Vind meer informatie vinden over de bekende problemen en beperkingen in de nieuwste versie van Lightroom CC.

Aanmelden

Probleem Tijdelijke oplossing

Wanneer u Lightroom CC start, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd u aan te melden. Nadat u zich hebt aangemeld met uw Adobe ID, geeft het cloudpictogram (in de rechterbovenhoek) een blauw draaipictogram weer, maar het raster blijft leeg en wordt niet geladen of geeft geen foto's weer.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

U kunt dit probleem oplossen door u af te melden en opnieuw aan te melden. 
 1. Kies Help > Afmelden in de menubalk.
 2. Lightroom CC wordt nu opnieuw opgestart. 
 3. Meld u nogmaals aan met uw Adobe ID wanneer u daarom wordt gevraagd.  

Apple-fotobibliotheek migreren

Probleem Tijdelijke oplossing

Wanneer u een Apple-fotobibliotheek migreert met twee personen met dezelfde naam maakt Lightroom CC twee Personen-clusters in de Personenweergave aan; een cluster heeft de naam van de persoon, terwijl de andere een naam heeft die eindigt op '_1'.

(Besturingssysteem: macOS)

Nadat de migratie is voltooid, kunt u de naam van de Persoon wijzigen in Lightroom CC. Zie De naam van een Persoon wijzigen.

Gemigreerde Slow-motion-video's afspelen op normale snelheid in plaats van slow-motion in Lightroom CC.  

(Besturingssysteem: macOS)

Dit is een bekende beperking.Er is geen tussenoplossing beschikbaar.

Als u geen actief abonnement hebt, zullen HEIC-afbeeldingen niet migreren bij migratie vanaf een Apple-fotobibliotheek.

(Besturingssysteem: macOS)

Voordat u begint met de migratie moet u een abonnement kopen of uw abonnement verlengen.

Foto's of video's importeren

Probleem Tijdelijke oplossing

Wanneer u een AVI-videobestand probeert te importeren, geeft Lightroom CC een importfout weer.

(Besturingssysteem: alleen macOS)

Vanaf Lightroom CC versie 2.0 van oktober 2018 kunt u geen nieuwe AVI-bestanden meer importeren op macOS. De bestaande AVI-bestanden in uw catalogus worden in Lightroom CC afgespeeld zoals verwacht. In Windows is de ondersteuning voor AVI-bestanden nog steeds beschikbaar. Zie Ondersteunde videoformaten en extensies voor gerelateerde nuttige informatie.

Trage importprestaties bij het toevoegen van foto's van een interne vaste schijf (roterende HDD-schijf).

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

Als u geregeld foto's van een vaste schijf moet importeren, kunt u overwegen een SSD (Solid State Drive) te gebruiken voor betere prestaties.  

Lightroom CC detecteert de aangesloten Apple iPhone maar op het scherm Voeg foto's toe staan   geen foto's om te importeren.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

Configureer uw Apple iPhone om de computer waarop Lightroom CC is geïnstalleerd, te vertrouwen. Dat doet u als volgt:

 1. Ontkoppel uw iPhone als deze op de computer is aangesloten. Ga vervolgens naar Instellingen > Algemeen > Herstel > Herstel locatie en privacy.
 2. Voer uw toegangscode in en klik op Herstel instellingen. Hiermee worden de locatie- en privacy-instellingen hersteld naar de standaardinstellingen.
 3. Sluit uw iPhone aan op de computer waarop Lightroom CC is geïnstalleerd.
  1. (Windows) Zorg dat u uw iPhone ontgrendelt, en tik op Sta toe als u de waarschuwing 'Wil je dit apparaat toegang geven tot foto's en video's' ziet.
  2. (macOS) Zorg dat u uw iPhone ontgrendelt, en tik op Vertrouw als u de waarschuwing 'Wilt u deze computer vertrouwen?' ziet.

Lightroom CC herkent een SD-kaart of een SD-kaart die via een USB-adapter is aangesloten, soms niet.

(Besturingssysteem: alleen macOS)

Als Lightroom CC de SD-kaart niet herkent, controleert u of macOS de kaart herkent. Als macOS uw apparaat herkent:

 1. Kopieer de bestanden van de SD-kaart via Finder naar de lokale vaste schijf.
 2. Voeg vervolgens foto's van de lokale vaste schijf toe aan Lightroom CC.

Wanneer u Voeg toe aan album kiest als Nieuw terwijl u foto's toevoegt, wordt er geen nieuw album gemaakt als u een albumnaam opgeeft die al bestaat, ook als de hoofdletters/kleine letters niet overeenkomen. Lightroom CC geeft geen foutmelding of waarschuwing weer. Als er bijvoorbeeld al een album is met de naam Alaska, kunt u geen nieuw album met de naam alaska op het scherm Voeg foto's toe maken.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

 • Geef een andere albumnaam op wanneer u Voeg toe aan album kiest als Nieuw
 • Als u zich niet realiseerde dat er geen nieuw album is gemaakt en op de knop Voeg foto's toe hebt geklikt, doet u het volgende:
  1. Open het deelvenster Mijn foto's aan de linkerkant.
  2. Maak het album dat u voor uw foto's wilt gebruiken
  3. Breid het deelvenster Onlangs toegevoegd uit en selecteer de datum/tijd van uw recente importbewerking.
  4. Selecteer alle onlangs toegevoegde foto's die nu in het raster worden weergegeven en sleep ze naar het gewenste album.
Terwijl u foto's toevoegt, worden sommige foto's in een enkel geval met een onjuiste stand weergegeven.  Voeg nog meer foto's toe. In de meeste gevallen worden de foto's in de juiste stand weergegeven wanneer u klaar bent met toevoegen. Anders kunt u uw foto's handmatig roteren via het menu Bijsnijden en roteren.

Lightroom Classic CC-catalogus migreren

Probleem Tijdelijke oplossing

Migratie mislukt als u naar een stationslocatie wijst (voorkeuren van Lokale opslag > Originelen worden opgeslagen op de) die alleen-lezentoegang heeft.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

 • Voordat u uw foto's gaat migreren, moet u toegangsrechten herstellen op het station waar u momenteel naar wijst, of naar Lokale opslag > Originelen worden opgeslagen op de in Lightroom CC op een ander station wijzen dat lees-/schrijf-machtigingen heeft.
 • Als u uw foto's al naar een station hebt gemigreerd en u ontdekt dat dit station alleen-lezentoegang heeft, gaat u als volgt te werk:
  1. Exporteer uw catalogus uit Lightroom Classic CC.
  2. Na de export gaat u terug naar Lightroom CC en migreert u de catalogus opnieuw.

Migratie kan mislukken als er onvoldoende schijfruimte is.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

 • Lightroom CC geeft een foutbericht weer als er onvoldoende schijfruimte voor de migratie is. Zorg er in de voorkeuren voor Lokale opslag voor dat de instelling Originelen worden opgeslagen op de naar een locatie wijst die voldoende schijfruimte heeft voor de oorspronkelijke afbeeldingen van volledig formaat in de Lightroom Classic CC-catalogus. Zie ook Aanbevolen stappen: migratie voorbereiden.
 • Als u een foutbericht over onvoldoende schijfruimte ziet, ook als het station in de voorkeur voor Lokale opslag voldoende ruimte heeft, maakt u ruimte op uw primaire station vrij. Lightroom CC vereist ruimte op het primaire station voor voorvertoningen en gegevensbestanden. De hoeveelheid vereiste ruimte varieert, afhankelijk van het aantal afbeeldingen dat u moet migreren.
Na migratie van de Lightroom Classic CC-catalogus naar Lightroom CC worden beeldbestanden die groter zijn dan 200 MB, niet goed teruggesynchroniseerd naar Lightroom Classic CC. In Lightroom Classic CC worden dergelijke beeldbestanden onder de verzameling Synchronisatiefouten weergegeven. Er is geen tijdelijke oplossing voor dit probleem; u kunt de synchronisatiefout voor dergelijke bestanden in dit geval negeren. Nadat u een migratie naar Lightroom CC hebt uitgevoerd, is er een veilige back-up van uw bestanden in de cloud opgeslagen. U kunt deze foto's op elk platform met Lightroom CC weergeven en bewerken.

Lightroom-foto's synchroniseren

Probleem Tijdelijke oplossing
Recente fotobewerkingen of metadata-wijzigingen in Lightroom CC worden niet naar Lightroom Classic gesynchroniseerd als het beeldbestand wordt verwijderd uit Lightroom CC voordat deze wijzigingen naar de cloud zijn gesynchroniseerd. Wacht tot de synchronisatie is voltooid in alle Lightroom-clients voordat u de afbeeldingen verwijdert uit Lightroom CC.Klik op het pictogram in de rechterbovenhoek van Lightroom CC om de synchronisatiestatus te zien.
Lightroom CC geeft aan dat u bent aangemeld, maar er worden geen afbeeldingen weergegeven in het raster. Start Lightroom opnieuw.

Cloudpictogram heeft een rode cirkel met een uitroepteken en het gesychroniseerde en back-upvenster bevatten de foutmelding 'Enkele foto's ongeldig.'

Synchronisatie lijkt vast te lopen. De synchronisatiestatus verandert niet, ook al wacht u lang genoeg tot de synchronisatievoortgang kan worden bijgewerkt.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

 1. Selecteer het album Alle foto's in het linkerdeelvenster onder Mijn foto's.
 2. Schakel naar de rasterweergave met vierkante cellen () zodat foto's als miniaturen van hetzelfde formaat worden weergegeven, met de bijbehorende vlag, synchronisatiestatus en waardering.
 3. Klik op het filterpictogram naast de zoekbalk om de filteropties weer te geven.
 4. Kies in de filterbalkopties Synchronisatiestatus > Fout. Lightroom CC geeft nu alleen foto's weer die de app probeert te synchroniseren.
 5. Druk op Ctrl+A (Windows) of Command+A (Mac) om alle foto's in het raster te selecteren en ga dan op een van de volgende manieren te werk:

Het synchronisatieprobleem moet nu zijn opgelost. Klik op het wolkenpictogram () in de rechterbovenhoek om de synchronisatiestatus te zien.     

Werken met albums

Probleem Tijdelijke oplossing
U kunt niet twee albums met dezelfde naam maar in verschillende mappen in Lightroom CC maken. Dit is te verwachten. Alle albumnamen moeten uniek zijn, zelfs als ze in verschillende mappen staan.
Lightroom CC geeft twee albums met dezelfde naam weer die via verschillende Lightroom mobile-clients zijn gesynchroniseerd.  Als u albums met dezelfde naam via verschillende Lightroom-clients toevoegt (Lightroom CC voor mobiel of web), geeft Lightroom CC op uw desktop in dit geval beide gesynchroniseerde albums weer.

Foto's opslaan of verplaatsen op de lokale vaste schijf

Probleem Tijdelijke oplossing

Lightroom CC raakt de fotolocaties op uw vaste schijf kwijt wanneer u gegevens van de ene computer naar de andere verplaatst, bijvoorbeeld wanneer u een upgrade van uw computer uitvoert.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

 • U kunt Lightroom-foto's het gemakkelijkste naar een nieuwe computer verplaatsen door Lightroom CC op de nieuwe computer te installeren, u aan te melden met uw Adobe ID en de bestanden dan te laten synchroniseren via de cloud. 
 • Als u een andere methode gebruikt om uw foto's te verplaatsen, zoals een schijfkopie-app, geeft Lightroom CC een foutmelding weer dat de bestanden niet kunnen worden gevonden. Selecteer de optie om het station te vergeten wanneer u de foutmelding ziet. Houd er rekening mee dat Lightroom CC de foutmelding nu niet meer weergeeft, maar dat u de bestanden handmatig van het station moet verwijderen om de ruimte vrij te maken.

In voorkeuren voor Lokale opslag in Lightroom CC kunt u een NTFS-station kiezen maar krijgt u vervolgens een melding dat het station niet geldig is.

(Besturingssysteem: alleen macOS)

Kies een station met het formaat FAT-32.

Foto's delen

Probleem Tijdelijke oplossing
U kunt vanuit Lightroom CC geen foto's delen en posten naar een nieuwe Facebook-account. Je kunt niet langer foto's uploaden naar Facebook vanuit Lightroom CC. Zie dit artikel voor meer informatie.

Diversen

Probleem Tijdelijke oplossing
  Vanaf Lightroom CC versie 2.0 van oktober 2018 kunt u geen nieuwe AVI-bestanden meer importeren op macOS. De bestaande AVI-bestanden in uw catalogus worden in Lightroom CC afgespeeld zoals verwacht. In Windows is de ondersteuning voor AVI-bestanden nog steeds beschikbaar
 • Wanneer u Lightroom CC start, wordt het volgende bericht weergegeven: 'Bezig met bijwerken: Lightroom moet wat huishoudelijke werkzaamheden verrichten.'.De voortgangsbalk onder het bericht toont geen voortgang, zelfs na enkele uren.

   
 • Lightroom CC geeft een foutbericht over een corrupte SQLite-database weer. 

(Besturingssysteem: alleen macOS)

 

Volg de onderstaande stappen als tussenoplossing:

Let op: Houd er voordat u met deze stappen doorgaat rekening mee dat bewerkingen of wijzigingen die nog niet met de cloud zijn gesynchroniseerd, mogelijk verloren gaan.  

 1. Sluit Lightroom CC af.
 2. Navigeer in de Finder naar Ga > Ga naar map en typ ~/pictures. Zoek een bundel met de naam Lightroom Library.lrlibrary.
 3. Klik met de rechtermuisknop of Ctrl+klik op deze bundel en kies Toon pakketinhoud. Hierin vindt u een map met een lange cryptische tekenreeks met cijfers en letters (bijvoorbeeld: d1a4f88d2b534c7d91022136fd182532). Open die map.
 4. Verwijder in de map alle bestanden met de naam Managed Catalog.[wat dan ook]. Verwijder ook het bestand Previews.db.
 5. Start Lightroom CC.

Windows Firewall geeft mogelijk een waarschuwing over het Lightroom CC-synchronisatieprogramma weer.

(Besturingssysteem: alleen Windows)

Ga naar de firewallinstellingen in Windows en hef blokkering van het Lightroom CC-synchronisatieprogramma op.
Wanneer u sneltoetsen in Lightroom CC gebruikt, werkt de toets AltGr op Europese toetsenbord niet.  Gebruik in plaats daarvan de Alt-toets (naast de spatiebalk) of roep de opdacht op via de menu's in plaats van via de sneltoets.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid