Podręcznik użytkownika Anuluj

Migracja zasobów z konta szkolnego

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Kivuto — często zadawane pytania
   7. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Konfigurowanie identyfikatorów
   1. Typy identyfikatorów | omówienie
   2. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
   3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Federated ID
    1. Omówienie logowania SSO
    2. Konfigurowanie konektora Azure Connector i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
     2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
     3. Konektor Azure — częste pytania
    3. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
     2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
     3. Usługa federacji Google — częste pytania
    4. Standardowa usługa SAML
     1. Konfigurowanie logowanie SSO z użyciem innych usług SAML
     2. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi Microsoft ADFS
     3. SSO — częste pytania
     4. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
    5. Logowanie SSO w segmencie edukacji
     1. Konfigurowanie jednokrotnego logowania (SSO) na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
     2. Częste pytania
   4. Potwierdzanie prawa własności domeny
   5. Dodawanie domen i zarządzanie nimi
   6. Łączenie domen z katalogami
   7. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
   8. Tworzenie relacji powierniczej do katalogu, aby dodać już zajęte domeny
   9. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania
  2. Ustawienia zasobów
  3. Ustawienia uwierzytelniania
  4. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  5. Ustawienia serwisu Admin Console
  6. Zarządzanie szyfrowaniem
 4. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   4. Zarządzanie integracjami aplikacji
   5. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   6. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   7. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   8. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 5. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 6. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 7. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 8. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 9. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 10. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Kończąc szkołę, nie musisz porzucać swoich zasobów. Możesz teraz zabrać ze sobą wszystkie efekty kreatywnej pracy tak cierpliwie tworzonej w czasie nauki szkolnej. 

Portal Adobe „Migracja zasobów z konta szkolnego” umożliwia automatyczne przeniesienie większości zasobów z konta przydzielonego przez szkołę na nowe konto osobiste.

Procedura migracji jest prosta. Po zalogowaniu się w portalu migracyjnym musisz wyrazić zgodę na przeniesienie zasobów. Jeśli nie udzielisz takiej zgody, migracja nie będzie możliwa.

Jeśli wyrazisz zgodę, portal poprosi o zalogowanie się na nowe konto osobiste, na które będą przenoszone zasoby. Po zweryfikowaniu konta portal poprowadzi Cię przez szereg kroków, które pozwolą przenieść zasoby na nowe konto osobiste.

Uwaga:

Jeśli Twoja szkoła szyfrowała przechowywane zasoby, to ich migracja na konto osobiste nie będzie możliwa.

Uwaga:

Jeśli Twoja szkoła przechowuje zasoby w przestrzeni dyskowej w modelu korporacyjnym , to ich migracja na konto osobiste nie będzie możliwa.

Zanim rozpoczniesz

Konto szkolne

Przygotuj dane logowania do swojego konta szkolnego. Może zostać wyświetlona prośba o zalogowanie.

 • Usuń z konta szkolnego zawartość, która należy do szkoły.
 • Usuń z konta szkolnego niepotrzebne pliki, aby zmieścić się w limicie 2 GB przestrzeni dyskowej na koncie osobistym. Jeśli rozmiar zawartości na koncie szkolnym przekracza 2 GB, to zostanie ona przeniesiona w całości. Nie będzie jednak wtedy można dodawać kolejnej zawartości do konta osobistego, dopóki nie zwolni się miejsca.

Konto osobiste

Aby założyć nowe konto osobiste, musisz mieć działający adres e-mail.

 • Pamiętaj, że adres e-mail tego konta osobistego nie może być powiązany z już istniejącym kontem Adobe ID. 
 • Jeśli wybrany adres jest już powiązany z kontem Adobe ID, zmień adres e-mail.

Chcesz jeszcze o coś zapytać? Zobacz Często zadawane pytania.

Uwaga:

Nie rozpoczynaj migracji, jeśli nie masz pewności, że dostęp do zawartości na koncie szkolnym nie będzie już potrzebny. Gdy migracja się zakończy, zawartość będzie dostępna już tylko na koncie osobistym, a nie na koncie szkolnym. Możesz jednak nadal korzystać z konta szkolnego, dopóki nie zostanie zdezaktywowane przez administratora systemu.

Uwaga:

Przeniesienie zasobów na konto osobiste to czynność jednorazowa. Po wykonaniu migracji z konta szkolnego na osobiste nie będzie już można ponownie przenosić zasobów z tego samego konta szkolnego na inne konto osobiste.

Portal internetowy nie ma możliwości sprawdzenia, czy Twoje konto osobiste jest puste. Musisz upewnić się, że konto zostało opróżnione, zanim rozpoczniesz proces migracji.

Migracja zasobów

Gdy zalogujesz się w portalu „Migracja zasobów z konta szkolnego” i rozpoczniesz proces migracji, portal poprosi Cię o zalogowanie się na nowe konto osobiste. Po zweryfikowaniu tego konta będzie można automatycznie przenieść na nie zasoby.

Uwaga:

Nie powinno się wykonywać migracji na komputerach w pracowni ani na innych urządzeniach współużytkowanych. Jeśli jednak nie masz innego wyboru, pamiętaj, aby wyczyścić pamięć podręczną i użyć prywatnego okna przeglądania. Po rozpoczęciu migracji należy pamiętać o doprowadzeniu jej do końca za jednym razem na tym samym urządzeniu.

 1. Otwórz stronę portalu Migracja zasobów z konta szkolnego i zaloguj się, używając danych konta szkolnego.

 2. Kliknij przycisk Rozpocznij.

 3. Wyraź zgodę na migrację zasobów, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Zaloguj się na swoje nowe konto osobiste Adobe. Aby utworzyć takie konto, musisz mieć ukończone 13 lat.

  Uwaga:

  Zasobów nie można przenosić między różnymi regionami geograficznymi. Na przykład uczeń ze Stanów Zjednoczonych może przenieść swoje zasoby tylko na konto zlokalizowane również w USA albo w innym kraju Ameryki Północnej.

  Uwaga:

   Region powiązany z tym adresem e-mail musi odpowiadać regionowi, w którym mieści się szkoła.

 5. Podaj kod weryfikacyjny nowego adresu e-mail konta osobistego. 

  Wprowadzanie kodu weryfikacyjnego

 6. Gdy adres e-mail zostanie zweryfikowany, kliknij przycisk Kontynuuj.

  Uwaga:

  Nie dodawaj do nowego konta żadnych zasobów, dopóki migracja się nie zakończy.

 7. Kliknij przycisk Rozpocznij proces, aby rozpocząć przenoszenie. Zostanie wyświetlony komunikat o rozpoczęciu migracji.

 8. Zamknij to powiadomienie. Gdy migracja zostanie zakończona, na Twoje konto osobiste zostanie wysłana wiadomość e-mail.

 9. Otwórz tę wiadomość i kliknij łącze Wyświetl konto osobiste, aby się zalogować. Przejrzyj zasoby na nowym koncie osobistym.

Po wykonaniu migracji

Chociaż większość zasobów jest przenoszona automatycznie, niektóre mogą wymagać ręcznej migracji.

 

Creative Cloud Assets

Usługi

Personalizacja

Behance

Przenoszone automatycznie

 • Pliki i foldery w chmurze
 • Pliki Creative Cloud
 • Projekty mobilne
 • Zasoby usunięte
 • Pliki udostępniane
 • Projekty Adobe Express
 • Zasoby opublikowane za pomocą usługi Adobe Express
 • Pliki Document Cloud
 • Dane bibliotek
 • Biblioteki Creative Cloud
 • Pędzle
 • Dane profilu
 • Ustawienia niestandardowe układu Przestrzeń robocza i skrótów klawiaturowych
 • Preferencje aplikacji współużytkowane w środowisku Creative Cloud
 • Komentarze
 • Wersje
 • Projekty Behance
 • Portfolio
 • Serwisy WWW

Nie są przenoszone automatycznie

 • Zdjęcia z programu Lightroom
 • Filmy opublikowane z aplikacji mobilnych.
 • Czcionki Adobe Fonts
 • Adobe Acrobat Sign
 • Adobe Color
 • Kanał aktywności
 • Adobe Stock
 • Adobe Anywhere
 • Dane profilu użytkownika Adobe Fill & Sign
 

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś jeszcze, przejrzyj stronę Często zadawane pytania.

Często zadawane pytania

Twoje nowe konto jest bezpłatnym kontem Creative Cloud, zatem nie zapewnia dostępu do aplikacji i usług (zobacz Korzyści związane z bezpłatnym kontem Creative Cloud). Aby uzyskać do nich dostęp, musisz kupić plan subskrypcyjny. Jednak jeśli identyfikator konta ucznia jest powiązany ze szkołą, to uprawnienia przyznane przez tę szkołę pozostaną dostępne tak długo, dopóki szkoła nie usunie identyfikatora.

Migracja zasobów z jednego regionu geograficznego do innego nie jest obsługiwana. Konto szkolne i konto osobiste muszą być w tym samym regionie geograficznym. Na przykład osoba, która ma konto szkolne w Stanach Zjednoczonych, nie może przenieść zasobów na konto osobiste w Japonii. Cudzoziemcy wracający po zakończeniu nauki do kraju ojczystego muszą przenieść swoje zasoby ręcznie.

Zdjęcia Lightroom nie są objęte automatyczną migracją. Trzeba je pobrać osobno. Aby utworzyć kopię lokalną swoich zdjęć, włącz opcję Save all original images in specified location (Zapisuj wszystkie oryginały w podanej lokalizacji) w ustawieniach środowiska lokalnej przestrzeni dyskowej. Szczegółowe informacje: Ustawianie preferencji.

Informacje o wykonywaniu kopii zapasowych katalogów utworzonych za pomocą programu Lightroom Classic CC podano w sekcji Tworzenie kopii zapasowej katalogu.

Zmiana adresu e-mail konta Adobe ID nie ma wpływu na dostęp do projektów. Jednak w niektórych obiegach pracy (gdy na tym samym urządzeniu używa się wielu identyfikatorów Adobe ID) w interfejsie użytkownika będzie wyświetlany poprzedni adres e-mail.

Zasoby Adobe Express podlegają migracji, ale funkcje Adobe Express Premium nie są dostępne na bezpłatnych kontach Creative Cloud. Aby uzyskać dostęp do swoich zasobów, wyloguj się ze wszystkich aplikacji i serwisów internetowych Adobe Express, a następnie zaloguj się za pomocą nowego konta osobistego. Nie musisz ponownie instalować aplikacji.

Po migracji projektów Spark Video zmieni się ich identyfikator GUID powiązany z kontem Adobe ID, co powoduje utratę dostępu do tych projektów. Projekty w chmurze o innym identyfikatorze GUID Adobe ID nie będą widoczne na urządzeniu iOS. Projekty przechowywane lokalnie na urządzeniu są widoczne w sekcji Projects made by others (Projekty utworzone przez innych). Na obecnym etapie migracja nie ma wpływu na produkty Spark Page i Adobe Express.

Współpraca DVA nie działa na koncie osobistym.

Adobe Portfolio to usługa płatna. Jednak Twoje zasoby zostaną przeniesione i nadal będzie można się zalogować w serwisie Adobe Portfolio. Natomiast publikacja zawartości w Adobe Portfolio z bezpłatnego konta Creative Cloud nie jest obsługiwana.

Jeśli projekt Adobe Portfolio zawiera łącza do albumów Lightroom, to po migracji przestaną one działać. Nie będzie można ponownie zaimportować albumów z programu Lightroom ani żadnego innego albumu z konta szkolnego.

Udostępnione łącza (w tym łącza chronione hasłem) i łącza do współpracy w środowisku Creative Cloud używane na koncie szkolnym nie będą działać po migracji zasobów. Musisz ponownie udostępnić takie łącza albo ponownie zaprosić współpracowników ze swojego konta osobistego. Po migracji dostęp do łączy prywatnych może uzyskać tylko ich właściciel. Należące do Ciebie zasoby udostępniane zostaną przeniesione na konto osobiste. Ponadto łącza na koncie szkolnym udostępnione Ci przez inne osoby nie będą działać po migracji zasobów na konto osobiste.

Prototypy Adobe XD oraz łącza do projektów widoczne na stronie „Opublikowane” nie będą działać po migracji na konto osobiste. Pliki te są przenoszone do katalogu Pliki. Natomiast łącza na stronie Opublikowane nie będą już prowadzić do właściwych zasobów. Należy usunąć udostępnienia z opublikowanych plików oraz wycofać publikację prototypów i projektów przed rozpoczęciem migracji.

Zdjęcia Adobe Stock już pobrane z tej usługi, które zostały zapisane w katalogu Creative Cloud Files, są przenoszone wraz z innymi zasobami. Na nowym koncie nie będzie można pobierać kolejnych zdjęć z usługi Adobe Stock.

Po migracji możesz korzystać z ofert promocyjnych Adobe, do których się kwalifikujesz.

Wszystkie dokumenty udostępnione Ci przez innych użytkowników zostaną utracone po migracji zasobów na konto osobiste. Natomiast dokumenty utworzone przez Ciebie i udostępnione innym są przenoszone na nowe konto.

Po migracji zasobów czcionki Adobe Fonts zostaną usunięte z komputera lokalnego. Serwisy utworzone z użyciem Adobe Fonts zostaną po migracji zamienione na czcionki bezpłatne.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto