Bestanden op de server ontbreken of zijn onjuist

Lees dit artikel om JavaScript-fouten en fouten bij ontbrekende bestanden tijdens het uploaden van uw Adobe Muse-bestand op te lossen.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Probleem

Wanneer u Adobe Muse CC naar een nieuwere versie bijwerkt en vervolgens uw Adobe Muse-site opnieuw op de webserver publiceert, wordt de volgende foutmelding weergegeven:

Een aantal bestanden op de server zijn mogelijk onjuist of ontbreken.

Oplossing

Werk Adobe Muse bij naar versie 2017.0.3.

Als deze fout zich blijft voordoen nadat u Muse hebt bijgewerkt naar versie 2017.0.3, kan dit veroorzaakt worden doordat de cache-instellingen van uw server en uw clientbrowser anders zijn. Wis uw browsercache en laad uw .muse file opnieuw.

Als de fout aanhoudt, probeert u het volgende om dit probleem op te lossen:

Opmerking:

Deze tussenoplossing is van toepassing op Adobe Muse 2017.0.3 en hoger.

Tussenoplossing

Als u vertrouwd bent met het bewerken van XML-bestanden, voert u de volgende tussenoplossing uit.

Open het bestand AppPrefs.xml in uw systeem. 

U kunt AppPrefs.xml vanaf de volgende locatie openen:

  • Win: C:\Users\(gebruikersnaam)\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Muse CC\2017.0
  • macOS: Bibliotheek > Voorkeuren > Adobe > Adobe Muse CC > 2017.0

Wijzig de waarde <key>SuppressMissingFileError</key> van <false/> naar <true/>.

Door de voorkeur in Adobe Muse te wijzigen, kunt u voorkomen dat de foutmelding in uw clientsysteem of -browser wordt weergegeven.

Opmerking:

Wanneer u <key>SuppressMissingFileError</key> wijzigt, worden daadwerkelijke foutmeldingen over ontbrekende bestanden (indien van toepassing) ook onderdrukt.

Foutmeldingen over ontbrekende bestanden in paginaelementen, inclusief widgets van derden, worden ook onderdrukt.

Let op:

Het wordt aanbevolen deze instelling alleen voor uw productiesite te gebruiken, waar clients deze fouten aantreffen. Wijzig de instellingen in AppPrefs.xml niet voor uw sites in de testomgeving.

Het is ook raadzaam de volgende oplossingen in de tabel te proberen voordat u het XML-bestand bewerkt. Lees verder om de mogelijke oorzaken en oplossingen voor deze fout te verkennen.

Mogelijke oorzaak

Oplossing/tussenplossing

Een of meer bestanden ontbreken op de server.

De machtigingen voor uw bestanden en mappen zijn niet op de juiste wijze ingesteld. Op serversystemen worden aan bestanden en mappen machtigingen toegewezen waardoor het systeem weet welke handelingen met deze bestanden kunnen worden uitgevoerd, en wie toestemming heeft om deze handelingen uit te voeren. Wanneer de bestanden of mappen onjuiste machtigingen hebben, is het mogelijk dat de browser geen toegang kan krijgen tot bepaalde bestanden op uw site.
Zorg ervoor dat de machtigingen voor uw bestanden en mappen juist ingesteld zijn en laad uw .muse-bestand vervolgens opnieuw.

De bestanden op de server zijn van verschillende versies van Adobe Muse of verschillende versies van uw site. Uw mijnpagina.html zou bijvoorbeeld een andere versie kunnen zijn dan uw mijnpagina.css.

Wanneer u een upgrade uitvoert naar een andere versie van Adobe Muse, moet u alle bestanden van de server verwijderen en deze opnieuw naar de server uploaden.

De browser laadt een bestand van de lokale cache en een ander bestand van de server. Dit kan een onjuiste combinatie opleveren als de versie op de server nieuwer is dan de versie in de cache. In dit geval wordt de fout weergegeven op een specifieke computer, in een bepaalde browser. Aangezien Adobe Muse stappen onderneemt om browsercacheproblemen te voorkomen, komt deze oorzaak weinig voor.

Wis uw browsercache en laad uw .muse file opnieuw.

Wanneer u de nieuwere versie van sommige bestanden publiceert, kan de servercaching van Business Catalyst de cache voor deze bestanden niet leegmaken.

Neem contact op met de klantenservice van Adobe om dit probleem op te lossen.

U hebt mogelijk aangepaste code of widgets van derden aan uw site toegevoegd. Deze fout kan veroorzaakt worden door aangepaste code die ongeldig is, of code die met de Adobe Muse-code conflicteert.

Verwijder de aangepaste code van elke pagina en isoleer het probleem. Als het probleem zich blijft voordoen op veel of alle pagina's, controleer dan de basispagina op onjuiste aangepaste code.

Deze fout doet zich ook voor wanneer u code met ontbrekende afsluitende tags kopieert en plakt, of wanneer u complexe code toevoegt aan de bestaande Adobe Muse-code.

Controleer specifiek op onjuiste code in de <Head>-sectie van de Pagina-eigenschappen en controleer HTML-objecten die u hebt toegevoegd met de opdracht Object > HTML invoegen.

Deze fout deed zich voor toen u een upgrade naar versie 2015.2 uitvoerde.

Sites die zijn gemaakt met Adobe Muse 2015.1 of eerder bevatten mogelijk slecht geschreven JavaScript in aangepaste code of widgets van derden. Deze code werd echter niet als fout weergegeven. De fouten kwamen bijvoorbeeld als laatste voor bij het laden van de pagina, en werden daarom niet in een waarschuwing gemeld.
Met de verbeterde prestaties voor het laden van pagina's in Adobe Muse 2015.2 kunnen widgets van derden en niet-compatibele jQueries verschillende fouten veroorzaken.
Upgrade naar Adobe Muse 2015.2.1. In deze versie kan elke widget van derden zijn eigen versie van jQuery laden zonder van invloed te zijn op de Muse-kopie van jQuery.

Uw hostprovider geeft niet alle bestanden weer voor een pagina van uw site.

Wanneer u de opdrachten Publiceren > Exporteren als HTML gebruikt in combinatie met een externe FTP-client kan het voorkomen dat de toepassing niet alle bestanden uploadt die zijn gewijzigd. Dit gebeurt wanneer u alleen de bestanden uploadt die u hebt gewijzigd. Er kunnen echter andere bestanden zijn waarop uw wijzigingen van invloed zijn. Verwijder alle bestaande Adobe Muse-bestanden van de server en upload alle bestanden die u uit Adobe Muse exporteert opnieuw.
U kunt ook de optie Publiceren > FTP-host van Adobe Muse gebruiken. Als u de interne FTP-client kiest, detecteert Adobe Muse alle bestanden die zijn gewijzigd. Adobe Muse uploadt deze bestanden ook naar de server.

Ondanks de upgrade naar Adobe Muse 2015.2 ziet u de foutmelding over ontbrekende bestanden.

In Muse 2015.2.0 en latere versies worden bepaalde Javascript-bestanden in een wachtrij geplaatst voordat ze worden geladen. De volgorde waarin ze worden geladen is afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding. U ziet de foutmeldingen mogelijk wanneer een specifieke pagina wordt geladen, en niet op alle pagina's, omdat JavaScript in een andere volgorde laadt wanneer er bestanden in de cache zijn geplaatst, of omdat de serververzoeken in een andere volgorde worden afgehandeld.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account