Co nowego w tym wydaniu

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: What’s new in this release.

W wersji 32 mają zostać udostępnione następujące funkcje.

Aby dowiedzieć się więcej o Uwagach na temat wersji, zobacz Historia nowej funkcji – uwagi na temat wersji.

Lista poprawek błędów: Informacje o wydaniu pakietu DPS dotyczące poprawek błędów.

Co nowego w wersji 32.5.6 (3 września 2015 r.)

Zgodność z systemem iOS 6

Aktualizacja przeglądarki iOS Viewer pakietu Digital Publishing Suite (DPS) wprowadzona 3 września 2015 r. zapewnia obsługę systemu iOS 7.0 i nowszych wersji. Nie jest natomiast zgodna z wersją iOS 6. Minimalne obsługiwane modele telefonów i tabletów z systemem iOS 7 to obecnie odpowiednio iPhone 4 oraz iPad 2 (iPhone 3GS nie jest już obsługiwany, ponieważ nie można aktualizować jego systemu do wersji iOS 7). Szczegółowe informacje: Często zadawane pytania dotyczące zgodności z systemem iOS 6.

Zmiany związane z obsługą pokwitowań

W tej aktualizacji zmieniono obsługę pokwitowań w przeglądarce iOS Viewer. Przeglądarka ta obsługuje teraz najnowsze formaty pokwitowań firmy Apple. Pokwitowania w starszych formatach nie będą już pobierane przez tę najnowszą wersję przeglądarki iOS Viewer. Istniejące aplikacje iOS utworzone w starszych wersjach pakietu DPS będą nadal działać. Ponadto użytkownicy mający już nabyte folia i subskrypcje nie odczują żadnego efektu tych zmian i zachowają dostęp do swoich zakupów.

Jednak w przypadku aplikacji z niestandardowym interfejsem sklepowym HTML, korzystających z funkcji API JS w celu walidacji pokwitowań bezpośrednio w Apple, trzeba będzie uaktualnić kod, aby wprowadzić obsługę nowego formatu pokwitowań. Szczegółowe informacje o tych zmianach dotyczących interfejsu API JS (tylko w języku angielskim): Library and Store v2 SDK.

Co nowego w wersji 32.5.3 (27 kwietnia 2015 r.)

W tej wersji wprowadzono kilka drobnych poprawek błędów dla przeglądarek iOS Viewer i Android Viewer. Szczegółowe informacje: Informacje o wydaniu pakietu DPS dotyczące poprawek błędów.

Co nowego w wersji 32.5.2 (6 kwietnia 2015 r.)

Zmiany dotyczące interfejsu API Reading

Nazwa artykułu jest teraz uwzględniana w jego metadanych (iOS)

Usługa FolioDataService uwzględniała uprzednio właściwości Title (tytuł), Description (opis), Byline (o autorze) oraz Kicker, dostępne w interfejsie API Reading. W obecnej wersji wprowadzono pole Name (nazwa), dostępne dla przeglądarek iOS Viewer. Umożliwia to wydawcom pobieranie właściwości Article Name (nazwa artykułu) i dynamiczne budowanie łączy „navto:”.

Wprowadzono obsługę usługi AuthenticationService (iOS)

Interfejs API Reading zawiera teraz usługę AuthenticationService, która uprzednio była dostępna tylko w interfejsach API Library/Store. Funkcja API AuthenticationService służy do uwierzytelniania uprawnień bezpośrednich w przeglądarkach iOS Viewer. Występują jednak pewne ograniczenia — ta funkcja API nie obejmuje części możliwości dostępnych w interfejsie API Library/Store. Można za jej pomocą sprawdzać, czy użytkownik jest zalogowany oraz pobierać nazwę użytkownika i tokeny uwierzytelniania; nie można natomiast logować się, wylogowywać, ani wyświetlać macierzystego okna logowania.

Szczegółowe informacje: Reading SDK (w języku angielskim).

Poprawki błędów w przeglądarce iOS Viewer

Skorygowano kilka błędów w przeglądarkach iOS Viewer, w tym błąd polegający na wyświetlaniu czarnego paska, który występował w aplikacjach z zaznaczoną opcją „Enable auto-hiding of vertical scrollbar” (Włącz automatyczne ukrywanie pionowych pasków przewijania). Szczegółowe informacje: Informacje o wydaniu pakietu DPS dotyczące poprawek błędów.

Co nowego w wersji 32.4.4 (16 marca 2015 r.)

Nowe wymagania programu DPS App Builder dotyczące urządzeń iPhone 6/6 Plus

Program DPS App Builder wymaga teraz dostarczenia nowej ikony aplikacji i obrazu startowego zgodnie z wytycznymi firmy Apple. Wymagane rozmiary ikon aplikacji na urządzenia iPhone 6 oraz 6 Plus to między innymi 87x87 oraz 180x180 pikseli. Ikona o wymiarach 120x120 pikseli, która wcześniej była opcjonalna, teraz jest wymagana. Nowe rozmiary obrazów startowych to między innymi 750x1334 piksele oraz 1242x2208 pikseli. Wymagany jest teraz obraz startowy o wymiarach 1136x640 pikseli.

Wszystkie aplikacje muszą teraz dostarczać obraz o wymiarach 1024x1024 pikseli jako grafikę do wyświetlania w sklepie App Store. Program DPS App Builder umożliwiał wcześniej opcjonalne dodanie grafiki o wymiarach 1024x1024 oraz 512x512 pikseli.

W programie DPS App Builder wprowadzono nowe wymagania dotyczące ikon Kiosku (Newsstand), które muszą mieć dłuższą krawędź o wymiarach 512 pikseli (SD) lub 1024 (HD) pikseli. Uprzednio program DPS App Builder wymagał obrazu o wymiarach 96x128 pikseli dla urządzeń z ekranem SD oraz o wymiarach 192x256 pikseli dla urządzeń z ekranem HD. Obecnie wymagane są obrazy do Kiosku o wymiarach 384x512 / 512x384 pikseli lub 768x1024 / 1024x768 pikseli.

DPS Asset Generator obsługuje te nowe rozmiary. Zobacz Working with the DPS Asset Generator (Praca z narzędziem DPS Asset Generator).

Przeglądarka iOS Viewer obsługuje wersje iPhone 6/6 Plus

Wprowadzono obsługę dodatkowych rozmiarów wersji, przeznaczonych dla urządzeń iPhone 6 (1334x750 pikseli) oraz 6 Plus (1920x1080 pikseli fizycznie; 2208x1242 piksele logicznie).

Mimo dostępności tych dodatkowych rozmiarów dla wersji folio, zaleca się tworzenie folio o wymiarach 1136x640 pikseli dla urządzeń iPhone 5 i nowszych.

Poprawki błędów w przeglądarce iOS Viewer

Skorygowano błąd w przeglądarkach iOS Viewer, który powodował odrzucanie niektórych aplikacji przez firmę Apple, ponieważ łańcuch pakietu przekraczał długość 18 znaków. Łańcuch pakietu dla przeglądarek iOS Viewer zaczyna się teraz od wersji 32.5. Szczegółowe informacje: Informacje o wydaniu poprawek błędów.

Co nowego w wersji 32.4.3 (2 marca 2015 r.)

Premiera aplikacji Fast Company

Być może nie wszyscy wiedzą, że firma Fast Company nawiązała bliską współpracę z Adobe i utworzyła aplikację oferującą podgląd nowego środowiska pracy na urządzeniach mobilnych, które Adobe wprowadzi na rynek latem 2015 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na blogu: Nowa aplikacja Fast Company prezentuje wizję przyszłości publikacji cyfrowych według Adobe (j. ang.).

Nowe zasoby przydatne przy kompilowaniu aplikacji

 • Narzędzie DPS Asset Generator oferuje wygodną metodę tworzenia niezbędnych ikon aplikacji i obrazów wyświetlanych podczas uruchamiania. Wystarczy na przykład utworzyć jedną ikonę aplikacji w programie Photoshop, a wszystkie pozostałe rozmiary ikon dla poszczególnych platform zostaną wygenerowane do osobnych folderów. Gotowe pliki można następnie po prostu przeciągnąć do programu DPS App Builder. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Praca z narzędziem DPS Asset Generator (j. ang.).
 • Chcesz poeksperymentować z uprawnieniami bezpośrednimi w aplikacji testowej? Wykorzystaj usługę DPS Entitlement Service do testowania aplikacji podczas programowania. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Korzystanie z usługi DPS Entitlement Service (j. ang.).
 • Jeśli chcesz skorzystać z usługi DPS Entitlement Service w aplikacji uruchomionej produkcyjnie, przeczytaj artykuł Instalowanie serwera DPS Entitlement Server (j. ang.).
 • Listę dodatkowych narzędzi i usług, których można używać do testowania funkcji DPS podczas tworzenia aplikacji, zawiera artykuł Tworzenie testowych aplikacji DPS (tylko w języku angielskim).

Poprawki błędów w przeglądarce iOS Viewer

Zespół przeglądarki iOS Viewer skorygował błąd powodujący, że na folio z uzyskanymi uprawnieniami pojawiał się niekiedy przycisk Kup. Szczegółowe informacje: Informacje o wydaniu pakietu DPS dotyczące poprawek błędów.

Co nowego w wersji 32.4.2 (2 lutego 2015 r.)

Program DPS App Builder nie udostępnia już opcji tworzenia ani uaktualniania aplikacji w wersji 31. Wynika to z faktu, że aplikacje w wersji 31 nie obsługują platform 64-bitowych. W zaktualizowanym programie DPS App Builder można tworzyć aplikacje w wersji 32, obsługujące platformy 64-bitowe zgodnie z wymaganiami firmy Apple. Szczegółowe informacje o obsłudze środowisk 64-bitowych zawiera następny rozdział.

Co nowego w wersji 32.4.1 (12 stycznia 2015 r.)

Obsługa aplikacji 64-bitowych do systemu iOS

W programie DPS App Builder wprowadzono aktualizację serwerową, umożliwiającą budowanie aplikacji w wersji 32 zgodnych z najnowszymi wymaganiami sklepu Apple App Store, według których konieczne jest dołączanie 64-bitowych wersji aplikacji.

Nie trzeba rekompilować istniejących aplikacji. Firma Apple wymaga jedynie, aby od 1 lutego nowe aplikacje zgłaszane do sklepu oferowały obsługę środowisk 64-bitowych. Wszystkie aplikacje w wersji 32 utworzone po 12 stycznia 2015 r. zapewniają obsługę środowisk 64-bitowych. Aplikacje można zaktualizować w dogodnym dla siebie momencie.

Firma Adobe nie zamierza wprowadzać aplikacji w wersji 31 zgodnych z platformami 64-bitowymi. Dlatego też możliwość kompilowania aplikacji w wersji 31 zostanie usunięta z programu DPS App Builder w jego wersji zaplanowanej na 2 lutego 2015 r. Aplikacje w wersji 31 można uaktualnić do wersji 32 (z obsługą platform 64-bitowych) w dogodnym dla siebie momencie.

Co nowego w wersji 32.4.0 (8 grudnia 2014 r.)

W wersji 32.4 (z 8 grudnia 2014 r.) wprowadzono następujące funkcje.

Pobieranie w tle dla aplikacji spoza Kiosku

Gdy dla dowolnej aplikacji spoza Kiosku (Newsstand) zostanie wysłane powiadomienie push o nowym folio, takie folio zostanie pobrane w tle — pod warunkiem, że użytkownik korzysta z urządzenia z systemem iOS 8 lub nowszym i włączył powiadomienia push. Ta funkcja jest obsługiwana w odniesieniu do aplikacji w wersji 32.1 i nowszych.

Szczegółowe informacje zawiera artykuł pomocy Powiadomienia push oraz dokument Aktywowanie pobierania w tle za pomocą powiadomienia push w przeglądarkach iOS 8 (tylko w języku angielskim).

Obsługa trybu immersyjnego w przeglądarkach Android Viewer

Aplikacje DPS mogą teraz wykorzystać obszar pełnego ekranu na obsługiwanych urządzeniach z systemem Android. W przypadku urządzeń z systemem Android, które używają klawiszy programowych (zamiast sprzętowych przycisków Wstecz, Główna i klawiszy nawigacji w menu) aplikacje Android w wersji 32.4 i nowszej wykorzystują pełny ekran do wyświetlania zawartości.

