Animate kan nu de geavanceerde telemetriefuncties van Adobe Scout benutten. Met deze functie kunt u de door Scout verschafte, op intuïtieve wijze gesorteerde profileringsgegevens ophalen en gebruiken.

Scout is een hulpprogramma voor analyse en profilering voor Flash-runtime waarmee u de prestaties van voor mobiele apparaten, pc's of het web ontworpen toepassingen kunt analyseren. Scout is ontworpen om nauwkeurige gegevens te verschaffen die uit verschillende systeembronnen zijn verzameld. De gegevens die worden verschaft, zijn zo gebruiksvriendelijk dat u de prestaties van toepassingen gemakkelijk kunt meten, profileren en analyseren.

Scout verschaft standaardtelemetriegegevens voor alle SWF-bestanden die op een computer worden uitgevoerd. Animate biedt opties in het dialoogvenster Publicatie-instellingen om geavanceerde gegevens in te schakelen en weer te geven.

Download en installeer Scout op dezelfde computer als Animate om de twee programma's met elkaar te integreren. Het is ook mogelijk om Adobe Scout op een ander systeem te installeren en de functie voor extern aanmelden te gebruiken om de telemetriegegevens op te halen voor SWF-bestanden die op afstand worden uitgevoerd.

Opmerking: Zorg ervoor dat de Wi-Fi-verbinding tussen het systeem en het apparaat dat de toepassing uitvoert, geen fouten bevat en stabiel is.

Klik hier om Adobe Scout te downloaden en installeren.

Gedetailleerde telemetriegegevens inschakelen

Ga als volgt te werk om de prestaties van toepassingen met gedetailleerde telemetriegegevens weer te geven en te analyseren:

 1. Selecteer in Animate de optie Bestand > Publicatie-instellingen om het dialoogvenster Publicatie-instellingen te openen.
 2. Geef in het dialoogvenster Publicatie-instellingen de opties Geavanceerd weer om de optie Gedetailleerde telemetrie inschakelen te selecteren.
 3. U kunt ook een wachtwoord opgeven om de toegang tot de gedetailleerde telemetriegegevens voor uw toepassing te beveiligen. Als u wachtwoordbeveiliging inschakelt, kunt u de gedetailleerde telemetriegegevens voor uw toepassing pas openen als u het wachtwoord hebt opgegeven in Scout.
 4. Klik op OK.

Gedetailleerde telemetriegegevens inschakelen voor Adobe AIR-publicaties naar iOS-apparaten

Ga als volgt te werk om Gedetailleerde telemetriegegevens in te schakelen voor Adobe AIR-toepassingen die zijn geschreven voor iOS-apparaten.

 1. Zorg dat u de optie Gedetailleerde telemetrie inschakelen hebt geselecteerd in het dialoogvenster Publicatie-instellingen. Zie Gedetailleerde telemetriegegevens inschakelen voor meer informatie.
 2. Klik in het deelvenster Eigenschappen op de knop naast de vervolgkeuzelijst Doel om het dialoogvenster AIR for iOS-instellingen te openen.
 3. Schakel in het dialoogvenster AIR for iOS-instellingen over op het tabblad Implementatie en selecteer de optie Sampler inschakelen in de sectie Telemetrieopties.
 4. Klik op OK.

Gedetailleerde telemetriegegevens inschakelen voor Adobe AIR-publicaties naar Android-apparaten

Ga als volgt te werk om Gedetailleerde telemetriegegevens in te schakelen voor Adobe AIR-toepassingen die zijn geschreven voor Android-apparaten.

 1. Zorg dat u de optie Gedetailleerde telemetrie inschakelen hebt geselecteerd in het dialoogvenster Publicatie-instellingen.
 2. Klik in het deelvenster Eigenschappen op de knop naast de vervolgkeuzelijst Doel om het dialoogvenster AIR for Android-instellingen op te roepen.
 3. Schakel in het dialoogvenster AIR for iOS-instellingen over op het tabblad Implementatie en selecteer de optie Sampler inschakelen in de sectie Telemetrieopties.
 4. Selecteer op het tabblad Bevoegdheden de optie Internet.
 5. Klik op OK.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid