Kop- en voetteksten maken in Adobe Muse

Geef de kop- en voettekstgebieden van uw website op om bijvoorbeeld menu's, logo's en copyrightmededelingen toe te voegen in Adobe Muse.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Met Adobe Muse kunt u op een eenvoudige manier kop- en voetteksten maken voor een webpagina. Het is raadzaam om uw website zo consistent mogelijk te houden door dezelfde vormgeving te gebruiken voor uw kop- en voetteksten. U kunt dit doen door elementen voor kop- en voetteksten te definiëren in uw stramien in Adobe Muse. Als u de stramienpagina bijwerkt, worden deze wijzigingen doorgevoerd op alle pagina's van de website.

Wanneer u een website maakt met HTML en CSS, hebben de afzonderlijke pagina's vaak een verschillende hoogte op basis van de unieke inhoud die op elke pagina wordt weergegeven. Muse bevat functies die het mogelijk maken dat de sitepagina's een verschillende lengte hebben, op basis van de unieke inhoud van elke pagina. U kunt gebieden zodanig instellen dat de koptekst altijd op dezelfde positie boven aan de pagina blijft staan en de voettekst altijd direct onder de pagina-inhoud wordt weergegeven, ongeacht de hoogte van elke pagina.

Kop- en voettekst voor een pagina toevoegen

Zorg ervoor dat de hulplijnen voor kop- en voetteksten worden weergegeven voordat u de kop- en voettekstgebieden definieert op een pagina. Als dat niet het geval is, kiest u Weergave > Koptekst en voettekst tonen.

U kunt ook het menu Weergave in het deelvenster Besturing gebruiken om de hulplijnen voor Koptekst en voettekst in te schakelen.

Controleer of de hulplijnen voor de kop- en voettekst zijn ingeschakeld.
Controleer of de hulplijnen voor de kop- en voettekst zijn ingeschakeld.

U kunt desgewenst ook met de rechtermuisknop aan de linkerkant van de werkruimte klikken, net buiten het browsergebied. Schakel de optie Koptekst en voettekst tonen in in het contextmenu dat wordt weergegeven.

Werken met hulplijnen en linialen

U moet de liniaal inschakelen om de hulplijnen voor kop- en voetteksten te kunnen verplaatsen. Met de liniaal kunt u de hulplijnen op een exacte pixelpositie instellen. Standaard worden de gewone hulplijnen ook weergegeven (deze tonen het aantal kolommen dat u hebt ingesteld toen u de nieuwe website maakte).

Vijf blauwe horizontale hulplijnen beslaan de breedte van de pagina. Deze vijf hulplijnen beginnen boven in het scherm en worden gebruikt om de bovenrand van de pagina, de onderrand van de koptekst, de bovenrand van de voettekst, de onderkant van de webpagina en de onderkant van het browservenster te definiëren. Terwijl u de hulplijnen sleept om deze gebieden te definiëren, ziet u knopinfo met informatie over elke hulplijn en de huidige locatie. Het is wellicht handig de vergroting van de pagina te verhogen, zodat u kunt inzoomen om de hulplijnen nauwkeuriger in te stellen.

De drie middelste hulplijnen bepalen de inhoud die in de kop- en voettekstgebieden wordt weergegeven. Het resterende gebied in het midden van de pagina is het gebied waar u de unieke pagina-inhoud gaat toevoegen. Dit gebied wordt uitgebreid tot de hoogte van de elementen die op elke pagina worden geplaatst.

U kunt ook de rechthoeken en elementen op de pagina selecteren. Het is handig om de selectiekaders van de geselecteerde elementen te gebruiken om u te helpen de hulplijnen uit te lijnen terwijl u de kop- en voettekstgebieden instelt.

Opmerking:

De onderrand van het browservenster bepaalt het onderste gedeelte van het weergavegebied wanneer een bezoeker de website in een browser bekijkt. Afhankelijk van het ontwerp, kunt u een achtergrondkleur of een achtergrondafbeelding voor de browser zelf instellen en de hulplijn voor de onderrand van de pagina boven de onderkant van de browserhulplijn plaatsen, zodat de achtergrondkleur of -afbeelding zichtbaar is onder de inhoud van de pagina.

Kop- en voettekstelementen definiëren

U kunt kop- en voettekstelementen als volgt definiëren:

 1. Sleep de hulplijn Onder aan pagina en de hulplijn Onder aan browser naar dezelfde locatie onder aan de pagina, direct onder het voettekstkader, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.
Bepaal de kop- en voettekstelementen in Adobe Muse
Bepaal de kop- en voettekstelementen in Adobe Muse

 1. Selecteer de rechthoek in de voettekst die de herhaalde achtergrondafbeelding bevat. Sleep de hulplijn Voettekst totdat deze is uitgelijnd met de bovenkant van de rechthoek voor voettekst.
 2. Laat de hulplijn Boven aan pagina helemaal boven aan in het scherm staan (bij de locatie Y: 0 px). Sleep de Koptekst-hulplijn omlaag naar het gewenste niveau.

De koptekstinhoud wordt weergegeven in het gebied tussen de bovenkant van de pagina en de hulplijn Koptekst.

Sleep de hulplijn van de Koptekst om het koptekstgebied in te stellen
Sleep de hulplijn van de Koptekst om het koptekstgebied in te stellen

U kunt op elk gewenst moment tijdens het ontwerpproces terugkeren naar de pagina A-stramien als u de hulplijnen weer wilt aanpassen aan de inhoud van de kop- en voettekst.

Klik op de koppeling Overzicht of op het tabblad katiesCafe om terug te keren naar de overzichtsweergave.

U ziet dat op alle paginaminiaturen in de site nu de ontwerpelementen worden weergegeven die u aan de gekoppelde pagina A-stramien hebt toegevoegd.

De kop- en voettekst die voor elke pagina is gespecificeerd, wordt gekoppeld aan de pagina A-Master
Het ontwerp van het A-stramien wordt in de overzichtsweergave weergegeven op de miniaturen van alle gekoppelde pagina's.

Iedere keer als u een website ontwerpt, worden de op de stramienpagina aangebrachte wijzigingen automatisch doorgevoerd in de gekoppelde pagina's. Met stramienpagina's kunt u een website heel eenvoudig bijwerken of onderhouden, omdat u maar één stramienpagina hoeft bij te werken om de weergave van de site te wijzigen.

Een afbeelding plaatsen om de koptekstinhoud te vullen

Aangezien het sitelogo op elke pagina van de site wordt weergegeven, is het ideaal om deze in de koptekst op de stramienpagina te plaatsen.

 1. Kies Bestand > Plaatsen. U kunt een afbeelding desgewenst ook plaatsen met de sneltoets Control+D (Windows) of Command+D (Mac).

 2. Navigeer in het dialoogvenster Importeren dat verschijnt, naar de map Kevins_Koffee_Kart om het bestand Logo.png te selecteren. Klik op Selecteren.

 3. Sleep het logo met de tool Selecteren naar de bovenzijde van het koptekstgebied dat u eerder hebt gedefinieerd.

Vervolgens kunt u een andere afbeelding plaatsen die als achtergrondillustratie zal fungeren voor de menubalkwidget die u in de volgende sectie gaat toevoegen.

 1. Kies Bestand > Plaatsen of gebruik de sneltoets voor uw besturingssysteem: Ctrl+D (Windows) of Command+D (Mac).

 2. Navigeer naar de map Kevins_Koffee_Kart en selecteer het bestand top-nav.png.

 3. Klik eenmaal boven aan de pagina in het gebied dat u eerder als koptekst hebt gedefinieerd. Zorg ervoor dat u de afbeelding boven de koptekstmarkering plaatst, zodat deze op elke pagina in dezelfde locatie boven de inhoud op de hoofdpagina wordt weergegeven.

 4. Met Selecteren sleept u de afbeelding van het bruine lint die u net hebt geplaatst, zodat de rode fietsbanden in het logo net de bovenkant van het bruine lint raken. Deze plaatsing wekt de illusie dat de fiets over het bruine lint rijdt.

 5. Kies opnieuw Bestand > Plaatsen. Blader naar het bestand met de naam thedrip.png om dit te selecteren. Klik eenmaal rechtsonder het bruine lint om de afbeelding bij de oorspronkelijke grootte te plaatsen.

 6. Gebruik de tool Selecteren om de druppelafbeelding te verplaatsen, zodat deze wordt uitgelijnd met het bruine lint en de koffie van de rechterzijde lijkt te druppelen.

  De koptekstinhoud zoals deze wordt weergegeven na het toevoegen van het logo en de achtergrond voor de sitenavigatie.
  De koptekstinhoud zoals deze wordt weergegeven na het toevoegen van het logo en de achtergrond voor de sitenavigatie.

  Controleer de livesite om de juiste positie van het logo en de topnavigatie te zien.

  In de volgende sectie leert u na een kort overzicht over het werken met widgetcontainers hoe u widgets kunt toevoegen.

Vaste voetteksten gebruiken

Met de optie Vaste voettekst kunt u een Voettekst-element vastzetten op een webpagina. Vaste voettekst is vooral ontworpen voor bezoekers met grote beeldschermen. Als u de optie Vaste voettekst inschakelt, blijft de voettekst op de gewenste locatie staan, zelfs als het browservenster aanzienlijk groter is dan het webpaginaontwerp.

U vindt de optie Vaste voettekst in het dialoogvenster Nieuwe site (Bestand > Nieuwe site) wanneer u een site maakt in Muse. U kunt Vaste voettekst ook openen via de dialoogvensters Pagina-eigenschappen (Pagina > Pagina-eigenschappen) en Site-eigenschappen (Bestand > Site-eigenschappen).

De optie Vaste voettekst is standaard ingeschakeld. Over het algemeen is het verstandig de functie Vaste voettekst te gebruiken als u websites ontwerpt. Als u echter merkt dat de pagina's veel langer zijn dan u wilt (omdat een website weinig pagina-inhoud heeft en de pagina's vrij kort zijn), kunt u deze optie altijd uitschakelen in het dialoogvenster Pagina-eigenschappen.

Als u Vaste voettekst echter voor de hele website wilt uitschakelen, schakelt u de optie uit in het dialoogvenster Site-eigenschappen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account