Gebruik de optie voor delen om foto's via e-mail te verzenden of te delen op internet. Sla uw bewerkte foto's op en exporteer originelen in volledige resolutie. U kunt foto's opslaan en delen met een aangepaste watermerktekst.

Foto's opslaan nadat u ze hebt bewerkt

Wanneer u een foto hebt bewerkt, kunt u een kopie van de gewijzigde foto op uw apparaat opslaan (JPG-indeling). Ga op een van de volgende manieren te werk:

Meerdere foto's

 1. Druk in de rasterweergave lang op een foto om deze te selecteren en de weergave voor meervoudige selectie te openen. Selecteer alle foto's die u op uw mobiele apparaat wilt opslaan.
 2. Tik op het pictogram en kies Opslaan op apparaat in het menu met opties.
 3. Tik in het dialoogvenster Opslaan op apparaat op een van de volgende opties:
  • Hoogste beschikbare kwaliteit Exporteert de geselecteerde foto's in de hoogste beschikbare kwaliteit.
  • Beperken tot 2048 px Beperkt de hoogte van de geëxporteerde foto's tot 2048 pixels. De breedte wordt automatisch zodanig aangepast dat de oorspronkelijke beeldverhouding behouden blijft.
 4. Tik op OK.

Eén foto

 1. Tik in de loepweergave (weergave van één foto) op het pictogram en vervolgens op Opslaan op apparaat.
 2. Tik in het dialoogvenster Opslaan op apparaat op een van de volgende opties:
  • Hoogste beschikbare kwaliteit Exporteert de geselecteerde foto's in de hoogste beschikbare kwaliteit.
  • Beperken tot 2048 px Beperkt de hoogte van de geëxporteerde foto's tot 2048 pixels. De breedte wordt automatisch zodanig aangepast dat de oorspronkelijke beeldverhouding behouden blijft.
 3. Tik op OK.

Opmerking:

Als foto's op de filmrol zijn ingesteld om automatisch te worden geïmporteerd in een album, worden de opgeslagen afbeeldingen automatisch toegevoegd aan het album en gesynchroniseerd met Lightroom voorbureaublad.

Opmerking:

Lightroom biedt u altijd de mogelijkheid om te proberen uw foto's opnieuw op te slaan als het exportproces mislukt. Doe het volgende als in het dialoogvenster Exporteren deze foutberichten verschijnen:

 • Geen internetverbinding: Zorg ervoor dat uw apparaat is verbonden met internet. Ga terug naar Lightroom voor mobiele apparaten (Android) en tik op Opnieuw.
 • Niet genoeg opslagruimte voor export: Maak opslagruimte vrij in de galerie op uw apparaat. Ga terug naar Lightroom voor mobiele apparaten (Android) en tik op Opnieuw.
 • Lightroom heeft geen rechten om foto's op te slaan in de galerie: Geef rechten aan Lightroom voor mobiele apparaten (Android) in uw apparaatinstellingen. Ga terug naar Lightroom voor mobiele apparaten (Android) en tik op Opnieuw.

Een groepsalbum delen

Geïntroduceerd in Lightroom mobile 4.3 (versie van mei 2019)

Een groepsalbum maken als eigenaar van het album

U kunt een album nu delen en anderen uitnodigen om het te bekijken of eraan bij te dragen. U kunt ook foto's selecteren die geen deel uitmaken van een album, deze delen via een uitnodiging en anderen vragen bij te dragen aan het album. Op deze manier hebt u eenvoudig op één plek toegang tot al uw gewenste foto’s.

Voer de volgende stappen uit om een album te delen en anderen uit te nodigen voor een album:

 1. Tik in de albumweergave op het pictogram voor een album dat u wilt delen om het optiemenu te openen.

  Druk in de rasterweergave lang op een foto in het raster om de modus voor meervoudige selectie te openen, selecteer alle foto's die u wilt delen en tik op het pictogram om het optiemenu te weergeven.

 2. Tik in het optiemenu op Delen en uitnodigen.

 3. Tik op Delen inschakelen als het album privé is.

 4. Stel in het menu dat verschijnt de volgende opties in:

  Toegang via koppeling

  Tik om de volgende opties te specificeren:

  Alleen op uitnodiging: Het veld Toegang via koppeling is standaard ingesteld op Alleen op uitnodiging. Hiermee maakt u een persoonlijke koppeling waardoor alleen personen die u uitnodigt uw album kunnen bekijken of eraan kunnen bijdragen.

  Openbare toegang: Wijzig de instelling Toegang tot koppelingen in Openbare toegang om iedereen die de gedeelde koppeling van het album heeft toe te staan het album te bekijken of eraan bij te dragen.

  Personen uitnodigen

  Tik om de e-mailadressen in te voeren van de personen aan wie u de uitnodiging wilt verzenden. U kunt ook de lijst met e-mailadressen bekijken waarnaar u de uitnodiging al hebt verzonden. Klik naast elk e-mailadres op om de instelling voor albumtoegang van die persoon in te stellen. U kunt een van de volgende instellingen kiezen: 

   

  Kan bekijken: De genodigde kan het gedeelde album alleen bekijken.

  Kan bijdragen: De genodigde kan foto's toevoegen aan het gedeelde album.

  Verwijderen: Hiermee verwijdert u de genodigde uit de lijst met gedeelde albums.

  Instellingen koppeling

  Tik om de volgende koppelingsinstellingen op te geven:

  Metagegevens tonen: Schakel deze optie in om anderen metagegevens van de foto's in het gedeelde album te laten weergeven.

  Locatie-informatie tonen: Schakel deze optie in om anderen locatie-informatie van de foto's in het gedeelde album te laten weergeven.

  Downloads toestaan: Schakel deze optie in om anderen de foto's uit het gedeelde album te laten downloaden.

  Toegangsverzoeken toestaan: Schakel deze optie in om andere gebruikers toegang te geven tot uw gedeelde album.

  Weergave aanpassen

  Tik om de volgende weergaveopties op te geven:

  Titel tonen: Schakel deze optie in om de albumtitel weer te geven boven het gedeelde album.

  Auteur weergeven: Schakel deze optie in om de naam van de auteur zichtbaar te maken op het gedeelde album.

  Thema: Selecteer Fotoraster, Kolom of Eén foto om de layout te kiezen van foto's in een gedeeld album. Standaard is Fotoraster geselecteerd.

  Vormgeving: Selecteer Donker of Licht om het achtergrondthema te kiezen voor foto's die worden weergegeven in een gedeeld album. Standaard is Donker geselecteerd.

 5. Klik op om de koppeling te kopiëren en deze met anderen te delen.

Een groepsalbum als genodigde weergeven of hieraan bijdragen

Als u de koppeling naar een gedeeld groepsalbum hebt of een uitnodiging per e-mail hebt ontvangen, gaat u als volgt te werk:

 1. Meld u met uw Adobe ID aan bij lightroom.adobe.com.

 2. Plak de koppeling in de adresbalk van de browser om het groepsalbum weer te geven. Als u het album niet kunt bekijken, klikt u op de knop Toegangsverzoek indienen op het scherm. De eigenaar van het groepsalbum kan uw verzoek dan toestaan of weigeren.

  Als u per e-mail een uitnodiging hebt ontvangen, klikt u in de hoofdtekst van de e-mail op de knop Album weergeven om het groepsalbum weer te geven.

 3. Afhankelijk van de toegangsinstelling die de eigenaar van het groepsalbum voor u heeft opgegeven, kunt u foto's bekijken of toevoegen aan het groepsalbum, terwijl u het album in uw browser bekijkt.

  Als u een genodigde bent die het album alleen kan bekijken, kunt u opmerkingen toevoegen aan foto's of deze als favoriet markeren.

  Als u een genodigde bent die aan het album kan bijdragen, klikt u op het pictogram met de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm om foto's aan het groepsalbum toe te voegen.

Vind-ik-leuks of opmerkingen toevoegen aan gedeelde foto's

Vanaf Lightroom mobile 4.4 (release augustus 2019) kunt u Vind-ik-leuks en opmerkingen op gedeelde foto's van een groepsalbum in het deelvenster Activiteit bekijken en toevoegen. U opent dit deelvenster door een groepsalbum te openen, op het pictogram () in de rechterbovenhoek te tikken en Activiteit te selecteren. Vervolgens kunt u de Vind-ik-leuks of opmerkingen op de gedeelde foto's bekijken. Als u een Vind-ik-leuk of een opmerking op een gedeelde foto wilt plaatsen:

1. Open een foto uit een groepsalbum in de loepweergave.

2. Selecteer Activiteit in het vervolgkeuzemenu in de linkerbovenhoek van het scherm.

3. Klik op () linksonder om de foto leuk te vinden.

4. Klik op () in de rechterbenedenhoek om een opmerking op de geselecteerde foto te plaatsen.

Een tekstwatermerk toevoegen tijdens het delen of opslaan van uw foto's

U kunt een aangepast tekstwatermerk toevoegen tijdens het delen van uw foto's en tijdens het opslaan van uw foto's op uw apparaat.

Opmerking:

 • U kunt geen watermerk toevoegen tijdens het exporterenvan de originelefoto.
 • Het watermerk kan niet worden gesynchroniseerd met andere apparaten met Lightroom of Lightroom Classic.

 1. Tik in de weergave Albums op het pictogram () in de linkerbovenhoek van het scherm om het menu Instellingen van apps weer te geven. Tik in het menu Instellingen op Voorkeuren > Opties voor delen.

 2. Schakel de optie Delen met watermerk in.

 3. Tik op het tekstveld om de watermerktekst zoals vereist te wijzigen. Standaard toont de watermerktekst een copyright-symbool gevolgd door de naam van uw Adobe-account.

 4. Watermerk aanpassen
  Watermerk aanpassen

  Tik op Aanpassen. Op het scherm Watermerk aanpassen wijzigt u een van de volgende instellingen:

  Om de positie van het watermerk te bepalen, tikt u op een van de negen plaatsingscirkels rondom en in het midden van de voorbeeldfoto.

  • T: Tik om een lettertype te selecteren.
  • B: Tik om tekst vetgedrukt te maken.
  • I: Tik om tekst cursief te maken.
  • Om tekst 90 graden met de klok mee te draaien, tikt u op het pictogram roteren.
  • Om een tekstkleur te kiezen (zwart of wit), tikt u op de gewenste kleurenstaal.
  • Maat: Verplaats de schuifregelaar om de watermerktekst groter of kleiner te maken.
  • Verschuiving: Verplaats de schuifregelaar om de watermerktekst verder van de geselecteerde plaatsingscirkel in te stellen.
  • Opaciteit: Verplaats de schuifregelaar om het transparantieniveau van het watermerk aan te passen.

  Opmerking:

  Gebruik bij het aanpassen van het watermerk de visualisatie als richtlijn. Wanneer u een foto opslaat of deelt, wordt het watermerk aangepast aan de afmetingen van de foto. De grootte van de watermerktekst kan daarom variëren afhankelijk van de lengte en breedte van de foto.

 5. Na aanpassing van uw watermerktekst tikt u op het pictogram terug (<) in de linkerbovenhoek om terug te keren naar het scherm Opties voor delen.

  De watermerktekst zal nu worden toegevoegd wanneer u foto's deelt of foto's opslaat op uw mobiele apparaat.

Foto's via sms of e-mail verzenden

 1. Als u in de loepweergave werkt (waarin één foto wordt weergegeven), tikt u bovenaan het scherm op het pictogram Delen ().

  Als u in de rasterweergave werkt (waarin alle foto's in een album worden weergegeven), volgt u deze stappen:

  1. Druk lang op een foto om deze te selecteren. Selecteer zo nodig meerdere foto's.
  2. Wanneer u de foto's hebt geselecteerd, tikt u bovenaan het scherm op het pictogram Delen ().
 2. Het menu Delen met, dat nu wordt geopend, bevat een lijst van apps die op uw mobiele apparaat zijn geïnstalleerd en die u kunt gebruiken om uw foto's te delen.

 3. Kies de app waarmee u wilt delen en volg de instructies op het scherm.

Originele foto's exporteren

 1. Open een foto in de loepweergave (weergave van één foto) en tik op het pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm.

  De optie Origineel exporteren in de loepweergave
  De optie Origineel exporteren in de loepweergave
 2. Kies Origineel exporteren in het optiemenu dat wordt weergegeven.

  Opmerking:

  De optie Origineel exporteren is uitgeschakeld voor gesynchroniseerde originelen die zijn toegevoegd vanaf Lightroom Classic voor desktop.

 3. In het dialoogvenster Origineel exporteren dat verschijnt, ziet u de voortgang wanneer uw originele foto wordt voorbereid op het exporteren.

  (Optioneel) Als u een exportbewerking in uitvoering wilt annuleren, tikt u op de optie Annuleren in het dialoogvenster Origineel exporteren.

  Origineel exporteren in uitvoering
  Origineel exporteren in uitvoering
  Origineel exporteren geslaagd
  Origineel exporteren geslaagd
 4. Als het origineel geëxporteerd is naar uw mobiele apparaat, ziet u in het dialoogvenster Origineel exporteren een bericht dat het exporteren gelukt is. Tik op OK.    

Opmerking:

Zie Foto's opslaan, delen en exporteren uit Lightroom voor mobiele apparaten (iOS) en Uw foto's opslaan of delen in Lightroom (voor desktop) voor meer informatie over het opslaan, delen en exporteren van foto's in Lightroom op een iPad, iPhone of desktop.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid