Bekende problemen en opgeloste problemen in Adobe Muse

Dit document biedt informatie over bekende problemen en opgeloste problemen in Adobe Muse, met links naar oplossingen indien van toepassing.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Bekende problemen in de maart 2018-release (18.1)

 • Wanneer u een contactformulier met Recaptcha v2.0 in een Lightbox- of Tooltip-widget toevoegt, werkt de recaptcha niet. Forms werkt niet wanneer sitebezoekers proberen formulierinvoer te verzenden.
 • Wanneer u een Menu-widget aan uw pagina toevoegt en het type Handmatig kiest, wordt het beleid voor het wijzigen van het formaat uitgeschakeld. Dit probleem doet zich voor wanneer u de optie voor Uniforme grootte voor uw menuopties, Pictogram rechts tonen voor Alleen submenu's en Horizontaal, gecentreerd voor Plaatsing onderdelen hebt gekozen. 
Optie Formaat wijzigen uitgeschakeld in menuwidgets
Optie Formaat wijzigen uitgeschakeld in menuwidgets

 • Wanneer u een alineastijl met gesynchroniseerde tekst van de startpagina kopieert en op de hoofdpagina plakt, wordt de stijl niet gekopieerd.
 • Wanneer u een Adobe Muse-site exporteert, wordt de actieve status van knoppen niet ingeschakeld wanneer de knoppen aan een ankerpunt zijn gekoppeld. Als tijdelijke oplossing verwijdert u de koppeling van de tekst en koppelt u de statusknop.

Opgeloste en bekende problemen in de oktober 2017-release (18.0)

De release van augustus van Adobe Muse (2017.1) is voorzien van een complete reeks responsieve widgets. Hoewel versie 2017.1 het mogelijk maakte om snel volledig responsieve websites te maken, hebben gebruikers problemen ondervonden bij het werken met oudere sites. De oplossingen voor de meeste van deze problemen zijn beschikbaar in Adobe Muse 2018.0.

Lees verder voor de lijst met problemen die in deze release zijn opgelost:

Opgeloste problemen met betrekking tot de pagina-indeling

De volgende problemen met betrekking tot de pagina-indeling zijn nu opgelost als onderdeel van release 2018.0:

 • Door verticale verschuiving van elementen raakte de indeling beschadigd. Tekstvakken werden uitgebreid over of onder afbeeldingen in uw ontwerp. Koptekstelementen die waren ingesteld op Uitrekken tot browserbreedte waren (samen met vastzetten) de voornaamste oorzaak van deze fout. Dit probleem is nu opgelost.
 • Als u sites met gemengde vastzettoestanden had, werd de inhoud met gemengd vastzetten niet omlaag geduwd wanneer de paginabreedte veranderde. Dit probleem is nu opgelost. Elementen op een pagina worden nu samen omhoog geduwd of omlaag getrokken, en de elementen behouden hun relatieve afstand. Dit gedrag is ongeacht de vastzettoestand die op de elementen wordt toegepast.
 • Statusknoppen werden niet weergegeven wanneer u uw Adobe Muse-bestanden exporteerde. Dit probleem trad op als er verschillende lijnen over verschillende statussen aan de knoppen waren toegewezen. Dit probleem is nu verholpen. De statusknoppen worden nu goed weergegeven in de voorvertoning en op de livesite.
 • Presentaties op volledige breedte functioneerden niet zoals verwacht als u een verticale of horizontale overgang had toegepast. Dit probleem is nu opgelost.
 • Ongewenste witruimte of tussenruimte werd waargenomen wanneer u voorvertoningen van uw site op verschillende schermformaten bekeek. De witruimte werd toegeschreven aan gemengd vastzetten in de paginaelementen. Dit probleem is nu opgelost en er wordt geen witruimte of extra tussenruimte meer waargenomen wanneer u een voorvertoning van uw site bekijkt.
 • Wanneer u een voorvertoning van uw lay-out bekeek met Adobe Muse 2017.1, werden containers in Compositiewidgets niet uitgestrekt over de breedte van de browser. De containers gingen niet verder dan 1200 pixels, wat resulteerde in een grijze gekleurde achtergrond in het ontwerp. Dit probleem is nu opgelost.

Opgeloste crashproblemen in de oktober 2017-release

 • Als u de grootte van bijschriften wijzigde in een presentatiewidget, crashte Adobe Muse. Dit probleem is nu opgelost.
 • Wanneer u een bestaande site in Adobe Muse 2017.1 opende en probeerde om elk element in een presentatiewidget te converteren om te reageren, crashte de toepassing. Dit probleem is opgelost.
 • Wanneer u fullscreen Lightbox-widgets converteerde om te reageren en het selectievakje Volledig scherm uit- en weer inschakelde via het deelvenster Opties, crashte Adobe Muse. Dit probleem is nu verholpen.
 • Wanneer u uw Adobe Muse-bestanden als HTML exporteerde of probeerde de bestanden te publiceren, liep de gebruikersinterface vast. De fout 'Linkereigenschap moet een pixelwaarde zijn' is opgetreden. Dit probleem is nu opgelost.
 • Wanneer u een site in Adobe Muse 2017.1 opende en exporteerde die in eerdere versies was gemaakt, liep de gebruikersinterface vast. De exportactie stopte wanneer de startpagina werd geëxporteerd. Dit probleem is nu opgelost.
 • Crashfouten die optraden tijdens publicatie, voorvertoning of export, zijn nu opgelost.

Problemen met betrekking tot widgets van derden

Adobe Muse 2017.1 is een grote release met een volledig responsieve ingebouwde widgetbibliotheek. De release omvat dan ook uitgebreide codewijzigingen, inclusief wijzigingen in de kernarchitectuur en DOM-structuur (documentobjectmodel).

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld bij widgets van derden met Adobe Muse 2017.1. Naar aanleiding daarvan heeft het Adobe Muse-team met de grotere aanbieders van de Adobe Muse-sjablonen en -widgets gewerkt om hun inhoud te valideren in de huidige ontwikkelingsbuilds.

Als u problemen blijft ondervinden met een widget van derden, zelfs nadat u hebt bijgewerkt naar de nieuwste versie van Adobe Muse, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de widgetontwikkelaars.Als de aanbieders niet reageren op uw problemen, stuurt u de specificaties door naar het Adobe Muse-team. Het team kan uw probleem dan voorleggen aan de widgetontwikkelaars en -aanbieders.

Andere bekende problemen in de oktober 2017-release

 • Als u tekst in een rechthoek toevoegt waarop vulling en dekking is toegepast, loopt de tekst uit. 
 • De pagina vastzetten op het midden werkt niet als de eigenschap Formaat wijzigen van elementen van het contactformulier en gegroepeerde statusknoppen is ingesteld op geen.
 • Wanneer u op de tekst in een verticaal menu klikt, loopt Adobe Muse vast.
 • Als u sociale widgets in een vloeiende lay-out toevoegt, blijven de vastzeteigenschappen niet behouden wanneer u naar een ander breekpunt overschakelt.
 • Wanneer u een onderliggende pagina exporteert met een widget voor de Lightbox-diavoorstelling, ziet u een ruimte tussen de hoofdafbeelding, -bijschriften en de vorige knop. Dit probleem treedt op als u een miniatuurwidget converteert naar Lightbox en een vast breekpunt toevoegt aan de hoofdpagina. De tussenruimte is zichtbaar wanneer u de onderliggende pagina nu exporteert.
 • Een bestandsback-up kost tijd als uw Muse-bestand groter is dan 1 GB, en als het bestand vanaf een externe locatie wordt geopend.

Bekende problemen in de oktober 2017-release (2017.1)

 • Gegroepeerde elementen in een ingebouwde widget die volgens het vaste beleid voor formaat wijzigen zijn ingesteld, werken niet zoals verwacht.
 • Afbeeldingen of rechthoeken die inline binnen een tekstkader met vrije breekpunten zijn geplaatst, worden niet proportioneel vergroot of verkleind.
 • Wanneer u bijschriften van formaat wijzigt in nieuwe diavoorstellingen op volledig formaat die u maakt en in bestanden waarbij de diavoorstelling is overgenomen uit de vorige versie, wordt de app afgesloten. Wijzig uw tekstgrootte of inhoud om te voorkomen dat u de grootte van het tekstkader moet aanpassen.
 • Bij het selecteren van verschillende of gegroepeerde elementen, worden verschillende staten niet correct weergegeven in de tool Vastzetten.
 • De optie om het aantal weer te geven in de widget Twitter Tweet werkt niet.
 • Op een vaste site met vrije breekpunten wordt de gekoppelde Hero-afbeelding niet goed weergegeven wanneer u op de miniatuur klikt.
 • De HTML-code voor de Shopify-knop Buy Now wordt twee keer weergegeven als deze in een compositiewidget is geïntegreerd.
 • Als u een doelcontainer van de widget in de rechterbovenhoek van een browser vastzet, kan dit bij het exporteren leiden tot onverwacht gedrag.
 • Ankerkoppelingen binnen een compositiewidget werken niet zoals verwacht.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account