Voorkeuren instellen

 1. Handboek Adobe Lightroom
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Lightroom
  2. Systeemvereisten voor Lightroom
  3. Lightroom | Algemene vragen
  4. Lightroom-lesbestanden
  5. Werken met Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten
  6. Voorkeuren instellen
 3. Leren in de app
  1. Leren en inspireren in de app
  2. Leren en inspireren in de app | Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Leren en inspiratie in de app | Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 4. Foto's toevoegen, importeren en vastleggen
  1. Foto's toevoegen
  2. Foto's vastleggen met Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Foto's vastleggen met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  4. Foto's importeren in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  5. Foto's en video's importeren in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 5. Foto's ordenen
  1. Foto's ordenen
  2. Foto's van personen vinden en ordenen in de weergave Personen
  3. Foto's zoeken en indelen in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  4. Foto's zoeken en indelen in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 6. Foto's bewerken
  1. Foto's bewerken
  2. Foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  4. Foto's samenvoegen tot HDR's, panorama's en HDR-panorama's
  5. Verbeter eenvoudig de afbeeldingskwaliteit in Lightroom
 7. Opslaan, delen en exporteren
  1. Uw foto's exporteren of delen
  2. Foto's exporteren en delen in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Foto's opslaan, delen en exporteren met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 8. Lightroom voor mobiele apparaten, tv en op het web
  1. Aan de slag met Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  2. Aan de slag met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom op het web
  4. De app Lightroom voor Apple TV installeren
  5. Snelkoppelingen gebruiken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS en Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten en Apple TV | Veelgestelde vragen
  7. Lightroom-foto's en -video's weergeven op uw tv
  8. Voorinstellingen toevoegen/synchroniseren met mobiele apparaten
 9. Foto's migreren
  1. Apple-fotobibliotheek migreren naar Lightroom
  2. Foto's en video's migreren van Lightroom Classic naar Lightroom
  3. Foto's migreren van Photoshop Elements naar Lightroom

Meer informatie over de voorkeuren die u kunt instellen om mee te werken in Lightroom.

Voorkeuren instellen voor werken in Lightroom

Voorkeuren aanpassen in Lightroom

 1. Als u het dialoogvenster Voorkeuren wilt openen, kiest u Bewerken > Voorkeuren (Win) of Lightroom > Voorkeuren (macOS).

 2. In het dialoogvenster Voorkeuren kiest u een voorkeur via het menu aan de linkerkant: Account, Lokale opslagAlgemeen of Interface.

 3. Stel de gewenste voorkeuren in en klik op Gereed.

 4. U wordt gevraagd Lightroom opnieuw op te starten om de gewijzigde instellingen toe te passen. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Opnieuw opstarten om uw instellingen toe te passen. Lightroom wordt afgesloten en wordt opnieuw gestart met de bijgewerkte instellingen toegepast.
  • Klik op Niet nu om in Lightroom te kunnen blijven werken. In dit geval worden uw wijzigingen toegepast wanneer u Lightroom de volgende keer start.

Accountvoorkeuren

Accountvoorkeuren in Lightroom CC
Accountvoorkeuren in Lightroom.

Onder de Accountvoorkeuren worden bovenin het voorkeurendialoogvenster de accountgegevens van uw Adobe ID weergegeven.

Account beheren

Klik hierop om online naar uw Adobe ID-account te gaan en de accountgegevens van uw Adobe ID te beheren. U kunt bijvoorbeeld uw wachtwoord wijzigen en een profielfoto toevoegen.

Cloudopslag

Hiermee wordt weergegeven hoeveel ruimte foto's in beslag nemen waarvan een back-up is gemaakt in de cloud, en de Beschikbare cloudopslag die is gekoppeld aan uw Creative Cloud-lidmaatschap.

Lokale opslagvoorkeuren

Lightroom beheert op intelligente wijze uw foto's voor u, zodat uw harde schijf niet vol raakt met uw foto's. Hierdoor hebt u ruimte tot uw beschikking en kunt u met belangrijke foto's blijven werken, zelfs als er op uw harde schijf niet genoeg ruimte is voor alle foto's. U kunt altijd al uw foto's in Lightroom weergeven, zelfs als het oorspronkelijke bestand niet op uw vaste schijf is opgeslagen.  

Onder de Lokale opslagvoorkeuren kunt u opgeven hoeveel schijfruimte Lightroom mag gebruiken. Van originelen wordt altijd een back-up gemaakt in de cloud. U kunt ook een kopie van alle originelen en slimme voorvertoningen opslaan op de harde schijf van uw computer. 

Lokale opslagvoorkeuren in Lightroom CC
Lokale opslagvoorkeuren in Lightroom.

Beschikbare ruimte op

Als u klikt op de stationsnaam, worden uw Lightroom-bestanden in Verkenner (Win)/Finder (Mac) weergegeven.

Vereiste ruimte

Geeft aan hoeveel schijfruimte nodig is voor de Lightroom-databasebestanden, miniatuurafbeeldingen, originelen en slimme voorvertoningen wanneer u de opties voor het lokaal opslaan van alle slimme voorvertoningen en originelen inschakelt.

De hoeveelheid schijfruimte die Lightroom nodig heeft, kan per dag verschillen, afhankelijk van uw activiteit. Foto's en video's die Lightroom als actief beschouwt en waarschijnlijk door u worden bekeken of bewerkt, blijven langer op de schijf staan dan andere foto's. Door de volgende acties blijft een foto actief:

 • Een foto met vlag aanduiden als keuze of beoordelen met 4-5 sterren.
 • Een foto importeren of wijzigen met Lightroom voor desktop of Lightroom voor mobiele apparaten in de afgelopen 15 dagen.
 • Een foto plaatsen in een album waarvoor u de optie Album lokaal opslaan hebt ingeschakeld.

Fotocache

Dit is de hoeveelheid ruimte die is gereserveerd voor het opslaan van originelen en slimme voorvertoningen die Lightroom voor u beheert.

Cachegrootte gebruiken voor foto's gelijk aan % van uw overgebleven schijfruimte

Voer het gewenste percentage in om op te geven hoeveel beschikbare schijfruimte door Lightroom mag worden gebruikt. Als u Lightroom meer kopieën van uw foto's lokaal wilt laten opslaan, zodat u deze direct kunt weergeven en bewerken, geeft u een hoger percentage op. Als u schijfruimte wilt besparen door inhoud wanneer nodig te downloaden, geeft u een lager percentage op.  

Een kopie van alle slimme voorvertoningen lokaal opslaan

Selecteer deze optie om altijd uw slimme voorvertoningen op de vaste schijf van de computer op te slaan, ook als u hiervan een back-up in de cloud maakt.

Een kopie van alle originelen op de opgegeven locatie opslaan

Selecteer deze optie om altijd uw oorspronkelijke bestanden op de vaste schijf van de computer op te slaan, ook als u hiervan een back-up in de cloud maakt.

Opslaglocatie voor originelen

Geef op waar Lightroom uw originelen moet opslaan.

 • Als u de standaardlocatie of de huidige aangepaste locatie wilt wijzigen, klikt u op Bladeren, kiest u een map in het venster Bestandskiezer (Mac)/(Win) in het dialoogvenster Nieuwe opslaglocatie selecteren. De nieuwe locatie wordt nu weergegeven onder de Lokale opslagvoorkeuren.
 • Om een aangepaste locatie terug te zetten naar de standaardlocatie, klikt u op Herstellen.

