Kullanıcı Kılavuzu İptal

Özel roller

 1. Captivate Prime Kullanıcı Kılavuzu
 2. Giriş
  1. Yeni özelliklerin özeti
  2. Sürüm Notları
  3. Sistem gereksinimleri | Adobe Captivate Prime
  4. Captivate Prime'ın GDPR'ye uyumu
  5. Captivate Prime'da erişilebilirlik
  6. Özel etki alanı desteği
 3. Başlarken
  1. Yönetici olarak uygulamayı kullanmaya başlama
  2. Yazar olarak uygulamayı kullanmaya başlama
  3. Öğrenci olarak uygulamayı kullanmaya başlama
  4. Müdürler için başlarken
  5. Captivate Prime'ı eğitmen olarak kullanmaya başlama
 4. Yönetici
  1. Kullanıcı oturumunu açma
  2. Kullanıcı ekleme ve kullanıcı grupları oluşturma
  3. Sınıf konumları ekleme
  4. Ders modülleri, örnekler ve eğitim programları oluşturma
  5. Captivate Prime İçerik Kataloğu
  6. İçerik mağazası
  7. Raporlar
  8. Öğrenim Yolları
  9. Eğitim planları
  10. Captivate Prime sipariş ve faturalamalarını yönetin
  11. Yardımcı Materyaller
  12. Sertifikalandırmalar
  13. Kataloglar
  14. Kullanıcıları toplu olarak ekleme
  15. Akran hesaplar
  16. Becerileri ve seviyeleri oluşturma ve değiştirme
  17. Yapay zekâ tabanlı ders önerileri
  18. Oyunlaştırma
  19. Öğrenci ana sayfasını özelleştirme
  20. Rozetler
  21. Renk temaları
  22. Öğrenci Transkriptleri
  23. Bekleme listesi ve katılım yönetimi
  24. Fluidic player
  25. Duyurular
  26. E-posta şablonları
  27. Adobe Connect entegrasyonu
  28. Ayarlar
  29. Bildirimler
  30. iPad ve Android tablet kullanıcıları
  31. Yönetici olarak uygulamayı kullanmaya başlama
  32. Kullanıcı Temizleme
  33. Etiketler
  34. Captivate Prime'ın Slack ile entegrasyonu
  35. Captivate Prime İçerik Kataloğu
  36. Özel roller
  37. Katalog etiketleri
  38. Captivate Prime'da xAPI
  39. Yönetici olarak Sosyal Öğrenmeyi izleme ve yönetme
  40. Paylaşılan kataloğun tam kontrolünün etkinleştirilmesi
  41. Beceriyi beceri alanlarıyla eşleştirin
 5. Entegrasyon Yöneticisi
  1. Taşıma kılavuzu
  2. Captivate Prime Bağlayıcıları
  3. Captivate Prime'ı AEM ile entegre etme
  4. Captivate Prime'da Salesforce paketini Kurma
  5. Microsoft Teams bağlayıcısını yükleme
  6. Uygulama geliştirici kılavuzu
  7. Salesforce için Captivate Prime Uygulaması
  8. Ayarlar
  9. CSV dosyaları aracılığıyla özel rolleri yapılandırma
 6. Yazarlar
  1. Kullanıcı oturumunu açma
  2. İçerik kitaplığı
  3. Ders oluşturma, değiştirme ve yayınlama
  4. Kataloglar
  5. Yardımcı Materyaller
  6. Adobe Connect entegrasyonu
  7. Farklı dillerde öğrenme hedefleri ekleme
  8. Kullanıcı bildirimleri
  9. E-posta şablonları
  10. Ders modülleri nasıl seçilir?
  11. Öğrenci olarak önizleme
  12. Ayarlar
  13. Captivate Prime'da xAPI
 7. Eğitmen
  1. Modüller
  2. Oturumunuzun öğrencilerini yönetme
 8. Öğrenci
  1. Oturum açma
  2. Profil Ayarları
  3. Kataloglar
  4. Dersler
  5. Fluidic player
  6. Eğitim Programları
  7. Sertifikalandırmalar
  8. Yardımcı Materyaller
  9. Rozetler
  10. Beceriler ve Seviyeler
  11. Oyunlaştırma
  12. Kullanıcı bildirimleri
  13. Duyurular
  14. Bekleme listesi ve katılım yönetimi
  15. Salesforce için Captivate Prime uygulaması
  16. Adobe Connect entegrasyonu
  17. Cep telefonları ve tabletler için Öğrenci Uygulaması
  18. Captivate Prime'da Sosyal Öğrenme
  19. Adobe Captivate Prime masaüstü uygulaması
  20. Öğrenci ana sayfası
  21. Sosyal Öğrenmede Paylaşma
  22. Sistem gereksinimleri | Adobe Captivate Prime masaüstü uygulaması
 9. Müdür
  1. Kullanıcı oturumunu açma
  2. Müdür kontrol paneli
  3. Raporlar
  4. Öğrenme Hedefleri
  5. Kullanıcı bildirimleri
  6. Öğrenci Transkriptleri
  7. Ayarlar
  8. iPad ve Android tablet kullanıcıları
 10. Sık Sorulan Sorular
  1. Yöneticiler için Sık Sorulan Sorular
  2. Yazarlar için Sık Sorulan Sorular
  3. Eğitmenler için Sık Sorulan Sorular
  4. Müdürler için Sık Sorulan Sorular
 11. Bilgi Tabanı
  1. Captivate Prime'da oturum açamıyorum
  2. Eğitim Özeti mevcut verileri göstermiyor
  3. CSV yüklenemiyor
  4. HAR dosyası oluşturma
  5. L1 geri bildirim otomatik açılır penceresi görüntülenemiyor
  6. Sertifika oluştururken katalog dahilindeki belirli dersler görüntülenemiyor
  7. Bir Eğitim Programı oluştururken katalog altında belirli bir ders görüntülenemiyor
  8. Bir Eğitim Programını kaldırmaya ilişkin sorunlar
  9. Rozet atanamıyor
  10. Captivate Prime'da oturum sonlanıyor
  11. Ders aranamıyor
  12. Taşıma sorunlarını giderme
  13. Captivate Prime uygulama sorunlarını giderme
  14. Captivate Prime'da kullanıcılar otomatik olarak siliniyor
  15. AB etki alanındaki yayınlama sorunları
  16. Harici kullanıcı olarak kaydolma sorunları
  17. Adobe Captivate Prime ile Okta Active Directory entegrasyonu
  18. Dersteki öğrencileri görüntüleyememe
  19. Takvimi görüntüleyememe
  20. Ders tamamlandıktan sonra modül tamamlandı olarak işaretlenmiyor
  21. Ders tamamlandıktan sonra bir beceri elde edilemiyor
  22. Radyo düğmeleri eksik
  23. Captivate Prime'da dosya gönderimleri görüntülenemiyor
Dikkat:

Captivate Prime Eğitim Programları, Öğrenim Yolları olarak yeniden adlandırılmıştır. Bu değişiklik, Ekim 2021 sürümünün yayınlanmasından hemen sonra gerçekleşecek ve Öğrenim Yolu terminolojisi tüm roller için geçerli olacaktır.

Bu özellik, özel roller belirlemenize vekullanıcıgruplarına belirli sorumluluklar atamanıza yardımcı olur. Bu özellik, mevcut bireysel rolün ötesinde sorumluluklar atamanıza imkan tanıyor.

Belirli bir katalogla sınırlı yazarlık kabiliyetleri vermek için özel bir rol oluşturabilirsiniz. Ayrıca raporlamanın yönetilmesineyönelik bir rol de oluşturabilirsiniz. Ardından bu roller, bu sorumlulukları üstlenmesi beklenen bireylere atanabilir.

Özel rol oluşturma

 1. Yönetici olarak oturum açın. Kullanıcılar > Özel Rol'ü seçin.

 2. RolOluşturRol. Yeni rol oluşturma sekmesi açılır.

  Yeni rol oluşturma
  Yeni rol oluşturma

 3. Rol adını girin.

 4. Hesap ayrıcalıkları: Bunlar, rol sahibine belirli sistem yapılandırması özelliklerine erişim tanıyan ve bütün hesabı etkileyen ayrıcalıklardır. Erişim izinlerini seçin. Kullanıcı, atanan izinler üzerinde tam denetime sahip olur.

  Not: Bu ayrıcalıklarda kapsam geçerli değildir.

  Hesap ayrıcalıklarını belirleme
  Hesap ayrıcalıklarını belirleme

 5. Özellik Ayrıcalıkları - Temel Özellikler: Öğrenme etkinliklerini yönetmek için belirli özelliklere erişim tanıma amacıyla kullanılır. Bu seçeneği kullanarak aşağıdaki özelliklere izin verilebilir.

  • Kataloglar
  • Raporlar
  • Etiketler
  Temel özellik iznini belirleme
  Temel özellik iznini belirleme

 6. Özellik Ayrıcalıkları - Öğrenme Hedefleri:  Bu seçeneği kullanaraköğrenme hedefleriyleilgili özelliklere erişim tanıyabilirsiniz. AşağıdakiÖğrenme Hedeflerineerişim verebilirsiniz.

  • Sertifikalandırmalar
  • Dersler
  • Yardımcı Materyaller
  • Eğitim Programları

  AyrıcaÖğrenme Hedeflerineözel işlem kontrolü de tanıyabilirsiniz. İzin aşağıdakilerden biri olabilir:

  • Tam Denetim
  • Düzenleme ve silme
  • Kayıt
  • Rapor
  Öğrenme hedefi izinlerini belirleme
  Öğrenme hedefi izinlerini belirleme

 7. Özellik ayrıcalıklarının kapsamı: Bu role atanan özellik ayrıcalıklarının kapsamı, belirli bir Kullanıcı Grubu veya bir ya da daha fazla Katalog ile sınırlanabilir.

  Kataloglar: Tüm kataloglar üzerinde denetim sağlamak için radyo düğmesini kullanın veya belirli kataloglara erişim sağlamak için Kataloğa göre erişim belirle seçeneğini kullanın. Ayrıca birden fazla katalog da seçebilirsiniz.

  Kullanıcı Grupları: Tüm Kullanıcı Grupları'na erişim sağlar veya belirli gruplara erişim sağlamak için Her kullanıcı grubuna erişimi ayarla seçeneğini kullanın. Sadece tek bir kullanıcı grubu belirtilebilir.

  Not: Hesap Ayrıcalıkları bölümünden Duyuru, Oyunlaştırma, E-posta Şablonları, Beceriler ve Kullanıcılar'ı seçtiyseniz varsayılan ayar olarak tüm kullanıcı gruplarına Kullanıcı Grubu erişimi sağlanır ve bu seçenek devre dışı kalır.

  Hesap Ayrıcalıkları bölümünden Eğitim Planları'nı seçtiyseniz varsayılan ayar olarak tüm Kataloglar ve Kullanıcı Grupları'na erişimi sağlanır ve Kapsam altında bu seçenek devre dışı kalır. 

  Ayrıcalık kapsamını tanımlama
  Ayrıcalık kapsamını tanımlama

  Captivate Prime 27.6'da, her bir kataloğa farklı izinler verildiğinde, birden fazla katalog üzerinden kapsamlaştırılacak özel bir rol oluşturabilirsiniz.

  Kataloglara çeşitli izinler vermek için aşağıdaki adımları izleyin:

  1. Her Katalog için Erişimi ayarla seçeneğine tıklayın.

  2. Katalogları seçtiğinizde her bir katalog için izin seviyesini görebilirsiniz. İzinler aşağıdaki gibidir:

   İzin

   Açıklama

   Tam Denetim

   Tüm Eğitim Hedefleri Üzerine Tam Denetim Verir. İzinler arasında Ekleme, Düzenleme, Silme, Okuma, Kaydetme ve Raporlama bulunur.

   Rapor

   Yalnızca Öğrenme Hedefinin Raporlar sekmesine erişim izni verir.

   Kaydetme

   Sadece Öğrenme Hedefine kaydolma izni verir.

   Salt Okunur

   Yalnızca Katalogdaki Eğitim Hedeflerini görüntüleme izni verir.

  3. Gereksinimlerinize göre izinleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

  4. Değişiklikleri kaydetmek için Kaydet'e tıklayın. Ardından, Özel Rol değişikliklerini kaydetmek için Kaydet'i tıklayın.

  Örneğin, aşağıdaki senaryoyu inceleyin.

  Sonuç olarak, özel bir kullanıcının Eğitim Hedefi için aldığı izin, Eğitim Hedefi İzni ve Katalog İzni ile kesişimdir.

  Özel bir kullanıcı Dersler için Tam İzne Sahiptir ve Katalog A için Sadece Okunabilir erişime sahiptir, ancak Katalog B için Tam İzni yine Tam İzne Sahiptir. Sonuç, Katalog A'daki derslere Salt Okunur erişime ve B Katalogunda yer alanlara ise Tam Denetim'e sahip olmaktır.

  Özel Rolü olan bir kullanıcı şunları yapabilir:

  • Yalnızca erişebildiği kataloglardaki içeriği görüntüleyin.
  • Öğrenme Hedefinin bir parçası olan Kataloğun izinlerine dayanarak herhangi bir Öğrenme Hedefine erişin.

  Yönetici olarak, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  • Özel Rol için birden fazla katalog seçin.
  • Bir kataloğun izinlerini istediğiniz zaman değiştirin.
  • Katalogları, artık izin vermek istemediğiniz bir kapsamdan kaldırın.
  • Katalog için izin verdiğinizde, katalog için yalnızca Salt Okunur izni verin.

  Aşağıdaki tablo izinlerin nasıl verildiğini göstermektedir.

   

  Katalog Seviyesi İzni

  Eğitim Hedefi - Seviye İzni

  (Örnek: Dersler)

  Tam Denetim

  Kaydolma

  Rapor

  Salt Okunur

  Tam Denetim

  Tam Denetim

  Kaydolma

  Rapor

  Salt Okunur

  Kaydolma

  Kaydolma

  Kaydolma

  Salt Okunur

  Salt Okunur

  Düzenleme ve Silme

  Düzenleme ve Silme

  Salt Okunur

  Salt Okunur

  Salt Okunur

  Rapor

  Rapor

  Salt Okunur

  Rapor

  Salt Okunur

Not:
 • Ayar izni olan özel yönetici  senkronizasyon planlamasını yapılandırabilecek veya Kullanıcılara izni olmasa bile Veri kaynağından kullanıcıları senkronize edebilecektir.
 • Özel yöneticinin Kullanıcılar için izne sahip olması halinde kendilerine Yönetici rolü atayabilir ve standart Yönetici olabilirler.

Özel yazarlar için klasör erişimini kısıtlama

Captivate Prime, özel roller kullanarak içerik Kitaplığına erişim izni saplama özelliğini halihazırda destekler. İçerik kitaplığına halihazırda erişimi olan tüm özel yazarlar, içerik klasörleri yapılandırıldıktan sonra bile tüm içerik dosyalarına erişmeye devam edecektir. Bu, eski davranışı korumak içindir. Yöneticilerin mevcut davranışa devam etmek istemeleri durumunda herhangi bir değişiklik yapmasına gerek yoktur.  

Bu özel yazarlara erişimi kısıtlamak istemeleri durumunda, Yöneticilerin mevcut özel rolü düzenlemesi ve yalnızca belirli içerik klasörlerine erişim sağlayarak bunları yapılandırması gerekir. 

Özel yazarlar için klasör erişimi
Özel yazarlar için klasör erişimi

Özel yazar oluştururken artık içerik klasörlerini yazara atayabilirsiniz. Seçili Klasörler seçeneğini belirleyin.

Seçeneği tıklattıktan sonra, klasörleri özel yazarlara atayabileceğiniz yeni bir iletişim kutusu açılır.

Klasör seçme
Klasör seçme

Klasörleri seçin ve Tamam seçeneğine tıklatın. 

Özel Yönetici İçin Eğitim Özeti Panosu

Özel yöneticiler, Yöneticinin gördükleriyle aynı görünümü görebilir. Özel yönetici, kapsamı dışındaki verileri görüntüleyebilir.Bu durum yalnızca yönetici tam kapsama sahipse geçerlidir. Tam kapsam sağlamak için, özel bir yönetici oluştururken, Hesap Özeti Raporu'nda Tam Denetim seçeneğini etkinleştirin.

Özel rol oluşturma
Özel rol oluşturma

Sonuç olarak, Tüm Kataloglar ve Tüm Kullanıcı Grupları seçenekleri belirlenecek ve geri kalanı devre dışı bırakılacaktır.

Özellik ayrıcalıklarının kapsamı
Özellik ayrıcalıklarının kapsamı

Örtülü izinler

Bir kullanıcıya belirli bir varlıkta bir rol verildiğinde verilen varlıkta görevleri gerçekleştirmek için diğer varlıklara da erişimlerinin olması gerekebilir. Örneğin bir kullanıcıya Ders varlığında Erişim oluşturma izni verilirse oluşturulan ders ile ilişkilendirebilmek için Beceri ve Etiket varlıklarına erişimlerinin olması gerekir.Bu tablodabu türörtülüizinler hakkında bilgi verilmektedir.

Erişim Türü Yönetici tarafından verilen Varlık İzni Örtülü Varlık İzni Örtülü Erişim
Yönetme Kullanıcı Grup Crud
Kaydetme Tüm öğrenme hedefleri (ders, yardımcı materyal, eğitim programı, sertifikalandırma) Kullanıcı
Eğitim Planı
Okuma
Oluştur

İçerik grubu
Yardımcı materyal

Etiket Okuma
Oluştur Ders İçerik grubu
Etiket
Beceri
Rozet
Yardımcı materyal
Tümünü okuma
Oluştur Eğitim programı
Sertifikalandırma
Ders
Etiket
Beceri
Rozet
Okuma
Oluştur Eğitim Planı Katalog
Grup
Beceri
Tüm öğrenme hedefleri (ders, yardımcı materyal, eğitim programı, sertifikalandırma)
Okuma
Oluştur Duyuru Kullanıcı
Grup
Tüm öğrenme hedefleri (ders, yardımcı materyal, eğitim programı, sertifikalandırma)
Okuma
Oluştur Oyunlaştırma Marka Yazma
* Kullanıcı Faturalama Okuma
* Katalog Grup
Tüm öğrenme hedefleri (ders, yardımcı materyal, eğitim programı, sertifikalandırma)
Okuma
* Ayar Marka
Kullanıcı
Okuma
* Marka Ayar Okuma
* Faturalama
Oyunlaştırma
Kullanıcı Okuma

Özel role erişim

Yönetici bir özel rol atadığında e-posta bildirimi alırsınız. 

Not: Prime'da özel bir rolle zaten oturum açtıysanız yeni role erişim için Prime'da yeniden oturum açmanız gerekir.

Roller arasında geçiş yapmak için Prime'ın sağ üst köşesindeki profil simgenize tıklayın ve rolü seçin.

Yapılandırılabilir roller tarafından belirlenen eğitim planları

Captivate Prime'ın önceki sürümlerinde, öğrenme planları oluşturma iznine sahip herhangi bir Özel Rol, her tür kullanıcı grubu ve Öğrenme Hedefleri için eğitim planını kapsayabilir.

Öğrenme planı erişimi verildiğinde kullanıcıya varsayılan olarak Tüm Kataloglara ve Tüm Kullanıcı Gruplarına erişim izni veren kapsam ayarı devre dışı bırakılırdı.

Yönetici tarafından oluşturulan tüm eğitim planları varsayılan olarak tüm kullanıcılar için geçerlidir. Kullanıcılara herhangi bir Öğrenme Hedefi de atanabilir. Öte yandan, Özel Rollere sahip kullanıcılar, tüm kataloglara, Öğrenme Hedeflerine veya Kullanıcı Gruplarına sahip tam kapsamlara erişebilir. Bu, yöneticilerin, sınırlı kapsamı olan kullanıcılar için Eğitim Planlarına erişmelerine izin veren, beklendiği gibi Özel Roller oluşturamadığı anlamına gelir.

Bu, Captivate Prime güncellemesinde Kullanıcıların ve Eğitim Hedeflerinin kapsamına izin veren Eğitim Planları için Özel Roller oluşturabilirsiniz. Başka bir deyişle, Eğitim Planları, özel bir yöneticinin rol kapsamından türetilen sınırlı bir kapsamla oluşturulabilir.

Artık Yönetici, eğitim planı yönetim erişimi verirken kapsamı tanımlayabilir veya kısıtlayabilir.

Özel yöneticiler, özel yöneticinin yapılandırılabilir rolünün kapsamı tarafından belirlenen sınırlı bir kapsamla öğrenme planları oluşturabilir. Bu tür eğitim planlarına, normal yöneticiler tarafından ve yalnızca aynı role sahip özel yöneticiler tarafından erişilebilir. Ayrıca, özel yöneticiler hesapta başka bir Eğitim Planını göremez.

Eğitim Planlarına erişimi olan mevcut özel yöneticilerin her zaman tam kapsamı olacaktır (tanım gereği). Normal bir yöneticinin yaptığı gibi hesaptaki tüm eğitim planlarına erişebilecekler. Tam kapsamla oluşturulan yeni özel roller ve bu rollere eklenen yeni özel yöneticiler, tüm eğitim planlarına erişmeye devam edecektir.

Yöneticiler tarafından oluşturulan öğrenme planları ve tam kapsamlı özel yöneticiler her zamanki gibi oluşturulacak ve kapsamla sınırlı olmayacaktır.

Özellik Ayrıcalıkları Kapsamı bölümünde, Özel Rol için Kullanıcı Grupları ve/veya Kataloglara erişim izni ver.

Özellik ayrıcalıklarının kapsamı
Özellik ayrıcalıklarının kapsamı

Özel Rol'e bir kullanıcı atayın.

Kullanıcıları özel rol atama
Kullanıcıları özel rol atama

Kullanıcı şimdi Özel Yönetici olarak Captivate Prime'a giriş yapıyor ve şimdi bir Eğitim Planı ekliyor.

Yeni bir öğrenci eklendiğinde, Özel Yönetici yalnızca yapılandırılabilir rolün kapsamındaki kataloglarından bir eğitim seçebilir.

Bu eğitim planı artık yalnızca kullanıcı, eğitim planının kapsamındaki kullanıcı grubundaki gruba eklenmişse öğrenci için geçerlidir. Diğer tüm öğrenciler bu eğitim planından muaf tutulur.

Öğrenci bir gruba eklenir

Gruba öğrenci ekle
Gruba öğrenci ekle

Özel yönetici, rolün kapsamındaki kullanıcı grubundan kullanıcıları olan herhangi bir kullanıcı grubunu seçebilir.

Bir kullanıcı belirtilen gruba eklendiğinde, yalnızca zaten eğitim planının kapsamındaki kullanıcı grubunun parçası olan ve belirtilen kullanıcı grubuna eklenen kullanıcılara Öğrenme Hedefi atanır.

Kapsam değişikliği

Yönetici özel rolün kapsamını değiştirdiğinde, değişiklik Özel Yönetici'ye de aktarılır. Özel Yönetici, daha önce özel bir rolün kapsamına giren bir Eğitim Planı seçtiğinde, aşağıda gösterildiği gibi bir mesaj görüntülenir:

Kapsamı değiştir
Kapsamı değiştir

Özel Yönetici şimdi önceki kapsamı yeni kapsamla güncellemeli veya yenilemelidir.

Kapsamı Yenile'ye tıklandığında kapsam güncellenir. Görüntülenen bir uyarı mesajı var.

Kapsam iletisini yenile
Kapsam iletisini yenile

Evet'e tıklandığında kapsam güncellenir.

Özel bir role oyunlaştırma raporu ekleme

Yönetici, özel bir kullanıcı için oyunlaştırma raporlarını etkinleştirebilir.

 1. Özel Roller sayfasında, özel rolün adını girin.

 2. Özellik Ayrıcalıklar: Temel Özellikler bölümünde  Raporlar kategorisi için Tam Denetim seçeneğini etkinleştirin.

 3. Kullanıcılar bölümünde, yeni oluşturulan özel role atanacak kullanıcıyı seçin.

 4. Kaydet'e tıklayın.

Bir kullanıcı Özel Yönetici olarak oturum açıp sol bölmedeki Raporlar öğesini tıkladığında, transkriptler aşağıda gösterildiği gibi görünür:

Oyunlaştırma transkriptlerini indir
Oyunlaştırma transkriptlerini indir

Oyunlaştırma Transkriptleri'ne tıklayın bir kullanıcı seçin ve rapor oluşturun.

Yönetici seviye noktalarını değiştirirse, raporlar mevcut noktalara göre seviyeleri gösterir.

Oyunlaştırmayı sıfırlamak, elde edilen seviyeyi sıfırlamaz.

Sık Sorulan Sorular

1. Özel Rol nasıl oluşturulur?

Özel Rol, Yazar veya Yönetici rolünün bir alt kümesi gibidir. Bir veya birden çok ayrıcalığa izin verin, kapsamı tanımlayın ve rolü bir kullanıcıya atayın.

Kullanıcılar > Özel Roller'i tıklayın. Özel Roller sayfasında Rol Oluştur'u tıklayın. Özel rolün adını girin ve rolün ayrıcalıklarını ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. Özel rol oluşturma.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın