Een blogfeed insluiten in Adobe Muse

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

U kunt in Adobe Muse op dynamische wijze een Wordpress- of Tumblr-blog insluiten op uw website. Het insluiten van een blogfeed op een Adobe Muse-site valt te vergelijken met het insluiten van een YouTube-video, waarbij Adobe Muse vereist dat u toegang hebt tot de URL van de RSS-feed. Vervolgens kunt u met de widget Eenvoudige feed blogs van de meeste platforms insluiten.

Het toevoegen van een blogfeed aan een site is een eenvoudige manier om de meest recente berichten, nieuwsberichten en updates dynamisch weer te geven. U kunt de widget Eenvoudige feed zo configureren dat de nieuwste updates het eerst worden weergegeven. U kunt ook media (foto's of video's) met andere blogs dan WordPress-blogs weergeven en u kunt het formaat van de component aanpassen aan uw ontwerp.

De widget RSS Blog downloaden

 1. Open deze koppeling (de map Muse Widgets) in een browser.

 2. Klik op de knop Get This Widget (Deze widget downloaden).

  De widget RSS Blog wordt naar uw standaardmap Downloads gedownload. De map Downloads kan anders zijn geconfigureerd, afhankelijk van de browser die u hebt gebruikt om de widget te downloaden en het besturingssysteem op uw computer.

Een blogfeed toevoegen en configureren

Ga als volgt te werk om een blog toe te voegen aan uw webpagina:

 1. Selecteer in Adobe Muse Venster > Bibliotheek om het deelvenster Bibliotheek te openen. Als u dit nog niet hebt gedaan, klikt u op de knop en importeert u de widget RSS Blog.

  Ga voor informatie over het downloaden van de widget RSS Blog naar De widget RSS Blog downloaden.

 2. Selecteer RSS Feed > RSS Feed in het deelvenster Bibliotheek en sleep de widget naar het canvas van de webpagina.  

 3. Selecteer de widget RSS Feed en klik op de knop om het deelvenster Opties weer te geven.

 4. Geef de volgende gegevens op in het deelvenster Opties:

  Blogtype

  Geef het type blog op dat u insluit. Als u een Wordpress-blog insluit, kiest u de optie Wordpress (media niet ondersteund). Kies Overige (afbeeldingen van volledige grootte) of Overige (resterende afbeeldingen) in het geval van andere blogplatforms.

  Breedte van afbeelding

  Geef de breedte op voor de afbeeldingen die via de blog worden gestreamd.

  URL van RSS-feed

  Geef de URL op van de RSS-feed van de blog die u wilt insluiten. U kunt de Feedburner-service gebruiken om de URL van de RSS-feed te genereren.

  Feed ID

  Geef een unieke waarde op voor de Feed ID. Bijvoorbeeld: museblog123

  Aantal berichten

  Geef het maximumaantal berichten op dat u op de webpagina wilt weergeven.

  Ruimte tussen items

  Geef de ruimte op (in pixels) tussen de berichten die worden weergeven op de webpagina.

  Inhoud tonen

  Kies of u de inhoud van elk blogbericht wilt weergeven.

  Fragmenten gebruiken

  Als deze optie is geselecteerd, wordt slechts een fragment van de inhoud weergegeven.

  Media tonen

  Kies of u media zoals afbeeldingen, video, enzovoort wilt weergeven.

  Titellabel instellen

  Afhankelijk van de manier waarop u alineastijlen hebt georganiseerd, kunt u Titellabel instellen op een kop- of alinealabel.

  Datum tonen

  Als deze optie is ingeschakeld, geeft Adobe Muse de datum en tijd weer waarop een blogbericht het laatst is bijgewerkt.

  Datumnotatie

  Geef een geschikte datumnotatie op. U kunt kiezen of u de datum en tijd, alleen de datum of alleen de tijd wilt weergeven van de meest recente update van het blogbericht.

  Sorteren op

  Sorteer blogberichten op datum of tijd van de nieuwste update van de blogberichten.

  Tickeropties

  Kies of u tickers wilt inschakelen voor de ingesloten blog. Geef bovendien de Tickeritems per dia en de Tickersnelheid op.

 5. Klik buiten het deelvenster Opties om af te sluiten. Geef een voorvertoning van de webpagina of de site weer in de Voorbeeldmodus van Adobe Muse of selecteer de optie Bestand > Pagina in browser.

Tekststijlen toepassen

 1. Wanneer u de widget RRS Blog naar het canvas van de widget sleept, wordt het opmaakblok samen met de ingesloten blog weergegeven.

  Met het opmaakblok kunt u een live voorvertoning weergeven van de opmaakwijzigingen die u toepast op verschillende delen van de ingesloten blog. Standaard worden de stijlen voor titel, datum en alinea opgegeven. U kunt echter meer stijlen toevoegen.

 2. Kies Venster > Alineastijlen om het deelvenster Alineastijlen te openen. Zoals u ziet, staan er al drie alineastijlen in de lijst:

  • rss-date
  • rss-paragraph
  • rss-title

 3. Selecteer het tekstonderdeel dat u wilt vormgeven in het opmaakblok en pas de opmaakkenmerken aan op basis van uw ontwerp. Voorbeeld: Titel.

 4. In het dialoogvenster Alineastijlen is de stijl die is gekoppeld aan het geselecteerde tekstonderdeel, overschreven en wordt die aangeduid met het plusteken +. In het geval van het tekstonderdeel Titel, is bijvoorbeeld de alineastijl rss-title overschreven. Klik op de knop  om de alineastijl opnieuw te definiëren en nieuwe kenmerken op de geselecteerde tekstonderdelen toe te passen.

 5. Klik op Voorvertonen om de bijgewerkte opmaakkenmerken van het tekstonderdeel te testen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account