Originelen opslaan op een NAS-station (Network Attached Storage)

Geïntroduceerd in Lightroom CC 1.3 (Versie april 2018)

Het toegewezen pad van een netwerkstation als opslaglocatie voor originelen opgeven gaat als volgt:

 1. Wijs het NAS-station op uw computer toe.

  (Windows)

  Zie de Microsoft-documentatiepagina: https://support.microsoft.com/help/4026635/windows-map-a-network-drive

  (Mac)

  Zie de Apple-documentatiepagina: https://support.apple.com/kb/PH25269

  Zie ook de documentatie van de fabrikant van het netwerkstation voor meer informatie over de instellingen. Hieronder worden enkele hulpbronnen getoond:

  Asustor: Windows | Mac

  Buffalo: Windows | Mac

  QNAP: Windows | Mac

  Synology: Windows | Mac

  Western: Windows | Mac

 2. Nadat u het netwerkstation op uw computer hebt toegewezen, opent u het dialoogvenster Voorkeuren in Lightroom. 

  Kies hiervoor Bewerken > Voorkeuren (Win) of Lightroom > Voorkeuren (macOS).

 3. In het dialoogvenster Voorkeuren kiest u Lokale opslag in het menu aan de linkerkant.

 4. In Lokale opslagvoorkeuren klikt u op Bladeren naast de voorkeur Opslaglocatie voor originelen. Vervolgens kiest u het pad van uw netwerkstation.  

 5. U wordt gevraagd Lightroom opnieuw op te starten om de gewijzigde instelling toe te passen. Klik op Opnieuw opstarten om uw instellingen toe te passen.

  Lightroom wordt afgesloten en wordt opnieuw gestart met de bijgewerkte instelling toegepast. 

Algemene voorkeuren

Algemene voorkeuren in Lightroom CC
Algemene voorkeuren in Lightroom.

Opties

Voorkomen dat het systeem in slaapstand gaat tijdens synchronisatie als het op een voedingsbron is aangesloten

Selecteer deze optie als u wilt voorkomen dat uw computer naar de sluimerstand overschakelt tijdens het synchroniseren.     

GPU gebruiken

Hiermee kan Lightroom een compatibele grafische processor (ook wel grafische kaart, videokaart of GPU genoemd) van uw computer gebruiken. Om het merk en model van uw grafische kaart te achterhalen, klikt u op Systeeminfo.

Importeren

Copyright toevoegen aan geïmporteerde afbeeldingen

Als u deze optie hebt ingeschakeld, wordt de opgegeven copyrighttekst toegevoegd aan de metagegevens van afbeeldingen die u importeert. Standaard ziet u in het tekstveld voor copyright het copyrightsymbool gevolgd door uw accountnaam. Als de afbeelding al over copyrightmetagegevens beschikt, worden deze tijdens het importeren niet overschreven. Ook de afbeeldingen die al aanwezig zijn in Lightroom worden hierdoor niet beïnvloed. U kunt de copyrightmetagegevens weergeven in het deelvenster Info door te klikken op het pictogram () rechtsonder in het scherm.

Privacy

Weergave Personen inschakelen

Schakel deze optie uit als u wilt dat Lightroom foto's in de cloud niet kan analyseren om mensen voor de weergave Personen te detecteren. Wanneer u de weergave Personen uitschakelt, worden alle bestaande gegevens over gezichtsmodellen van de Lightroom-servers verwijderd. Lightroom analyseert door u toegevoegde nieuwe foto's dan niet meer en groepeert ze niet automatisch in clusters in de weergave Personen. Bestaande clusters in de weergave Personen worden niet gewist en blijven hetzelfde. Zie Foto's van personen vinden en ordenen in de weergave Personen voor meer informatie over de weergave Personen.

Interfacevoorkeuren

Interfacevoorkeuren in Lightroom CC
Interfacevoorkeuren in Lightroom

Interface

Taal

Kies de gewenste taal in de vervolgkeuzelijst.

Tekengrootte

Kies de gewenste tekengrootte om in de Lightroom-gebruikersinterface weer te geven.

Reeksen deelvensters

Kies de optie Automatisch of Handmatig om de reeksen deelvensters automatisch of handmatig te laten openen/sluiten.

Prompts

Alle waarschuwingsmeldingen en tips herstellen

Klik op Herstellen om de waarschuwingsmeldingen en tips te herstellen die na het installeren van Lightroom worden weergegeven.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account