Overzicht van publicatie

U kunt inhoud als volgt afspelen:

 • In internetbrowsers die zijn voorzien van Flash Player

 • Als een zelfstandige toepassing, een projector genaamd

 • Met het Flash-ActiveX-besturingselement in Microsoft Office en andere ActiveX-hosts

 • Met Flash Xtra in Director® en Authorware® van Adobe®

Standaard maakt u met de opdracht Publiceren een SWF-bestand en een HTML-document dat uw Flash-inhoud in een browservenster invoegt. Met de opdracht Publiceren maakt en kopieert u ook detectiebestanden voor Macromedia Flash 4 van Adobe en hoger. Als u de publicatie-instellingen wijzigt, slaat Flash de wijzigingen met het document op. Nadat u een publicatieprofiel hebt gemaakt, kunt u dit exporteren voor gebruik in andere documenten of voor andere die aan hetzelfde project werken.

Wanneer u de opdrachten Publiceren, Film testen of Fouten opsporen in film gebruikt, wordt er in Flash een SWF-bestand van uw FLA-bestand gemaakt. U kunt in Eigenschapcontrole voor documenten de grootte weergeven van alle SWF-bestanden die van het huidige FLA-bestand zijn gemaakt.

Flash® Player 6 en hoger ondersteunt Unicode-tekstcodering. Bij Unicode-ondersteuning kunnen gebruikers meertalige tekst bekijken, ongeacht de taal van het besturingssysteem waarin de speler wordt uitgevoerd.

U kunt het FLA-bestand publiceren in andere bestandsindelingen (GIF, JPEG en PNG, samen met de HTML-code die nodig is om het bestand weer te geven in het browservenster. Dankzij die alternatieve indelingen kan een browser de animatie en interactiviteit in het SWF-bestand weergeven voor gebruikers die de beoogde versie van Adobe Flash Player niet hebben geïnstalleerd. Wanneer u een FLA-bestand publiceert in alternatieve bestandsindelingen, worden de instellingen voor elke bestandsindeling opgeslagen met het FLA-bestand.

U kunt het FLA-bestand ook exporteren in verschillende indelingen. Dit lijkt op het publiceren van FLA-bestanden in andere bestandsindelingen, behalve dat de instellingen voor elke bestandsindeling niet met het FLA-bestand worden opgeslagen.

In plaats daarvan kunt u ook een HTML-document maken met een HTML-editor en de vereiste tags voor weergave van een SWF-bestand invoegen.

Als u wilt testen hoe het SWF-bestand werkt voordat u dit publiceert, gebruikt u Film testen (Besturing > Film testen > Testen) en Scène testen (Besturing > Scène testen).

Omsluitend HTML-bestand voor AS3-documenten

U hebt een HTML-document nodig als u een SWF-bestand wilt afspelen in een webbrowser en browserinstellingen wilt opgeven. Als u een SWF-bestand in een webbrowser wilt weergeven, moet u hiervoor een HTML-document met de tags object en embed met de juiste parameters gebruiken.

Opmerking:

U kunt een HTML-document met de juiste object- en embed-tags genereren door de optie HTML te selecteren in het dialoogvenster Publicatie-instellingen. Zie Publicatie-instellingen voor HTML-bestanden opgeven voor meer informatie.

 

Animate kan het HTML-document automatisch maken wanneer u een SWF-bestand publiceert.

Bepalen of Flash Player aanwezig is

Flash Player moet geïnstalleerd zijn in de webbrowser van webgebruikers die uw gepubliceerde Animate-inhoud willen bekijken.

De volgende bronnen en artikelen bieden up-to-date informatie over hoe u code kunt toevoegen aan uw webpagina's om te bepalen of Flash Player is geïnstalleerd en bieden alternatieve inhoud voor de pagina als Flash Player niet is geïnstalleerd.

Raadpleeg de Flash Player Help om te bepalen of Flash Player al dan niet is geïnstalleerd.

Publiceren voor mobiele apparaten

In Adobe® AIR® for Android® en iOS® kunt u aansprekende inhoud voor mobiele apparatuur maken aan de hand van de ActionScript®-scripttaal, tekengereedschappen en sjablonen. Voor meer informatie over het schrijven van toepassingen voor mobiele apparaten raadpleegt u de documentatie AIR Developer Reference.

Opmerking:

Afhankelijk van het mobiele apparaat waarvoor u ontwikkelt, kunnen er bepaalde beperkingen gelden met betrekking tot de ActionScript-opdrachten en geluidsindelingen die worden ondersteund. Raadpleeg de artikelen over mobiele apparaten in het Mobile and Devices Development Center voor meer informatie.

Mobiele inhoud testen met de simulator voor mobiele inhoud

De simulator voor mobiele inhoud biedt u de mogelijkheid om de inhoud die u met Adobe Air hebt gemaakt, te testen in een geëmuleerde Android- of iOS-omgeving. Gebruik de opdracht Besturing > Film testen met de simulator voor mobiele inhoud om uw bestand te testen in de AIR Debug Launcher for Mobile die op zijn beurt de simulator start.

Als het simulatorvenster is geopend, kunt u invoer naar het document sturen. Hierbij lijkt het net alsof het document op een mobiel apparaat wordt uitgevoerd. U kunt onder andere de volgende invoer verzenden:

 • Versnellingsmeter, X-, Y- en Z-assen
 • Oriëntatie, drempel, hoek
 • Aanrakingen en gebaren, waaronder drukgevoeligheid
 • Geolocatie, richting en snelheid
 • Hardwaretoetsen (op Android-apparaten)

Beveiligde AS3-documenten publiceren

Flash Player 8 en hoger bevatten de volgende functies die u helpen uw documenten te beveiligen:

Beveiliging tegen bufferoverloop

Deze functie wordt automatisch ingeschakeld en voorkomt opzettelijk misbruik van externe bestanden in een document, waarbij het geheugen van de gebruiker wordt overschreven of destructieve code zoals een virus wordt ingevoegd. Zo wordt voorkomen dat een document gegevens leest of schrijft buiten de aan het document toegewezen geheugenruimte op het systeem van de gebruiker.

Exacte domeinovereenkomst voor het delen van gegevens tussen documenten

Flash Player 7 en latere versies gebruiken een strenger beveiligingsmodel dan eerdere versies. Het beveiligingsmodel is op twee manieren ingrijpend gewijzigd tussen Flash Player 6 en Flash Player 7:

Exacte domeinovereenkomst

In Flash Player 6 kunnen SWF-bestanden uit vergelijkbare domeinen (bijvoorbeeld www.adobe.com en store.adobe.com) zonder beperkingen communiceren met elkaar en met andere documenten. In Flash Player 7 is communicatie tussen domeinen alleen mogelijk als het domein van de gegevens waartoe toegang wordt verkregen exact overeenkomt met het domein van de gegevensaanbieder.

HTTPS/HTTP -beperking

Een SWF-bestand dat wordt geladen via een niet-beveiligd protocol (niet-HTTPS) heeft geen toegang tot inhoud die is geladen via een beveiligd protocol (HTTPS), zelfs niet als beide protocollen zich in exact hetzelfde domein bevinden.

Lokale en netwerkafspeelbeveiliging

Flash Player 8 en hoger gebruiken een beveiligingsmodel waarmee u de lokale en netwerkafspeelbeveiliging kunt bepalen voor SWF-bestanden die u publiceert. Standaard hebben SWF-bestanden leestoegang tot lokale bestanden en netwerken. Een SWF-bestand met lokale toegang kan echter niet communiceren met het netwerk en het SWF-bestand kan geen bestanden of informatie naar netwerken verzenden.

Als u SWF-bestanden toegang biedt tot netwerkbronnen, kan het SWF-bestand gegevens verzenden en ontvangen. Als u het SWF-bestand toegang biedt tot netwerkbronnen, wordt lokale toegang uitgeschakeld. Zo wordt voorkomen dat informatie op de lokale computer naar het netwerk wordt geüpload.

U selecteert lokale of netwerkafspeelbeveiliging voor gepubliceerde SWF-bestanden in het dialoogvenster Publicatie-instellingen.

Flash Player

Flash Player speelt Flash-inhoud op dezelfde manier af als waarop deze wordt weergegeven in een webbrowser of een ActiveX-hosttoepassing. Flash Player wordt samen met de Flash-toepassing geïnstalleerd. Wanneer u dubbelklikt op Flash-inhoud, start het besturingssysteem het programma Flash Player, dat vervolgens het SWF-bestand afspeelt. Gebruik de speler om inhoud zichtbaar te maken voor gebruikers die geen webbrowser of ActiveX-hosttoepassing gebruiken.

U kunt inhoud in Flash Player beheren met behulp van menuopdrachten en de functie fscommand().

Gebruik het contextmenu van Flash Player als u frames met Flash Pro-inhoud wilt afdrukken.

 1. Ga als volgt te werk:

  • Als u een nieuw of bestaand bestand wilt openen, selecteert u Bestand > Nieuw of Openen.

  • Als u de weergave van de toepassing wilt wijzigen, selecteert u Weergeven > Magnification (Vergroting) en kiest u een menuoptie.

  • Als u de weergave van inhoud wilt regelen, selecteert u Besturing > Afspelen, Terugspoelen of In lus afspelen.

Flash Player bijwerken of opnieuw installeren

Als u problemen hebt met de installatie van uw Flash Player, kunt u het programma bijwerken of opnieuw installeren. Kies Help > Nieuwste versie van Flash Player ophalen om vanuit Flash rechtstreeks naar de downloadpagina van Flash Player te gaan.

Voer de volgende stappen uit als u Flash Player liever eerst verwijdert:

 1. Sluit uw browser.
 2. Verwijder andere geïnstalleerde versies van de speler.

  Zie TechNote in het ondersteuningscentrum op www.adobe.com/go/tn_14157_nl voor instructies.

 3. Ga naar http://www.adobe.com/go/getflashplayer_nl als u het programma wilt installeren.

  Volg de aanwijzingen op het scherm op om de speler te installeren.

  U kunt ook een van de volgende installatiebestanden in de map Players uitvoeren. De installer op de website van Adobe is gewoonlijk echter beter bijgewerkt dan die in de map Players.

  • Voer voor het ActiveX-besturingselement voor Windows® (Internet Explorer of AOL) het bestand Install Flash Player 9 AX.exe uit.
  • Voer voor de insteekmodule voor Windows (Firefox, Mozilla, Netscape, Safari of Opera) het bestand Install Flash Player 9.exe uit.
  • Voer voor de insteekmodule voor Macintosh® (AOL, Firefox, Internet Explorer voor Macintosh, Netscape, Opera of Safari) Install Flash Player 10 (Mac OS 10.x) of Install Flash Player 9 OS X (Mac OS X.x) uit.

  Opmerking:

  Ga vanuit uw webbrowser naar http://www.adobe.com/nl/shockwave/welcome/ als u de installatie wilt controleren.

Een server voor Flash Player configureren

Gebruikers kunnen uw Flash-inhoud alleen op het web zien als de webserver correct is geconfigureerd om SWF-bestanden te herkennen.

Wanneer een server wordt geconfigureerd, worden de juiste MIME-typen (Multipart Internet Mail Extension) ingesteld, zodat de server bestanden met de extensie .swf kan identificeren als Flash-bestanden.

Een browser die het juiste MIME-type ontvangt, kan de juiste insteekmodule of hulptoepassing of het juiste besturingselement laden om de binnenkomende gegevens te verwerken en correct weer te geven. Als het MIME-type ontbreekt of niet correct door de server wordt aangeboden, kan de browser een foutbericht of een leeg venster met het pictogram van een puzzelstuk weergeven.

 • Als uw site wordt geleverd via een internetprovider (ISP), vraagt u de ISP of dit MIME-type aan de server kan worden toegevoegd: application/x-shockwave-flash met de extensie .swf.

 • Als u uw eigen server beheert, raadpleegt u de documentatie van de webserver voor aanwijzingen over het toevoegen of configureren van MIME-typen.

 • Systeembeheerders van bedrijven kunnen Flash zo configureren dat Flash Player beperkt toegang heeft tot bronnen in het lokale bestandssysteem. Maak een beveiligingsconfiguratiebestand dat de functionaliteit van Flash Player op het lokale systeem beperkt.

Dit beveiligingsconfiguratiebestand is een tekstbestand dat in dezelfde map wordt geplaatst als het installatieprogramma van Flash Player. Het installatieprogramma van Flash Player leest het configuratiebestand tijdens de installatie en volgt de beveiligingsinstructies erin op. Flash Player gebruikt het object System om het configuratiebestand beschikbaar te maken voor ActionScript.

Dit configuratiebestand schakelt de toegang van Flash Player tot de camera of microfoon uit, beperkt de hoeveelheid lokale opslagruimte die Flash Player kan gebruiken, regelt de functie voor automatische updates en voorkomt dat Flash Player iets van de lokale vaste schijf van de gebruiker leest.

MIME-typen toevoegen

Wanneer een webserver toegang wil tot bestanden, moet de server de bestanden correct identificeren als Flash-inhoud om ze te kunnen weergeven. Als het MIME-type ontbreekt of niet correct door de server wordt aangeboden, kan de browser foutberichten of een leeg venster met het pictogram van een puzzelstuk weergeven.

Als de server niet correct is geconfigureerd, moet u (of de serverbeheerder) de MIME-typen van het SWF-bestand toevoegen aan de configuratiebestanden van de server en de volgende MIME-typen koppelen aan de SWF-bestandsextensies:

 • Het MIME-type application/x-shockwave-flash heeft de bestandsextensie .swf.

 • Het MIME-type application/futuresplash heeft de bestandsextensie .spl.

Als u een server beheert, raadpleegt u de softwaredocumentatie van de server voor aanwijzingen over het toevoegen of configureren van MIME-typen. Als u geen server beheert, neemt u contact op met de internetprovider, webbeheerder of serverbeheerder over het toevoegen van informatie over de MIME-typen.

Als uw site op een Macintosh-server staat, moet u ook de volgende parameters instellen: Actie: Binair; Type: SWFL en Auteur: SWF2.

Zoekmachine optimaliseren voor SWF-inhoud

Medio Augustus 2008 kondigde Adobe een aanzienlijke vooruitgang aan van de Flash Player-technologie, waarmee de tekstinhoud in SWF-bestanden kan worden geïndexeerd door zoekmachines zoals Google en Yahoo!. U kunt allerlei strategieën gebruiken om SWF-inhoud beter zichtbaar te maken voor zoekmachines. Er wordt naar al deze procedures verwezen met zoekmachineoptimalisatie (SEO of search engine optimization).

Informatie over Omniture en Flash

Flash-inhoud kan worden geïntegreerd met Omniture SiteCatalyst en Omniture Test&Target. Met SiteCatalyst kunnen marketers snel de meest winstgevende paden identificeren via hun website en vaststellen vanaf welke locatie bezoekers hun website verlaten en essentiële gegevens verzamelen voor online marketingcampagnes. Test&Target biedt marketers de mogelijkheid om hun online inhoud voortdurend relevant te maken voor hun klanten. Test&Target biedt een interface voor het ontwerpen en uitvoeren van tests, het maken van publiekssegmenten en het instellen van inhoud als doel.

Klanten van Omniture kunnen SiteCatalyst en Test&Target gebruiken met Flash door het Omniture Extension-pakket te downloaden en te installeren.

 • Kies Help > Omniture als u de Omniture-uitbreidingen en de toeganginstructies voor het gebruik ervan wilt downloaden.