Lär dig hur du använder panelen Infoga i Dreamweaver för att skapa och infoga objekt, till exempel tabeller, bilder, OAM-filer och Bootstrap-komponenter.

Panelen Infoga innehåller knappar som används för att skapa och infoga objekt som tabeller och bilder. Knapparna är ordnade i kategorier.

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Dölja eller visa panelen Infoga

 1. Välj Fönster > Infoga.

  Obs!

  Om du arbetar med vissa typer av filer, till exempel XML, JavaScript, Java och CSS, är panelen Infoga och designvyn nedtonade eftersom du inte kan infoga objekt i dessa kodfiler.

Visa knapparna i en viss kategori

 1. Välj kategorinamnet på snabbmenyn Kategori. Om du till exempel vill visa knappar för kategorin Layout väljer du Layout.

Visa snabbmenyn för en knapp

 1. Klicka på nedpilen bredvid knappens ikon.
  Visa en snabbmeny på panelen Infoga
  Visa en snabbmeny för en knapp

  Infoga-panelen i Dreamweaver CC
  Infoga-panelen i Dreamweaver CC

Infoga ett objekt

 1. Välj lämplig kategori på snabbmenyn Kategori på panelen Infoga.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen för ett objekt eller dra knappens ikon till dokumentfönstret (till designvyn, Live-vyn eller kodvyn).

  • Klicka på pilen på en knapp och välj sedan ett alternativ på menyn.

   Beroende på vilket objekt det är fråga om kan en dialogruta visas. Du ombeds då att leta reda på en fil eller ange objektets parametrar. Dreamweaver kan i stället infoga kod i dokumentet eller öppna en taggredigerare eller en panel där du ska ange information innan koden infogas.

   För vissa objekt visas ingen dialogruta om du infogar objektet i designvyn, men en taggredigerare visas om du infogar objektet i kodvyn. För några få objekt växlar Dreamweaver till kodvyn innan objektet infogas om du väljer att infoga objektet i designvyn.

  Obs!

  Vissa objekt, till exempel ankare med namn, syns inte när sidan visas i en webbläsare. Du kan visa ikoner i designvyn som markerar platserna för sådana osynliga objekt.

Hoppa över dialogrutan där objekt infogas och infoga en tom platshållare

 1. Kontrollklicka (Windows) eller alternativklicka (Macintosh) på objektets knapp.

  Om du till exempel vill infoga en platshållare för en bild utan att ange bildfil, Ctrl-klickar du eller Alternativ-klickar på knappen Bild.

  Obs!

  Den här metoden hoppar inte över alla dialogrutor där det går att infoga objekt. Många objekt, bland annat AP-element och ramuppsättningar, infogar inte platshållare eller objekt med standardvärden.

Ändra inställningar för panelen Infoga

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).
 2. Avmarkera Visa dialogrutan vid infogning av objekt i kategorin Allmän i dialogrutan Inställningar om du inte vill se några dialogrutor när du infogar objekt som bilder, tabeller, skript och head-element. Du kan även hålla ned Ctrl-tangenten (Windows) eller Alt-tangenten (Macintosh) när du skapar objektet.

  Obs!

  Objektets attribut får standardvärden då du infogat ett objekt och det här alternativet har valts bort. Ändra objektets egenskaper i egenskapskontrollen efter att du har infogat det.

Lägga till, ta bort eller hantera objekt i kategorin Favoriter på panelen Infoga

 1. Välj en kategori på panelen Infoga.
 2. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) i området där knapparna visas och markera sedan Anpassa favoriter.
 3. Gör de ändringar som behövs i dialogrutan Anpassa favoritobjekt och klicka på OK.
  • Lägg till ett objekt genom att markera det i rutan Tillgängliga objekt till vänster och klicka sedan på pilen mellan de två rutorna eller dubbelklicka på objektet i rutan Tillgängliga objekt.

  Obs!

  Du kan lägga till ett objekt i taget. Det går inte att välja ett kategorinamn, till exempel Gemensam, och lägga till en hel kategori i favoritlistan.

  • Du kan ta bort ett objekt eller en skiljelinje genom att välja ett objekt i rutan Favoritobjekt till höger och sedan klicka på knappen Ta bort markerade objekt i listan över favoritobjekt ovanför rutan.

  • Du kan flytta ett objekt genom att markera det i rutan Favoritobjekt till höger och sedan klicka på upp- eller nedpilen ovanför rutan.

  • Om du vill lägga till en skiljelinje nedanför ett objekt markerar du det i rutan Favoritobjekt till höger och klickar sedan på Lägg till avgränsningstecken nedanför rutan.

 4. Om du inte arbetar i kategorin Favoriter på panelen Infoga, markerar du kategorin så att ändringarna visas.

Infoga objekt med knapparna i kategorin Favoriter

 1. Välj kategorin Favoriter på snabbmenyn Kategori på panelen Infoga och klicka sedan på knappen för de favoritobjekt som du har lagt till.

Visa panelen Infoga som ett vågrätt infogningsfält

Till skillnad från andra paneler i Dreamweaver kan du dra Infoga-panelen ut från standarddockningspositionen och släppa den i en vågrät position högst upp i dokumentfönstret. När du gör det, ändras panelen till ett verktygsfält (även om du inte kan dölja och visa det på samma sätt som andra verktygsfält).

 1. Klicka på panelen Infogas flik och dra den högst upp i dokumentfönstret.
  Visa panelen Infoga som ett vågrätt infogningsfält
  Visa panelen Infoga som ett vågrätt infogningsfält

 2. När en vågrät blå linje visas tvärs över dokumentfönstret högst upp släpper du panelen Infoga.

Obs!

Det vågräta infogningsfältet är också en standarddel i den klassiska arbetsytan. Du växlar till den klassiska arbetsytan genom att välja Klassisk i arbetsyteväxlaren i programfältet.

Ändra tillbaka till det vågräta infogningsfältet till en panelgrupp

 1. Klicka på det vågräta infogningsfältets handtag (till vänster i infogningsfältet) och dra fältet till den plats där panelerna är dockade.
 2. Placera panelen Infoga och släpp den. En blå linje anger att du kan släppa panelen.

Visa de vågräta kategorierna i infogningsfältet som flikar

 1. Klicka på pilen bredvid kategorinamnet i den vänstra änden på det vågräta infogningsfältet och välj Visa som flikar.

Visa de vågräta kategorierna i infogningsfältet som en meny

 1. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på en kategoriflik i det vågräta infogningsfältet och välj sedan Visa som menyer.