Geïmporteerde Fireworks PNG-bestanden

U kunt Adobe® Fireworks PNG-bestanden in Animate importeren als afgevlakte afbeeldingen of als bewerkbare objecten. Wanneer u een PNG-bestand als een afgevlakte afbeelding importeert, wordt het hele bestand (inclusief eventuele vectorillustraties) gerasterd of omgezet in een bitmapafbeelding. Wanneer u een PNG-bestand importeert als bewerkbare objecten, blijven vectorillustraties in het bestand behouden in de vectorindeling. Geef op dat u opgenomen bitmaps, tekst, filters (effecten genoemd in FireWorks) en hulplijnen in het PNG-bestand wilt behouden wanneer u het bestand als bewerkbare objecten importeert.

Geïmporteerde filters en overvloeiingen uit Fireworks PNG-bestanden

Wanneer u Fireworks® PNG-bestanden importeert, kunt u veel van de filters en overvloeimodi die worden toegepast op objecten binnen Fireworks, behouden en deze filters en overvloeiingen wijzigen met Animate.

Animate biedt alleen ondersteuning voor wijzigbare filters en overvloeiingen voor objecten die zijn geïmporteerd als tekst en filmclips. Wanneer een effect of overvloeimodus niet wordt ondersteund, rastert of negeert Animate deze items tijdens het importeren. Wanneer u een Fireworks PNG-bestand wilt importeren dat filters of overvloeiingen bevat die Animate niet ondersteunt, moet u het bestand rasteren bij het importeren. Na deze bewerking kunt u het bestand niet bewerken.

Fireworks-effecten die in Animate worden ondersteund

Animate importeert de volgende Fireworks-effecten als wijzigbare filters:

Fireworks-effect

Animate-filter

Slagschaduw

Slagschaduw

Effen schaduw

Slagschaduw

Binnenschaduw

Slagschaduw (met Binnenschaduw automatisch geselecteerd)

Vervagen

Vervagen (waarbij blurX = blurY = 1)

Vager

Vervagen (waarbij blurX = blurY = 1)

Gaussiaans vervagen

Vervagen

Helderheid van kleur aanpassen

Kleur aanpassen

Helderheid kleur aanpassen

Kleur aanpassen

Fireworks-overvloeimodi die in Animate worden ondersteund

Animate importeert de volgende Fireworks-overvloeimodi als wijzigbare overvloeiingen:

Fireworks-overvloeimodus

Animate-overvloeimodus

Normaal

Normaal

Donkerder

Donkerder

Vermenigvuldigen

Vermenigvuldigen

Lichter

Lichter

Raster

Raster

Bedekken

Bedekken

Fel licht

Fel licht

Additief

Toevoegen

Verschil

Verschil

Negatief

Negatief

Alpha

Alpha

Wissen

Wissen

Animate negeert alle andere overvloeimodi die worden geïmporteerd uit Fireworks. De overvloeimodi die niet in Animate worden ondersteund zijn Average, Negation, Exclusion, Soft Light, Subtractive, Fuzzy Light, Color Dodge en Color Burn (respectievelijk Gemiddeld, Negatie, Uitsluiting, Zacht licht, Subtractief, Fuzzy licht, Kleur tegenhouden en Kleur doordrukken).

Tekst van Fireworks importeren in Animate

Wanneer u tekst uit Fireworks in Flash Professional 8 of hoger importeert, wordt de tekst geïmporteerd met de standaardinstelling voor anti-aliasing van het huidige document.

Als u het PNG-bestand importeert als een afgevlakte afbeelding, kunt u Fireworks starten vanuit Animate en het oorspronkelijke PNG-bestand (met vectorgegevens) bewerken.

Wanneer u meerdere PNG-bestanden in een batch importeert, selecteert u één keer importinstellingen. In Animate worden dezelfde instellingen gebruikt voor alle bestanden in de batch.

Opmerking:

Als u bitmapafbeeldingen in Animate wilt bewerken, moet u deze in vectorillustraties omzetten of splitsen.

 1. Selecteer Bestand > Importeren > Importeren in werkgebied of Importeren in bibliotheek.
 2. Selecteer PNG-afbeelding in het pop-upmenu Bestandstype (Windows) of Tonen (Macintosh).
 3. Navigeer naar een Fireworks PNG-afbeelding en selecteer deze.
 4. Klik op Openen.
 5. Selecteer een van de volgende opties voor Location:

  Alle pagina's importeren in nieuwe scènes

  Hiermee worden alle pagina's in het PNG-bestand als scènes in een filmclip geïmporteerd, met alle frames en lagen intact binnen het filmclipsymbool. Er wordt een nieuwe laag gemaakt die de naam van het Fireworks PNG-bestand gebruikt. Het eerste frame (pagina) van het PNG-document wordt op een hoofdframe geplaatst dat begint bij het laatste hoofdframe; alle andere frames (pagina's) volgen.

  Eén pagina in huidige laag invoeren

  Hiermee wordt de geselecteerde pagina (opgegeven in het pop-upmenu Page Name) van het PNG-bestand in het huidige Animate-document als een filmclip in een enkele nieuwe laag geïmporteerd. De inhoud van de geselecteerde pagina wordt als een filmclip geïmporteerd, met de originele laag- en framestructuur intact. Als de paginafilmclip frames bevat, is elk frame een filmclip op zichzelf.

  Paginanaam

  Geeft de Fireworks-pagina op die u in de huidige scène wilt importeren.

 6. Selecteer bij File Structure een van de volgende opties:

  Invoeren als filmclip en lagen behouden

  Hiermee wordt het PNG-bestand als een filmclip geïmporteerd, met alle frames en lagen intact in het filmclipsymbool.

  Pagina(s) invoeren als nieuwe laag/lagen

  Hiermee wordt het PNG-bestand in het huidige Animate-document geïmporteerd in een enkele nieuwe laag boven aan de stapelvolgorde. De Fireworks-lagen worden afgevlakt in de enkele laag. De Fireworks-frames worden opgenomen in de nieuwe laag.

 7. Selecteer bij Objects een van de volgende opties:

  Rasters maken als dit nodig is om het uiterlijk te behouden

  Hiermee blijven Fireworks-vullingen, -streken en -effecten in Animate behouden.

  Alle paden behouden als bewerkbaar

  Hiermee blijven alle objecten behouden als bewerkbare vectorpaden. Sommige Fireworks-vullingen, -streken en -effecten gaan verloren bij het importeren.

 8. Selecteer bij Text een van de volgende opties:

  Rasters maken als dit nodig is om het uiterlijk te behouden

  Hiermee blijven Fireworks-vullingen, -streken en -effecten behouden in tekst die wordt geïmporteerd in Animate.

  Alle paden behouden als bewerkbaar

  Hiermee wordt alle tekst bewerkbaar gehouden. Sommige Fireworks-vullingen, -streken en -effecten gaan verloren bij het importeren.

 9. Als u het PNG-bestand wilt afvlakken in één bitmapafbeelding, selecteert u Import as a Single Flattened Bitmap. Wanneer deze optie is geselecteerd, worden alle andere opties gedimd weergegeven.
 10. Klik op OK.