Problem

Próbując zainstalować aplikację Creative Cloud, instalacja zawiesza się. Możesz nadal używać aplikacji Creative Cloud na komputer, jednak instalacja nie postępuje dalej.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Sprawdź połączenie z Internetem

Aplikacja Creative Cloud na komputer wymaga połączenia z Internetem w celu pobierania i aktualizacji aplikacji. Sprawdź, czy możesz nawiązać połączenie z Internetem, a następnie spróbuj ponownie.

Skonfiguruj zaporę programową

Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu.

 • W przypadku wyświetlenia monitu wybierz opcję Zezwól, aby umożliwić aplikacji Creative Cloud na komputer uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit się nie wyświetla, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc.

Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe

Wyłącz tymczasowo oprogramowanie antywirusowe. Informacje na temat tymczasowego wyłączania sprawdzania na obecność wirusów znajdują się w dokumentacji oprogramowania antywirusowego.

Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym z obsługą sieci

Uruchom system ponownie w trybie awaryjnym z siecią, a następnie spróbuj pobrać aplikację Creative Cloud.

Sprawdź konfigurację routera.

Router może być wyposażony we wbudowaną zaporę sprzętową lub serwer proxy. Aby sprawdzić, czy router uniemożliwia aplikacji Creative Cloud na komputer uzyskanie dostępu do Internetu:

 1. Tymczasowo odłącz router od sieci.
 2. Podłącz komputer bezpośrednio do DSL lub do modemu kablowego. Jeżeli pobieranie jest kontynuowane, router blokuje dostęp.
 3. Aby skonfigurować router pod względem zezwalania na przyszłe pobierania, zapoznaj się z jego dokumentacją i skonfiguruj port przekazujący informacje z komputera. Alternatywnie skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub działem IT.

Skonfiguruj zapory sprzętowe lub serwery proxy.

Wiele organizacji używa zapór sprzętowych lub serwerów proxy, które uniemożliwiają oprogramowaniu uzyskanie dostępu do zewnętrznych serwerów. Rozwiązanie problemu sprzętowego odnosi się do wszystkich komputerów podłączonych do sieci firmowej. W większości domowych sieci nie używa się zapór sprzętowych ani technologii proxy.

 • Skontaktuj się z działem IT swojej firmy, aby uzyskać informacje dotyczące zapory lub serwera proxy.
 • Skonfiguruj przeglądarkę, używając informacji dotyczących zapory lub serwera proxy.
 • Skonfiguruj zaporę firmową w sposób umożliwiający obejście serwerów. Dostępne są następujące serwery:
  • ccmdl.adobe.com:80
  • swupmf.adobe.com:80
  • swupdl.adobe.com:80
  • https://ccmdls.adobe.com
  • https://swupmf.adobe.com
  • https://swupdls.adobe.com

Zaawansowane problemy z łącznością

Sprawdź, czy na komputerze występują problemy z nawiązaniem połączenia z serwerami aktywacji firmy Adobe. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z serwerami aktywacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością.

Korzystanie z innego łącza pobierania

Jeśli powyższe rozwiązania nie pozwalają na usunięcie błędu, można spróbować pobrać aplikację bezpośrednio. Należy wpisać identyfikator Adobe ID i hasło, aby uzyskać dostęp do serwisu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online