Tryb „bez połączenia z siecią” dla aplikacji Web Viewer w przeglądarce Chrome

Rozszerzenie „Adobe Content Viewer offline extension” umożliwia wyświetlanie zawartości aplikacji DPS Web Viewer w przeglądarce Chrome bez połączenia z Internetem. Jeśli chcesz umożliwić odbiorcom czytanie zawartości przeglądarki Web Viewer bez połączenia z siecią, udostępnij im ten odsyłacz. Poproś o otwarcie go w przeglądarce Chrome i wykonanie podanych instrukcji:

https://chrome.google.com/webstore/detail/adobe-content-viewer-offl/kdblggiagcmfpfnkjpfinhllihpkebag

Więcej informacji: Tryb „bez połączenia z siecią” dla aplikacji Web Viewer w przeglądarce Chrome.

Udoskonalenia usługi Store Configurator

Store Configurator to usługa WWW, która ułatwia budowanie niestandardowych bibliotek i sklepów dla aplikacji DPS. Wprowadzono w niej nowe opcje, służące do tworzenia ekranów powitalnych i banerów biblioteki z pokazem slajdów. W serwisie DPS Developer Center można znaleźć artykuł dotyczący tworzenia takich banerów: Creating Slideshow Library Banners Using the Store Configurator. Uwaga: Store Configurator jest usługą dodatkową. Pomoc techniczna na poziomie złotym (Gold) nie obejmuje wsparcia w rozwiązywaniu problemów z tą usługą.

Poprawki błędów

W wersji 32.4 wprowadzono poprawki błędów dla przeglądarek iOS Viewer. Więcej informacji: Informacje o wydaniu pakietu DPS dotyczące poprawek błędów.

Wiadomości i przypomnienia dotyczące pakietu DPS

Obsługa systemu iOS w edycji 64-bitowej

Od 1 lutego 2015 r. firma Apple będzie wymagać obsługi platform 64-bitowych we wszystkich nowych aplikacjach przesyłanych do sklepu App Store. Ponadto aplikacje takie będą musiały być kompilowane z użyciem pakietu SDK iOS 8. Wersja pakietu DPS zaplanowana na styczeń 2015 r. będzie zawierać aktualizację przeglądarki iOS Viewer w wersji 32, która zapewni zgodność z tymi wymaganiami firmy Apple.

Jeśli masz już istniejące aplikacje w sklepie App Store, nie trzeba ich rekompilować.

Zgodność z systemem iOS

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Jeśli aplikacje do obsługi wielu folio nie zostały zaktualizowane od 13 września 2014 r., należy przeprowadzić ich aktualizację do wersji 31 lub 32. Pozwoli to na poprawę działania aplikacji na urządzeniach z systemem iOS 8.
 • Przeglądarka iOS Viewer w wersji 32 zapewnia pełną obsługę systemów iOS 7 oraz iOS 8. Przeglądarka w wersji 32 działa w systemie iOS 6, ale zespół DPS nie publikuje już poprawek błędów przeznaczonych dla tej wersji systemu.
 • Przeglądarka w wersji 31 obsługuje systemy iOS 6 oraz iOS 7, a także oferuje ograniczoną obsługę systemu iOS 8 (tylko poprawki błędów). Opcja tworzenia aplikacji w wersji 31 będzie dostępna do stycznia 2015 r.

Starsza wersja przeglądarki Content Viewer dla systemu Android została wycofana

Aby zapewnić większy komfort korzystania z zawartości na tabletach i telefonach z systemem Android, zachęcamy klientów do stosowania macierzystej przeglądarki Content Viewer systemu Android. Przeglądarka macierzysta oferuje rozszerzone możliwości w porównaniu ze starszą wersją, opartą na środowisku AIR. W wersji pakietu DPS zaplanowanej na grudzień 2014 r. starsza przeglądarka Android Viewer (oparta na środowisku AIR) zostanie wycofana i nie będzie już obsługiwana. Więcej informacji można znaleźć w artykule Native Content Viewer for Android FAQ (j. ang.).

Informacje o tworzeniu rodzimych przeglądarek Android Viewer: Kompilowanie macierzystych aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android.

Wersja DPS Single Edition zostanie wycofana

Usługa Digital Publishing Suite Single Edition będzie dostępna do 1 maja 2015 r. Klienci mogą w tym czasie realizować wcześniej zakupione numery seryjne oraz tworzyć lub edytować aplikacje. Jednak po 1 maja 2015 r. tworzenie lub edytowanie aplikacji za pomocą usługi DPS Single Edition nie będzie już możliwe. Od 4 grudnia 2014 r. produkt Single Edition nie będzie już dostępny do zakupu w sklepie Adobe.com.

InDesign CS5.5/CS5 a obsługa pakietu DPS w wersji 32

W wersji 32 pakiet DPS nie obsługuje już programu InDesign CS5/CS5.5. Użytkownicy programu InDesign CS5/CS5.5 nie mogą już tworzyć folio i artykułów ani przesyłać zawartości do usługi Folio Producer. Szczegółowe informacje zawiera artykuł DPS and InDesign CS5 and CS5.5 Support.

Wymagania programu DPS App Builder

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Mac OSX 10.10 (Yosemite): aby korzystać z programu App Builder, użytkownicy muszą zaktualizować środowisko Java Runtime Environment (JRE). Aby pobrać środowisko JRE, odwiedź serwis http://support.apple.com/kb/DL1572.
 • Program DPS App Builder obsługuje system Mac OSX 10.7 i nowsze wersje. Nie można już instalować programu DPS App Builder w systemie Mac OSX 10.6.8 i starszych wersjach.

Ograniczenie liczby folio w narzędziu Folio Producer

W wersji 32 wprowadzono ograniczenie: wydawcy mogą opublikować maksymalnie 1000 folio na jednym koncie Folio Producer oraz maksymalnie 1200 artykułów w folio. Jeśli potrzebna jest możliwość publikowania ponad 1000 folio w aplikacji, to można skorzystać z obejścia opisanego w artykule DPS high-volume workflow (j. ang.).

Co nowego w wersji 32.3 (10 listopada)

W wersji 32.3 (z 10 listopada 2014 r.) wprowadzono następujące funkcje.

Program DPS App Builder obsługuje aplikacje Windows

Program DPS App Builder w wersji WWW obsługuje teraz kompilację aplikacji do systemu Windows. Zobacz Kompilowanie aplikacji DPS do Sklepu Windows.

Co nowego w wersji 32.2 (20 października)

W wersji 32.2 wprowadzono kilka istotnych poprawek błędów dla przeglądarek iOS Viewer i Android Viewer. Więcej informacji: Informacje o wydaniu pakietu DPS dotyczące poprawek błędów.

Przeglądarka Adobe Content Viewer obsługuje logowanie AEM

Wersja 32.2 przeglądarki Adobe Content Viewer (tylko iOS) zawiera teraz opcję umożliwiającą logowanie się za pomocą konta Adobe Experience Manager (AEM). Firma Apple nie zatwierdziła jeszcze wersji 32.2 przeglądarki Adobe Content Viewer, ale można skorzystać z programu DPS App Builder, aby utworzyć niestandardową wersję aplikacji Adobe Content Viewer i używać jej do czasu udostępnienia wersji zaktualizowanej.

Po wybraniu zakładki AEM w oknie dialogowym Zaloguj się i zalogowaniu za pomocą konta AEM można wyświetlać podgląd folio bez potrzeby publikowania go w usłudze Folio Producer.

Obrazy okładek w bibliotece przeglądarki Adobe Content Viewer zawierają nowe etykiety, wskazujące pochodzenie folio.

Więcej informacji na temat korzystania z rozwiązania AEM i innych systemów CMS w połączeniu z pakietem DPS: Efficient DPS workflows leveraging CMS systems (Optymalizacja obiegów pracy programu DPS dzięki wykorzystaniu systemów CMS).

Co nowego w wersji 32.1 (29 września)

W wersji 32.1 (z 29 września 2014 r.) wprowadzono następujące funkcje.

DPS Export for PowerPoint

DPS Export for PowerPoint to dodatek do programu PowerPoint, który umożliwia konwertowanie prezentacji Microsoft PowerPoint 2010 i 2013 na folia Adobe DPS. Po zainstalowaniu dodatku DPS Export for PowerPoint na komputerze z systemem Windows w programie PowerPoint pojawi się zakładka „DPS Export”. Można na niej określać ustawienia eksportowania i tworzyć folio na podstawie zestawu slajdów. Każdy slajd w prezentacji jest eksportowany jako osobny artykuł PNG. Animacje mogą zostać przekonwertowane na nakładki sekwencji obrazów. Zachowywane są również hiperłącza.

Szczegółowe informacje: DPS Export for PowerPoint.

Rozszerzenia powiadomień push dla systemu iOS 8

W aplikacjach w wersji 32 na urządzeniach z systemem iOS 8 są teraz obsługiwane powiadomienia lokalne. Podczas wysyłania powiadomienia push pobierania w tle można również wysłać wiadomość do tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na powiadomienia, ale nie są uprawnieni do danego folio. Użytkownicy będą mogli wyświetlić wiadomość albo kliknąć przycisk przypomnienia, aby otrzymać ją później.

Ponadto wprowadzono obsługę pobierania w tle w aplikacjach spoza Kiosku na urządzeniach z systemem iOS 8.

Szczegółowe informacje: Powiadomienia push.

Przeglądarka Android Viewer

 • Artykuły PDF w aplikacjach systemu Android są teraz renderowane 40-60% szybciej (informacja na podstawie danych z testów).
 • Folio można teraz zapisywać na kartach SD.

Przeglądarka Windows Viewer

W przeglądarkach Windows Viewer są teraz obsługiwane interfejsy integracyjne CRM. Zobacz Integrating DPS with CRM systems such as Salesforce.com w serwisie DPS Developer Center.

Co nowego w wersji 32 (8 września)

W wersji 32 (z 8 września 2014 r.) wprowadzono następujące funkcje.

Udoskonalenia związane z tworzeniem zawartości

Resetowanie folio

Jeśli utworzysz przycisk z łączem w formacie navto://relative/reset, to użytkownicy będą mogli go wybrać, aby powrócić do pierwszego artykułu i wyzerować ostatnio czytane miejsca w artykułach. Ta opcja jest szczególnie użyteczna w przypadku aplikacji kiosku i aplikacji demonstracyjnych. Opisany tu format łącza jest obsługiwany w przeglądarkach do systemów iOS, Android i Windows, ale nie w przeglądarce Web Viewer.

Interfejsy API do integracji z systemami CRM

Wydawcy mogą zapisywać zaszyfrowane informacje o klientach na urządzeniach z systemem iOS. Interfejsy API Library oraz Store zawierają funkcję EncryptedStorageService, która szyfruje i zapisuje obiekty w bazie danych SQL Cipher w lokalnym buforze danych aplikacji. Ta opcja jest obsługiwana tylko w systemie iOS. Więcej informacji zawiera artykuł Integrating DPS with CRM systems such as Salesforce.com w serwisie DPS Developer Center.

Dostępne są interfejsy API powiadomień push

Wydawcy zawartości korporacyjnej mogą dostosować swój obieg pracy z użyciem interfejsów API do obsługi powiadomień push. Interfejsy te są obecnie przeznaczone wyłącznie do systemu iOS. W serwisie DPS Developer Center będzie wkrótce dostępna dokumentacja tych interfejsów API.

Zmiany dotyczące przeglądarki iOS Viewer

Nowa, opcjonalna obsługa podglądu artykułu

Zespół DPS przygotował alternatywne środowisko podglądu artykułu, wyraźniej eksponujące różnicę między folio bezpłatnymi i chronionymi oraz ułatwiające przechodzenie do następnego bezpłatnego artykułu. Aby włączyć tę alternatywną obsługę podglądu artykułów, wydawcy korporacyjni muszą dodać niestandardowy kod konfiguracyjny do pliku .zip niestandardowego baneru uprawnień.

Podgląd alternatywny jest dostępny tylko na iPadach z systemem iOS 7 lub nowszym. Artykuły limitowane są traktowane tak jak chronione. Ponadto aplikacja wymaga niestandardowego baneru uprawnień. Szczegółowe informacje o włączaniu tego alternatywnego środowiska w przeglądarce artykułów zawiera strona Configuring the Alternate Free Article Preview Experience.

Inne zmiany dotyczące przeglądarki iOS Viewer

 • W systemie iOS 7 okno dialogowe rejestracji dla powiadomień push nie będzie wyświetlane, dopóki nie zostanie zamknięty ekran powitalny.
 • Przypomnienie o rejestracji powiadomień push będzie wyświetlane po uzyskaniu subskrypcji iTunes lub zalogowaniu się do zawartości z uprawnieniami bezpośrednimi.
 • Rejestracja do powiadomień push umożliwia teraz obsługę tekstu, dźwięku, symboli i pobierania w tle.
 • Jeśli użytkownik wyłączy opcję „Odświeżanie w tle” systemu iOS, a następnie wykupi subskrypcję lub zaloguje się z uprawnieniami do aplikacji kiosku Newsstand, zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją, że funkcja odświeżania aplikacji w tle została wyłączona i że należy ją włączyć, aby korzystać z pobierania w tle. W systemie iOS 8 opcje te są od siebie niezależne, zatem można wyłączyć odświeżanie aplikacji w tle, zachowując możliwość pobierania w tle. Tekst w tym oknie dialogowym można dostosowywać za pomocą programu DPS App Builder.
 • Okno dialogowe logowania z uprawnieniami bezpośrednimi zawiera teraz pole wyboru umożliwiające zapamiętanie nazwy użytkownika. Użytkownicy mogą włączać lub wyłączać tę opcję podczas logowania (domyślnie jest wyłączona). Ta pole wyboru jest dostępne tylko w systemie iOS.

Zmiany dotyczące przeglądarki Android Viewer

 • Użytkownicy są teraz proszeni o potwierdzenie pobierania w przypadku połączeń limitowanych (innych niż WiFi).
 • Funkcje analityczne monitorują nakładki dźwięku oraz zdarzenie osiągnięcia końca artykułu.
 • Jest już obsługiwany dźwięk w tle.
 • Są już obsługiwane widoki WWW wewnątrz aplikacji. Jeśli utworzy się przycisk z działaniem „Przejdź do adresu URL” i zaznaczy opcję „Otwórz w folio” na panelu Folio Overlays, to przeglądarka wyświetli w aplikacji odpowiednią stronę HTML. Wybranie przycisku „Wstecz” na urządzeniu umożliwia powrót do artykułu.

Informacje o kompilowaniu rodzimych aplikacji Android: Kompilowanie macierzystych aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android.

Zmiany dotyczące przeglądarki Windows Viewer

 • Są już obsługiwane nowe zdarzenia analityczne (wyświetlenia zawartości, wyświetlenia reklam, wyświetlenia edycyjne).
 • W aplikacjach Windows z opcją zakupu w aplikacji jest teraz wymagany wspólny klucz tajny. W narzędziu Account Administration (Account Administration (Zarządzanie kontem)) jest teraz dostępna opcja „Windows Main Package Identity Name” (Nazwa tożsamości głównego pakietu Windows). Ten wspólny klucz tajny jest automatycznie wybierany dla istniejących aplikacji Windows z opcją zakupu w aplikacji.

Więcej informacji o kompilowaniu aplikacji Windows: Kompilowanie aplikacji DPS do Sklepu Windows.

Diagram z porównaniem funkcji: Lista funkcji obsługiwanych w środowisku DPS.

Udoskonalenia dotyczące powiadomień push (wchodzą w skład wersji 31.3)

Certyfikatami powiadomień push zarządza się teraz za pomocą usługi Push Notification Service w konsoli DPS Dashboard. Usługa ta przekazuje powiadomienia o wygasających certyfikatach i ułatwia ich aktualizowanie.

W programie DPS App Builder można wskazać, że w aplikacji jest włączona obsługa powiadomień push i określić, czy jest używana usługa push Adobe, czy innej firmy. Usługa Push Notifications Service umożliwia określanie certyfikatów i haseł powiadomień push. Certyfikaty push są przechowywane na serwerze, a nie w aplikacji.

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Gdy certyfikat push wygasa lub ma wygasnąć w czasie krótszym niż 30 dni, podczas logowania do usługi Push Notifications Service jest wyświetlane ostrzeżenie.
 • Certyfikaty push dla istniejących aplikacji są automatycznie przenoszone z programu DPS App Builder do narzędzia Folio Producer.
 • Sprawdź, czy migracja certyfikatów do usługi Push Notifications Service przebiegła prawidłowo (DPS Dashboard > Notifications). W niektórych przypadkach — na przykład wtedy, gdy używa się innych kont do dla certyfikatów produkcyjnych i programistycznych — migracja może się nie powieść.
 • Kliknięcie opcji Notify (Powiadom) w panelu Organizer narzędzia Folio Producer powoduje uruchomienie usługi Push Notifications Service, co umożliwia zaplanowanie harmonogramu powiadomień push.

Więcej informacji: Powiadomienia push.

Listę funkcji DPS w wersjach 31.x zawiera artykuł Historia informacji o wydaniu dotyczących nowych funkcji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto