Opmerkingen bij de release van Flash Professional CS5.5

Adobe Flash Professional CS5.5 Lees mij

Welkom bij Adobe® Flash® Professional CS5.5. Dit document bevat de nieuwste productinformatie, updates en tips voor probleemoplossing die niet in de documentatie voor Flash Professional CS5.5 staan. 

Minimale systeemvereisten

De software installeren

De software verwijderen

Proefversies van software

Elektronische licenties

Registratiegegevens

Flash Professional CS5.5 AIR-ondersteuning

Bekende problemen met Flash Professional CS5.5

Klantenondersteuning

Overige bronnen

Minimale systeemvereisten 

OPMERKING: Flash Professional CS5.5 is een 32-bits applicatie die kan worden geïnstalleerd op computers met 32-bits of 64-bits besturingssystemen. 

Windows®

 • Intel® Pentium® 4- of AMD Athlon® 64-processor
 • Microsoft® Windows® XP met Service Pack 2 (Service Pack 3 aanbevolen) of Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise met Service Pack 1, gecertificeerd voor 32-bits Windows XP en Windows Vista, of Windows 7
 • 1 GB RAM (2 GB aanbevolen)
 • 3,5 GB vrije ruimte op de harde schijf voor de installatie. Tijdens de installatie is extra vrije ruimte vereist (kan niet op Flash-gebaseerde opslagapparaten worden geïnstalleerd)
 • Schermresolutie van 1024 x 768 (1280 x 800 aanbevolen) met minimaal 16-bits videokaart
 • Dvd-rom-station 
 • QuickTime 7.6.2 vereist voor multimediafuncties 
 • Breedbandinternetverbinding is vereist voor online services en Creative Suite-lidmaatschapseditiesoftware

 Mac OS 

 • Multicore Intel®-processor 
 • Mac OS X v10.5.7 of v10.6
 • 1 GB RAM (2 GB aanbevolen)
 • 4 GB vrije ruimte op de harde schijf voor de installatie. Tijdens de installatie is extra vrije ruimte vereist (kan niet op een volume met een hoofdlettergevoelig bestandssysteem of op Flash-gebaseerde opslagapparaten worden geïnstalleerd)
 • Schermresolutie van 1024 x 768 (1280 x 800 aanbevolen) met minimaal 16-bits videokaart
 • Dvd-rom-station
 • QuickTime 7.6.2 vereist voor multimediafuncties
 • Breedbandinternetverbinding is vereist voor online services en Creative Suite-lidmaatschapseditiesoftware

In aanvulling op de Adobe Flash Professional CS5.5-systeemvereisten geldt dat applicaties die zijn gemaakt met AIR voor iOS, alleen kunnen worden uitgevoerd op apparaten die ondersteuning bieden voor iOS 4 of hoger, op iPod Touch van de 3de of 4de generatie, iPhone 3GS en iPhone 4 en de iPad.

Applicaties die zijn gemaakt en gepubliceerd met Flash Professional CS5.5 voor Android-platformen, kunnen worden uitgevoerd op apparaten met het Google Android™-besturingssysteem versie 2.2 of hoger.  Voor een lijst met de meest recente gecertificeerde apparaten gaat u naar www.adobe.com/nl/flashplatform/certified_devices/.

Ga voor updates van de systeemvereisten voor Flash Professional CS5.5 naar www.adobe.com/go/flash_systemreqs.

Ga voor de systeemvereisten van CS Live* naar www.adobe.com/go/cslive_requirements.

*Adobe CS Live-services zijn gedurende een beperkte periode gratis en omvatten Adobe® BrowserLab, Adobe® CS Review, Acrobat.com, Adobe® Story en SiteCatalyst® NetAverages†  Meer informatie.

† U kunt de functionaliteit van dit product mogelijk uitbreiden met toegang tot bepaalde functies die online worden gehost, zoals de Adobe CS Live online services (‘online services’).  De online services en bepaalde bijbehorende functies zijn mogelijk niet in alle landen, talen en/of valuta's beschikbaar en kunnen gedeeltelijk of volledig zonder kennisgeving worden stopgezet of aangepast.  Op het gebruik van online services zijn aparte gebruiksvoorwaarden en het online privacybeleid van toepassing en voor toegang tot bepaalde services is mogelijk gebruikersregistratie vereist. Voor bepaalde online services kunnen kosten in rekening worden gebracht en is wellicht een abonnement vereist.  De kosten kunnen variëren.  Ga voor meer informatie en voor het bekijken van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en het onlineprivacybeleid naar www.adobe.com

 De software installeren

1. Sluit voorafgaand aan de installatie alle applicaties die op uw systeem worden uitgevoerd, zoals andere Adobe-applicaties en browservensters.  Het wordt tevens aangeraden om tijdens het installatieproces tijdelijk uw antivirussoftware uit te schakelen.

2. U hebt beheermachtigingen nodig om te kunnen valideren als beheerder.

3. Ga als volgt te werk: 

Windows:

 • Plaats de dvd in het station en volg de aanwijzingen op het scherm. Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, gaat u naar de map  Adobe Flash Professional CS5.5 in de hoofdmap van de dvd en dubbelklikt u op Set-up.exe om het installatieproces te starten.
 • Als u de software van het web hebt gedownload, zal het installatieprogramma zichzelf uitpakken en automatisch worden gestart.  Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, opent u de map, gaat u naar de map Flash Professional CS5.5, dubbelklikt u op Set-up.exe en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Mac:

 • Plaats de dvd in het station, ga naar de map met Adobe Flash Professional CS5.5-applicaties in de hoofdmap van de schijf, dubbelklik op Install.app en volg de aanwijzingen op het scherm.   
 • Als u de software van het web hebt gedownload, opent u het dmg-bestand, gaat u naar de map Adobe Flash Professional CS5.5, dubbelklikt u op Install en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

4. Als u een upgrade installeert, controleert het installatieprogramma uw systeem om het geldige upgradeproduct te vinden.  Als dit niet wordt gevonden, wordt u gevraagd om het serienummer op te geven van het product dat wordt bijgewerkt.  U kunt de software ook als proefversie installeren en vervolgens uw nieuwe en eerdere serienummer opgeven in het betreffende scherm tijdens het starten.  

5.  Als u Flash Professional CS 5.5-lidmaatschapseditiesoftware installeert, hebt u een internetverbinding nodig. Het installatieprogramma geeft een bericht weer als het detecteert dat u offline bent. U hebt een Adobe ID nodig om een lidmaatschap aan te schaffen.  Als u om welke reden dan ook geen verbinding met internet kunt maken, kunt u de proefversie van de software installeren en tijdens de installatie het serienummer van uw lidmaatschap en uw Adobe ID opgeven. Ga voor meer informatie over uw lidmaatschapssoftware naar www.adobe.com/go/subscription_learnmore.


Problemen met de installatie oplossen

Ga voor meer hulp bij de installatie van CS5.5 naar www.adobe.com/go/cs5install.

Ga voor meer gedetailleerde informatie over het oplossen van problemen met de installatie naar www.adobe.com/go/support_loganalyzer_nl.

 De software verwijderen

 1. Sluit voorafgaand aan de installatie alle applicaties die op uw systeem worden uitgevoerd, zoals andere Adobe-applicaties en browservensters. 
 2. Ga als volgt te werk: 
  • In Windows opent u het Configuratiescherm van Windows en dubbelklikt u op Software. Selecteer het product dat u wilt verwijderen, klik op Wijzigen/Verwijderen en volg de aanwijzingen op het scherm.
  • In Windows Vista en Windows 7 opent u het Configuratiescherm van Windows en dubbelklikt u op Programma’s en onderdelen. Selecteer het product dat u wilt verwijderen, klik op Verwijderen en volg de aanwijzingen op het scherm.
  • BELANGRIJK: Mac OS heeft een functie voor verwijderen. SLEEP applicaties NIET naar de prullenbak om ze te verwijderen. Voor veilig verwijderen in Mac OS X dubbelklikt u op het productinstallatieprogramma in Programma’s/Hulpprogramma’s/Adobe Installers of dubbelklikt u op de alias voor verwijderen in de map Programma’s.  Selecteer Voorkeuren verwijderen en vervolgens Aanmelden als beheerder en volg de aanwijzingen op het scherm.
 3. Als u lidmaatschapssoftware verwijdert, houd er dan rekening mee dat verwijdering niet betekent dat uw lidmaatschap wordt geannuleerd of stopgezet. Ga voor annulering van uw lidmaatschap naar Uw lidmaatschappen via www.adobe.com/go/subscriptionedition.

Opmerking: Als u het product op een andere computer wilt installeren, moet u de software eerst op uw computer deactiveren. Kies Help > Deactiveren om de software te deactiveren. 

 Proefversies van software 

Functies in de proefversie van de software

De proefversies van After Effects CS5.5, Flash Professional CS5.5, Adobe Premiere Pro CS5.5 en Audition CS5.5 bevatten bepaalde functies niet die afhankelijk zijn van software die is gelicentieerd door andere leveranciers dan Adobe. Zo zijn bepaalde codecs voor het coderen van MPEG-indelingen alleen beschikbaar in de volledige versies van deze producten. HDV-, XDCAM- en AVCHD-indelingen en reeksvoorinstellingen worden niet ondersteund in de proefversie van zowel Mac OS als Windows. Adobe Media Encoder-export omvat niet MPEG-4, MPEG-2, MPEG-2 DVD of MPEG-2 Blu-ray als exportindelingen in de proefversie. De bestandsimportfunctie herkent geen bestandstypen die niet in de proefversie voorkomen (zoals MPEG- en XDCAM-bestanden). HDV is niet als opname-indeling opgenomen in de Mac OS-proefversie.

Een serienummer opgeven

Geef het serienummer voor de software die u hebt gekocht, op in het betreffende scherm.  Het serienummerscherm wordt geladen wanneer u de applicatie voor de eerste keer start.  U kunt een serienummer opgeven voor de applicatie zelf, of een serienummer voor elke Creative Suite waar de applicatie in zit. Als het product dat u hebt gekocht, een van de Creative Suites is, kunt u het serienummer opgeven in een van de applicaties in de Creative Suite.  Andere applicaties die zijn geïnstalleerd als onderdeel van dezelfde Creative Suite, herkennen het nieuwe serienummer de eerstvolgende keer dat u de applicaties start.  Als u de Flash Professional CS 5.5-lidmaatschapseditie hebt gekocht, hebt u een internetverbinding nodig en moet u desgevraagd een Adobe ID opgeven.

Alleen applicaties die als proefversie worden uitgevoerd, herkennen het nieuwe serienummer.  Als een van de applicaties al een ander serienummer heeft, blijft deze applicatie dat serienummer gebruiken totdat u het oudere serienummer verwijdert via Help > Deactiveren > Permanent deactiveren.  Wanneer de applicatie daarna wordt gestart, wordt het nieuwe serienummer herkend. 

Het serienummer dat u hebt gekocht, is bedoeld voor het gebruik van de software in een specifieke taal, en zal alleen worden geaccepteerd door een product dat in deze taal is geïnstalleerd.

Volumelicenties 

Klanten met een volumelicentie kunnen niet rechtstreeks vanuit een proefversie kopen. U kunt echter wel het serienummer van een volumelicentie gebruiken voor alle Creative Suite-applicaties, waaronder de Acrobat X-proefversie.   Neem contact op met uw wederverkoper of erkend Adobe Licensing Center als u een volumelicentie wilt bestellen.  Zoek een wederverkoper bij u in de buurt via www.adobe.com/go/resellerfinder_en.

 Elektronische licenties

 U moet de licentieovereenkomst en garantievoorwaarden accepteren als u dit product wilt gebruiken.  Ga naar www.adobe.com/go/eulas voor meer informatie.  Activering van dit product via internet wordt mogelijk automatisch gestart. Zie voor meer informatie www.adobe.com/go/activation_nl.

 Registratiegegevens

Als u een Adobe ID maakt of opgeeft, wordt uw software geregistreerd en krijgt u toegang tot online services van Adobe CS Live. Als u wilt profiteren van uw gratis lidmaatschap van CS Live-services, en actuele productinformatie, training, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor Adobe-evenementen en -seminars wilt ontvangen, moet u uw product registreren. 
Als u de Flash Professional CS 5.5-lidmaatschapseditie hebt gekocht bij de Adobe Store, is uw product al geregistreerd en hebt u al toegang tot de online services van Adobe CS Live. 

Flash Professional CS5.5 AIR-ondersteuning

Flash Professional CS5.5 en Android Market

Flash Professional CS5.5 biedt nu ondersteuning voor de publicatie van AIR-applicaties voor Android, zodat ontwikkelaars hun applicaties kunnen aanbieden op Android Market. Ontwikkelaars moeten eerst een account openen op Google Play voordat hun toepassing wordt gepubliceerd.  Voor meer informatie over instellen van een account gaat u naar http://market.android.com/publish.

Vereisten voor het indienen van een applicatie in de Apple App Store

Ontwikkelaars kunnen toepassingen die ze hebben gemaakt met AIR voor iOS aanbieden in de Apple App Store. Hiervoor met de ontwikkelaar lid zijn van het iOS Developer-programma en zich houden aan de richtlijnen van het programma.

Voor het testen en implementeren van toepassingen op iOS-apparaten is het Apple-certificaat voor ontwikkelaars vereist. Apple biedt informatie over deze programma’s voor ontwikkelaars op http://developer.apple.com/ios/.

Ga voor de laatste information over Adobe AIR-releases naar http://www.adobe.com/go/learn_air_relnotes_en.

 Bekende problemen met Flash Professional CS5.5

Ga voor een lijst met bekende problemen naar http://www.adobe.com/go/fl_cs55_knownissues_en.

Fouten opsturen en een verzoek indienen voor nieuwe functies

Als u een verzoek voor een nieuwe functie wilt indienen of ons op de hoogte wilt brengen van fouten in Flash Professional, kunt u ons altijd een e-mail sturen door het volgende formulier in te vullen: http://www.adobe.com/go/wish/.

 Klantenondersteuning

Klantenservice

Adobe Customer Service biedt assistentie voor productinformatie, -verkoop en -registratie en andere niet-technische issues. Als u contact wilt opnemen met de Adobe-klantenservice, gaat u naar Adobe.com voor uw regio of land en klikt u op Contact.

Ondersteuningsopties en technische bronnen 

Als u technische hulp nodig hebt bij uw product, zoals informatie over gratis en niet-gratis ondersteuning en het oplossen van problemen met bronnen, vindt u meer informatie via http://www.adobe.com/go/support/.  Buiten Noord-Amerika gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport/, klikt u op het vervolgkeuzemenu onder de vraag “Wenst u een ander land of andere regio?”, kiest u een ander land of andere regio en klikt u op Verder.  U kunt ook klikken op Wijzigen naast de landnaam boven aan het scherm om een ander land of een andere regio te selecteren.

Gratis bronnen voor probleemoplossing zijn De ondersteuningskennisbase van Adobe, Adobe gebruikersforums, Adobe Support Advisor en meer.  We blijven voortdurend aanvullende tools en informatie online beschikbaar maken, zodat u flexibele opties hebt om problemen zo snel mogelijk op te lossen.

 Overige bronnen

Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty/.

© 2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Trefwoorden: cpsid_88854

Adobe-logo

Aanmelden bij je account