Lightroom CC identificeert en groepeert foto's van elke persoon in de weergave Personen. Leer hoe u deze foto's ordent en werkt met de weergave Personen van Lightroom CC.

Als u foto's uploadt en synchroniseert naar de cloud, kan Lightroom CC foto's van dezelfde persoon detecteren, herkennen en groeperen. In de weergave Personen kunt u deze foto's openen en bladeren door de foto's van een specifiek persoon.

Personen in uw foto's weergeven

 1. In het deelvenster Mijn foto's  linksboven in het scherm selecteert u Personen om de weergave Personen te openen.

  In deze weergave kunt u persoonsclusters openen. Elk cluster bevat foto's van een bepaalde persoon. Het totaal aantal foto's per persoon wordt vermeld onder de omslagfoto van de cluster.

  Opmerking:

  Waarom wordt 'Er zijn nog geen personen gevonden' weergegeven in Lightroom CC als ik de weergave Personen open?

  De eerste indexering van uw foto's kan even duren. Het bericht 'Er zijn nog geen personen gevonden' verschijnt wanneer Lightroom uw foto's nog aan het analyseren is op de aanwezigheid van personen of wanneer er geen mensen in uw foto's staan. Deze analyse vindt plaats op de servers van Adobe en uw Lightroom CC-app hoeft niet te zijn geopend op uw computer. U kunt Lightroom CC sluiten en uw computer gebruiken zonder dat dit de duur van de analyse beïnvloedt.

 2. Klik op een willekeurig cluster om foto's van die persoon te bekijken. U kunt het totaal aantal foto's in de cluster ook rechtsboven in het scherm zien.

Sorteeropties in de weergave Personen

Met de volgende opties kunt u persoonsclusters sorteren in de weergave Personen:

 • Aantal (aantal foto's in een cluster)
 • Naam (alfabetische volgorde personen)

U kunt persoonsclusters als volgt sorteren:

 1. In het deelvenster Mijn foto's  linksboven in het scherm selecteert u Personen om de weergave Personen te openen.

 2. Klik op de drie puntjes rechtsboven in het scherm. Selecteer in de vervolgkeuzelijst onder Sorteren op een van de volgende opties:

  • Naam sorteert clusters met naam op alfabetische volgorde.
  • Aantal sorteert clusters van het grootste aantal foto's naar het kleinste aantal in een cluster.
  Sorteeropties voor personen
  U kunt personen sorteren op naam of op aantal.

Personen een naam geven of hernoemen

Een persoon een naam geven

 1. In de weergave Personen klikt u op een naamloos cluster. Het cluster wordt geopend.

 2. In het open cluster typt u de naam van een persoon in het veld Naam toevoegen boven in het cluster.

 3. Druk op Enter of klik buiten het veld Naam toevoegen .

  Opmerking:

  U kunt ook Ctrl ingedrukt houden en klikken (Mac) / met de rechtermuisknop klikken (Windows) op een persoonscluster en Naam toevoegen selecteren.

Namen toevoegen aan een foto in het deelvenster Trefwoorden

U kunt als volgt een foto toevoegen aan een persoonscluster:

 1. Selecteer de gewenste foto in het raster of de filmstrip.

 2. In het deelvenster rechts in het scherm klikt u op Trefwoorden  om het deelvenster Trefwoorden te openen.

 3. Onder Personen in het deelvenster Trefwoorden kunt u de naam van een persoon toevoegen in het veld Naam toevoegen. Druk op Enter of klik buiten het naamveld om de naam in te stellen.

Een persoon hernoemen

U kunt een persoonscluster op een van de volgende manieren hernoemen:

 • In de weergave Personen houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac) of klikt u met de rechtermuisknop (Windows) op een persoonscluster en selecteert u Persoon hernoemen. U kunt de naam van de persoon bewerken en vervolgens op Enter drukken of klikken buiten het naamveld om de naam in te stellen.
 • Klik op een persoonscluster in de weergave Personen. Binnen het open cluster kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:
  • De naam boven in het cluster direct bewerken. Als u de naam hebt bewerkt, drukt u op Enter of klikt u buiten het naamveld.
  • Klik op de drie puntjes rechtsboven in het scherm en selecteer Persoon hernoemen. U kunt nu de naam boven in het cluster bewerken. Druk op Enter of klik buiten het naamveld om de naam in te stellen.

Personen tonen en verbergen

 1. In het deelvenster Mijn foto's  linksboven in het scherm selecteert u Personen om de weergave Personen te openen.

 2. In de weergave Personen klikt u op de drie puntjes rechtsboven in het scherm en selecteert u Personen tonen en verbergen.

 3. Persoonsclusters die worden getoond in de weergave Personen zijn standaard geselecteerd. Een verborgen cluster toont u door het te selecteren. U verbergt een cluster door de selectie op te heffen.

 4. Klik op Gereed.

Personen samenvoegen

 1. In het deelvenster Mijn foto's  linksboven in het scherm selecteert u Personen om de weergave Personen te openen.

 2. In de weergave Personen voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de clusters die u wilt samenvoegen (houd Command ingedrukt en klik in Mac of houd Shift ingedrukt en klik in Windows) en klik op Samenvoegen boven in het scherm.
  • Hernoem een cluster naar de gewenste persoon en klik op Samenvoegen in het dialoogvenster dat verschijnt.
  • Sleep een cluster naar een ander cluster. In het dialoogvenster Zijn dit dezelfde personen? dat verschijnt selecteert u Samenvoegen.

  Opmerking:

  Lightroom CC kan detecteren wanneer twee clusters mogelijk dezelfde persoon zijn. In dat geval ziet u, als u een van de clusters weergeeft, een banner boven in het scherm met de suggestie de twee clusters samen te voegen. Klik op Ja, samenvoegen om de clusters samen te voegen of op Nee om de clusters niet samen te voegen. Als u op Nee klikt, stelt Lightroom niet nogmaals voor deze twee specifieke clusters samen te voegen. Als u de banner gewoon wilt sluiten zonder iets te doen, klikt u op het pictogram X in de rechterbovenhoek van de banner.

De omslagfoto van een persoon wijzigen

 1. In het deelvenster Mijn foto's  linksboven in het scherm selecteert u Personen om de weergave Personen te openen.

 2. Klik op het gewenste persoonscluster. In het open cluster selecteert u een gewenste foto.

  Opmerking:

  Alleen de persoon in de geselecteerde foto wordt ingesteld als omslagfoto, zelfs als er andere personen op de foto staan.

 3. Klik op rechtsboven in het scherm en selecteer Als omslagfoto instellen. U kunt ook met de rechtermuisknop op de foto klikken en Als omslagfoto instellen selecteren.

Een foto verwijderen uit een persoonscluster

U kunt op een van de volgende manieren een foto verwijderen uit een persoonscluster:

Vanuit een persoonscluster

 1. In het deelvenster Mijn foto's  linksboven in het scherm selecteert u Personen om de weergave Personen te openen.

 2. Klik op het gewenste persoonscluster. In het open cluster selecteert u een gewenste foto.

 3. Klik op rechtsboven in het scherm en selecteer Foto van persoon verwijderen.

 4. In het dialoogvenster Foto van persoon verwijderen dat verschijnt, klikt u op Verwijderen.

  Opmerking:

  U kunt ook een van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Houd Control ingedrukt en klik (Mac) of klik met de rechtermuisknop (Windows) op een foto in een open cluster en selecteer Foto van persoon verwijderen
  • Houd Control ingedrukt en klik (Mac) of klik met de rechtermuisknop (Windows) op een foto in een open cluster en selecteer Verplaatsen naar. Vervolgens kunt u de naam van een persoon selecteren om de foto uit het open cluster naar een ander cluster te verplaatsen.

Vanuit het deelvenster Trefwoorden

 1. Dubbelklik op een gewenste foto in het raster of de filmstrip om deze te openen.

 2. In het deelvenster rechts in het scherm klikt u op Trefwoorden  om het deelvenster Trefwoorden te openen.

 3. In het deelvenster Trefwoorden houdt u de aanwijzer boven de naam van persoon en klikt op het pictogram Annuleren.

 4. In het dialoogvenster Foto van persoon verwijderen dat verschijnt, klikt u op Verwijderen om de foto te verwijderen uit die persoonscluster.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid