Leer hoe u HDR's, panorama's en HDR-panorama's maakt met de functie Foto samenvoegen

In Lightroom voor desktop kunt u meerdere foto's met belichtingsbracketing gemakkelijk samenvoegen tot één HDRphotosen foto's met standaardbelichting tot een panorama. U kunt bovendien in één stap meerdere foto's met belichtingsbracketing (maar met dezelfde belichtingswaarden) samenvoegen tot een HDR-panorama. 

U kunt snel een voorvertoning van de resulterende HDR of het resulterende (HDR-)panorama bekijken en verdere wijzigingen aanbrengen voordat u de uiteindelijke samengevoegde afbeelding genereert.

Foto's samenvoegen tot een HDR

 1. Houd Command ingedrukt en klik (macOS) of houd Control ingedrukt en klik (Windows) om meerdere bronfoto's met belichtingsbracketing te selecteren in de weergave Fotoraster () of Raster met vierkante cellen () of in de filmstrip onder in het scherm in de weergave Detail ().

  Meerdere belichtingsniveaus ("-1"- en "+1"-afbeeldingen)
  Foto's van dezelfde objecten bij verschillende belichtingsniveaus ("-1"- en "+1"-afbeeldingen)
 2. Voer een of meerdere van de volgende handelingen uit om uw geselecteerde foto's samen te voegen tot één HDR-foto:

  • Ga naar Foto > Foto samenvoegen > HDR
  • Houd Control ingedrukt en klik (macOS) of klik met de rechtermuisknop (Windows) op de geselecteerde foto's en selecteer vervolgens Foto samenvoegen > HDR bij de weergegeven opties.
  Foto's met belichtingsbracketing samenvoegen tot HDR
  Selecteer meerdere foto's met belichtingsbracketing om samen te voegen tot een HDR.
 3. In het voorvertoningsvenster van HDR samenvoegen kunt u de opties Automatisch uitlijnen en Automatische instellingen in- of uitschakelen en indien nodig de Waarde voor schimmen verwijderen aanpassen.

  • Automatisch uitlijnen: Deze optie is handig als er sprake is van enige beweging tussen de samen te voegen beelden. Schakel deze optie in als de foto's zijn gemaakt met een handheld-camera. U hoeft deze optie mogelijk niet in te schakelen als bij het maken van de foto's een statief is gebruikt.
  • Automatische Instellingen: Dit is een goed uitgangspunt voor een samengevoegde afbeelding met gelijkmatige tinten. U kunt een voorvertoning van de effecten van deze instellingen bekijken in het voorvertoningsvenster.
  • Waarde voor schimmen verwijderen: Het is mogelijk dat bepaalde gebieden in de samengevoegde HDR-foto onnatuurlijk halfdoorzichtig overkomen. Pas de schuifregelaar Schimmen verwijderen aan van Geen naar Laag, Normaal of Hoog om dit te corrigeren. Probeer in eerste instantie een lage waarde voorSchimmen verwijderen om een schone samengevoegde afbeelding te verkrijgen. Experimenteer daarna op basis van de voorvertoning met de hogere instellingen. 

      Laag: Hiermee wordt geringe beweging tussen frames gecorrigeerd
      Normaal: Hiermee wordt aanzienlijke beweging tussen frames gecorrigeerd
      Hoog: Hiermee wordt veel beweging tussen frames gecorrigeerd

  Schakel Bedekking voor schimmen verwijderen tonen in of druk op de toets O op uw toetsenbord om te zien waar de metSchimmen verwijderenaangebrachte correcties worden toegepast in de samengevoegde HDR-foto.

  Voorvertoningsvenster HDR samenvoegen
  Kies of u Automatisch uitlijnen en Automatische instellingen wilt toepassen en pas de Waarde voor schimmen verwijderen aan in het voorvertoningsvenster van HDR samenvoegen.
 4. Nadat u uw keuzes hebt gemaakt, klikt u op Samenvoegen om de HDR-afbeelding te genereren. Standaard wordt een stapel met uw bronbestanden en de samengevoegde foto gemaakt, waarbij de samengevoegde HDR-foto boven op de stapel zichtbaar is. Het achtervoegsel HDR.dng wordt toegevoegd aan de bestandsnaam van de samengevoegde foto.

  Samengevoegde HDR-foto
  De resulterende samengevoegde HDR-foto. De samengevoegde foto wordt in een stapel met de bronbestanden geplaatst.

U kunt alle instellingen van het deelvenster Bewerken toepassen op de samengevoegde HDR-foto, net zoals u dit doet bij afzonderlijke foto's.

Foto's samenvoegen tot een panorama

 1. Houd Command ingedrukt en klik (macOS) of houd Control ingedrukt en klik (Windows) om meerdere bronfoto's met standaardbelichting te selecteren in de weergave Fotoraster () of Raster met vierkante cellen () of in de filmstrip onder in het scherm in de weergave Detail ().

 2. Voer een of meerdere van de volgende handelingen uit om uw geselecteerde foto's samen te voegen tot één HDR-foto:
  • Ga naar Foto > Foto samenvoegen > Panorama
  • Houd Control ingedrukt en klik (macOS) of klik met de rechtermuisknop (Windows) op de geselecteerde foto's en selecteer vervolgensFoto samenvoegen > Panorama bij de weergegeven opties.
  Foto's selecteren om samen te voegen tot een panorama
  Selecteer een aantal foto's met standaardbelichting om samen te voegen tot een panorama.
 3. In het voorvertoningsvenster van Panorama samenvoegen kunt u een lay-outprojectie kiezen:

  • Bolvormig: Hiermee worden de afbeeldingen uitgelijnd en getransformeerd alsof het om de binnenkant van een bol gaat. Deze projectiemodus is geschikt voor zeer brede panorama's of panorama's van meerdere rijen.
  • Perspectief: Projecteert het panorama alsof het om een plat oppervlak gaat. Omdat in deze modus rechte lijnen recht blijven, is deze modus zeer geschikt voor architectuurfoto's. Zeer brede panorama's werken mogelijk niet zo goed in deze modus vanwege de excessieve vervorming nabij de randen van het resulterende panorama.
  • Cilindrisch: Projecteert het panorama alsof het om de binnenkant van een cilinder gaat. Deze projectiemodus werkt zeer goed voor brede panorama's, maar ook verticale lijnen blijven recht.
  Opties in het voorvertoningsvenster van Panorama samenvoegen
  Kies een lay-outprojectie, pas de schuifregelaar Grens verdraaien aan en selecteer opties bij Automatisch uitsnijden in het voorvertoningsvenster van Panorama samenvoegen.
 4. Met de schuifregelaar voor Grens verdraaien kunt u panorama's verdraaien om het canvas te vullen. Gebruik deze instelling om afbeeldingsinhoud bij de grens van de samengevoegde afbeelding te behouden die anders verloren kan gaan vanwege uitsnijden. De schuifregelaar regelt de mate van Grens verdraaien.

  Bij hogere schuifregelaarwaarden past de grens van het panorama dichter bij het omringend rechthoekig kader.

 5. Selecteer Automatisch uitsnijden om ongewenste gebieden met transparantie rond de samengevoegde afbeelding te verwijderen. 

 6. Nadat u uw keuzes hebt gemaakt, klikt u op Samenvoegen om de panoramafoto te genereren. Standaard wordt een stapel met uw bronbestanden en de samengevoegde foto gemaakt, waarbij het samengevoegde panorama boven op de stapel zichtbaar is. Het achtervoegsel Pano.dng wordt toegevoegd aan de bestandsnaam van de samengevoegde foto.

  Samengevoegde panoramafoto
  De resulterende samengevoegde panoramafoto. De samengevoegde panoramafoto wordt in een stapel met de bronbestanden geplaatst.

U kunt alle instellingen van het deelvenster Bewerken toepassen op de samengevoegde panoramafoto, net zoals u dit doet bij afzonderlijke foto's.

In één stap samenvoegen tot HDR-panorama's

 1. Houd Command ingedrukt en klik (macOS) of houd Control ingedrukt en klik (Windows) om meerdere bronfoto's met dezelfde belichtingsbracketing te selecteren in de weergave Fotoraster () of Raster met vierkante cellen () of in de filmstrip onder in het scherm in de weergave Detail ().

  Bekijk de vereisten voor samenvoegen tot HDR-panorama.

 2. Voer een of meerdere van de volgende handelingen uit om uw geselecteerde foto's samen te voegen tot één HDR-foto:

  • Ga naar Foto > Foto samenvoegen > HDR-panorama.
  • Houd Control ingedrukt en klik (macOS) of klik met de rechtermuisknop (Windows) op de geselecteerde foto's en selecteer vervolgensFoto samenvoegen > HDR-panorama bij de weergegeven opties.
 3. In het voorvertoningsvenster van HDR-panorama samenvoegen kunt u een lay-outprojectie kiezen:

  • Bolvormig: Hiermee worden de afbeeldingen uitgelijnd en getransformeerd alsof het om de binnenkant van een bol gaat. Deze projectiemodus is geschikt voor zeer brede HDR-panorama's en voor HDR-panorama's met meerdere rijen.
  • Perspectief: Projecteert het HDR-panorama alsof het om een plat oppervlak gaat. Omdat in deze modus rechte lijnen recht blijven, is deze modus zeer geschikt voor architectuurfoto's. Zeer brede HDR-panorama's werken mogelijk niet zo goed in deze modus vanwege de excessieve vervorming bij de randen van het resulterende panorama.
  • Cilindrisch: Projecteert het HDR-panorama alsof het om de binnenkant van een cilinder gaat. Deze projectiemodus werkt zeer goed voor brede HDR-panorama's, maar ook verticale lijnen blijven recht.
 4. Met de schuifregelaar Grens verdraaien kunt u HDR-panorama's verdraaien om het canvas te vullen. Gebruik deze instelling om afbeeldingsinhoud bij de grens van de samengevoegde afbeelding te behouden die anders verloren kan gaan vanwege uitsnijden. De schuifregelaar regelt de mate van Grens verdraaien.

  Bij hogere schuifregelaarwaarden ligt de grens van het HDR-panorama dichter bij het omringend rechthoekig kader.

 5. Selecteer Automatisch uitsnijden om ongewenste gebieden met transparantie rond de samengevoegde afbeelding te verwijderen. 

 6. Nadat u uw keuzes hebt gemaakt, klikt u op Samenvoegen om de HDR-panoramafoto in één stap te genereren. Standaard wordt een stapel met uw bronbestanden en de samengevoegde foto gemaakt, waarbij het samengevoegde HDR-panorama boven op de stapel zichtbaar is. Het achtervoegsel HDRPano.dng wordt toegevoegd aan de bestandsnaam van de samengevoegde foto.

U kunt alle instellingen van het deelvenster Bewerken toepassen op de samengevoegde panoramafoto, net zoals u dit doet bij afzonderlijke foto's.

Vereisten voor samenvoegen tot HDR-panorama

Om uw selectie foto's te kunnen samenvoegen tot een HDR-panorama, moet aan alle onderstaande vereisten worden voldaan. Wanneer niet aan al deze vereisten wordt voldaan, wordt het dialoogvenster Kan geen HDR-panorama maken weergegeven met het bericht Er kan geen HDR-panorama worden gemaakt met uw selectie. Wilt u in plaats daarvan een normaal panorama maken? wanneer u de foto's probeert samen te voegen.  

 • Alle afbeeldingen in uw selectie moeten de belichtingsmetagegevens voor belichtingstijd, diafragmagetal en ISO-waarde bevatten.
 • Elke set met belichtingsbracketing in uw selectie moet hetzelfde aantal afbeeldingen hebben. Als u bijvoorbeeld een reeks met drie afbeeldingen maakt, dan moeten alle sets in de selectie ook drie afbeeldingen gebruiken. 
 • Elke set met belichtingsbracketing in uw selectie moet dezelfde belichtingswaarden hebben. Als uw eerste set bijvoorbeeld (0, -1, +1) als belichtingswaarden heeft, dan moeten alle andere sets in de selectie dat belichtingswaardenpatroon volgen. De afbeeldingensets kunnen verschillende belichtingswaarden hebben, alleen het belichtingswaardenpatroon moet consistent zijn voor alle sets.
 • Elke set met belichtingsbracketing moet aaneengeslotenworden vastgelegd. Als u bijvoorbeeld kiest voor een bracketgrootte van drie bij het maken van de opnamen, dan worden de eerste drie afbeeldingen in de serie onderdeel van een set, de volgende drie beelden worden onderdeel van een andere set en zo verder.
 • Binnen een set met belichtingsbracketing hoeven de afbeeldingen niet dezelfde belichtingswaarde te hebben.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid