Filmklipp som eksporteres med Adobe Media Encoder, har røde delbilder.

Du kan enten hente inn nye klipp, eller reparere de røde delbildene ved å kopiere omkringliggende delbilder.

Hvis ingen andre kilder er tilgjengelige, kan ett eller to delbilder repareres ved å kopiere omkringliggende delbilder. Bruk posisjonen til røde delbilder i eksportfilen som hjelp til å spore problemer med kildeklippet. 

Tilleggsinformasjon

Dette problemet skyldes ikke en feil i eksportprosessen, men kommer av et problem med måten kildeklippet ble kodet på. Når Media Encoder kommer over delbilder som ikke kan omkodes, blir disse erstattet av røde delbilder.

De røde delbildene brukes til to ting. Først og fremst er det for å holde lyd og bilde synkronisert. Dernest er det for å gjøre det enklere å finne posisjonen til problematiske delbilder. Dersom et delbilde ikke kan omkodes, blir det logget i Hendelser-panelet.

I CC-versjonen ble det implementert strengere begrensninger for formater, slik at programvaren er bedre i stand til å oppdage og flagge filer som er skadet. I tidligere versjoner kunne man ha oversett disse problemene, noe som fører til krasj eller feil ved koding av det endelige prosjektet.

Røde delbilder oppstår vanligvis ved bruk av MPEG-baserte filmklipp, og er ofte en indikasjon på et problem med GOP-strukturen. Enkelte filmklipp kunne spilles av i andre programmer, f.eks. VLC, uten problemer. Dette gjelder spesielt for MXF-filer. MPEG-strømmen er intakt, men indekstabellen for MXF ble lagret feil da filen ble opprettet. Programvaren finner ikke riktig delbilde i henhold til indekstabellen, og erstatter følgelig manglende delbilder med røde delbilder. 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet