Afbeeldingsstijlen gebruiken in Adobe Muse

Leer hoe u afbeeldingsstijlen in Adobe Muse kunt maken en gebruiken.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Adobe Muse bevat een intuïtieve manier om stijlen die zijn toegepast op objecten op een webpagina, te bewaren en opnieuw te gebruiken. Het maken en hergebruiken van stijlen is een eenvoudige manier om consistentie in uw ontwerp en vormgeving te creëren op alle pagina's van uw website. Daarnaast kunt u uw website snel bijwerken met stijlen zonder de kleuren, lettertypen, tekstopmaak, enzovoort opnieuw in te stellen.

Het gebruik van stijlen in Muse biedt u de volgende voordelen:

 • Consistente vormgeving op alle pagina's van de website
 • Hogere productiviteit door gebruik te maken van bestaande stijlen of door stijlen te maken en deze opnieuw te gebruiken op andere webpagina's

Stijlen bevatten de vulkleur, lijnkleur, effecten, enzovoort. Stijlen kunnen worden toegepast op alle typen objecten in Muse, zoals afbeeldingen, vormen, tekst, tekens, enzovoort. Muse bevat diverse stijlcategorieën:

 • Afbeeldingsstijlen
 • Alineastijlen
 • Tekenstijlen

Wat zijn afbeeldingsstijlen?

Een afbeeldingsstijl is een verzameling herbruikbare weergavekenmerken. Met afbeeldingsstijlen kunt u het uiterlijk van een object snel wijzigen. U kunt bijvoorbeeld in één stap de vulling- en lijnkleur wijzigen, de transparantie veranderen en effecten toepassen.

Door stijlen te gebruiken voor afbeeldingen, kunt u onder andere vulkleuren toevoegen aan vormen, effecten zoals schaduw en schuine kant toevoegen aan afbeeldingen, kleuren toevoegen aan vormcontouren, enzovoort. Deze stijlopmaak kan worden opgeslagen via het deelvenster Afbeeldingsstijlen in Adobe Muse. Nadat u een afbeeldingsstijl hebt gemaakt, kunt u deze opnieuw toepassen op andere afbeeldingen op de website en uiteindelijk op de hele website met slechts één muisklik.

U kunt afbeeldingsstijlen toepassen op objecten, groepen en lagen. Wanneer u een afbeeldingsstijl toepast op een groep of laag, neemt elk object in de groep of laag de kenmerken van die afbeeldingsstijl aan. Stel dat u een afbeeldingsstijl hebt die bestaat uit 50% dekking. Als u de afbeeldingsstijl toepast op een laag, worden alle objecten in die laag of die in aan die laag zijn toegevoegd, weergegeven met een dekking van 50%. Als u echter een object buiten de laag plaatst, keert de weergave van het object terug naar zijn oorspronkelijke dekking.

Een afbeeldingsstijl maken

 1. Selecteer het object met de gewenste opmaak op de webpagina.
 2. Ga naar Venster > Afbeeldingsstijlen.
 3. Klik op de knop om een afbeeldingsstijl te maken, die standaard de naam Stijl krijgt. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken (Command + klikken voor Mac) in het deelvenster Afbeeldingsstijlen en de optie Nieuwe afbeeldingsstijl selecteren in het contextmenu.
 4. Dubbelklik op de nieuwe afbeeldingsstijl om het dialoogvenster Opties voor afbeeldingsstijlen te openen.
 5. Geef een relevante naam op in het vak Stijlnaam. Controleer de instellingen voor de afbeeldingsstijl in het veld Stijlinstelling.
Voer de naam van de Afbeeldingsstijl in
Voer de naam van de Afbeeldingsstijl in

Een afbeeldingsstijl toepassen

U kunt een gemaakte afbeeldingsstijl als volgt toepassen:

 1. Selecteer een object of groep (of selecteer een laag in het deelvenster Lagen).
 2. Voer een van de twee volgende handelingen uit als u één stijl op een object wilt toepassen:
  • Selecteer een stijl in het deelvenster Afbeeldingsstijlen.
  • Sleep een afbeeldingsstijl naar een object in het documentvenster (u hoeft het object niet eerst te selecteren). Of: selecteer de afbeeldingsstijl in het deelvenster Afbeeldingsstijl.
 3. Voer een van de volgende twee handelingen uit als u een stijl wilt samenvoegen met bestaande stijlkenmerken van een object of als u meerdere stijlen op een object wilt toepassen:
  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u de stijl van het deelvenster Afbeeldingsstijlen naar het object sleept.
  • Selecteer het object en houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u op de stijl in het deelvenster Afbeeldingsstijlen klikt.

Een afbeeldingsstijl kopiëren

U kunt afbeeldingsstijlen kopiëren om de herbruikbare kenmerken van een element toe te passen op een ander element. Met één muisklik kunt u de stijlkenmerken van een bronelement kopiëren en deze in verschillende doelelementen plakken. Verder is het ook mogelijk om alleen de specifieke kenmerken te plakken die u nodig hebt.

 1. Open de pagina waarvan u een afbeeldingsstijl wilt kopiëren. Klik met de rechtermuisknop en klik op Kenmerken plakken.

 2. Selecteer het doelelement waarin u de stijl wilt plakken. Dit element kan op dezelfde pagina of op een andere pagina in Adobe Muse staan.

  U kunt afbeeldingsstijlen ook naar andere projecten kopiëren en plakken.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het doelelement en selecteer een van de volgende opties:

  Kenmerken plakken: Alle kenmerken van het bronelement worden in het doelelement geplakt.

  Geselecteerde kenmerken plakken: Geselecteerde afbeeldingsstijlkenmerken van het bronelement worden in het doelelement geplakt. Op deze manier worden alleen de geselecteerde stijlkenmerken in het bronelement geplakt. U kunt bijvoorbeeld alleen de Vulling en Effecten kopiëren en plakken, en de lijnkenmerken buiten beschouwing laten.

  Geselecteerde afbeeldingsstijlen in het doelelement plakken
  Geselecteerde afbeeldingsstijlen in het doelelement plakken

Koppeling afbeeldingsstijl opheffen

U kunt een grafisch object als volgt loskoppelen van een afbeeldingsstijl:

 1. Selecteer het object waarvan u de afbeeldingsstijl wilt loskoppelen.
 2. Selecteer Venster > Afbeeldingsstijlen.
 3. Klik in het deelvenster Afbeeldingsstijlen op de knop .
Opmerking:

Als u de koppeling van een afbeeldingsstijl opheft, wordt het object losgekoppeld van die afbeeldingsstijl. Opmaakkenmerken zoals vulling, lijn of effecten worden niet verwijderd.

Stijl opnieuw definiëren

U kunt een afbeeldingsstijl opnieuw definiëren om stijlinstellingen direct bij te werken. Bij het ontwerpen is het normaal om opmaakkenmerken te wijzigen, waardoor stijloverschrijvingen ontstaan. Dergelijke overschrijvingen worden in Adobe Muse gemarkeerd met een plusteken (+).

In Adobe Muse kunt u stijloverschrijvingen behouden of wissen. Behoud overschrijvingen door een stijl opnieuw te definiëren.

Ga als volgt te werk:

 1. Selecteer Venster > Afbeeldingsstijlen.
 2. Selecteer de afbeeldingsstijl die u opnieuw wilt definiëren en klik op de knop .

Stijloverschrijvingen wissen

Bij het ontwerpen is het normaal om opmaakkenmerken te wijzigen, waardoor stijloverschrijvingen ontstaan. Deze worden gemarkeerd met een plusteken (+). In Adobe Muse kunt u onbedoelde wijzigingen aan een afbeeldingsstijl ongedaan maken door stijloverschrijvingen te wissen.

U kunt als volgt stijloverschrijvingen wissen:

 1. Selecteer Venster > Afbeeldingsstijlen.
 2. Selecteer de afbeeldingsstijl waarvan u de stijloverschrijvingen wilt wissen.
 3. Klik op de knop .

Alle vormgeving wissen

Met de optie Alle vormgeving wissen kunt u alle opmaakkenmerken van een grafisch object verwijderen en de instellingen geen vulling, lijn en effecten herstellen.

U kunt alle vormgeving als volgt verwijderen:

 1. Selecteer het grafische object waarvan u de vormgeving wilt wissen.
 2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Alle vormgeving wissen in het contextmenu.

Naar gebruik stijl

U kunt nu het gebruik van stijlen op uw site bijhouden en beheren. Met de nieuwe optie Naar gebruik stijl kunt u een volledige lijst van pagina's op uw website weergeven waar een afbeeldingsstijl wordt gebruikt.

 1. Selecteer Venster > Afbeeldingsstijlen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een stijl en selecteer Naar gebruik stijl.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account