Bekende problemen | Flash Professional CS6

Dit document bevat de actuele bekende problemen met Adobe Flash Professional CS6. Hebt u vragen die in dit document niet worden beantwoord, raadpleeg dan de pagina Flash Help en ondersteuning.

Bekende problemen

Gereedschappen

 • Als de sneltoetsen voor gereedschappen bij Mac OS zijn gestart met ATOK IME, functioneren de gereedschappen van Flash Professional CS6 niet in het werkgebied.
 • Flash Professional CS6 crasht wanneer meer dan twee symbolen in een symbool worden geconverteerd. Dit probleem treedt gewoonlijk op als de computer onvoldoende geheugen heeft. Maak geheugen vrij om dit probleem op te lossen. U kunt geheugen vrijmaken door het systeem opnieuw op te starten of andere open toepassingen of documenten te sluiten. Als geen van deze opties werkt, kunt u extra RAM aan het systeem toevoegen.

Codefragmenten

 • Double-bytetekens kunnen niet direct in het deelvenster Codefragmenten worden ingevoerd via IME.

XFL

 • Flash CS5-bestanden kunnen soms niet worden geopend als ze componenten in de bibliotheek bevatten en als die componenten zijn verplaatst naar een andere map dan waarin ze oorspronkelijk zijn gemaakt. (Bijvoorbeeld als de componenten van het deelvenster Componenten naar het deelvenster Bibliotheek zijn gesleept.)
 • Symbolen die worden opgeslagen in XFL-indeling (al dan niet gecomprimeerd), raken beschadigd als de naam een speciaal teken bevat. Gebruik geen speciale tekens in de namen van symbolen.
 • Alleen Windows: U kunt een FLA-bestand in een netwerk-/bureaubladmap geen tweede keer opslaan nadat u de foutmelding heeft ontvangen dat het niet kan worden opgeslagen. In plaats daarvan kunt u het als FLA-bestand opslaan om dit probleem op te lossen. 

AIR, AIR for Android, AIR for iOS

 • Er treedt een fout op bij het publiceren van een AIR-bestand, als er een vervangend paar Unicode-tekens wordt gebruikt in een pad naar of een bestandsnaam van een FLA-bestand. Deze fout treedt ook op wanneer een vervangend paar Unicode-tekens wordt gebruikt in het bestand of in de aanmeldingsnaam van het besturingssysteem.
 • Wanneer u een Japans apparaatlettertype in een verticaal TLF-veld gebruikt, worden Japanse symbolen gedraaid weergegeven in de Android-runtime en AIR 2.6.
 • (Windows) Wanneer u een AIR for iOS-toepassing publiceert, treedt er een fout op als het pad naar het FLA-bestand een double-byteteken of high-ASCII-teken bevat (dit geldt niet voor de naam van het FLA-bestand).
 • Wanneer u een double-byteteken of high-ASCII-teken gebruikt in de bestandsnaam of het pad naar een opgenomen bestand van een FLA-bestand van AIR for Android, kan het APK-bestand niet worden gemaakt.
 • Wanneer u de omgeving voor Japans van Mac OS gebruikt, loopt Flash vast wanneer er een Europees high-ASCII-teken wordt gebruikt in de naam van het AIR for Android-uitvoerbestand (.apk). 

Installatie

 • Flash loopt vast wanneer de toepassing op een aangepaste locatie met speciale tekens wordt geïnstalleerd.

Flash Builder

 • Flash Builder gebruikt altijd de hoogste versie van Flash Professional die is geïnstalleerd.

Help Flash Professional

 • Help wordt niet gestart vanuit Flash Professional CS6 vanwege ontbrekende Help-configuratiebestanden. Download en installeer Flash Pro CS6 Help Update voor toegang tot online Help-bronnen.

    U kunt de update voor de Help van Flash Professional CS6 ook installeren via Adobe Application Manager.

 1. In Flash Professional CS6 gaat u naar Help > Updates om de Adobe Application Manager te starten.
 2. Selecteer Adobe Flash Professional CS6 > Flash Pro CS6 Help Update.
 3. Klik op Bijwerken.

Bekende problemen met Flash Professional CS6 Update 12.0.2

 • [Reference #3294338]: fout bij openen van een FLA met ANE-extensie op een andere computer dan waarop de FLA is gemaakt.
 • [Reference #3321319]: externe foutopsporing werkt niet met standaardnetwerkinterface voor AIR 3.4.
 • [Reference #3298386]: fout bij gebruik van een FLA gekoppeld op volume met de naam users.
 • [Reference #3309545]: foutmelding Onvoldoende ruimte beschikbaar op apparaat bij publiceren van AIR-toepassingen naar Android- of iOS-apparaten.
 • [Reference #3324491]: (alleen Windows 7) implementatie van AIR-toepassingen naar iOS-apparaten mislukt met tussenpozen.
 • [Reference #3330944]: het Adobe Application Manager-venster wordt niet snel gesloten na het starten van de Adobe Extension Manager.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online