering moet worden bijgewerkt.

Meer informatie over het gebruik van Hi-Caption SE en de component Hi-Caption Viewer vindt u op de pagina met Adobe-invoegtoepassingen. Met deze uitbreiding van derden kunt u, naast andere geavanceerde besturingselementen, ondertitels maken die u in een XML-bestand opslaat en tijdens uitvoering in het SWF-bestand laadt. U kunt ook actiepunten en een tekstveld gebruiken om ondertitels weer te geven.

Toegankelijkheid voor Animate en Animate uitbreiden

Met de uitbreidingslaag in Animate kunnen ontwikkelaars uitbreidingen maken die geavanceerde ontwerpmogelijkheden bieden. Zo kunnen andere bedrijven uitbreidingen voor toegankelijkheid ontwikkelen. U beschikt over diverse mogelijkheden om uw SWF-bestanden te valideren of ondertitels toe te voegen.

Een validatieprogramma kan bijvoorbeeld het SWF-bestand controleren op ontbrekende beschrijvingen. Een dergelijk programma controleert of een beschrijving voor een groep instanties is toegevoegd of dat tekst een label voor de instantie heeft en meldt eventuele problemen. Het programma controleert ook de leesvolgorde in het SWF-bestand en zoekt alle instanties die moeten worden opgegeven. Nadat het SWF-bestand is geanalyseerd, kunt u de leesvolgorde via een dialoogvenster opgeven.

Meer informatie over beschikbare extensies van derden vindt u op de pagina met Adobe-invoegtoepassingen.

Bestanden testen en wijzigen

Test elk SWF-bestand dat is bedoeld voor gebruik met schermlezers. Test uw SWF-bestanden bij elke nieuwe versie van Flash Player die wordt uitgebracht, inclusief kleine revisies en test deze met het volgende:

 • Schermlezers Window Eyes en JAWS voor Windows gebruiken. Elk van deze behandelt SWF-bestanden anders, zodat u verschillende resultaten kunt krijgen.

 • In een browser zonder een schermlezer en navigeer door de site met de muis.

 • Schakel de monitor uit en gebruik alleen de schermlezer om door de website te navigeren.

 • Wanneer u gesproken tekst gebruikt, test u de site zonder luidsprekers.

 • Met diverse gebruikers die een doorsnee vormen van het doelpubliek voor uw website.

Opmerking:

u hoeft niet verschillende browsers te testen, omdat de technologie die wordt gebruikt om SWF-bestanden voor schermlezers beschikbaar te maken (MSAA), alleen door Internet Explorer onder Windows wordt ondersteund.

Wanneer u naar het SWF-bestand luistert met een schermlezer, moet u op de volgende punten letten:

 • Is de leesvolgorde correct?

 • Bevat het SWF-bestand beschrijvingen voor sneltoetsen?

 • Worden de elementen in de interface adequaat en volledig beschreven?

 • Wordt de navigatie in de structuur van de site adequaat beschreven?

 • Wordt de inhoud van het SWF-bestand voorgelezen wanneer deze wordt bijgewerkt of vernieuwd?

 • Wanneer u de context van een element in het werkgebied wijzigt (zoals een knop die verandert van Afspelen in Pauzeren), wordt die wijziging dan door de schermlezer vermeld?

  In tegenstelling tot HTML-validatie is geen officieel programma beschikbaar voor de validatie van SWF-bestanden. Er zijn echter programma's van derden beschikbaar die u helpen het bestand te valideren. Zie de pagina met Adobe-invoegtoepassingen voor meer informatie over deze extensies.