Ondersteuning van transparantie | Flash Professional

Wanneer u een bitmap met transparantie wilt importeren, maakt u een bitmap met alfakanaal in de editor van uw keuze (bijvoorbeeld Adobe Fireworks). Voor informatie over het werken met alfakanalen raadpleegt u de documentatie van uw bitmapeditor. Sla de afbeelding als een 32-bits afbeelding op, bij voorkeur als PNG-bestand voor de beste kleurkwaliteit. Wanneer u het PNG-bestand importeert in Flash via Bestand > Importeren, wordt de transparantie van het alfakanaal behouden in Flash. Gebruikt u Fireworks, raadpleeg dan Fireworks en Flash samen gebruiken voor tips over het exporteren van PNG-bestanden met transparante achtergronden voor gebruik in Flash.

Flash kan ook transparante GIF89a-afbeeldingen importeren. Zie hieronder voor meer informatie. De JPEG-indeling biedt echter geen ondersteuning voor transparantie.

Transparante SWF-bestanden

Het is mogelijk de achtergrond van een SWF-bestand transparant te maken terwijl het wordt afgespeeld in een browser. Zie Een transparante achtergrond in een SWF-bestand maken voor volledige details en een voorbeeld.

De achtergrond van geïmporteerde bitmaps verwijderen

Het is mogelijk bitmaps met transparante achtergronden in Flash te importeren, maar u kunt de achtergrond ook verwijderen nadat de afbeelding is geïmporteerd.

Ga als volgt te werk om de achtergrond te verwijderen voor rasterafbeeldingen:

 1. Kies Bestand > Importeren in werkgebied om de bitmap in uw SWF-bestand op te nemen.
 2. Selecteer de afbeelding.
 3. Kies Wijzigen > Splitsen.
 4. Hef de selectie van de afbeelding op.
 5. Selecteer het gereedschap Lasso.
 6. Klik op de Toverstaf in het venster Opties van het deelvenster Gereedschappen.
 7. Selecteer de achtergrondgebieden van de bitmapafbeelding.
 8. Druk op Delete.
 9. Converteer het resterende gedeelte van de afbeelding naar een symbool van een afbeelding of filmclip.

Bekende problemen met transparante bitmaps

Hieronder staan een aantal bekende problemen met het behouden van transparantie in geïmporteerde bitmaps.

Probleem 1

Export of publicatie van een statische GIF-afbeelding terwijl 'Transparant' is ingeschakeld resulteert niet in een transparante GIF-afbeelding. De achtergrondkleur is nog steeds zichtbaar.

Oplossing

Exporteer als een GIF-animatie met een loop in de eerste frame met 'Transparant' geselecteerd. 

Probleem 2

Wanneer u transparante GIF-afbeeldingen in Flash importeert en deze in het werkgebied plaatst, worden de transparante gedeelten van de afbeelding soms als effen kleuren weergegeven.

Verklaring

Flash importeert GIF-bestanden onjuist, afhankelijk van de achtergrondkleur en geïndexeerde kleur van het bestand. Als geïmporteerde GIF-bestanden een andere geïndexeerde kleur hebben dan de transparante kleur, heeft de afbeeldingsweergave in Flash een effen achtergrond.

Oplossing

Maak GIF-afbeeldingen met dezelfde transparante kleur en geïndexeerde kleur voor gebruik in Flash. Wanneer u afbeeldingen in GIF-indeling opslaat of exporteert, hebt u de optie de transparante kleur en geïndexeerde kleur van de afbeelding in te stellen. Wanneer deze kleuren zijn ingesteld op dezelfde RGB-waarden, geeft Flash de achtergrondkleur juist transparant weer. Zie de documentatie bij uw toepassing voor het bewerken van afbeeldingen voor uitgebreide informatie over deze procedure.

Probleem 3

'Ghosting' van transparante gedeelten in PNG-afbeeldingen in Flash wanneer de monitor wordt uitgevoerd met 16-bits kleurenweergave. Ghosting is een semitransparante afbeelding die in een gedeelte wordt weergegeven waarvan wordt verwacht dat het transparant is.

Verklaring

Dit probleem is een symptoom van de manier waarop Flash kleuren rastert voor 16-bits weergave.

Voor de weergave van alfagedeelten over effen kleuren gebruikt Flash één pixelwaarde voor het hele kleurengebied. Bij de weergave van kleurovergangen of afbeeldingen gebruikt Flash een patroon van pixelwaarden zodat wijzigingen van kleur vloeiender zijn. Bij een alfakanaal over een effen kleur schakelt Flash van één pixelwaarde naar een patroon van pixelwaarden. Deze overgang veroorzaakt het ghosting-effect.

Zie HTML-kleuren verschillen van SWF-kleuren voor een technische beschrijving van problemen met 16-bits kleur in Flash.

Oplossing

Er bestaan drie aanbevolen tijdelijke oplossingen voor dit probleem:

 • Kies effen kleuren waarvan hun RGB-waarden allemaal een veelvoud van 16 zijn. Met deze kleurindeling worden de alfagedeelten niet gerasterd in 16-bits weergaven. Met deze tijdelijke oplossing wordt ghosting bij een 8-bits weergave echter niet voorkomen.
 • Verander effen kleuren in kleurovergangen die één kleur bevatten. Deze techniek zorgt dat Flash de kleur altijd rastert en elimineert ghosting.
 • Splits de bitmap en gebruik het gereedschap Lasso om de transparante gedeelten van de afbeelding te maskeren en verwijderen. Deze tijdelijke oplossing elimineert de ghosting-gedeelten, en maakt deze minder opvallend.

Trefwoorden: transparantie; transparant; achtergrond; gif; bitmap; importeren; alfakanaal; PNG; GIF; JPG; TIFF; wmode; 16-bits; ghost; ghosting; tn_12804

Adobe-logo

Aanmelden bij je account