Een website maken met Adobe Muse

Aan de slag met Adobe Muse. Krijg inzicht in .muse-bestanden, weet hoe u pagina-eigenschappen instelt, favicons toevoegt en meer.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Aan de slag met Adobe Muse

Nadat u zich hebt aangemeld, wordt de Adobe Muse-werkruimte gestart. U kunt het welkomstscherm van Adobe Muse zien. Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op Nieuw maken om een nieuwe site te maken.
 • Klik op Openen en blader naar een .muse-bestand op uw computer.
Welkomstscherm in Adobe Muse
Gebruik het Welkomstscherm om een nieuwe site te maken.

Wanneer u een nieuwe site maakt, wordt het dialoogvenster Nieuwe site weergegeven. Selecteer Vrije breedte als u de responsieve lay-out wilt inschakelen of Vaste breedte om een alternatieve lay-out te kiezen. Dit dialoogvenster bevat velden waarmee u de maximumbreedte van de pagina's, het aantal kolommen en de waarde voor Tussenruimte kunt instellen.

Selecteer Bestand > Nieuwe site om een nieuwe site te maken.

Klik op Geavanceerde instellingen om de afmetingen, marges, kolommen en opvullingswaarden voor uw site (numeriek, in pixels) in te stellen. U kunt in dit venster ook de resolutie en de taal selecteren.

U kunt deze instellingen altijd later bijwerken door Bestand > Site-eigenschappen te kiezen.

Dialoogvenster Site-eigenschappen voor het instellen van de eigenschappen van de site.
Stel de site-eigenschappen in het dialoogvenster Nieuwe site in.

Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten wanneer u klaar bent.

Standaard wordt de overzichtsweergave geopend met twee al gemaakte items. De startpagina linksboven is de pagina die het eerst wordt geladen wanneer bezoekers uw livesite bekijken. De pagina A-stramien eronder fungeert als een soort sjabloon. Plaats de items die u op alle pagina's van de site wilt weergeven op de pagina A-Master. Zo kunt u de gemeenschappelijke site-elementen op één centrale locatie bijwerken.

Adobe Muse genereert automatisch een startpagina en een stramienpagina.

Bovenaan ziet u drie koppelingen naar de verschillende gedeelten van de interface: Overzicht, Ontwerpen en Publiceren.

Meer informatie over het gebruik van de interface en het ontwerpen van een site met Adobe Muse vindt u in Aan de slag met Adobe Muse en Uw eerste website maken met Muse.

Inzicht in .muse-bestanden

Wanneer u websites in andere programma's ontwerpt, zoals Dreamweaver, maakt u op uw computer een map die bestanden en submappen met alle site-inhoud bevat. Het kan lastig zijn om een volledige set elementen te beheren en ervoor te zorgen dat er geen verbroken koppelingen in de site voorkomen.

Wanneer u een nieuwe site maakt in Adobe Muse en Bestand > Opslaan kiest, maakt u één .muse-bestand. Dit is vergelijkbaar met het maken van een PSD-bestand in Photoshop dat een aantal lagen, afbeeldingen en gekoppelde middelen kan bevatten. Dit .muse-bestand is het enige bestand dat u nodig hebt om een site te ontwerpen, omdat het alle afbeeldingen, koppelingen, code en sitebestanden bevat. Als u de site samen met iemand anders wilt ontwerpen, kunt u uw collega een kopie van het .muse-bestand sturen dat u hebt gemaakt, zodat hij het kan openen, wijzigingen kan aanbrengen en de toegevoegde wijzigingen kan publiceren.

Normaal gesproken is het beter om slechts één persoon tegelijk toe te staan om aan het .muse-bestand te werken. Nadat u uw inhoud aan de site hebt toegevoegd, kunt u deze publiceren en uw collega's het .muse-bestand sturen zodat zij het kunnen bewerken om er meer inhoud aan toe te voegen. Als ze klaar zijn, kunnen ze het bijgewerkte .muse-bestand (met hun wijzigingen) naar u terugsturen. Zo weet u zeker dat u elkaars werk niet overschrijft.

U kunt ook een .muse-bestand maken en een tijdelijke site publiceren. Vervolgens deelt u het .muse-bestand dan met uw collega's. Ze kunnen het openen, Bestand > Opslaan als kiezen en wijzigingen aanbrengen in hun kopie terwijl u aan uw kopie blijft werken, op voorwaarde dat zij hun eigen nieuwe tijdelijke sites publiceren. Als u deze workflow gebruikt, blijven de twee versies van de site echter niet synchroon; uw versie van het .muse-bestand wordt niet bijgewerkt met de wijzigingen van uw collega's en andersom.

Wanneer u belangrijke wijzigingen wilt aanbrengen in een bestaande website, kunt u het beste altijd het .muse-bestand openen en Bestand > Opslaan als kiezen. Maak een nieuw .muse-bestand met een iets andere bestandsnaam en zorg dat al uw .muse-bestanden in één map op uw computer blijven staan. Als de klant dan de voorkeur geeft aan de oorspronkelijke versie van de site, kunt u altijd de vorige versie van het .muse-bestand met een ouder ontwerp openen en weer publiceren, zodat de vorige versie van de site wordt hersteld.

Het wordt ook aanbevolen uw .muse-bestand vaak op te slaan. Mocht Adobe Muse vastlopen, dan wordt de herstelde versie van het .muse-bestand met uw recente bewerkingen doorgaans weergegeven wanneer u Adobe Muse opnieuw start. Als dit gebeurt, slaat u de herstelde versie van het .muse-bestand onmiddellijk op en gaat u er weer aan werken. Zorg ervoor dat u de .muse-bestanden op een veilige plaats opslaat en dat u er back-ups van maakt, omdat elk bestand een volledige website bevat. Als u het .muse-bestand kwijtraakt en geen back-up hebt, kunt u .muse-bestanden niet reconstrueren door de op de server gehoste sitebestanden te downloaden.

Veel webontwerpers slaan hun .muse-bestanden op met omschrijvende namen, zoals mijn_site_v1.muse en mijn_site_v2.muse. U kunt ook de datum aan de .muse-bestandsnaam toevoegen, zodat u gemakkelijk kunt zien welke versie ouder is, zoals mijn_site_13-04-2012.muse en my_site_30-04-2012.muse. U kunt de bestanden gewoon de namen geven die u het handigst vindt.

Site-eigenschappen instellen tijdens het maken van een nieuwe site in Adobe Muse

Ga als volgt te werk om een nieuwe site te maken en de eigenschappen van de site te definiëren:

 1. Kies in het welkomstscherm Nieuw maken > Site. Klik op Vrije breedte voor een responsieve lay-out of op Vaste breedte voor een alternatieve lay-out.

 2. Stel in het dialoogvenster Nieuwe site de optie Breedte pagina in op 950 en Min. hoogte op 800. Stel Kolommen in op 3 en Tussenruimte op 20. Stel in het gebied Marges alle vier de waarden in op 50. Stel de waarden voor Opvulling in op 36.

  Geef de sitekenmerken op in het dialoogvenster Site-eigenschappen.
  Stel de sitekenmerken in door de waarden rechtstreeks in de velden te typen of door op de pijlknoppen te klikken voor elke instelling.

  Opmerking:

  Als u een site maakt voor telefoons en tablets, kunt u de omleiding voor mobiele lay-outs in- of uitschakelen met de optie 'Omleiden vanaf desktop'. Deze functie is handig als een lay-out niet klaar is en nog niet moet worden omgeleid (werk in uitvoering). De lay-out wordt wel gewoon geëxporteerd, ook al is de omleidingsoptie uitgeschakeld. Mobiele browsers worden echter niet omgeleid naar mobiele pagina's, en de geëxporteerde bestanden worden niet opgenomen in sitemap.xml tot deze optie is ingeschakeld in het dialoogvenster Site-eigenschappen voor uw site.

 3. Klik op OK om de instellingen op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.

 4. Kies Bestand > Site-eigenschappen. Klik op het mappictogram naast de afbeelding voor favicon. Navigeer naar de map Kevins_Koffee_Kart met voorbeeldbestanden en selecteer het bestand favicon.png. Klik op OK.

  Favicons zijn pictogrammen die naast de URL van uw site in de adresbalk van een browser worden weergegeven.

 5. Kies Bestand > Opslaan. Geef de nieuwe site een unieke naam, zoals YourNameKoffeeKart.muse. (De voorbeeldsite in deze zelfstudie heeft de naam 01KevinsKoffeeKart.muse.)

Een favicon toevoegen in het deelvenster Site-eigenschappen

Een favicon is een kleine, vierkante afbeelding die u maakt, aan een site toevoegt en uploadt om bladwijzers en URL's aan uw persoonlijke voorkeur aan te passen. Hoewel het gedrag varieert naar gelang de browser die u gebruikt, wordt het favicon bij het bekijken van de site doorgaans in de adresbalk van de browser naast de URL van de site weergegeven. In veel gevallen wordt het favicon ook naast de naam van een pagina weergegeven wanneer er een bladwijzer voor de pagina wordt gemaakt of op een tabblad met een geladen sitepagina. U kunt elk beeldbewerkingsprogramma gebruiken, zoals Photoshop of Illustrator, om een vierkante afbeelding (met de juiste verhoudingen) te maken die u als faviconbestand gebruikt. In deze zelfstudie wordt een PNG-bestand gebruikt.

Ga als volgt te werk om een favicon aan de site toe te voegen:

 1. Kies Bestand > Site-eigenschappen. Het deelvenster Site-eigenschappen wordt weergegeven.

 2. Klik op het tabblad Inhoud op het pictogram rechts van de sectie Afbeelding voor favicon. Gebruik het dialoogvenster Een afbeelding voor het favicon kiezen om door de voorbeeldbestanden te bladeren. Selecteer het bestand met de naam favicon.png.

  Stel het bestand favicon.png in de Site-eigenschappen in.

  Opmerking:

  Als u Adobe Muse 2015.0.2 of een eerdere versie gebruikt, kunt u een favicon aan uw site toevoegen door te klikken op Bestand > Site-eigenschappen > tabblad Lay-out.

 3. Klik op Openen om het dialoogvenster Een afbeelding voor het favicon kiezen te sluiten en selecteer het bestand. Klik vervolgens op OK om het dialoogvenster Site-eigenschappen te sluiten.

 4. Kies Bestand > Voorvertoning van site weergeven in browser. Bekijk boven in het browservenster het favicon dat in de adresbalk wordt weergegeven. Als de site op een tabblad is geladen, wordt het favicon waarschijnlijk ook daar weergegeven. Experimenteer met het maken van een bladwijzer voor de pagina om te zien hoe het pictogram naast de naam van de pagina in de lijst met bladwijzers wordt weergegeven.

  Nu de site is voltooid, leert u hoe u de site uploadt naar de beschikbare hostservers van Adobe Business Catalyst.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account