Foutopsporingsversie en tips voor het oplossen van problemen voor ontwikkelaars in Flash Player

Wanneer ontwikkelaars van toepassingen wisselen tussen speler- en foutopsporingsversies tijdens het ontwikkelen en testen, kunnen er problemen optreden voor installatie- en registratiemethoden van Flash Player-besturingselementen.

Voordat u begint

Deze pagina is alleen bedoeld voor Flash- en Flex-ontwikkelaars. Bent u een consument die een upgrade wil uitvoeren voor Flash Player, raadpleeg dan een van de volgende bronnen:

Ontwikkelen voor ondersteunde versies

Vanaf de release van het beveiligingsbulletin op 18 december 2007, heeft Adobe de ondersteuning van Adobe Flash Player 7 beëindigd en geen beveiligingsupdates meer geboden. Adobe raadt alle Flash Player-gebruikers met een ondersteund systeem aan hun systeem via het Flash Player Download Center bij te werken naar de meest recente versie van de speler.

Het ondersteuningsbeleid van Adobe voor Flash Player bestaat uit het ondersteunen van de huidige en voorgaande belangrijke release. Flash Player 7 is bijgewerkt met beveiligingsoplossingen als een gunst voor klanten met Windows 95, Microsoft NT en Macintosh Classic. Ook is het bijgewerkt voor Linux en Solaris-klanten voordat Flash Player 9 beschikbaar werd.

Als u een niet-ondersteunde configuratie voor de nieuwste speler gebruikt of als u Adobe Flash Player 7 wilt blijven gebruiken, kunt u de gearchiveerde installatieprogramma's vinden in Gearchiveerde Flash Player-versies. De informatie in deze TechNote blijft van belang voor alle ontwikkelaars die Flash Player 7 testen.

Oplossing

Selecteer de toepasselijke Flash Player-versie.

Het algemene verwijderingsprogramma (uninstall_flash_player.exe) is ontworpen om te werken met de nieuwe versiecontrolelogica, en kan worden gebruikt om Flash Player van het systeem te verwijderen. (Dit verwijderingsprogramma is beschikbaar in Flash Player verwijderen | Windows.) Dit verwijderingsprogramma is een algemeen verwijderingsprogramma dat u kunt gebruiken om elke versie van Flash Player te verwijderen. Als u wilt overgaan van een latere op een eerdere versie van Flash Player, is het raadzaam de ene versie eerst helemaal te verwijderen voordat u de andere installeert.

Het installeren van oudere versies van Flash Player kan mislukken.

Als u al een latere versie van Flash Player voor Internet Explorer geïnstalleerd hebt, kunt u geen eerdere versie installeren. Als u bijvoorbeeld Flash Player 9.0.47.0 hebt geïnstalleerd en u probeert versie 9.0.45.0 te installeren, mislukt de installatie. Als de installatie mislukt, volgt u de instructies in Een oudere versie van Flash Player installeren | Internet Explorer | Windows.

Opmerking: Bij het testen voor Windows Vista is 9.0.28.0 de oudste speler die wordt ondersteund. Windows Vista-gebruikers met oudere spelers moeten deze bijwerken.

Flash Player 10.1 of later


Met de release van Flash Player 10.1 (Argo) zijn de opdrachtregelargumenten aanzienlijk gewijzigd. Gebruikers hoeven niet langer het argument -clean/-force te gebruiken om een volledige verwijdering van Flash Player af te dwingen wanneer ze het zelfstandige verwijderingsprogramma gebruiken. Wanneer FlashUtil.exe echter gebruikt wordt om het programma te verwijderen, moet nog steeds het argument -force worden gebruikt om het programma volledig te verwijderen.

Opmerking: de onderstaande argumenten zijn alleen van toepassing op het EXE-installatieprogramma, niet op het MSI-installatieprogramma.

De nieuwe opdrachtregelargumenten zijn:

 • -install: Hiermee voert u een stille installatie van Flash Player uit.
 • -uninstall: Hiermee voert u een stille verwijdering van Flash Player uit.
  • Opmerking: u kunt deze argumenten gebruiken met het zelfstandige verwijderingsprogramma, of met FlashUtil.exe in de \Macromed\Flash-directory.
 • -uninstall {activex | plugin}: Hiermee wordt een specifieke player verwijderd, hetzij ActiveX (Internet Explorer) of een plug-in (andere browsers).
  • Opmerking: u kunt dit argument gebruiken met het zelfstandige verwijderingsprogramma, of met FlashUtil.exe in de \Macromed\Flash-directory.
  • Opmerking: wanneer u een bepaalde speler verwijdert, moet u met het stille argument -uninstall een bepaald spelertype gebruiken. Anders werkt het verwijderen niet en worden beide spelertypen verwijderd.

Flash Player 9.0.28.0 t/m 10.0.45.0

 

Het hulpbestand FlashUtil.exe wordt geïnstalleerd met Flash Player 9.0.28.0 tot en met 10.0.45.0 (Coral) in de map C:\Windows\system32\Macromed\Flash. FlashUtil.exe bevat functionaliteit die is vereist voor Windows Vista en het meldingsproces voor automatische updates. Het vorige hulpbestand (UninstFl.exe) wordt niet meer vereist voor of geïnstalleerd met Flash Player.

De versie van het hulpbestand wordt aangepast aan het besturingselement. FlashUtil9b.exe wordt bijvoorbeeld geïnstalleerd met het besturingselement Flash9b.ocx. FlashUtil.exe bevat ook diverse opties die ontwikkelaars kunnen gebruiken om te schakelen tussen speler- en foutopsporingsversies tijdens het testen. Ontwikkelaars kunnen met behulp van de volgende opdrachtregelmarkeringen het standaardgedrag wijzigen:

GEBRUIK: %s [-uninstallUnlock] [-uninstallLock] [-uninstallControlPath] path]

 • Als dit zonder markeringen wordt uitgevoerd, wordt het meldingsvenster voor automatische updates weergegeven.
 • -uninstallUnlock: het besturingselement ontgrendelen. Toestemming geven voor schrijven/verwijderen van OCX en registersleutels zonder bestanden te wissen.
 • -uninstallLock: het besturingselement vergrendelen. Geen toestemming geven voor schrijven/verwijderen.
 • -uninstallControlPath path: Optioneel; het standaardpad naar het besturingselement overschrijven. Moet worden gebruikt met een van de andere markeringen. Indien weggelaten, wordt het pad bepaald op basis van registergegevens.

Het standaardpad bevindt zich in de registersleutel van:

HKCR\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InProcServer32

Bijvoorbeeld: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\Flash8b.ocx

Het gebruik van FlashUtil*.exe met het besturingselement voor vergrendelen kan het beste worden geïllustreerd met een voorbeeldsituatie. Tijdens het ontwikkelen en testen van inhoud wilt u het afspelen in Flash Player 8 en Flash Player 9 controleren. U bewaart exemplaren van de besturingselementen 8.0.24.0 en 9.0.28.0 in apart benoemde mappen. Versie 9.0.28.0 is het huidige geregistreerde besturingselement en u wilt overgaan op versie 8.

Ontgrendel eerst het geregistreerde besturingselement zonder het te verwijderen, zodat u er later naar kunt teruggaan:

FlashUtil9b.exe -uninstallUnlock c:\WINDOWS\System32\Macromed\Flash\Flash9b.ocx

Registreer vervolgens het versie 8-besturingselement:

regsvr32.exe c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash8b.ocx

Nu is versie 8 de huidige geregistreerde Flash Player. De besturingselementen voor vergrendelen bevatten de zelfregistratiecode om het besturingselement te vergrendelen.

Flash Player 9.0.16.0 of eerder

 

Sommige versies van Flash Player die ouder zijn dan 9.0.28.0 worden geïnstalleerd met een verwijderingsprogramma, UninstFl.exe, dat in de map C:\Windows\system32\Macromed\Flash wordt geplaatst.

Versie

Inclusief UninstFl.exe

Flash Player 7

7.0.63.0, 7.0.68.0 en later

Flash Player 8

8.0.24.0, 8.0.33.0 en later

Flash Player 9

9.0.16.0

Het standaardgedrag van UninstFl.exe is de gebruiker te waarschuwen, het besturingselement te ontgrendelen, de registratie van het besturingselement op te heffen en vervolgens de OCX, GetFlash.exe en GetFlash.exe.manifest te verwijderen. UninstFl.exe verwijdert zichzelf niet en kan geen bestanden verwijderen die in gebruik zijn. UninstFl.exe werkt alleen in de nieuwe besturingselementen voor vergrendelen. Oudere besturingselementen bevatten geen registratielogica om het bestand te vergrendelen of ontgrendelen en UninstFl.exe herkent deze niet voor verwijdering. Wanneer GetFlash.exe en GetFlash.exe.manifest worden uitgevoerd in oudere besturingselementen, worden deze verwijderd maar het besturingselement blijft behouden. Voer het algemene verwijderingsprogramma uninstall_flash_player.exe uit om ervoor te zorgen dat Flash Player volledig wordt verwijderd. (Dit verwijderingsprogramma is beschikbaar in Flash Player verwijderen | Windows.)

UninstFl.exe bevat ook diverse opties die ontwikkelaars kunnen gebruiken om te schakelen tussen spelerversies tijdens het testen. Ontwikkelaars kunnen met behulp van de volgende opdrachtregelmarkeringen het standaardgedrag wijzigen:

Gebruik: %s [-quiet] [-unlock] [-lock] [filename]

Alleen het eerste teken van een markering is relevant.

 • -q: Waarschuwing onderdrukken.
 • -u: Ontgrendelen; toestemming geven voor schrijven/verwijderen van OCX en registersleutels zonder bestanden te wissen.
 • -l: Vergrendelen; geen toestemming geven voor schrijven/verwijderen.
 • Filename: Overschrijft het standaardpad. Het standaardpad bevindt zich in de registersleutel van HKCR\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InProcServer32. Bijvoorbeeld: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\Flash85.ocx

Het gebruik van UninstFl.exe met de besturingselementen voor vergrendelen kan het beste worden geïllustreerd met een voorbeeldsituatie. Tijdens het ontwikkelen en testen van inhoud wilt u het afspelen in Flash Player 7 en Flash Player 8 controleren. U bewaart exemplaren van de 7.0.63.0- en 8.0.24.0-besturingselementen in apart benoemde mappen. Versie 8 is het huidige geregistreerde besturingselement en u wilt overgaan op versie 7.

Ontgrendel eerst het geregistreerde besturingselement zonder het te verwijderen, zodat u er later naar kunt teruggaan:

UninstFl.exe -u c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash8.ocx

Registreer vervolgens het versie 7-besturingselement:

regsvr32.exe c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash.ocx

Nu is versie 7 de huidige geregistreerde Flash Player. De besturingselementen voor vergrendelen bevatten de zelfregistratiecode om het besturingselement te vergrendelen.

Extra informatie

De update voor Flash Player 7 (7.0.63.0) en Flash Player 8 (8.0.24.0) bestond onder andere uit beveiligingsverbeteringen en introduceerde bovendien een aanvullende versiecontrole bij het installatieproces. Omdat oudere installatieprogramma's en besturingselementen de nieuwe versiecontrolelogica niet bevatten, werd het Flash Player-besturingselement vergrendeld na installatie. Vanaf deze update zijn installatie- en verwijderingsprogramma's van Adobe ontworpen om met deze wijziging te werken. Dit is niet van invloed op het gebruikersinstallatieproces. Flash- en Flex-ontwikkelaars vinden het soms noodzakelijk om hun normale methoden voor het schakelen tussen spelerversies tijdens het testen enigszins aan te passen om deze wijziging te verwerken.

Algemene installatieproblemen:

Symptoom

Diagnose en oplossing

Het geregistreerde besturingselement kan niet handmatig worden verwijderd of de map Macromed\Flash kan niet worden verwijderd.

Diagnose: het huidige geregistreerde besturingselement is vergrendeld en kan niet handmatig worden verwijderd.

Oplossing: voer het algemene verwijderingsprogramma uit om alle bestanden te verwijderen, of voer uninstfl.exe -u of FlashUtil.exe -uninstallUnlock uit om het geregistreerde besturingselement te ontgrendelen en het vervolgens handmatig te verwijderen.

De bestandsnaam van het geregistreerde besturingselement kan niet worden gewijzigd.

Diagnose: het huidige geregistreerde besturingselement is vergrendeld en pogingen om de naam van het besturingselement te wijzigen zonder het bestand te ontgrendelen, mislukken.

Oplossing: voer uninstfl.exe -u of FlashUtil.exe -uninstallUnlock uit om het besturingselement te ontgrendelen en wijzig vervolgens de naam van het bestand.

Wanneer u regsvr32 voor een flash*.ocx-bestand uitvoert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Diagnose: het huidige geregistreerde besturingselement is vergrendeld en pogingen om een andere versie van de speler te registreren zonder de geregistreerde speler te ontgrendelen, mislukken.

Oplossing: voer uninstfl.exe -u of FlashUtil.exe -uninstallUnlock uit in het huidige geregistreerde besturingselement om het te ontgrendelen. Voer vervolgens regsvr32 uit in de gewenste versie van het Flash Player-besturingselement om het te registreren.

 

 

 

Trefwoorden: updates; ondersteuningsbeleid; patches; probleemoplossing; 4da116d3

Adobe-logo

Aanmelden bij je account