Veelgestelde vragen over samenwerking

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over samenwerking via je Creative Cloud-account.

Samenwerking is een nieuwe uitbreiding van de sectie Jouw werk van Creative Cloud waarmee je groepen middelen vanuit je Creative Cloud-account kunt delen met andere Creative Cloud-gebruikers, zodat je gezamenlijk met de gedeelde middelen kunt werken.

Zie Samenwerken met anderen voor meer informatie over het gebruik van samenwerking.

Veelgestelde vragen

Je gebruikt Koppeling verzenden om afzonderlijke middelen, mappen, mobiele creaties, bibliotheken of bibliotheekelementen met anderen te delen. Samenwerking wordt gebruikt om een volledige map of bibliotheek met middelen beschikbaar te stellen aan de aangewezen deelnemers.

Als je een koppeling voor een middel naar andere gebruikers verzendt, kunnen ze beperkte handelingen uitvoeren: ze kunnen een gedeeld middel weergeven en eventueel het middel downloaden of opmerkingen eraan toevoegen. Bij een samenwerking kunnen deelnemers alles doen wat met een gedeeld middel kan worden gedaan. Bij samenwerking kunnen ze ook wijzigingen in middelen aanbrengen. In een samenwerking kunnen deelnemers onder andere de naam van middelen wijzigen en middelen verplaatsen, toevoegen en verwijderen.

Meld je aan bij je Creative Cloud-account en navigeer naar de map of bibliotheek waaraan je wilt samenwerken. Selecteer het menu in de rechterbenedenhoek en klik daarna op Samenwerken.

Voer het e-mailadres in van de persoon die je wilt toevoegen aan de samenwerking en klik op de knop Uitnodigen. Als je meerdere deelnemers wilt uitnodigen, voer je een lijst met e-mailadressen in, gescheiden door komma's of puntkomma's. Voeg nog meer deelnemers toe en/of klik op de sluitknop (X) om het dialoogvenster te sluiten.

Volg de stappen hierboven om nog meer deelnemers toe te voegen. Als je deelnemers wilt verwijderen, klik je in het dialoogvenster Deelnemers op de X naast de naam van een deelnemer.

Wanneer je nieuwe deelnemers toevoegt, ontvangen ze een uitnodiging om toegang te krijgen tot het gedeelde middel. (In sommige workflows moet een deelnemer de uitnodiging expliciet accepteren voordat deze kan samenwerken.) Wanneer ze eenmaal zijn verwijderd uit een gedeeld middel, hebben voormalige deelnemers geen toegang meer tot dat middel.

Wanneer je middelen toevoegt aan een samenwerking, hebben alle aangewezen deelnemers toegang tot alle middelen erin.

Nadat middelen zijn verwijderd uit een samenwerking, worden ze verplaatst naar jouw map Verwijderd en zijn ze niet meer beschikbaar voor de deelnemers.

Wanneer je middelen toevoegt aan een samenwerking, hebben alle aangewezen deelnemers toegang tot alle middelen erin.

Nadat middelen zijn verwijderd uit een samenwerking, worden ze verplaatst naar de map Verwijderd van de eigenaar en zijn ze niet meer beschikbaar voor de deelnemers. Alleen eigenaren kunnen dergelijke middelen herstellen. 

Lokaal worden de middelen verwijderd en verplaatst naar de map Verwijderd.

Een gedeeld middel gebruikt ruimte uit de opslagquota van de eigenaar van het middel. Gedeelde middelen tellen niet mee voor de opslagquota van deelnemers.

Als een deelnemer de naam wijzigt van de map op het hoogste niveau van de samenwerking, wordt de mapnaam alleen lokaal gewijzigd en heeft dit geen invloed op de map van de andere deelnemers. Als echter de naam van een submap in een samenwerking wordt gewijzigd, wordt de wijziging doorgevoerd voor alle deelnemers. 

Als de eigenaar de naam wijzigt van de map op het hoogste niveau van de samenwerking, heeft dit geen invloed op de naam van de map voor de andere bestaande deelnemers. Als er hierna echter nieuwe deelnemers worden toegevoegd, wordt de map voor deze deelnemers weergegeven met de nieuwe naam.

Ja. Er zijn drie niveaus van machtigingen voor samenwerking: Eigenaar, Deelnemer op bewerkingsniveau en Deelnemer op weergaveniveau. Alleen de eigenaar kan de map of bibliotheek uit de samenwerking verwijderen. Deelnemers op bewerkingsniveau kunnen de inhoud van de gedeelde map of bibliotheek bewerken, verplaatsen, verwijderen of de naam ervan wijzigen. Deelnemers op weergaveniveau kunnen de inhoud van de map/bibliotheek weergeven en gebruiken en opmerkingen toevoegen.

Deelnemers met machtigingen op bewerkingsniveau kunnen de uitnodiging doorsturen naar iedereen die niet oorspronkelijk is uitgenodigd voor de samenwerking. Deelnemers met machtigingen op weergaveniveau kunnen dat niet.

Alleen deelnemers met machtigingen op bewerkingsniveau kunnen andere deelnemers (behalve de eigenaar) uit de samenwerking verwijderen. Deelnemers met machtigingen op weergaveniveau kunnen dat niet.

Vrijwel alle bestanden. Elk bestand dat je kunt uploaden naar je Creative Cloud-account, kun je opnemen in een samenwerking.

Ja. Alle deelnemers moeten Creative Cloud-leden met een gratis of betaald lidmaatschap zijn.

Als een uitnodiging wordt verzonden naar een e-mailadres dat al is toegewezen aan een Adobe ID, kan de uitnodiging alleen met die Adobe ID worden geaccepteerd.

Als de uitnodiging wordt verzonden naar een e-mailadres dat nog geen Adobe ID is, wordt het account gebruikt waarmee de gebruiker zich aanmeldt om de uitnodiging te accepteren. Dit kan een nieuw account of een bestaande Adobe ID zijn.

Selecteer de map Jouw werk met de middelen voor de samenwerking, selecteer het pictogram Delen () en kies Uitnodigen voor map. De lijst met deelnemers wordt weergegeven. Je kunt op elk moment deelnemers  toevoegen of verwijderen.

Als je een samenwerking wilt beëindigen, verwijder je alle deelnemers en sluit je het dialoogvenster Deelnemers. Alleen een eigenaar kan een samenwerking beëindigen en toegang houden tot de middelen. Deelnemers hebben geen toegang meer tot de middelen wanneer ze worden verwijderd (of als ze zichzelf verwijderen).

Wanneer je deelnemers toevoegt aan een bibliotheek of map, kun je kiezen of je hen machtigingen op bewerkingsniveau of op weergaveniveau wilt geven.

Deelnemers met machtigingen op bewerkingsniveau kunnen de inhoud van de gedeelde map of bibliotheek bewerken, verplaatsen, verwijderen en de naam ervan wijzigen.

Deelnemers met machtigingen op weergaveniveau kunnen de inhoud van de bibliotheek/map alleen weergeven en erop reageren.

Ja. Een Creative Cloud-account/Adobe ID (een gratis account is OK) is vereist. Ze moeten zich aanmelden bij hun Creative Cloud-account en de uitnodiging accepteren voor elke samenwerking waarvoor ze zijn uitgenodigd.

Ja.

Nee. Samenwerking is een uitbreiding van Creative Cloud die zonder extra kosten beschikbaar is voor alle gebruikers.

Er geldt geen limiet voor het aantal middelen dat je met anderen kunt delen. Een middel kan maximaal 1000 deelnemers hebben. Een gebruiker kan deelnemen aan maximaal 100 samenwerkingen.

Met een gratis Adobe ID kun je maximaal 15 deelnemers per verzoek uitnodigen, maar je kunt maximaal 10 openstaande verzoeken tegelijk hebben.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account