W ramach usługi Creative Cloud można w prosty sposób rozszerzyć albo zmienić plan subskrypcyjny na inny.

Uwaga:

Jeśli używasz programu Premiere Rush CC i chcesz rozszerzyć pamięć masową, przeczytaj ten artykuł.

Rozszerzenie planu lub sprawdzenie opcji

Można również przejść z planu miesięcznego na roczny z opłatą uiszczaną raz w miesiącu lub raz w roku. Nie jest przy tym naliczana opłata za anulowanie aktualnego planu. Z chwilą przejścia na nowy plan otrzymasz zwrot niewykorzystanej części opłat za poprzedni plan subskrypcyjny.

 1. Zaloguj się na swoje konto Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID (zazwyczaj jest to Twój adres e-mail) oraz hasła.

 2. W sekcji Plany kliknij opcję Zarządzaj planem.

  Zarządzanie planem

  Uwaga:

  Nie widać odsyłacza Zarządzaj planem? Skontaktuj się z nami, aby zmienić plan Creative Cloud. 

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W sekcji Plan i opłata kliknij opcję Zmień plan. Można również wyświetlić szczegółowe informacje o swoim obecnym planie.
  • Jeśli opcja Zmień plan nie jest widoczna, skontaktuj się z nami, aby zmienić plan. W krajach obsługiwanych przez Digital River, partnera handlu elektronicznego Adobe, opcja wprowadzania zmian przez Internet nie jest możliwa.
  Zmiana planu
 4. Jeśli kliknięto opcję Zmień plan, należy wybrać odpowiedni plan, opcję przestrzeni dyskowej oraz częstotliwość rozliczeń. Następnie należy kliknąć opcję Wybierz plan. (Aby przewijać plany, kliknij strzałkę po prawej stronie).

  Na poniższym przykładzie przedstawiono sposób zmiany planu na plan roczny plan Wszystkie aplikacje usługi Creative Cloud z przedpłatą.

  choose-choose-plan
  • Jeśli docelowy plan, który chcesz wybrać, nie jest widoczny (np. w przypadku zmiany z planu obejmującego wiele aplikacji na plan roczny Creative Cloud albo z planu indywidualnego na zespołowy), skontaktuj się z nami.
  • Niekiedy w celu dokonania zmiany konieczne jest anulowanie istniejącego planu. Jednak zanim go anulujesz, zapoznaj się z warunkami subskrypcji i anulowania Adobe.
 5. Przejrzyj warunki na stronie potwierdzenia, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

  Konto zostanie aktywowane, a aplikacja Creative Cloud Desktop będzie od tej chwili wyświetlać aktualny status uprawnień w ramach planu subskrypcyjnego.

  Uwaga:

  Jeśli nowy plan subskrypcyjny nie został aktywowany automatycznie, wyloguj się i zaloguj ponownie do usługi Creative Cloud. Szczegółowe instrukcje: Logowanie i wylogowywanie się w celu aktywacji aplikacji Creative Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online