Foto's vastleggen met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)

Met de in-app camera van Lightroom kunt u in de Pro-modus DNG- en HDR-foto's vastleggen op ondersteunde apparaten en instellingen aanpassen, zoals sluitertijd, scherpstelling en flitser.

Opmerking:

De module voor vastleggen is niet beschikbaar op Android-tablets.

De camera in de app snel starten

U kunt uw in-app camera op een van de volgende manieren openen:

Snelkoppelingen voor apps

Opmerking:
 • Vanaf versie 3.2 van Lightroom voor mobiele apparaten (Android) is de functie Snelkoppelingen voor apps toegevoegd voor apparaten die op Android-versies 7.1.1 of nieuwer draaien. De ondersteuning van deze functie op uw Android-apparaat wordt echter ingeschakeld/ingesteld door de fabrikant van uw mobiele apparaat.
 • Om toegang te krijgen tot de snelkoppelingen voor apps moet u de Lightroom-app minimaal één keer gebruiken.    
Toegang tot snelkoppelingen voor apps vanuit het startscherm
Toegang tot snelkoppelingen voor apps vanuit het startscherm

In het startscherm van uw apparaat drukt u lang op het pictogram van de Lightroom-app om toegang te krijgen tot de volgende snelkoppelingen:

 • Selfie. Opent de cameramodule in de app met de camera aan de voorzijde.
 • Lightroom Camera. Opent de cameramodule in de app met de camera aan de achterzijde.
 • Foto's toevoegen. Opent de interface voor importeren waarmee u afbeeldingen uit de fotogalerie kunt selecteren en toevoegen.

Camerawidget

U kunt de Lightroom Camera-widget aan het startscherm van uw telefoon toevoegen. Als u op de widget Lightroom Camera tikt, wordt de camerafunctie in de app geopend.

Instellingen voor vastleggen

Tik op het pictogram () om de instellingen weer te geven.

Functie van volumeknoppen

Hiermee wijst u een functie aan de volumeknoppen van uw apparaat toe die u kunt gebruiken voor de camerafunctie in de app. Tik om Geen, Belichtingscompensatie, Vastleggen of Zoomen te kiezen.

Maximale schermhelderheid

Schakel deze optie IN om de helderheid van het scherm van uw apparaat op het maximum in te stellen in de modus voor vastleggen.  

Foto's geotaggen

Schakel deze optie IN om het vastleggen van de locatiegegevens in de EXIF-metagegevens van uw opname in te schakelen.

Knopinfo

Schakel deze optie IN om tooltips in te schakelen in de modus voor vastleggen. U kunt op het pictogram () tikken wanneer dit pictogram in de interface voor vastleggen zichtbaar is als u knopinfo wilt weergeven.

Niet-verwerkte HDR opslaan

Deze instelling is alleen beschikbaar in de modus HDR. Schakel deze instelling in als u de originele, niet-verwerkte foto wilt opslaan naast de verwerkte RAW HDR-foto.

Origineel opslaan op apparaat

Hiermee slaat u een kopie van de originele foto op uw apparaat op.  

Foto's vastleggen in de modus Automatisch

De modus Automatisch in de Lightroom-module voor vastleggen op Android
(Android) Opties in de interface voor vastleggen in de modus Automatisch

A. Optie voor vastleggen RAW/JPEG B. Flitsopties op de camera C. Overschakelen naar camera aan de voorzijde D. Bedekkingsopties voor beeldzoeker E. Aanvullende instellingen voor vastleggen F. Instellingen voor vastleggen in- en uitschakelen G. Voorinstellingen H. Belichtingscompensatie vergrendelen I. Knop Vastleggen J. Modus Vastleggen (automatisch) K. Voorvertoning laatst gemaakte foto L. Opties voor uitsnijdverhouding M. Opties activeringstimer N. Interface voor vastleggen sluiten 

Flitsopties van de camera instellen

Tik op het pictogram () om de flitsoptiebalk te tonen of te verbergen.

Automatisch (standaardinstelling)

Schakel de flits van het apparaat automatisch IN of UIT op basis van de externe belichtingsomstandigheden. Deze optie is standaard ingesteld en is geschikt voor algemene doeleinden.

In (geforceerde flits)

Schakel de flitsfunctie van het apparaat IN voor elke opname.

Uit (flits uitschakelen)

Schakel de flitsfunctie van het apparaat UIT voor elke opname.

Zoomen met knijpbeweging

U kunt een knijpbeweging op het beeldzoekerscherm maken om de zoominstelling van de camera aan te passen.

 • Beweeg uw vingers uit elkaar om in te zoomen.
 • Beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen.

De zoominstelling die wordt toegepast op uw opname, is niet-destructief, dus u kunt altijd teruggaan naar de oorspronkelijke (niet-gezoomde) opname tijdens het bewerken van de foto.

Tikken voor scherpstellen

Wanneer u foto's maakt met de camerafunctie van Lightroom, wordt uw cameralens standaard automatisch scherpgesteld op de actuele scène. In scenario's waar u wilt scherpstellen op een bepaald gebied zoals een onderwerp op de achtergrond in plaats van de voorgrond, kunt u de lens handmatig scherpstellen op dat gebied.

Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Tik op het beeldzoekerscherm om een scherper beeld te krijgen van dat gebied.
 2. Wanneer u tikt, wordt er een kader weergeven dat aangeeft op welk gebied de lens wordt scherpgesteld.

RAW-foto's vastleggen

Opmerking:

Vanaf versie 2.0 ondersteunt Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten het vastleggen van afbeeldingen met DNG RAW-indeling op apparaten met Android-versie 5.0 (Lollipop) en hoger. Deze mogelijkheid is echter alleen beschikbaar op apparaten die het vastleggen van afbeeldingen in DNG RAW-indeling ondersteunen. Ondersteuning voor vastlegging van DNG-bestanden wordt uitsluitend door de fabrikanten van de apparaten ingeschakeld/ingesteld.

RAW vastleggen Tik in de cameramodule op het symbool van de bestandsindeling voor vastleggen (standaard DNG) boven aan de beeldzoeker en kies daarna DNG. U kunt nu de foto's vastleggen in de DNG (Digital Negative) RAW-indeling.

Controleer als volgt of uw apparaat vastlegging in DNG-indeling ondersteunt:

 1. Controleer eerst of de nieuwste versie van de Lightroom-app op uw mobiele apparaat is geïnstalleerd.
 2. Tik in de weergave Albums op het pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm om het menu in de zijbalk weer te geven.
 3. Tik in het menu op Apparaatinfo en opslag > Apparaatinfo.
 4. Controleer of bij DNG vastleggen ondersteund Ja of Nee wordt weergegeven. Als Yes (Ja) wordt weergegeven, kunt u RAW-afbeeldingen vastleggen met de camerafunctie in de app.

Opnamen samenstellen met gebruik van beeldzoekerbedekkingen

Met bedekkingen kunt u de compositie van opnamen samenstellen.

Tik op het pictogram () om bedekkingsopties in of uit te schakelen.

Bedekkingsopties voor beeldzoeker in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
Bedekkingsopties voor beeldzoeker in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android)

Standaard zijn bedekkingen uitgeschakeld.

Derden

Lijn de onderwerpgebieden die worden vastgelegd uit langs of bij het raakpunt van de derden.    

Helften

Lijn de onderwerpgebieden die worden vastgelegd uit langs of bij het raakpunt van de helften.

Gulden

Lijn de onderwerpgebieden die worden vastgelegd uit langs of bij het raakpunt van phi-rasterbedekking die gebaseerd is op de gulden snede.

Vlakke bedekking

Gebruikt de sensoren van het apparaat om de camera uit te lijnen met de grond voor rechte horizonopnamen zonder geometrische vervorming.

Flexibele voorinstellingen

Tik op het pictogram () rechts onderin om de voorinstellingen weer te geven. De volgende voorinstellingen zijn beschikbaar:

 • Hoog contrast
 • Vlak
 • Warme schaduwen
 • Hoog contrast, zwart-wit
 • Vlak zwart-wit

Kies een voorinstelling om deze toe te passen op de te nemen foto. Dit stelt u in staat een voorvertoning te bekijken van de foto voordat u deze maakt. Als u de camera in de Adobe-app opnieuw activeert, wordt automatisch de vorige voorinstelling gebruikt.

Opmerking:

Deze voorinstellingen zijn alleen beschikbaar op Android-apparaten die Open GL ES 3.0 en hoger ondersteunen. Als u wilt controleren welke Open GL-versie door uw apparaat wordt ondersteund, tikt u op het pictogram in de linkerbovenhoek van de weergave Albums om het menu in de zijbalk weer te geven. Tik daarna op Apparaatgegevens en -opslag> Apparaatinformatie.

Belichtingscompensatie instellen

Schuifregelaar voor belichtingscompensatie in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten op Android
(Android) Over het beeldzoekerscherm vegen om de schuifregelaar voor belichtingscompensatie aan te passen

Wanneer u over het beeldzoekerscherm veegt, wordt de schuifregelaar voor belichtingscompensatie weergegeven. Sleep de schuifregelaar in een van de beide richtingen om het gewenste belichtingsniveau in te stellen.

Belichtingscompensatie op de huidige waarde vergrendelen Tik op het pictogram () rechtsonder om de belichtingscompensatie op de huidige waarde te vergrendelen. Het pictogram wordt geel om aan te geven dat de instelling vergrendeld is en toont ook de waarde waarop de belichting is vergrendeld.

Opmerking:

U kunt de belichtingscompensatie alleen vergrendelen in de vastlegmodus Automatisch.  

Opmerking:

Dubbeltik op de schuifregelaar voor belichtingscompensatie om de belichtingswaarde op nul in te stellen.

Voorvertoning laatst vastgelegde foto

Tik in de cameramodule op de miniatuur linksonder (laatste foto) om een voorvertoning te bekijken van de laatste foto die u hebt gemaakt.

Opmerking:

Tik op de miniatuur van de laatste gemaakte foto om deze te bekijken. Tik op de voorvertoning om terug te keren naar de cameraweergave.

Foto's maken in andere uitsnijdverhoudingen

Tik op het pictogram () om de uitsnijdverhoudingen weer te geven. De volgende uitsnijdverhoudingen zijn beschikbaar:

 • 16:9
 • 3:2
 • 4:3
 • 1:1

Tik op een verhouding om deze als bedekking weer te geven in de beeldzoeker. Dit stelt u in staat een voorvertoning te bekijken van de gewenste uitsnijdverhouding voordat u de foto maakt.

Opmerking:

Deze uitsnijdverhouding is niet-destructief. U kunt de uitsnijdverhouding later wijzigen wanneer u de foto bewerkt.

Vertraagde opname activeren

Tik op het pictogram () om de timeroptiebalk te tonen of te verbergen. U kunt een paar seconden vertraging instellen voordat een opname wordt gemaakt. U kunt een vertraging van 2, 5 of 10 seconden voor uw opname instellen. Standaard is de timer UIT.

Opmerking:

Wanneer een vertraging is ingesteld, wordt deze gebruikt totdat u deze UITschakelt.

Foto's vastleggen in de modus Pro

Handmatig de sluitersnelheid, de ISO-waarde en het scherptepunt in de modus Pro beheren

De modus Automatisch in de Lightroom-module voor vastleggen op Android
(Android) Opties in de interface voor vastleggen in de modus Automatisch

A. Optie voor vastleggen RAW/JPEG B. Flitsopties op de camera C. Overschakelen naar camera aan de voorzijde D. Bedekkingsopties voor beeldzoeker E. Aanvullende instellingen voor vastleggen F. Instellingen voor vastleggen in- en uitschakelen G. Voorinstellingen H. Belichtingscompensatie vergrendelen I. Knop Vastleggen J. Modus Vastleggen (automatisch) K. Voorvertoning laatst gemaakte foto L. Opties voor uitsnijdverhouding M. Opties activeringstimer N. Interface voor vastleggen sluiten 

Modus Professioneel in de Lightroom-module voor vastleggen op Android
(Android) Opties in de interface voor vastleggen in de modus Professioneel

A. Optie voor vastleggen RAW/JPEG B. Flitsopties op de camera C. Overschakelen naar camera aan de voorzijde D. Opties voor witbalans E. Handmatige brandpuntsafstand F. Instellingen voor vastleggen in- en uitschakelen G. Voorinstellingen H. Belichtingscompensatie vergrendelen I. Knop Vastleggen J. Modus Vastleggen (Professioneel) K. Voorvertoning van laatst vastgelegde opname L. Sluitersnelheid instellen M. ISO instellen N. Interface voor vastleggen sluiten 

Opmerking:

Vanaf versie 2.1 ondersteunt Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten het handmatig regelen van de sluitersnelheid, ISO-waarde en focusafstand op apparaten met Android-versie 5.0 (Lollipop) en hoger. Deze capaciteiten zijn alleen beschikbaar op uw apparaat als de ondersteuning door de fabrikant is ingeschakeld.

De sluitersnelheid aanpassen

De sluitersnelheid bepaalt hoe lang de sluiter van uw camera wordt geopend bij een opname. U kunt deze tijdsduur aanpassen om de gewenste creatieve effecten in uw foto's te bereiken.

U kunt bijvoorbeeld een lagere sluitersnelheid instellen om bewegingsonscherpte of een lichtspooreffect te bereiken bij het vastleggen van een snel bewegend onderwerp. Als u de beweging van hetzelfde onderwerp in uw foto wilt bevriezen, kunt u een hogere sluitersnelheid instellen.

De sluitersnelheid aanpassen in de modus Professioneel in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten op Android
Sluitersnelheid ingesteld op 1/129e seconde

Tik op het pictogram () om de schuifregelaar voor de sluitersnelheid aan te passen. Beweeg de schuifregelaar naar links voor een lagere sluitersnelheid of naar rechts voor een hogere sluitersnelheid.

Opmerking:

Als u de sluitersnelheid wijzigt, wordt ter compensatie de ISO-waarde automatisch aangepast, en omgekeerd. Dit zorgt ervoor dat uw foto niet wordt overbelicht of onderbelicht tijdens de opname.  

Opmerking:

Dubbeltik op het pictogram ISO om de ISO-waarde opnieuw in te stellen op Automatisch.

De ISO-waarde aanpassen

De ISO-waarde bepaalt de lichtgevoeligheid van de camera van uw apparaat. 

De ISO-waarde aanpassen in de modus Professioneel in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten op Android
ISO ingesteld op 495

Tik op het pictogram () om de schuifregelaar voor de ISO-waarde aan te passen. Beweeg de schuifregelaar naar links voor een lagere ISO-waarde of naar rechts voor een hogere ISO-waarde.

Opmerking:

Hoge ISO-waarden veroorzaken ruis in de vastgelegde foto's. Daarom moet u alleen hoge ISO-waarden gebruiken wanneer u zeer snelle sluitersnelheden wilt gebruiken.

Opmerking:

Dubbeltik op het pictogram ISO om de ISO-waarde opnieuw in te stellen op Automatisch.


De afstand voor scherpstelling van uw camera aanpassen

U kunt deze instelling gebruiken om de afstand voor scherpstelling van de camera van uw apparaat te vergroten of te verkleinen.

De afstand voor scherpstelling aanpassen in de modus Professioneel in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten op Android
Afstand voor scherpstelling ingesteld op 36%.

Tik op het pictogram () om de schuifregelaar voor de afstelling voor scherpstelling aan te passen. Beweeg de schuifregelaar naar links om de afstand voor scherpstelling te verkleinen of naar rechts om deze te vergroten.

Opmerking:

Tik in de vastlegmodus Professioneel op het pictogram Opnieuw instellen om de sluitersnelheid, ISO-waarde, witbalans en handmatige brandpuntsafstand opnieuw in te stellen op Automatisch.

Opmerking:

Dubbeltik op het pictogram [ ] om de handmatige brandpuntsafstand opnieuw in te stellen op Automatisch.

Witbalansopties instellen

Tik in de modus Professioneel op het pictogram () om de optiebalk voor witbalans weer te geven.

Opties voor witbalans en vergrendeling van witbalans in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (Android)
(Android) Opties voor witbalans en vergrendeling van witbalans in de modus Professioneel

A. Automatische witbalans in de vergrendelde staat B. Gloeilamp C. Fluorescerend D. Daglicht E. Bewolkt 

U kunt op de optiebalk een voorinstelling voor witbalans kiezen die overeenkomt met de belichtingsomstandigheden: Automatisch, Gloeilamp, TL-buis, Daglicht, Bewolkt of Aangepast.

Automatische witbalans Dit is de standaardinstelling.

Automatische vergrendeling witbalans (Android) Richt de camera op een oppervlak met een neutrale kleur om een monster van de witbalans te nemen en de witbalans te vergrendelen.

Opmerking:

Dubbeltik op het pictogram WB om de witbalans opnieuw in te stellen op Auto (Automatisch).

Scènes met hoog contrast vastleggen in de modus HDR

Opmerking:

In de nieuwste update is de HDR-modus alleen beschikbaar voor de Samsung S8, Samsung S8+, Samsung S7, Samsung S7 Edge, Samsung Note 8, Google Pixel, Google Pixel 2, Google Pixel XL, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, en One Plus 5.

HDR als Technology Preview-functie: op andere compatibele mobiele Android-apparaten die voldoen aan de onderstaande specificaties is de HDR-modus beschikbaar als Technology Previews-functie die u kunt inschakelen in het zijbalkmenu.  

 • 3 GB RAM of meer
 • Versie Android-besturingssysteem 6.0 (Marshmallow) of hoger
 • App-versie is 'Arm8'.
 • DNG-opnamen worden ondersteund

 De specificaties van uw apparaat controleren: ga in het zijbalkmenu naar Apparaatinfo en opslag > Apparaatinfo.

Gebruik de HDR-modus om High Dynamic Range-foto's vast te leggen met de camerafunctie in de app in Lightroom voor mobiele apparaten (Android).

Wanneer u de vastlegknop activeert in de modus HDR om een scène met hoog contrast vast te leggen, vindt in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten het volledige verwerkingsproces voor het genereren van een RAW HDR-afbeelding automatisch op de achtergrond plaats:

 • Uw scène wordt geanalyseerd om de juiste verdeling van belichtingswaarden te bepalen voor het vastleggen van meerdere reeksopnamen waarbij foto's zijn gemaakt met verschillende belichtingstijden. 
 • De reeksopnamen waarbij foto's zijn gemaakt met verschillende belichtingstijden worden automatisch uitgelijnd ter compensatie van eventuele handbewegingen tijdens het maken van de HDR-opname.
 • Schimmen in de reeksopnamen waarbij foto's zijn gemaakt met verschillende belichtingstijden worden verwijderd ter compensatie van bewegende objecten in de scène, zoals auto's, mensen of bladeren.
 • De tinten van de foto worden automatisch aangepast zodat de samengevoegde HDR-afbeelding gelijkmatige tinten heeft. 
 • De reeksopnamen waarbij foto's zijn gemaakt met verschillende belichtingstijden worden samengevoegd om een 32-bits floating point DNG-bestand te maken: uw verwerkte RAW HDR-afbeelding.

Dit resulterende RAW HDR-bestand is vergelijkbaar met het type bestand dat ontstaat bij gebruik van de functie voor het samenvoegen van foto's tot een HDR-afbeelding in Lightroom op uw desktop. Zie Foto's samenvoegen tot een HDR-afbeelding voor meer informatie over het samenvoegen van foto's tot een HDR-afbeelding in Lightroom CC.

De gegeneerde RAW HDR-bestanden zijn groot en vereisen veel verwerking op de achtergrond, zoals hierboven is uitgelegd. Het kan daarom even duren voordat uw HDR-afbeeldingen in het overzicht van de Lightroom-foto's of in de rasterweergave worden weergegeven nadat een opname is gemaakt. 

 1. Tik in elke weergave op het camerapictogram in de rechterbenedenhoek om de camerafunctie te activeren.  

 2. Kies de modus HDR in het menu linksonder in de interface voor vastleggen.

 3. (Optioneel) Pas zo nodig het zoomniveau aan voordat u de HDR-opname maakt. Zie Zoomen met knijpbeweging voor instructies voor het aanpassen van het zoomniveau in de beeldzoeker.

  Opmerking:

  Als u de originele, niet-bewerkte afbeelding tegelijk met de RAW HDR-afbeelding wilt opslaan in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android), tikt u op het pictogram het pictogram   wijzigen en schakelt u de optie Niet-verwerkt origineel opslaan in het menu Instellingen in. Zie Instellingen voor vastleggen voor meer informatie over de overige instellingen.

 4. Tik op de knop Vastleggen en zorg dat het mobiele apparaat niet beweegt. U kunt per sessie meerdere HDR-opnamen maken. 

 5. Tik op het kruisje  in de linkerbovenhoek om de interface voor vastleggen te sluiten en naar de laatste weergave te gaan. Zodra u de interface sluit, wordt begonnen met de verwerking van HDR-opnamen in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten.

  Opmerking:

  Bij de verwerking van uw HDR-opnamen tot een definitieve HDR RAW-afbeelding wordt veel van de GPU gevergd en moeten complexe berekeningen worden uitgevoerd. Het kan daarom even duren voordat uw HDR-afbeeldingen in het overzicht van de Lightroom-foto's of in de rasterweergave worden weergegeven nadat een opname is gemaakt. U kunt de verwerkingsstatus controleren door te tikken op het wolkje (). De voortgang wordt dan weergegeven onder de kop Processing Captured Photos (Vastgelegde foto's verwerken) in het menu.

  Nadat de HDR-opnamen zijn verwerkt, worden uw afbeeldingen geïmporteerd in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten.

  Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten geeft in de balk met meldingen van uw Android-apparaat meldingen weer over de voortgang van het importeren en geeft aan wanneer het importeren is voltooid.

 6. De verwerkte HDR-afbeeldingen worden nu weergegeven in het overzicht van de Lightroom-foto's of in de rasterweergave.

  Wanneer u een HDR-afbeelding opent in de loepweergave om deze te bewerken, ziet u dat de naam van de HDR-afbeelding het achtervoegsel '-hdr' heeft.

   

Opmerking:

Zie Foto's vastleggen met Lightroom voor mobiele apparaten (iOS) voor meer informatie over het vastleggen van foto's met Lightroom op een iPad of iPhone.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account