Verimli Illustrator dosyaları oluşturma | Baskı performansını arttırma

Adobe Illustrator dosyasını nasıl oluşturduğunuz ekran görünümünü ve yazdırma işlemini doğrudan etkileyebilir. Illustrator'un karmaşık dosyaları görüntülemesi ve yazdırması uzun sürebilir (veya tamamını yazdıramayabilir). Yazıcı RAM'i ve çözünürlük gibi faktörler de Illustrator dosyalarını etkiler. Ancak Illustrator'un dosyanızı hızlı bir şekilde görüntülemesini ve yazdırmasını sağlamanın en iyi yolu verimli bir Illustrator dosyası oluşturmaktır.

Verimli Adobe Illustrator dosyaları oluşturma

Verimli Adobe Illustrator dosyaları oluşturmak için aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

 • Alınan raster resim dosyalarını istenilen baskı çözünürlüğü için optimize edilmiş bir çözünürlükte kaydedin. İnç başına piksel sayısı (ppi) veya inç başına örnek sayısı (spi) olarak dosyaların çözünürlüğünün yazıcının çizgi maskesinin (lpi) iki katı olduğundan emin olun. (Yani, lpi x 2 = ppi veya spi.)
 • Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yaparak rasterize nesneler ve efektler için optimal çözünürlük ayarlarını kullanın:
  • Saydamlık ayarlarını belirlemek için Dosya > Yazdır'ı seçin, ardından soldaki menüden Gelişmiş'i seçin. Yazıcının çözünürlüğünü yansıtan bir Saydamlık Önayarından veya özel bir saydamlık ayarından Line Art ve Metin Çözünürlüğü Seçeneği ayarını belirleyin.
  • Raster efektine bir çözünürlük belirlemek için Efekt > Belge Raster Efektleri Ayarları'nı seçin ve ardından çözünürlük için 72 ppi belirleyin. Bir belgeyi yazdırmadan önce yazıcının çözünürlüğünü yansıtan bir çözünürlük belirleyin.
 • Bölmeleri yazdırırken 256 gri tonlama üretmek için uygun ekran çizgilerini belirleyin. Illustrator'da ekran çizgileri belirlemek için Dosya > Yazdır'ı seçin ve ardından soldaki menüden Çıkış'ı seçin.
 • Metin dönüştürmelerinin, bir yoldaki türlerin ve yazı biçimi değişikliklerinin sayısını sınırlayın.
 • Diğer öğelerin arkasına gizlenen nesneleri silin veya yazdırılabilir olmayan bir katmana taşıyın.
 • Belgelerin arasındaki Illustrator öğelerini EPS dosyaları olarak yerleştirmek yerine kopyalayıp yapıştırın.
 • Bir PostScript Düzey 2 cihazına yazdırırken karışım yerine gradyan dolgular kullanın. 
 • Bir karışım oluştururken minimum sayıda adım kullanın.
 • Öğelerin ve iç içe geçmiş grupların grubunu çözün.
 • Yolu çizmek için gerekli minimum sayıda noktayı kullanarak yolları sadeleştirin.
 • Uzun karmaşık yolları makas aracını kullanarak daha kısa doğru parçalarına bölün. Yolları bölmeden önce dosyanın bir kopyasını kaydedebilirsiniz; bu işlem gerekirse orijinal, bölünmemiş dosyayı kullanmanızı sağlar.
 • Gereksiz bağlantı noktalarını karmaşık nesnelerden kaldırmak için Nesne > Yol > Sadeleştir komutunu kullanın.
 • Raster görüntü dosyalarını içe aktarmadan önce bir resim düzenleme uygulamasında (Adobe Photoshop gibi) dönüştürün (yani döndürün, ölçeklendirin ve eğin) veya kırpın.
 • Kırpma yollarını (maskeleri) ve bileşik yolları az miktarda kullanın.
 • Desen dolguların yerine tekrarlayan öğeler kullanın veya yazdırmadan önce desen dolguları olan nesneleri genişletin. (Nesneleri genişletmeden önce dosyanın bir kopyasını kaydedebilirsiniz; bu işlem gerekirse orijinal, genişletilmemiş nesneyi kullanmanızı sağlar.)
 • Kullanılmayan tüm desenleri, spot renkleri, gradyanları, fırçaları, sembolleri veya stilleri ortadan kaldırın.
 • Belgedeki karmaşık öğelerin sayısını sınırlandırın. Bilgi için aşağıdaki "Karmaşık Öğeler" bölümüne bakınız.
 • Başıboş noktaları, boyanmamış nesneleri ve boş metin yollarını belgeden silmek için Temizle komutunu kullanın.
 • Mümkün olduğunda, raster görüntü dosyalarını gömmek yerine bağlayın.
 • Tekrarlayan öğelerde Illustrator'ın tek bir tanımı kaydetmesini ve kullanmasını sağlamak için Semboller kullanın; bu işlem çizim performansını artırır.
 • Kıl Fırça yollarının karmaşıklığını ve sayısını azaltmak için Kıl Fırçaların (CS5) yollarını rasterize edin. Kıl Fırça yollarını seçin ve Nesne > Rasterleştir'i seçin.
Not:

 PostScript Düzey 1 veya PostScript uyumlu cihaza yazdırıyorsanız Dosya > Yazdır > Grafikler'i seçin ve Uyumlu Gradyan Yazdırma'yı seçin. PostScript Düzey 1 kartuşu kullanan Apple Personal LaserWriter NT ve Hewlett-Packard Series II veya III yazıcısı, PostScript uyumlu cihazların örnekleridir. PostScript uyumlu cihazlara (klon adı da verilir) eski QMS yazıcıları örnektir.

Adobe Illustrator dosyalarını yazdırırken yazdırma süresini azaltma

Bir Illustrator belgesini yazdırmak için gereken süreyi azaltmak için aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

 • Illustrator belgesine bir EPS resmi yerleştirmeyi planlıyorsanız resmi ASCII (heksadesimal) biçiminin yerine ikili biçimde kaydedin.
 • Aşağıdakilerden birini yaparak düzlük değerini artırın:
  • Illustrator belgesi için daha düşük bir çıktı çözünürlüğü ayarlayın. (Daha düşük çıktı çözünürlüğünün kullanılması daha az doğrulukta eğriler oluşturur ancak baskı performansını artırır.) Dosya > Yazdır'ı seçin ve ardından Grafikler'i seçin. Ardından, Düzlük Kalitesi/Hızı kaydırıcısını sağa doğru sürükleyin.
  • Yazıcıda daha yüksek bir düzlük değeri belirleyin.
 • Yazıcıda geçerli olan fontları (yani, yazıcının sabit sürücüsünde veya ROM'unda bulunan) kullanın. Yazıcıda bulunan fontları kullanıyorsanız, Yazdır iletişim kutusunun Grafikler bölmesinde font indirmek için Yok'u seçin.
 • Gereken en küçük kağıt boyutunu belirleyin. Dosya > Yazdır'ı seçin ve bir sayfa boyutu belirleyin. Büyük sayfa boyutları, yazıcının sayfayı görüntülemesi için gereken bellek miktarını artırır.
 • Ethernet bağlantılarıyla yazdırın.
 • PostScript Düzey 2 veya 3 yazıcılara yazdırın.
 • Daha fazla RAM'e sahip cihazlara yazdırın.
 • Daha düşük bir çözünürlükte yazdırın.
 • Yazıcınız için en güncel yazıcı sürücüsünü kullandığınızdan emin olun. Hangi yazıcı sürücüsünün kullanılması gerektiği hakkında veya sürücü güncellemeleri konusunda bilgi almak için yazıcı üreticinizle irtibat kurun.
 • PostScript yazıcıya yazdırıyorsanız doğru PostScript Yazıcı Açıklaması (PPD) dosyasını kullandığınızdan emin olun veya genel bir PPD dosyası kullanın. Hangi PPD dosyasının kullanılması gerektiği hakkında bilgi almak için yazıcınızın üreticisiyle irtibat kurun.
 • PostScript olmayan bir yazıcıda yazdırıyorsanız ve yazıcı sürücünüz bir renk optimizasyon seçeneği (Canlı Renk, Akıllı Renk gibi) içeriyorsa bu seçeneği devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi için yazıcı sürücüsünün dokümanlarına bakınız.
 • Tüm saydam resimleri vektör yerine Raster olarak düzleştirmek için Kalite/Hız kaydırıcısını tamamen sola getirin. Dosya > Yazdır'ı seçin ve ardından menüden Gelişmiş'i seçin. Hazır Ayar menüsünün sağında bulunan Özel'i seçin ve Raster/Vektör kaydırıcısını tamamen sola getirin.

Illustrator belgesindeki karmaşık öğeler

Aşağıda listelenen öğelerin sayısı veya kombinasyonu ne kadar fazla olursa Illustrator belgesinin bellek-yoğunluğu da o kadar çok olur. Bellek yoğun veya karmaşık olma potansiyeline sahip efektler ve öğeler şunları içerir:

 • Birleşik yollar (örneğin, yola dönüştürülmüş metin)
 • Desen dolguları
 • Gradyan dolguları
 • Saydamlık ve raster efektleri
 • 3D effektleri (Illustrator CS ve sonrası)
 • Semboller
 • Maskeler
 • Çok fazla nokta veya eğri içeren yollar
 • Dönüştürmeler
 • Yol üzerindeki metin
 • Vurgulu metin
 • Yatay ölçeklendirme, izleme veya karakter aralığı uygulanmış metin
 • Büyük sayfa boyutları
 • İndirilebilir fontlar
 • Yüksek çözünürlükte yazdırma
 • Bağlı veya gömülü raster resimler
 • Ağ nesneleri
 • Canlı İzleme Nesneleri (Illustrator CS2 ve sonrası)
 • Kıl Fırçalar (Illustrator CS5 ve sonrası )

Ek Bilgiler

 

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın