Länka till en extern CSS-formatmall

Lär dig hur du kan minska tiden och arbetet för redigeringen genom att länka Dreamweaver-webbsidor till en gemensam, extern CSS-formatmall.

När du redigerar en extern CSS-formatmall uppdateras alla dokument som är länkade till den CSS-formatmallen i enlighet med redigeringarna. Du kan exportera CSS-formaten i ett dokument om du vill skapa en ny CSS-formatmall och koppla eller länka till en extern formatmall om du vill använda formaten i den.

Alla formatmallar som du skapar eller kopierar till platsen kan kopplas till sidorna. Dessutom levereras Dreamweaver med förbyggda formatmallar som kan flyttas automatiskt till platsen och kopplas till sidorna.

 1. Öppna CSS Designer genom att göra något av följande:

  • Välj Fönster > CSS Designer.
  • Tryck på Skift+F11.
 2. Klicka på + bredvid Källor i CSS Designer och välj Bifoga befintlig CSS-fil.

  Bifoga befintlig CSS-fil
  Bifoga befintlig CSS-fil

 3. Gör något av följande:
  • Klicka på Bläddra om du vill bläddra till en extern CSS-formatmall.

  • Ange sökvägen till formatmallen i rutan Fil/URL.

 4. Välj ett av alternativen i Lägg till som:
  • Om du vill skapa en länk mellan det aktuella dokumentet och en extern formatmall väljer du Länka. Detta skapar en href-länktagg i HTML-koden och refererar till den URL där den publicerade formatmallen finns. Den här metoden stöds både i Microsoft Internet Explorer och Netscape Navigator.

  • Det går inte att använda en länktagg för att lägga till en referens från en extern formatmall i en annan. Om du vill kapsla formatmallar måste du använda ett importdirektiv. I de flesta webbläsare kan importdirektivet också identifieras inom en sida (i stället för endast inom formatmallar). Det finns små skillnader i hur egenskaper i konflikt hanteras när det finns överlappande regler inom externa formatmallar som länkas kontra importeras till en sida. Om du vill importera en extern formatmall i stället för att länka till den väljer du Importera.

 5. Ange målmediet för formatmallen på snabbmenyn Media.

  Mer information om medieberoende formatmallar hittar du på webbplatsen World Wide Web Consortium på www.w3.org/TR/CSS21/media.html.

 6. Klicka på knappen Förhandsvisa när du vill verifiera att formatmallen använder de önskade formaten på den aktuella sidan.

  Om de format som används inte är de du förväntade dig klickar du på Avbryt för att ta bort formatmallen. Sidan återställs då till det tidigare utseendet.

 7. Klicka på OK.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto