Oturum açmayı yapılandırmak için okuyun, Kayıt dosyalarını öğrenin ve Adobe Connect sunucusu kayıt dosya biçimini anlayın.

Günlük dosyaları hakkında

Çalışma sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili bilgileri görmek için Adobe Connect günlük dosyalarını kullanın. İzleme mekanizmaları ve raporlar oluşturmak ve sorunları gidermek için günlük dosyalarındaki bilgileri kullanabilirsiniz. Günlük dosyalarında, kullanıcı aktiviteleri ve sunucu performansı hakkında bilgi sağlanır. Örneğin, günlük dosyalarında bir kullanıcının oturum açmayı denediğinde erişiminin reddedilmesinin nedeni veya telefon bağlantısının başarısız olmasının nedeni belirtilebilir.

Adobe Connect günlük dosyaları RootInstallationFolder\logs klasöründedir.

Apache Tomcat günlük dosyaları RootInstallation\logs\tomcat klasöründedir.

Günlük dosyalarını konfigüre etme

Adobe Connect Apache log4j aracını kullanır. Günlük kaydını konfigüre etmek için RootInstallationFolder\appserv\conf\log4j.xml öğesini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Log4j XML Yapılandırma Başlatıcı.

Günlük ekleyicisini konfigüre etmek için DailyRollingFileAppender sayfasında sağlanan ayrıntıları kullanın.

Örnek günlük dosyası girişi

access.log dosyasındaki şu örnek girişte bir başlık, günlük girişinde kullanılan alanların bir listesi ve bu günlük girişine özgü veriler yer almaktadır:

#Version: 1.0 
#Start-Date: 2010-10-30 17:09:24 PDT 
#Software: Adobe Connect Server 
#Date: 2010-04-30 
#Fields: date time x-comment x-module x-status x-severity x-category x-user x-access-request time-taken db-logical-io db-transaction-update-count                     
2006-10-30 18:12:50 Not logged in. PRINCIPAL NO_ACCESS_NO_LOGIN W A PUBLIC {cookie=breezxnb5pqusyshfgttt, ip=138.1.21.100} GET http://joeuser.adobe.com&mode=xml 0 20/5 0

Şu tabloda, örnek giriş açıklanmaktadır:

Alan

Veri

Açıklama

date

30-10-2010

Günlüğe kaydedilen etkinliğin gerçekleştiği tarihi.

time

18:12:50

Günlüğe kaydedilen etkinliğin gerçekleştiği saat.

x-comment

Not logged in.

Bir kullanıcının uygulama sunucusunda oturum açamadığını belirtir.

x-module

PRINCIPAL

Uygulama sunucusundaki Ana modülde gerçekleşen etkinlik.

x-status

NO_ACCESS_NO_LOGIN

Kullanıcının oturum açamadığını belirtir.

x-severity

W

Etkinlik önem derecesini uyarı (W) olarak tanımlar.

x-category

A

Etkinliğin bir erişim (A) sorunu olduğunu belirtir (access.log dosyasında görüntülenir).

x-user

PUBLIC

Geçerli kullanıcı; bu durumda tanımlanamayan bir misafir veya genel kullanıcı.

x-access-request

http://joeuser.adobe.com&mode=xml

İsteğin kaynağı.

time-taken

0

Bu isteği işlemek için zaman gerekmemiştir.

db-logical-io

20/5

20 veritabanı okunması gerekmiş ve 5 veri satırı döndürülmüştür.

db-transaction-update-count

0

Bu istek işlenirken herhangi bir veritabanı satırı güncellenmemiştir.

Günlük dosyası formatı

Adobe Connect günlük dosyaları, W3C Genişletilmiş Günlük Dosyası Formatını kullanır ve bu dosyaları okumak için herhangi bir metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. AEM günlük dosyaları hakkında bilgi için bkz. AEM kayıtlarını yapılandır.

access.log ve error.log dosyalarındaki günlük alanları

Her günlük girişi 11 günlük alanı içerir ve bu alanlar, gerçekleşen etkinliğin türü, yeri, önem derecesi hakkındaki bilgileri ve diğer ilgili verileri sağlar:

Alan

Format

Açıklama

tarih

YYYY/AA/GG

İşlemin tamamlandığı tarih.

saat

SS:DD:SS

İşlemin tamamlandığı yerel bilgisayar saati.

x-comment

Dize

Günlük girişi hakkında okunabilir bilgiler içerir. Bu alan her zaman en solda verilir.

x-module

Dize

Hatanın oluştuğu yeri belirtir.

x-status

Dize

Hangi etkinliğin gerçekleştiğini belirtir.

x-severity

Metin (tek karakter)

Günlüğe kaydedilen etkinliğin kritik (C), hata (E), uyarı (W) veya bilgi (I) olduğunu belirtir.

x-category

Metin (tek karakter)

Günlük girişinin bir erişim (A) veya sistem (S) etkinliğini temsil ettiğini belirtir.

x-user

Dize

Geçerli kullanıcıyı temsil eden metin. Bu alan yalnızca x-category erişim (A) olduğunda geçerlidir; aksi takdirde kullanılmayan bir alan olduğunu belirtmek için bu alan tek bir kısa çizgi (-) olarak ayarlanır.

x-access-request

Dize

Erişim isteğini temsil eden metin. Bu metin, iletilmiş parametreler içeren bir URL veya API adı olabilir. Bu alan yalnızca x-category erişim (A) olduğunda geçerlidir; aksi takdirde kullanılmayan bir alan olduğunu belirtmek için bu alan tek bir kısa çizgi (-) olarak ayarlanır.

time-taken

Sayı

İsteği işlemek için gerekli süre (saniye cinsinden). Bu alan yalnızca x-category erişim (A) olduğunda geçerlidir; aksi takdirde kullanılmayan bir alan olduğunu belirtmek için bu alan tek bir kısa çizgi (-) olarak ayarlanır.

db-logical-io

Dize

<okuma sayısı>/<satır sayısı> formatında döndürülmüş olan, isteği işlemek için gerekli veritabanı okunma sayısı ve döndürülen satır sayısı.

db-transaction-update-count

Dize

İstekler işlenirken işlemlerde güncellenen satır sayısı. İstek birden çok işlem kullanıyorsa, bu değer tüm güncellemelerin toplamıdır.

Modül alanı girişleri

Modül, bazı ilgili işlemler kümesini yöneten bir sunucu bileşenidir. Modüllerin her biri uygulama sunucusuna veya toplantı sunucusuna ait olur. x-module alanı, günlük etkinliğinin gerçekleştiği yeri belirtir:

x-module Alanı için Günlük Girişi

Açıklama

Sunucu

ACCESS_KEY

Erişim anahtarlarını yönetir.

Uygulama sunucusu

ACCOUNT

Hesap işlemlerini yönetir.

Uygulama sunucusu

ACL

ACL ile ilgili işlemleri yönetir.

Uygulama sunucusu

AICC

Sunucu ile içerik arasındaki tüm AICC iletişimini yönetir.

Uygulama sunucusu

BUILDER

SCO oluşumlarını gerçekleştirir.

Uygulama sunucusu

İstemci

İstemci yöntemleri.

Toplantı sunucusu

CLUSTER

Kümeyle ilgili tüm işlemleri yönetir.

Uygulama sunucusu

CONSOLE

Konsolla ilgili tüm işlemleri yönetir.

Uygulama sunucusu

Content

Paylaşım bölmesi.

Toplantı sunucusu

DB

Veritabanını temsil eder.

Uygulama sunucusu

EVENT

Etkinlikle ilgili tüm işlemleri yönetir.

