Leer hoe u uw foto's ordent in Lightroom CC.
Werken met albums. Foto's voorzien van vlaggen, labels en waarderingen, en foto's stapelen en zoeken. Trefwoorden toevoegen. Metagegevens bekijken en bewerken.

Lightroom CC biedt vele manieren om uw foto's te ordenen. U kunt uw foto's beheren in albums of stapels, of ze ordenen met behulp van trefwoorden, metagegevens, vlaggen en waarderingen. Ook het zoeken en filteren van foto's in Lightroom CC is eenvoudig.  

Uw foto's ordenen in Lightroom CC
Uw foto's ordenen in Lightroom CC

A. Foto's toevoegen B. Deelvenster Mijn foto's C. Deelvenster Delen D. Weergaven (Fotoraster, Raster met vierkante cellen en Detail) E. Sorteeropties F. Vlaggen, classificaties G. Rastergrootte H. Het deelvenster Info I. Deelvenster Trefwoorden J. Bewerkingstools K. Synchronisatieactiviteit en -status L. Help M. Delen N. Filteren O. Zoeken 

Foto's weergeven

In het gedeelte Mijn foto's  in het linkerdeelvenster kunt u snel kiezen welke foto's u wilt weergeven in het raster aan de rechterkant:

 • Alle foto's
 • Recent toegevoegd
 • Op datum (in chronologische volgorde geordend)
 • Personen
 • Albums

In het venster Delen  in het linkerdeelvenster ziet u de foto's en albums die u hebt gepubliceerd op de Adobe Portfolio-website of die u als webgalerie hebt gedeeld.

 • Verbindingen
 • Delen op internet

Om te bepalen hoe u foto's wilt weergeven in het raster, kiest u een van de weergaven onder aan het fotoraster:

 • Fotoraster (): Foto's weergeven als miniaturen zonder randen of badges
 • Raster met vierkante cellen (): Foto's weergeven als miniaturen van hetzelfde formaat, met de bijbehorende vlag, synchronisatiestatus en waardering
 • Detail (): Afzonderlijke foto's bekijken en bewerken. Bewerkingsfuncties zijn alleen in deze weergave actief.

Foto's weergeven op een volledig scherm

Ga als volgt te werk om uw albumfoto's weer te geven op een volledig scherm:

 1. Ga naar de weergave Detail (). U kunt de modus Volledig scherm alleen vanuit deze weergave activeren.
 2. Druk op de F-toets om naar de modus Volledig scherm te gaan. U kunt ook Weergave > Detail - Volledig scherm kiezen op de menubalk.
 3. Lightroom CC verbergt alle deelvensters en maximaliseert uw foto voor weergave op het volledige scherm. In deze weergave kunt u één van de volgende handelingen uitvoeren:
  1. Doorloop uw albumfoto's door te drukken op pijl-links of pijl-rechts.
  2. Voeg de vlag Gekozen of Geweigerd toe aan een foto door te drukken op de Z- resp. X-toets.
  3. Classificeer een foto door te drukken op de cijfertoetsen 0-5. 
 4. Druk op de F-toets of Esc-toets om de modus Volledig scherm te verlaten.  

Uw foto's aan een album toevoegen

 1. Klik in het gedeelte Albums in het linkerdeelvenster op Een album toevoegen. U kunt ook klikken op het pictogram met het plusteken en vervolgens klikken op Album maken.

 2. Voer een naam in voor het nieuwe album. Klik op Maken.

 3. Selecteer een aantal foto's in het raster en sleep ze naar het album in het linkerdeelvenster.

 4. Voeg zo nodig meer foto's aan het album toe.

Opmerking:

Als u de naam van een album wilt wijzigen of een album wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de naam van het album in het linkerdeelvenster en vervolgens klikt u op de gewenste optie.

Albums ordenen in mappen

Mappen kunnen albums of andere mappen bevatten.

 1. Klik in het gedeelte Albums in het linkerdeelvenster op het pictogram met het plusteken. Klik op Map maken. Lightroom CC geeft de map weer in het gedeelte Albums.

 2. Sleep een of meerdere albums onder de map.

 3. Maak zo nodig submappen en voeg hier albums aan toe.

Bekijken bij welke albums een foto hoort

Geïntroduceerd in Lightroom CC 1.5 (versie van augustus 2018)

In het gedeelte Albums onder in het deelvenster Info kunt u bekijken bij welke albums de geselecteerde foto hoort.

 1. Selecteer een foto in het raster.

 2. Open het deelvenster Info door te klikken op het pictogram () rechtsonder in het venster.

  Controleren bij welke albums een foto hoort
  Vind de albums waar de geselecteerde foto bij hoort.
 3. Blader in het deelvenster Info naar het gedeelte Albums onderaan om een lijst met albums te vinden waar de geselecteerde foto bij hoort.     

  • Klik op de naam van het album om alle foto's uit dat album weer te geven. 
  • In het gedeelte Albums wordt Geen weergegeven als de geselecteerde foto niet bij een album hoort. 
  • Als u een album lokaal hebt opgeslagen, wordt deze badge  weergegevennaast de naam van het album.

Foto's stapelen

 1. Selecteer meerdere foto's in de weergave Fotoraster () of Raster met vierkante cellen () of in de filmstrip van de weergave Detail ().

 2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en selecteer Groeperen in stapel. U kunt ook Stapels > Groeperen in stapel selecteren in het menu Bewerken.

Opmerking:

Als u een fotostapel wilt opheffen, klikt u met de rechtermuisknop op de stapel en selecteert u Stapel degroeperen.

Trefwoorden toewijzen aan foto's

 1. Selecteer een foto of meerdere foto's in de weergave Fotoraster () of Raster met vierkante cellen () of in de filmstrip van de weergave Detail ().

 2. Selecteer Weergave > Trefwoorden. U kunt ook tikken op het pictogram linksonder in het scherm.

 3. Wijs in het deelvenster Trefwoorden een of meer trefwoorden toe aan de foto's.

Foto's classificeren en markeren met een vlag

 1. Selecteer een foto of meerdere foto's in de weergave Fotoraster () of Raster met vierkante cellen () of in de filmstrip van de weergave Detail ().

 2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en wijs een classificatie/vlag toe aan de foto met de opties Classificatie instellen of Vlag instellen.

Opmerking:

In de weergaven Raster met vierkante cellen en Detail kunt u foto's ook rechtstreeks in het rastergebied classificeren. Plaats in de weergave Raster met vierkante cellen de muisaanwijzer op de foto om de classificatie- en vlagopties weer te geven.

v2_ni-direct-assign-ratings-flags
Foto's classificeren en markeren met een vlag in het rastergebied

Foto's zoeken, filteren en sorteren

U kunt foto's zoeken met de zoekbalk. In Lightroom CC kunt u zoeken op metagegevens en trefwoorden, maar u kunt ook foto's weergeven op basis van de objecten in die foto's of kenmerken gerelateerd aan de foto.

Typ denaamvan het object of een kenmerk in de zoekbalk, gevolgd door een dubbele punt (:). U kunt bijvoorbeeld bergen: in de zoekbalk typen om snel te zoeken naar alle foto's met bergen of u kunt camera: typen om een lijst weer te geven met gebruikte cameramodellen. De termen in de zoekbalk zijn niet hoofdlettergevoelig.

Als u begint te typen in de zoekbalk, voegt Lightroom CC automatisch een zoekkenmerk toe van het album of de map die u momenteel bekijkt. Als u bijvoorbeeld foto's bekijkt in een album met de naam Landschap, wordt een zoekkenmerk van dit album automatisch toegevoegd in de zoekbalk als u begint met het typen van uw trefwoord.

Zoeken naar foto's met namen van objecten of kenmerken
Foto's zoeken met behulp van de zoekbalk in Lightroom CC

Als u uw foto's wilt doorzoeken, kunt u elk van de onderstaande kenmerken gebruiken. Typ in de zoekbalk een naam van een kenmerk, gevolgd door een dubbele punt (:).

 • trefwoord:
 • camera:
 • lens:
 • locatie:
 • waardering:
 • vlag:
 • flits:
 • oriëntatie:
 • iso:
 • type:
 • f-stop:
 • ss:
 • bewerkt:
 • media:

Foto's filteren

Klik op het pictogram  naast de zoekbalk om de filteropties weer te geven:

 • Beoordelingen: Kies een sterrenclassificatie om foto's met een waardering hoger dan of gelijk aan de opgegeven classificatie weer te geven. U kunt bijvoorbeeld drie sterren selecteren om foto's weer te geven met een waardering van drie sterren of hoger.
 • Vlaggen: Kies de optie Met een vlag, Geweigerd of Zonder vlag om foto's te filteren op basis van hun vlag.
 • Alleen foto's tonen: Klik om alleen foto's te tonen en video's uit te sluiten.
 • Alleen video's tonen: Klik om alleen video's te tonen en foto's uit te sluiten.
 • Trefwoorden: Kies een trefwoord in de vervolgkeuzelijst om foto's weer te geven die met dat trefwoord zijn gelabeld.
 • Camera's: Kies een cameramodel in de vervolgkeuzelijst om foto's te filteren op basis van de camera waarmee de foto's zijn gemaakt.
 • Locaties: Kies een locatie in de vervolgkeuzelijst om foto's te filteren op basis van hun locatielabel.
 • Synchronisatiestatus: Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst om foto's te filteren op basis van hun synchronisatiestatus: Synchroniseren, Gesynchroniseerd en back-up gemaakt, Origineel lokaal opgeslagen of Gesynchroniseerd vanuit Lightroom Classic. Voor meer informatie over de betekenis van deze synchronisatiestatus, zie Metagegevens van foto's weergeven.

Foto's sorteren

Klik in een willekeurige weergave ophet pictogram  linksonder in het Lightroom CC-venster om de sorteeropties weer te geven. 

Kies een van de sorteeropties in het pop-upmenu - Vastlegdatum, Importdatum, Wijzigingsdatum, Bestandsnaam of Sterrenclassificatie.

Door op Omgekeerde volgorde  te klikken, schakelt u tussen oplopende en aflopende volgorde van de geselecteerde sorteeroptie.

Het opnametijdstip van een foto wijzigen

In Lightroom CC kunt u de datum en het tijdstip van een afzonderlijke foto of een groep foto's aanpassen. Soms is het nodig het opnametijdstip van foto's te wijzigen nadat u ze hebt gemaakt. Zo moet u mogelijk de opnametijdstippen wijzigen als u naar een andere tijdzone bent gereisd en de datum-/tijdinstelling op uw camera niet hebt aangepast voordat u begon te fotograferen. Of het kan zijn dat u een gescande foto aan Lightroom CC hebt toegevoegd en u wilt dat het opnametijdstip de datum weergeeft waarop de foto is gemaakt in plaats van de datum waarop deze is gescand.

 1. Selecteer een foto of meerdere foto's in Fotoraster, Raster met vierkante cellen of in de filmstrip van de weergave Detail.

 2. Open het deelvenster Info door te klikken op het pictogram () rechtsonder in het scherm. Klik in het deelvenster Info op het pictogram () naast het veld Vastgelegd waarin de opnamedatum en het opnametijdstip worden weergegeven.

 3. Als u één foto hebt geselecteerd, worden in het deelvenster Tijd en datum bewerken dat verschijnt de huidige datum en het tijdstip van uw foto weergegeven. Stel de gewenste datum en het gewenste tijdstip in.

  Tijd en datum aanpassen
  Dialoogvenster Tijd en datum aanpassen | Het opnametijdstip van één foto wijzigen.

  Als u een groep foto's hebt geselecteerd, wordt in het dialoogvenster Datumbereik aanpassen het huidige datumbereik van uw selectie weergegeven. De nieuwe datum en het nieuwe tijdstip die u opgeeft worden toegepast op de foto met de meest recente opnamedatum in de groep. De andere geselecteerde foto's worden automatisch op basis van deze nieuwe datum aangepast.

  Tijd en datum aanpassen
  Dialoogvenster Datumbereik aanpassen | Het opnametijdstip van een groep foto's wijzigen.

  Opmerking:

  Zie bekend probleem: Dialoogvenster Tijd en datum aanpassen laadt niet

 4. Klik op de knop Wijzigen.

Metagegevens van foto's weergeven

 • Selecteer een foto in het raster en klik vervolgens op het pictogram . In Lightroom CC wordt het deelvenster Info weergegeven, met daarin de metagegevens en de synchronisatiestatus van de foto.
 • Hier zijn de mogelijke synchronisatiestatus-badges die kunnen worden weergegeven:
  •  Gesynchroniseerd en back-up gemaakt
    
   Lightroom CC verwijdert soms originele bestanden die al een tijd lang niet zijn geopend, waardoor een kleinere slimme voorvertoning overblijft die u kunt bewerken.
  •  Gesynchroniseerd en lokaal opgeslagen
   Van het originele bestand is een back-up gemaakt in de cloud en het is ook opgeslagen op uw computer als onderdeel van het album dat u lokaal hebt opgeslagen.
  •  Wijzigingen synchroniseren in de cloud
   Lightroom CC synchroniseert momenteel uw wijzigingen in de cloud.
  • Gesynchroniseerd vanuit Lightroom Classic
   Er is geen back-up van het origineel in de cloud, maar er is wel een slimme voorvertoning beschikbaar.
  •  Middel bevat een fout
   Bekijk de synchronisatiestatus in het deelvenster Info voor meer informatie of klik op het badge-pictogram in de weergave Raster met vierkante cellen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid