W ramach usługi Creative Cloud można w prosty sposób rozszerzyć albo zmienić plan subskrypcyjny na inny.

Rozszerzenie planu lub sprawdzenie opcji

Można również przejść z planu miesięcznego na roczny z opłatą uiszczaną raz w miesiącu lub raz w roku. Nie jest przy tym naliczana opłata za anulowanie aktualnego planu. Z chwilą przejścia na nowy plan otrzymasz zwrot niewykorzystanej części opłat za poprzedni plan subskrypcyjny.

Uwaga:

W krajach obsługiwanych przez Digital River, partnera handlu elektronicznego Adobe, opcja wprowadzania zmian przez Internet nie jest możliwa. Aby zmienić lub rozszerzyć plan, skontaktuj się z nami.

 1. Zaloguj się na swoje konto Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID (zazwyczaj jest to Twój adres e-mail) oraz hasła.

 2. W sekcji Plany i produkty kliknij opcję Zarządzaj planem.

  Zarządzaj planem

  Uwaga:

  Nie widać odsyłacza Zarządzaj planem? Skontaktuj się z nami, aby zmienić plan Creative Cloud. 

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W sekcji Szczegóły planu kliknij opcję Zmień plan. Można również wyświetlić szczegółowe informacje o swoim obecnym planie.
  • Jeśli opcja Zmień plan nie jest widoczna, skontaktuj się z nami, aby zmienić plan.
  Zmień plan
  Zostanie wyświetlony jeden z dwóch ekranów (w zależności od kraju): Ekran na górze zawiera opcję Zmień plan, natomiast ekran na dole nie ma takiej opcji.
 4. Jeśli została kliknięta opcja Zmień plan, wybierz jeden z planów dostępnych na liście i kliknij opcję Przejdź na ten plan.

  • Jeśli docelowy plan, który chcesz wybrać, nie jest widoczny (np. w przypadku zmiany z planu obejmującego wiele aplikacji na plan roczny Creative Cloud albo z planu indywidualnego na zespołowy), skontaktuj się z nami.
  • Niekiedy w celu dokonania zmiany konieczne jest anulowanie istniejącego planu. Jednak zanim go anulujesz, zapoznaj się z warunkami subskrypcji i anulowania Adobe.
 5. Przejrzyj warunki na stronie potwierdzenia, a następnie kliknij opcję Zmień plan.

  Konto zostanie aktywowane, a aplikacja Creative Cloud Desktop będzie od tej chwili wyświetlać aktualny status uprawnień w ramach planu subskrypcyjnego.

  Uwaga:

  Jeśli nowy plan subskrypcyjny nie został aktywowany automatycznie, wyloguj się i zaloguj ponownie do usługi Creative Cloud. Szczegółowe instrukcje: Logowanie i wylogowywanie się w celu aktywacji aplikacji Creative Cloud.

Przekształcanie wersji próbnej w płatne konto

 1. Zaloguj się na swoje konto Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID (zazwyczaj jest to Twój adres e-mail) oraz hasła.

 2. Kliknij opcję Rozpocznij i wybierz plan subskrypcyjny.

  Informacje i instrukcje dotyczące przekształcania nieaktualnej wersji próbnej zawiera sekcja Przekształcanie wersji próbnej w płatne konto Creative Cloud.

Często zadawane pytania

Nie mogę znaleźć planu, na który chcę przejść

Jeśli docelowy plan, który chcesz wybrać, nie jest widoczny (np. w przypadku zmiany z planu obejmującego wiele aplikacji na plan roczny Creative Cloud albo z planu indywidualnego na zespołowy), skontaktuj się z nami.

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat oferty Creative Cloud dla uczniów i nauczycieli?

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online