Uygulama sunucusu

HOSTED_MANAGER

Sistem hesaplarını yönetir (oluşturma, güncelleme, silme, ayarlar, vb.).

Uygulama sunucusu

MEETING

Toplantıyla ilgili tüm işlemleri yönetir.

Uygulama sunucusu

Misc

Çeşitli modülü.

Toplantı sunucusu

NOTIFICATION

Tüm e-posta işlemlerini yönetir.

Uygulama sunucusu

PERMISSION

İzinle ilgili tüm işlemleri yönetir.

Uygulama sunucusu

Anket

Anket bölmesi.

Toplantı sunucusu

PLATFORM_FRAMEWORK

Platform çerçevesini temsil eder.

Uygulama sunucusu

PRINCIPAL

Ana modülle ilgili tüm işlemleri yönetir.

Uygulama sunucusu

REPORT

Raporları temsil eder.

Uygulama sunucusu

Oda

Toplantı odası açılışını ve kapanışını yönetir.

Toplantı sunucusu

RTMP

RTMPHandler'ı temsil eder.

Uygulama sunucusu

SCO

Puanla ilgili tüm işlemleri yönetir.

Uygulama sunucusu

SEARCH

Aramayla ilgili tüm işlemleri yönetir.

Uygulama sunucusu

START_UP

Açılış bileşenini temsil eder.

Uygulama sunucusu

TELEPHONY

Telefonla ilgili tüm işlemleri yönetir.

Uygulama sunucusu

TRACKING

Dökümle ilgili tüm işlemleri yönetir.

Uygulama sunucusu

TRAINING

Eğitimle ilgili tüm işlemleri yönetir.

Uygulama sunucusu

Yorum ve durum alanı girişleri

x-comment alanı ve x-status alanı, gerçekleşen etkinliğin türünü belirtir. x-status alanı, günlüğe kaydedilen her etkinlik için bir kod sağlar. x-comment alanı, günlüğe kaydedilen her etkinlik için okunabilir bir açıklama sağlar.

Şu tabloda, durum kodları, her durum koduyla ilişkilendirilmiş yorum ve günlüğe kaydedilen her bir etkinliğin açıklaması listelenir:

x-status Alanı için Günlük Girişi

x-comment Alanı için Günlük Girişi

Açıklama

ACCESS_DENIED

Client trying to access protected method. Access is denied. {1}

İstemci, erişim korumalı yönteme erişmeyi denediğinde günlüğe kaydedilir.

BECAME_MASTER

Server {1} has been designated the master.

Programlayıcı çıkıp bu sunucu programlayıcı olduğunda günlüğe kaydedilir.

CLUSTER_CON_BROKEN

Server {1} unable to reach {2} on port {3} to perform cluster operations.

Adobe Connect, kümedeki başka bir sunucuya ulaşamadığında günlüğe kaydedilir.

CLUSTER_FILE_TRANSFER_ERROR

Unable to transfer {1} from server {2}.

Bir dosya aktarılırken hata atıldığında günlüğe kaydedilir.

CONNECT

New client connecting: {1}

Yeni istemci bağlandığında günlüğe kaydedilir.

CONNECT_WHILE_GC

Connecting while the application is shutting down - forcing shutdown.

İstemci, uygulama kapanırken bağlanmayı denediğinde günlüğe kaydedilir.

DB_CONNECTION_ERROR

Unable to connect to database {1}.

Adobe Connect veritabanına ulaşamadığında günlüğe kaydedilir.

DB_CONNECTION_TIME_OUT

Timed out waiting for database connection.

Veritabanı bağlantısı çok uzun sürdüğünde günlüğe kaydedilir.

DB_VERSION_ERROR

Database {1} is incompatible with the current version of Adobe Connect.

Veritabanı güncel değilken günlüğe kaydedilir.

DISCONNECT

A client is leaving. Details: {1}

İstemci bağlantısını kestiğinde günlüğe kaydedilir.

EXT_ERROR

External error thrown by a third party.

Harici kod bir hata attığında günlüğe kaydedilir.

FMS_CON_BROKEN

Health check failed due to broken AMS service connection.

Hizmet bağlantısı kesildiğinde günlüğe kaydedilir.

FMS_NOT_FOUND

Unable to connect to AMS at startup.

Adobe Connect açılışta hizmet bağlantısını kuramadığında günlüğe kaydedilir.

INTERNAL_ERROR

Internal error occurred.

Dahili hata atıldığında günlüğe kaydedilir.

INVALID

-

Geçersiz işlem denendiğinde günlüğe kaydedilir.

INVALID_DUPLICATE

Value {1} is a duplicate in the system.

Girilen değer sistemdeki bir değeri yineliyorsa günlüğe kaydedilir.

INVALID_FORMAT

Field {1} of type {2} is invalid.

Belirtilen değer bu alan için geçersiz.

INVALID_ILLEGAL_OPERATION

Illegal operation performed.

İstenen işlem geçerli değil.

INVALID_ILLEGAL_PARENT

-

Bir ACL'nin geçersiz üst öğesi olduğunda günlüğe kaydedilir. Örneğin, A klasörü B klasörünün içindeyse, B klasörü A klasörü içinde olamaz.

INVALID_MISSING

Field {1} of type {2} is missing.

Bu alan için gerekli değer eksik.

INVALID_NO_SUCH_ITEM

Value {1} is an unknown in the system.

İstenen öğe yok.

INVALID_RANGE

The specified value must be between {1} and {2}.

Girilen değer, aralık dışında olduğunda günlüğe kaydedilir.

INVALID_TELEPHONY_FIELD

Service provider did not validate the telephony authentication values.

Hizmet sağlayıcısı telefon hesabını doğrulayamadı.

INVALID_VALUE_GTE

The specified value must be greater than or equal to {1}.

Girilen değer, aralık dışında olduğunda günlüğe kaydedilir.

INVALID_VALUE_LTE

The specified value must be less than or equal to {1}.

Girilen değer, aralık dışında olduğunda günlüğe kaydedilir.

KILLING_LONG_CONNECTION

Client has been in the room for 12 hours, disconnecting.

Zaman sınırına ulaşıldıktan sonra istemci bağlantısı sona erdiğinde günlüğe kaydedilir.

LICENSE_EXPIRED

Your license has expired and your account will be disabled on {1}. Please upload a new license file through the console manager to continue using Adobe Connect.

Müşteri yetkisiz kullanım süresi boyunca Adobe Connect'i kullandığında ve erişim kesilmek üzere olduğunda günlüğe kaydedilir.

LICENSE_EXPIRY_WARNING

Your license will expire on {1}. Please upload a new license file through the console manager to continue using Adobe Connect.

Lisans süresinin dolmasına 15 gün veya daha az bir zaman kaldığında günlüğe kaydedilir.

MASTER_THREAD_TIMED_OUT

Master thread has not reported progress in {1} milliseconds.

Programlayıcı iş parçacığı çalışmıyor.

MEETING_BACKUP_END

Server {1} is no longer the backup for room {2}.

Toplantı yedeklemesi sona erdi.

MEETING_BACKUP_START

Server {1} is now the backup for room {2}.

Toplantı yedeklemesi başlatıldı.

MEETING_FAILOVER

Meeting {1} failed over to {2}.

Bir toplantı bu sunucu tarafından üstlenildiğinde günlüğe kaydedilir.

MEETING_TMP_READ

Meeting template {1} read for room {2}.

Şablon toplantıdan okundu.

MEETING_TMP_WRITTEN

Meeting template {1} written to room {2}.

Şablon toplantıya yazıldı.

NO_ACCESS_ACCOUNT_EXPIRED

Your account has expired.

Erişilen hesabın süresi doldu.

NO_ACCESS_DENIED

Permission check failed.

İzin denetimi hatası.

NO_ACCESS_LEARNER

No permission to take courses.

Ders alınması için öğrenci grubu üyesi olunmalıdır.

NO_ACCESS_LEARNING_PATH_BLOCKED

You have not fulfilled a prerequisite or preassessment.

Ön koşul veya ön değerlendirme hatası.

NO_ACCESS_NO_EXTERNAL_USER_MODIFICATION

External users cannot be modified.

Kullanıcının LDAP kullanıcılarını değiştirmesine izin verilmez.

NO_ACCESS_NO_LICENSE_FILE

Your license file has not been uploaded.

Lisans dosyası bulunmadı.

NO_ACCESS_NO_LOGIN

Not logged in.

Kullanıcı oturum açmadığında hata atıldı.

NO_ACCESS_NO_QUOTA

A {1} quota error occurred for account {2} with limit {3}.

Kota dolu.

NO_ACCESS_NO_RETRY

You have reached the max limit and cannot take the course again.

Kullanıcı tekrar deneme sınırını aştı.

NO_ACCESS_NO_SERVER

Server not available

İstenen sunucu kullanılamıyor.

NO_ACCESS_NOT_AVAILABLE

The requested resource is unavailable.

İstenen kaynak kullanılamaz durumda olduğunda günlüğe kaydedilir.

NO_ACCESS_NOT_SECURE

SSL request made on a non-SSL server.

Güvenli olmayan bir sunucuda kaynak isteği yapıldı.

NO_ACCESS_PASSWORD_EXPIRED

Your password has expired.

Kullanıcı parolasının süresi dolduğunda günlüğe kaydedilir.

NO_ACCESS_PENDING_ACTIVATION

Your account has not been activated yet.

Hesap henüz etkinleştirilmedi.

NO_ACCESS_PENDING_LICENSE

Your account activation is pending a license agreement.

Lisans anlaşması okununcaya kadar hesap kullanılamaz.

NO_ACCESS_SCO_EXPIRED

The course you tried to access is no longer available.

Ders bitiş tarihi geçti.

NO_ACCESS_SCO_NOT_STARTED

Course is not open yet.

Ders başlangıç tarihi henüz gelmedi.

NO_ACCESS_WRONG_ZONE

Content accessed from wrong zone.

İçerik veya kullanıcı yanlış bölgedeki bir sunucuya eriştiğinde atılır.

NO_DATA

Permission check failed.

Sorgu herhangi bir veri döndürmedi.

NO_DISKSPACE

Health check failed due to lack of disk space.

Hesabın disk alanı dolduğunda günlüğe kaydedilir.

NOT_AVAILABLE

Requested resource is not available.

Kaynak kullanılamaz durumda olduğunda hata atılır.

OK

-

İstek başarıyla işlendi.

OPERATION_SIZE_ERROR

Operation too large to complete.

İşlem boyutu nedeniyle tamamlanamadığında günlüğe kaydedilir.

REQUEST_RETRY

Unable to process request. Please try again.

İstek başarısız oldu.

RESPONSE_ABORTED

Client that made request is not available to receive response.

Sunucu geri cevap göndermeden önce kullanıcı tarayıcıyı kapatırsa günlüğe kaydedilir.

RTMP_SVC_BLOCKED

Adobe Connect service request blocked from {1} because the server has not fully started up yet.

SCO'dan hizmet bağlantısı istendi ancak sunucu hala başlatılıyor.

RTMP_SVC_CLOSED

Adobe Connect service connection closed for {1}.

SCO için hizmet bağlantısı kapandı.

RTMP_SVC_REQUEST

Adobe Connect service request received from {1}.

SCO'dan hizmet bağlantısı istendi.

RTMP_SVC_START

Adobe Connect service connection established with {1}.

SCO ile hizmet bağlantısı kuruldu.

SCRIPT_ERROR

Run-Time Script Error. Details: {1}

Komut dosyası hatası algılandığında günlüğe kaydedilir.

SERVER_EXPIRED

Health check failed due to server expiry (expiry date={1}, current time={2}).

Sunucu zaman aşımına uğramadan önce sağlık kontrolünden geçmezse günlüğe kaydedilir.

SOME_ERRORS_TERMINATED

Some actions terminated with an error.

Bir hata bazı eylemlerin sonlandırılmasına neden olduğunda günlüğe kaydedilir.

START_UP_ERROR

Start up error: {1}.

Açılış sırasında bir istisna atıldığında günlüğe kaydedilir.

START_UP_ERROR_UNKNOWN

Unable to start up server. Adobe Connect might already be running.

Açılış sırasında bilinmeyen bir hata atıldığında günlüğe kaydedilir. JRUN hatayı yazdırır.

TEL_CONNECTION_BROKEN

Telephony connection {1} was unexpectedly broken.

Telefon bağlantısı kesildiğinde günlüğe kaydedilir.

TEL_CONNECTION_RECOVERY

Telephony connection {1} was reattached to conference {2}.

Adobe Connect, konferans bağlantısını tekrar kurtardığında günlüğe kaydedilir.

TEL_DOWNLOAD_FAILED

Unable to download {1} for archive {2}.

Telefon ses dosyaları indirilirken zaman aşımı gerçekleştiğinde günlüğe kaydedilir.

TOO_MUCH_DATA

Multiple rows unexpectedly returned.

Bir işlem beklenenden daha çok veri döndürdüğünde günlüğe kaydedilir.

UNKNOWN_TYPE

{1}

Değişken türü bilinmediğinde günlüğe kaydedilir.

Not:

Önceki tabloda, {1} ve {2}, günlük girişindeki bir değerle değiştirilen değişkenlerdir.

Önem derecesi alanı girişleri

x-severity alanı, bir durumun ciddiyet derecesini belirterek uygun cevap düzeyini belirlemenize yardımcı olur.

x-severity için Günlük Girişi

Anlamı

Önerilen Eylem

Örnek

C

Kritik

Bu önem derecesine sahip bir günlük girişi gerçekleştiğinde çağrı cihazlarını uyaracak şekilde üçüncü taraf izleme araçlarını konfigüre edin.

Veritabanına ulaşılamıyor.

İşlem başlatılamıyor veya sonlandırılamıyor.

Sistem bir arızadan etkileniyor.

E

Hata

Üçüncü taraf izleme araçlarını, bu önem derecesine sahip bir günlük girişi gerçekleştiğinde e‑posta gönderecek şekilde konfigüre edin.

Adobe® Premiere®'e ulaşılamıyor.

Dönüştürme başarısız.

Tüm sistem değil ancak bir kullanıcı veya hesap bir arızadan etkileniyor.

W

Uyarı

Olası işletim ve ürün geliştirmelerini tanımlamak için düzenli aralıklarla raporlar oluşturun ve bu raporları inceleyin.

Disk veya bellek kullanımı belirtilen eşiği aşıyor.

I

Bilgi

Denetim veya RCA amaçlarıyla günlük girişlerini inceleyin.

Sunucu başlatıldı, durduruldu veya yeniden başlatıldı.

Kategori alanı girişleri

x-category alanı, etkinliğin erişim sorunlarıyla (A) veya genel sistem sorunlarıyla (S) ilgili olduğunu belirtir. Tüm A kategorisi girişleri access.log dosyasında ve tüm S kategorisi girişleri error.log dosyasında görüntülenir.

x-category alanı için Günlük Girişi

Anlamı

Açıklama

A

erişim

Durum kodu, erişim sorunlarıyla ilgilidir. access.log dosyasına kaydedilir.

S

sistem

Durum kodu, sistem sorunlarıyla ilgilidir. error.log dosyasına kaydedilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi