Bekende problemen in Lightroom

U kunt meer informatie vinden over de bekende problemen en beperkingen in de nieuwste versie van Lightroom.

Compatibiliteit met macOS

Aanmelden

Probleem

Tijdelijke oplossing

Wanneer u Lightroom start, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd u aan te melden. Nadat u zich hebt aangemeld met uw Adobe ID, geeft het cloudpictogram (in de rechterbovenhoek) een blauw draaipictogram weer, maar het raster blijft leeg en wordt niet geladen of geeft geen foto's weer.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

U kunt dit probleem oplossen door u af te melden en opnieuw aan te melden. 

 1. Kies Help > Afmelden in de menubalk.
 2. Lightroom wordt nu opnieuw opgestart. 
 3. Meld u nogmaals aan met uw Adobe ID wanneer u daarom wordt gevraagd.  

Lightroom Classic-catalogus migreren

Probleem

Tijdelijke oplossing

Migratie mislukt als u naar een stationslocatie wijst (voorkeuren van Lokale opslag > Originelen worden opgeslagen op de) die alleen-lezentoegang heeft.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

 • Voordat u uw foto's gaat migreren, moet u toegangsrechten herstellen op het station waar u momenteel naar wijst, of naar Lokale opslag > Originelen worden opgeslagen op de in Lightroom op een ander station wijzen dat lees-/schrijf-machtigingen heeft.
 • Als u uw foto's al naar een station hebt gemigreerd en u ontdekt dat dit station alleen-lezen toegang heeft, gaat u als volgt te werk:
  1. Exporteer uw catalogus uit Lightroom Classic
  2. Na de export gaat u terug naar Lightroom en migreert u de catalogus opnieuw.

Migratie kan mislukken als er onvoldoende schijfruimte is.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

 • Lightroom geeft een foutbericht weer als er onvoldoende schijfruimte voor de migratie is. Zorg ervoor dat in de voorkeuren voor Lokale opslag voor dat de voorkeur Originelen worden momenteel opgeslagen op een aangepaste locatie naar een locatie wijst die voldoende schijfruimte heeft voor de oorspronkelijke afbeeldingen van volledig formaat in de Lightroom Classic-catalogus. Zie ook Aanbevolen stappen: migratie voorbereiden.
 • Als u een foutbericht over onvoldoende schijfruimte ziet, ook als het station in de voorkeur voor Lokale opslag voldoende ruimte heeft, maakt u ruimte op uw primaire station vrij. Lightroom vereist ruimte op het primaire station voor voorvertoningen en gegevensbestanden. De hoeveelheid vereiste ruimte varieert, afhankelijk van het aantal afbeeldingen dat u moet migreren.

Na migratie van de Lightroom Classic-catalogus naar Lightroom worden beeldbestanden die groter zijn dan 200 MB, niet goed teruggesynchroniseerd naar Lightroom Classic. In Lightroom Classic worden dergelijke beeldbestanden onder de verzameling Synchronisatiefouten weergegeven.

Er is geen tijdelijke oplossing voor dit probleem; u kunt de synchronisatiefout voor dergelijke bestanden in dit geval negeren. Nadat u een migratie naar Lightroom hebt uitgevoerd, is er een veilige back-up van uw bestanden in de cloud opgeslagen. U kunt deze foto's op elk platform met Lightroom weergeven en bewerken.

Apple-fotobibliotheek migreren

Probleem

Tijdelijke oplossing

De metagegevens Locatie, Plaats, Staat en Land worden niet gemigreerd wanneer u een Apple-fotobibliotheek migreert.

Dit is een bekende beperking. Er is geen tussenoplossing beschikbaar.

Wanneer u een Apple-fotobibliotheek migreert naar Lightroom direct na het importeren van items naar Apple Photos, is het mogelijk dat enkele of alle items niet goed worden gemigreerd.

(Besturingssysteem: macOS)

Voordat u begint met migreren, wacht u even om er zeker van te zijn dat de geïmporteerde items door Apple Photos zijn verwerkt.  

Wanneer u een Apple-fotobibliotheek migreert met twee personen met dezelfde naam maakt Lightroom twee Personen-clusters in de Personenweergave aan; een cluster heeft de naam van de persoon, terwijl de andere een naam heeft die eindigt op '_1'.

(Besturingssysteem: macOS)

Nadat de migratie is voltooid, kunt u de naam van de Persoon wijzigen in Lightroom. Zie De naam van een Persoon wijzigen.

Gemigreerde slow-motion-video's afspelen op normale snelheid in plaats van in slow-motion in Lightroom.  

(Besturingssysteem: macOS)

Dit is een bekende beperking. Er is geen tussenoplossing beschikbaar.

Als u geen actief abonnement hebt, zullen HEIC-afbeeldingen niet migreren bij migratie vanaf een Apple-fotobibliotheek.

(Besturingssysteem: macOS)

Voordat u begint met de migratie moet u een abonnement kopen of uw abonnement verlengen.

Wanneer u vanuit de Apple-fotobibliotheek migreert, is het aantal gesynchroniseerde items dat wordt weergegeven hoger dan er in de catalogus staan.

(Besturingssysteem: macOS)

Wanneer u start met de migratie vanuit de Apple-fotobibliotheek, stapelt Lightroom items zoals Live Photos. Voor synchronisatiedoeleinden worden deze stapels door Lightroom geteld als items. Het weergegeven aantal verwerkte items is het tijdelijke totale aantal afbeeldingen inclusief deze stapels. Nadat de synchronisatie is voltooid, wordt het juiste aantal weergegeven.

Foto's bewerken

Probleem

Tijdelijke oplossing

Snel retoucheren op een masker verandert de maskerluminantie.

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing voor toekomste versies.

Bijgesneden resultaten worden niet correct weergegeven na gebruik van Bijsnijden en roteren.

 • Het lijkt erop dat het probleem wordt verholpen wanneer GPU wordt ingeschakeld.
 • Navigeer naar een andere afbeelding, laad deze en ga daarna terug naar de afbeelding die u aan het bewerken was.

Als GPU uitgeschakeld of niet beschikbaar is, werkt de tool Bijsnijden niet naar behoren, totdat u het bijsnijden vastlegt en terugkeert naar Bewerken. Tijdens het bijsnijden is de weergegeven afbeelding onjuist.

Schakel naar een andere afbeelding en schakel vervolgens terug naar uw vorige afbeelding. U kunt ook GPU inschakelen, indien beschikbaar.

Wanneer u bewerkingen opnieuw instelt, blijft de blauwe stip, die aangeeft dat er bewerkingen zijn toegepast, zichtbaar in het deelvenster Bewerking. De blauwe stip is ook te zien op foto's waarin geen bewerkingen zijn.

De oplossing voor dit probleem wordt uitgebracht in versie 4.1 van Lightroom-desktop.

U kunt een aangepaste voorinstelling niet verplaatsen naar een nieuwe of bestaande gebruikersvoorinstelling en de aangepaste voorinstelling lijkt te verdwijnen.

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing voor toekomste versies.

Foto's of video's exporteren

Probleem

Tijdelijke oplossing

U ondervindt de volgende problemen wanneer u Lightroom 3.3 gebruikt:

 • Magenta kleurzweem op miniaturen of op geëxporteerde afbeeldingen.
 • Ontbrekende lensprofielen van miniaturen of geëxporteerde afbeeldingen.

(Besturingssysteem: alleen macOS)

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Installeer Photoshop of Bridge.
 • Download en installeer de Adobe DNG Converter.
 • Volg de onderstaande stappen om profielen van Lightroom handmatig te kopiëren en plakken:
 1. Open vanuit Toepassingen de map Adobe Lightroom CC.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Adobe Lightroom.app en kies Toon pakketinhoud.
 3. Ga naar Inhoud > map Bronnen.
 4. Zoek en kopieer de map CameraProfiles.
 5. Plak de gekopieerde map naar Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw. Als de map niet bestaat, maakt u deze eerst aan.
 6. Navigeer nogmaals naar de map Bronnen, kopieer de map LensProfiles en plak deze in de map CameraRaw zoals vermeld in de bovenstaande stap. U hebt nu de volgende mappen:
  1. Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles
  2. Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/LensProfiles
 7. Start Lightroom opnieuw op en probeer uw afbeeldingen opnieuw te exporteren.

Foto's of video's importeren

Probleem

Tijdelijke oplossing

Wanneer u een AVI-videobestand probeert te importeren, geeft Lightroom een importfout weer.

(Besturingssysteem: alleen macOS)

Vanaf Lightroom CC versie 2.0 van oktober 2018 kunt u geen nieuwe AVI-bestanden meer importeren op macOS. De bestaande AVI-bestanden in uw catalogus worden zoals verwacht in Lightroom afgespeeld. In Windows is de ondersteuning voor AVI-bestanden nog steeds beschikbaar. Zie Ondersteunde videoformaten en extensies voor gerelateerde nuttige informatie.

Trage importprestaties bij het toevoegen van foto's van een interne vaste schijf (roterende HDD-schijf).

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

Als u geregeld foto's van een vaste schijf moet importeren, kunt u overwegen een SSD (Solid State Drive) te gebruiken voor betere prestaties.  

Lightroom detecteert de aangesloten Apple iPhone maar op het scherm Voeg foto's toe staan geen foto's om te importeren.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

Configureer uw Apple iPhone om de computer waarop Lightroom is geïnstalleerd, te vertrouwen. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Ontkoppel uw iPhone als deze op de computer is aangesloten. Ga vervolgens naar Instellingen > Algemeen > Herstel > Herstel locatie en privacy.
 2. Voer uw toegangscode in en klik op Herstel instellingen. Hiermee worden de locatie- en privacy-instellingen hersteld naar de standaardinstellingen.
 3. Sluit uw iPhone aan op de computer waarop Lightroom is geïnstalleerd.
  1. (Windows) Zorg dat u uw iPhone ontgrendelt, en tik op Sta toe als u de waarschuwing 'Wil je dit apparaat toegang geven tot foto's en video's' ziet.
  2. (macOS) Zorg dat u uw iPhone ontgrendelt, en tik op Vertrouw als u de waarschuwing 'Wilt u deze computer vertrouwen?' ziet.

Lightroom herkent een SD-kaart of een SD-kaart die via een USB-adapter is aangesloten, soms niet.

(Besturingssysteem: alleen macOS)

Als Lightroom de SD-kaart niet herkent, controleert u of macOS de kaart herkent. Als macOS uw apparaat herkent:

 1. Kopieer de bestanden van de SD-kaart via Finder naar de lokale vaste schijf.
 2. Voeg vervolgens foto's van de lokale vaste schijf toe aan Lightroom

Wanneer u Voeg toe aan album kiest als Nieuw terwijl u foto's toevoegt, wordt er geen nieuw album gemaakt als u een albumnaam opgeeft die al bestaat, ook als de hoofdletters/kleine letters niet overeenkomen. Lightroom geeft geen foutmelding of waarschuwing weer. Als er bijvoorbeeld al een album is met de naam Alaska, kunt u geen nieuw album met de naam alaska op het scherm Voeg foto's toe maken.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

 • Geef een andere albumnaam op wanneer u Voeg toe aan album kiest als Nieuw
 • Als u zich niet realiseerde dat er geen nieuw album is gemaakt en op de knop Voeg foto's toe hebt geklikt, doet u het volgende:
  1. Open het deelvenster Mijn foto's aan de linkerkant.
  2. Maak het album dat u voor uw foto's wilt gebruiken
  3. Breid het deelvenster Onlangs toegevoegd uit en selecteer de datum/tijd van uw recente importbewerking.
  4. Selecteer alle onlangs toegevoegde foto's die nu in het raster worden weergegeven en sleep ze naar het gewenste album.

Terwijl u foto's toevoegt, worden sommige foto's in een enkel geval met een onjuiste stand weergegeven. 

Voeg nog meer foto's toe. In de meeste gevallen worden de foto's in de juiste stand weergegeven wanneer u klaar bent met toevoegen. Anders kunt u uw foto's handmatig roteren via het menu Bijsnijden en roteren.

Wanneer u voor de tweede keer foto's van een camera probeert te importeren, ziet u het bericht dat er geen afbeeldingen in de geselecteerde bron zijn gevonden die kunnen worden geïmporteerd.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Koppel de camera los en sluit hem weer aan.
 • Start Lightroom opnieuw.
 • Gebruik de browser om foto's van de camera te importeren. 

Lightroom-foto's synchroniseren

Probleem

Tijdelijke oplossing

Recente fotobewerkingen of metadata-wijzigingen in Lightroom worden niet naar Lightroom Classic gesynchroniseerd als het beeldbestand wordt verwijderd uit Lightroom voordat deze wijzigingen naar de cloud zijn gesynchroniseerd.

Wacht tot de synchronisatie is voltooid in alle Lightroom-clients voordat u de afbeeldingen verwijdert uit Lightroom. Klik op het pictogram  in de rechterbovenhoek van Lightroom om de synchronisatiestatus te zien.

Lightroom geeft aan dat u bent aangemeld, maar er worden geen afbeeldingen weergegeven in het raster.

Start Lightroom opnieuw.

Cloudpictogram heeft een rode cirkel met een uitroepteken en het gesychroniseerde en back-upvenster bevatten de foutmelding 'Enkele foto's ongeldig.'

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

 1. Selecteer het album Alle foto's in het linkerdeelvenster onder Mijn foto's.
 2. Schakel naar de rasterweergave met vierkante cellen, waarin foto's als miniaturen van hetzelfde formaat worden weergegeven, met de bijbehorende vlag, synchronisatiestatus en waardering.
 3. Klik op het filterpictogram  naast de zoekbalk om de filteropties weer te geven.
 4. Kies in de filterbalkopties Synchronisatiestatus > Fout. Lightroom geeft nu alleen foto's weer die de app probeert te synchroniseren.
 5. Druk op Ctrl+A (Windows) of Command+A (Mac) om alle foto's in het raster te selecteren en ga dan op een van de volgende manieren te werk:

Het synchronisatieprobleem moet nu zijn opgelost. Klik op het cloudpictogram  in de rechterbovenhoek om de synchronisatiestatus te zien. 

 

 

 

 

   

Synchronisatie lijkt vast te lopen. De synchronisatiestatus verandert niet, ook al wacht u lang genoeg tot de synchronisatievoortgang kan worden bijgewerkt.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

 

 

 

 

 

 

 

 1. Selecteer het album Alle foto's in het linkerdeelvenster onder Mijn foto's.
 2. Schakel naar de rasterweergave met vierkante cellen, waarin foto's als miniaturen van hetzelfde formaat worden weergegeven, met de bijbehorende vlag, synchronisatiestatus en waardering.
 3. Klik op het filterpictogram  naast de zoekbalk om de filteropties weer te geven.
 4. Kies in de filterbalkopties Synchronisatiestatus > Fout. Lightroom geeft nu alleen foto's weer die de app probeert te synchroniseren.
 5. Druk op Ctrl+A (Windows) of Command+A (Mac) om alle foto's in het raster te selecteren en ga dan op een van de volgende manieren te werk:
  • Geef geselecteerde foto's een vlag of sterwaardering.

Het synchronisatieprobleem moet nu zijn opgelost. Klik op het cloudpictogram  in de rechterbovenhoek om de synchronisatiestatus te zien. 

Werken met albums

Probleem

Tijdelijke oplossing

Het is niet mogelijk om in Lightroom twee albums met dezelfde naam maar in verschillende mappen te maken.

Dit is te verwachten. Alle albumnamen moeten uniek zijn, zelfs als ze in verschillende mappen staan.

Lightroom geeft twee albums met dezelfde naam weer die via verschillende Lightroom mobile-clients zijn gesynchroniseerd. 

Als u albums met dezelfde naam via verschillende Lightroom-clients toevoegt (Lightroom voor mobiel of web), geeft Lightroom op uw desktop in dit geval beide gesynchroniseerde albums weer.

Werken met video's

Probleem

Tijdelijke oplossing

Miniaturen voor AVI-video's worden niet gegenereerd

(Besturingssysteem: alleen macOS)

Het kan even duren voordat de miniaturen worden weergegeven. Daarom kunt u enige vertraging ondervinden bij de weergave van miniaturen voor de AVI-video-indeling.

GPS-gegevens worden niet weergegeven voor video's die met iPhones zijn gemaakt.

(Besturingssysteem: alleen Windows)

GPS-gegevens van iPhone-video's zijn niet beschikbaar op Windows. Er is nog geen tussenoplossing beschikbaar.

Slowmotionvideo's die zijn gemaakt met iPhones worden op normale snelheid afgespeeld.

Dit is een bekende beperking. Er is geen tussenoplossing beschikbaar.

Er is geen camera-informatie beschikbaar en de tijdzone in de tijdvermelding is onjuist voor video's.

(Besturingssysteem: alleen Windows)

Dit is een bekende beperking. Er is nog geen tussenoplossing beschikbaar.

Video start vanaf het begin in plaats van het geselecteerde moment in de tijdlijn.

(Besturingssysteem: alleen macOS)

Dit is een bekende beperking. Er is nog geen tussenoplossing beschikbaar.

De menubalk van Lightroom verdwijnt na het indrukken van G of ESC tijdens het afspelen van video in de modus Volledig scherm.

(Besturingssysteem: alleen macOS)

Start Lightroom opnieuw.

Lightroom ondersteunt geen R3D- of Apple ProRes-videobestanden.

Dit is een bekende beperking. Er is geen tussenoplossing beschikbaar.

Lightroom ondersteunt geen Avid DNxHR/DNxHD-videobestanden.

Dit is een bekende beperking. Er is geen tussenoplossing beschikbaar.

Foto's opslaan of verplaatsen op de lokale vaste schijf

Probleem

Tijdelijke oplossing

Lightroom raakt de fotolocaties op uw vaste schijf kwijt wanneer u gegevens van de ene computer naar de andere verplaatst, bijvoorbeeld wanneer u een upgrade van uw computer uitvoert.

(Besturingssysteem: Windows, macOS)

 • U kunt Lightroom-foto's het gemakkelijkste naar een nieuwe computer verplaatsen door Lightroom op de nieuwe computer te installeren, u aan te melden met uw Adobe ID en de bestanden dan te laten synchroniseren via de cloud. 
 • Als u een andere methode gebruikt om uw foto's te verplaatsen, zoals een schijfkopie-app, geeft Lightroom een foutmelding weer dat de bestanden niet kunnen worden gevonden. Selecteer de optie om het station te vergeten wanneer u de foutmelding ziet. Houd er rekening mee dat Lightroom de foutmelding nu niet meer weergeeft, maar dat u de bestanden handmatig van het station moet verwijderen om de ruimte vrij te maken.

In voorkeuren voor Lokale opslag in Lightroom kunt u een NTFS-station kiezen maar krijgt u vervolgens een melding dat het station niet geldig is.

(Besturingssysteem: alleen macOS)

Kies een station met het formaat FAT-32.

Foto's delen

Probleem

Tijdelijke oplossing

U kunt vanuit Lightroom geen foto's delen en posten naar een nieuwe Facebook-account.

U kunt niet langer foto's uploaden naar Facebook vanaf Lightroom. Zie dit artikel voor meer informatie.

Als u een verbinding verwijdert in het dialoogvenster Verbindingen toevoegen, wordt de connector niet verwijderd.

Dit is een bekende beperking. Er is geen tussenoplossing beschikbaar.

Lightroom for mobile (iOS/iPadOS)

Probleem

Tijdelijke oplossing

Video's worden niet lokaal opgeslagen wanneer Lokaal opslaan is ingeschakeld voor een specifiek album

Het technische team is op de hoogte van dit probleem en werkt aan een oplossing.

Histogram stopt met updaten tijdens het bewerken van afbeeldingen.

Navigeer naar een andere afbeelding, laad deze en ga daarna terug naar de afbeelding die u aan het bewerken was.

Wanneer u Lightroom for mobile start, loopt de app vast bij Foto's laden.

Sluit de app geforceerd af en start deze opnieuw.

Kan geen afbeeldingen van Lightroom for mobile delen naar Instagram.

Er is een wijziging in de extensie Delen van Instagram die dit probleem veroorzaakt. We werken met onze partners aan een oplossing.

Uitknippen hooglicht tonen werkt niet tijdens het vastleggen van foto's met Lightroom for mobile.

Het technische team is op de hoogte van dit probleem en werkt aan een oplossing.

Scrolgebaren met nieuwe Magic Keyboard of Trackpad van Apple werken niet met meeste weergaven in Adobe Lightroom voor iPad. 

Klik en sleep met het trackpad op de plekken waar scrolgebaren niet werken in Lightroom voor iPad. U kunt ook op het scherm tikken en slepen om te scrollen.

Lightroom (Mac App Store-versie)

Probleem

Tijdelijke oplossing

Lightroom (Mac App Store-versie) detecteert niet automatisch catalogi op een externe schijf die bedoeld zijn voor migratie.

Blader naar de catalogus op de externe schijflocatie en selecteer deze voor migratie.

Als u uw creditcardgegevens invoert tijdens de in-app aankoop in de Mac App Store, blijft Lightroom in de proefversiemodus, ook al is de betaling gelukt.

Herstel uw in-app aankoop. Raadpleeg Als u uw in-app aankopen niet ziet voor meer informatie.

Lightroom (Microsoft Store-versie)

Probleem

Tijdelijke oplossing

Lightroom (Microsoft-versie) kan de GPU niet gebruiken.

Overige

Probleem

Tijdelijke oplossing

Lightroom werkt niet na het activeren van de computer vanuit de slaapstand.

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing. Lees dit artikel voor een tijdelijke oplossing.

Kan AVI-bestanden niet importeren.

(Besturingssysteem: alleen macOS)

Vanaf Lightroom CC versie 2.0 van oktober 2018 kunt u geen nieuwe AVI-bestanden meer importeren op macOS. De bestaande AVI-bestanden in uw catalogus worden zoals verwacht in Lightroom afgespeeld. In Windows is de ondersteuning voor AVI-bestanden nog steeds beschikbaar

Kan Grens verdraaien en Vulranden niet samen gebruiken. Als u een van beide gebruikt, wordt de andere uitgeschakeld.

Als u Vulranden en Grens verdraaien samen wilt gebruiken, gebruikt u de nieuwste versie van Adobe Camera Raw of Lightroom Classic.

Opslaan als voorinstelling op het tabblad Ontdekken werkt niet.

Ga naar de laatste stap van de zelfstudie voordat u Opslaan als voorinstelling kiest.

 • Wanneer u Lightroom start, wordt het volgende bericht weergegeven: 'Bezig met bijwerken: Lightroom moet wat huishoudelijke werkzaamheden verrichten.'. De voortgangsbalk onder het bericht toont geen voortgang, zelfs na enkele uren.

   
 • Lightroom geeft een foutbericht over een corrupte SQLite-database weer. 

(Besturingssysteem: alleen macOS)

 

Volg de onderstaande stappen als tussenoplossing:

Let op: Houd er voordat u met deze stappen doorgaat rekening mee dat bewerkingen of wijzigingen die nog niet met de cloud zijn gesynchroniseerd, mogelijk verloren gaan.  

 1. Sluit Lightroom af.
 2. Navigeer in de Finder naar Ga > Ga naar map en typ ~/pictures. Zoek een bundel met de naam Lightroom Library.lrlibrary.
 3. Klik met de rechtermuisknop of Ctrl+klik op deze bundel en kies Toon pakketinhoud. Hierin vindt u een map met een lange cryptische tekenreeks met cijfers en letters (bijvoorbeeld: d1a4f88d2b534c7d91022136fd182532). Open die map.
 4. Verwijder in de map alle bestanden met de naam Managed Catalog.[wat dan ook]. Verwijder ook het bestand Previews.db.
 5. Start Lightroom.

Windows Firewall geeft mogelijk een waarschuwing over het Lightroom-synchronisatieprogramma weer.

(Besturingssysteem: alleen Windows)

Ga naar de firewallinstellingen in Windows en hef de blokkering van het Lightroom-synchronisatieprogramma op.

Wanneer u in Lightroom sneltoetsen gebruikt, werkt de toets AltGr op Europese toetsenborden niet. 

Gebruik in plaats daarvan de Alt-toets (naast de spatiebalk) of roep de opdacht op via de menu's in plaats van via de sneltoets.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account