Tekst en tekstkaders toevoegen in Adobe Muse

Leer hoe u met tekst kunt werken in Adobe Muse. U kunt de vormgeving van tekst wijzigen, opvulling toevoegen en inspringingswaarden en meer instellen via het deelvenster Tekst.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Tijdens het ontwerpen van een website kunt u op de volgende manieren tekst toevoegen in Adobe Muse:

 • Voeg een tekstvak toe en typ vervolgens de inhoud in het tekstvak.
 • Sla de tekst in een tekstbestand op en importeer dit bestand naar uw Adobe Muse-pagina.
 • Gebruik een toepassing zoals InDesign om de tekst op te maken. Kopieer deze vooraf opgemaakte tekst naar het klembord en plak deze in Adobe Muse.

In een responsieve lay-out kunt u de tekst ook opmaken voor het apparaat waarmee gebruikers uw website bekijken. U kunt bijvoorbeeld de tekst voor smartphones groter maken, met meer opvulling, vergeleken met de desktopversie. Met responsief webontwerp in Adobe Muse kunt u ook tekst voor elk breekpunt opmaken. U kunt de stijl, kleur, regelafstand, opvulling en de grootte van de tekst voor elk breekpunt wijzigen. Zie voor meer informatie over het opmaken van tekst tijdens het maken van een website voor verschillende apparaten in één bestand Tekst opmaken in responsieve lay-out.

Tekstkaders maken en opmaken

U gaat de menu's vullen met tekst door de menutekst van externe tekstbestanden te kopiëren en de inhoud vervolgens in tekstkaders te plakken. U kunt ook de tekst opmaken door alineastijlen te maken en toe te passen. Voer de volgende stappen uit:

 1. Tijdens het bewerken van een pagina in de ontwerpweergave gebruikt u de tool Tekst om een tekstkader te maken. Als u tekst wilt kopiëren vanuit een andere bestandsbron, kopieert u de tekst en gebruikt u in Adobe Muse de tool Tekst om binnen het tekstkader te klikken. Plak de tekstinhoud die u hebt gekopieerd in het tekstkader.

 2. Gebruik de tool Tekst om een willekeurige tekstregel te selecteren.

 3. Gebruik in het deelvenster Tekst een of meer van de volgende instellingen om de tekst op te maken:

  • Lettertype: Droid Serif Bold (of elk ander lettertype met schreef van uw keuze)
  • Lettergrootte: 14
  • Stijl: Vet
  • Kleur: #A6342A (rood)
  • Uitlijning: Links
  • Regelafstand: 120%
 4. Maak de tekst verder op met behulp van de volgende aanvullende opties voor tekstopmaak:

  • Superscript
  • Subscript
  • Hoofdletters
  • Kleine letters
 5. Klik, terwijl de tekst nog steeds is geselecteerd, op de knop Nieuwe stijl onder aan het deelvenster Alineastijlen (Venster > Alineastijlen). Dubbelklik op de nieuwe alineastijl en wijzig de naam ervan in voedsel-koptekst.

  Hierdoor wordt het eenvoudiger om dezelfde opmaak opnieuw toe te passen op andere tekstkoppen in de menu's.

 6. Selecteer de volgende ontbijtoptie met de tool Tekst: Croissants $3

 7. Klik op de alineastijl met de naam voedsel-koptekst om dezelfde opmaak toe te passen op de tweede ontbijtoptie.

 8. Herhaal stap 7 en 8 om de alineaustijl voedsel-koptekst te selecteren en toe te passen op elke ontbijtoptie in het tekstkader (alle regels die het dollarteken bevatten).

 9. Gebruik, om te beginnen vanaf de bovenkant, de tool Tekst om de beschrijving van de eerste ontbijtoptie te selecteren: bananen, mandarijntjes, heerlijke rode appels, schaaltje gemengde bessen.

 10. Klik op de alineastijl voor de hoofdtekst in het deelvenster Alineastijlen om de opmaak toe te passen op de regel tekst.

 11. Selecteer een voor een alle resterende beschrijvingstekst onder de ontbijtopties en pas de alineastijl voor de hoofdtekst toe.

Pas opmaak toe om het menu van alineastijlen te voorzien.

U vindt het misschien handig om de actieve versie van de voorbeeldsite te bezoeken en het ontwerp te gebruiken als referentie.

Als u meer wilt weten over werken met tekst, leest u het artikel Typografie in Adobe Muse.

De ingebouwde spellingcontrole gebruiken

Adobe Muse bevat een functie voor spellingcontrole die het heel gemakkelijk maakt om typografische fouten in tekstkaders te vinden en corrigeren. De spellingcontrole is altijd ingeschakeld. Woorden die niet in het woordenboek staan, worden rood onderstreept.

De woorden die verkeerd gespeld lijken, zijn rood onderstreept.

Als een van de voorgestelde woorden juist is, drukt u op de pijl Omlaag of gebruikt u de muis om het voorgestelde woord te selecteren dat u wilt gebruiken en drukt u vervolgens op Return/Enter om het toe te passen. Als u een fout maakt en het verkeerde woord kiest, maakt u de wijziging ongedaan (Bewerken > Ongedaan maken) en kiest u een ander voorgesteld woord of bewerkt u het woord met de tool Tekst.

Als een woord dat als typefout is gemarkeerd slechts eenmaal wordt gebruikt (zoals de naam van een persoon of een locatie) en u weet dat het correct is gespeld, hoeft u dit woord niet te corrigeren. De rode onderstreping die u in de ontwerpweergave ziet wordt niet weergegeven als u een site voorvertoont, publiceert of importeert.

Als u met veelgebruikte woorden werkt, zoals bedrijfsnamen of adressen, kunt u de woorden aan het woordenboek voor spellingcontrole toevoegen, zodat deze niet worden gemarkeerd als typefouten.

Gebruik de tool Tekst om met de rechtermuisknop op een woord te klikken en kies vervolgens de optie Toevoegen aan woordenboek in het contextmenu dat wordt weergegeven.

U kunt de gewenste taal instellen (waarmee tevens het taalwoordenboek voor spellingcontrole wordt ingesteld) voor de gehele site en voor afzonderlijke tekstkaders.

Als u het woordenboek voor spellingcontrole wilt instellen voor de gehele site, kiest u Bestand > Site-eigenschappen. Klik op het tabblad Tekst, kies de gewenste taal in het menu Taal en klik vervolgens op OK.

Stel de taal voor de gehele site in het dialoogvenster Site-eigenschappen in.

Soms moeten siteprojecten teksten in meerdere talen bieden. In deze gevallen kunt u de standaardtaal (de taal die het meeste wordt gebruikt) instellen in Site-eigenschappen en vervolgens de taal voor spellingcontrole instellen voor specifieke tekstkaders die tekst in een andere taal weergeven.

U kunt het woordenboek voor de spellingcontrole voor een tekstvak instellen door een tekstkader te selecteren met de tool Selecteren. Klik met de rechtermuisknop en kies Taal > (Kies de gewenste taal) in het contextmenu dat wordt weergegeven.

Stel de taal voor een geselecteerd tekstkader in het contextmenu in.

U gaat nu de vormgeving van het tekstkader bijwerken. Net als bij rechthoeken en afbeeldingskaders kunt u de lijn, vulling en achtergrondafbeelding van tekstkaders aanpassen en vormgeven.

De vormgeving van tekstkaders bijwerken

In deze sectie gaat u de kenmerken van een tekstkader bijwerken zodat dit opvalt tegen de achtergrond van de afbeeldingen op de pagina.

 1. Selecteer het tekstkader dat het ontbijtmenu bevat met de tool Selecteren.

 2. Stel in het regelpaneel de lijndikte in op 5 en de lijnkleur op zwart.

 3. Gebruik het menu Vulling om de vulkleur voor de staal in te stellen die u crème-menu hebt genoemd (of voer de hexadecimale kleurwaarde in: #E9916F). Klik op het mappictogram naast de sectie Afbeelding en blader naar het bestand bg-texture.png in de map met voorbeeldbestanden en selecteer dit bestand. Klik op OK om het dialoogvenster Importeren te sluiten. Stel het menu Aanpassen in op Naast/onder elkaar en klik vervolgens ergens anders op de pagina om het menu Vulling te sluiten.

 4. Gebruik indien nodig de tool Selecteren om de grepen van het tekstkader te slepen en de grootte ervan aan te passen totdat de tekst past. Het ontbijtmenu op de actieve voorbeeldsite is ongeveer 800 pixels breed en 440 pixels hoog.

  De herhaalde achtergrondafbeelding met crème als vulkleur verleent het tekstkader een perkamentachtig effect en de donkere lijnen zorgen ervoor dat het opvalt tegen de achtergrond.

  Nu gaat u een titel toevoegen aan de bovenkant van het ontbijtmenu, zodat bezoekers weten waar het om gaat.

 5. Gebruik de tool Tekst om een tekstkader direct boven het ontbijtmenu te maken, uitgelijnd met de linkerbovenkant.

 6. Typ het woord Ontbijt.

 7. Kies in het deelvenster Tekst de volgende instellingen om de tekst op te maken:

  • Weblettertype: Kaushan Script (of elk willekeurig ander scriptlettertype waaraan u de voorkeur geeft)
  • Lettergrootte: 32 Kleur: #70909D (In deel 3 hebt u de naam van deze kleur gewijzigd in blue-menu)
  • Regelafstand: 120%
  • Uitlijning: Gecentreerd
 8. Klik, terwijl de tekst nog steeds is geselecteerd, op de knop Nieuwe stijl onder aan het deelvenster Alineastijlen om een nieuwe alineastijl te maken. Dubbelklik op de nieuwe alineastijl en wijzig de naam ervan in menu-label.

Het label boven het ontbijtmenu helpt de gebruikers zich te oriënteren en maakt op visuele wijze duidelijk welk menu zij aan het lezen zijn. Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, ziet het voltooide ontbijtmenu er uit zoals in de volgende afbeelding.

Het ontbijtmenu is vormgegeven en de tekstinhoud is opgemaakt.

In de volgende sectie gaat u het ontbijtmenu dupliceren en vervolgens de tekstinhoud in de gedupliceerde tekstkaders bijwerken om het lunch-, diner- en dessertmenu te maken.

Tekstkaders dupliceren

In de vorige secties hebt u het tekstkader van het ontbijtmenu gemaakt, dit gevuld met tekst uit een extern tekstbestand, alineastijlen gebruikt om een consistente tekstopmaak toe te passen en vervolgens de vormgeving van het tekstkader bijgewerkt door een herhaalde achtergrondafbeelding, een vulkleur en een lijn toe te voegen. U hebt tevens een tweede tekstkader boven het tekstkader voor het menu toegevoegd om een koptekst te maken die het ontbijtmenu aanduidt. De volgende stap omvat het driemaal dupliceren van deze reeks elementen om in totaal vier menu's te maken.

 1. Gebruik de tool Selecteren om het tekstkader met het woord Ontbijt en het tekstkader met het ontbijtmenu te selecteren.

 2. Sleep, terwijl u Option (Mac) of Alt (Windows) ingedrukt houdt, de set van twee tekstkaders omlaag op de pagina om een kopie te maken. Sleep de kopie omlaag en houd het verticaal uitgelijnd met het origineel (de slimme hulplijnen die tijdelijk worden weergegeven geven aan wanneer de zijden en het midden zijn uitgelijnd). De gedupliceerde set tekstkaders moet ongeveer 430 pixels onder de originele set komen te staan.

  Sleep een kopie van het ontbijtmenu omlaag op de pagina.

 3. Gebruik de tool Tekst om het label van het gedupliceerde tekstveld te selecteren. Vervang het woord Ontbijt door het woord Lunch.

 4. Schakel tijdelijk over van Adobe Muse naar uw bureaublad. Open de map met voorbeeldbestanden en zoek het bestand text-food-lunch.txt. Dubbelklik op het bestand om het in een teksteditor te openen. Kopieer de eerste tekstregel: The JR $9.

 5. Ga terug naar Adobe Muse. Gebruik de tool Tekst om in het tekstkader van het lunchmenu te klikken. Plak de tekstinhoud die u hebt gekopieerd in het tekstkader, waarbij de bestaande eerste voedseloptie wordt vervangen: Croissants $3.

 6. Herhaal stap 4 en 5 om alle regels met dollartekens van het bestand text-food-lunch.txt te kopiëren om de opties in het lunchmenu te vervangen.

 7. Ga door met het vullen van het lunchmenu door elk van de beschrijvingen in het bestand text-food-lunch.txt te kopiëren en de beschrijvingen één voor één over de bestaande beschrijvingen in het gedupliceerde lunchmenu heen te plakken. Op deze manier blijven de stijlen die u op de tekstinhoud hebt toegepast behouden.

 8. Herhaal stap 1 tot en met 7 om de twee tekstkaders van de lunchtekst te selecteren, te dupliceren, ongeveer 430 pixels onder het bestaande lunchmenu te slepen, het label te wijzigen in Diner en vervolgens de opties in het bestand text-food-dinner.txt te kopiëren om het dinermenu te vullen.

 9. Herhaal stap 8 opnieuw. Wijzig deze keer de naam van het gedupliceerde label in Dessert. Kopieer de tekstregels uit text-food-dessert.txt om het dessertmenu te voltooien.

 10. Gebruik de tool Selecteren om elk van de vier tekstkaders zo nodig te verplaatsen, zodat de vier tekstkaders verticaal zijn uitgelijnd met een tussenruimte van ongeveer 120 pixels tussen elk gebied.

  Lijn de vier menu's (ontbijt, lunch, diner en dessert) verticaal uit op de pagina "food".

Misschien is u opgevallen dat, terwijl u elke kopie omlaag sleept, het voettekstgebied dat u hebt gedefinieerd in deel 1 automatisch omlaag wordt verplaatst om meer verticale ruimte op de pagina te maken. Hierdoor is de pagina "food" langer dan de andere pagina's op deze voorbeeldsite.

U moet ankers toevoegen boven elk menu om een navigatiesysteem te maken waarmee bezoekers snel naar elk menu kunnen gaan. Aangezien de pagina "food" een langere pagina is, verschuift de inhoud verticaal om het bijbehorende menu weer te geven op basis van de menuoptie waarop bezoekers klikken. U gaat tevens onderzoeken hoe u kunt werken met de koppelingen om verschillende typen koppelingen te maken, met inbegrip van downloadkoppelingen, waarmee bezoekers een PDF-bestand kunnen downloaden.

Symbolen en speciale tekens invoegen

Vanuit het deelvenster Glyphs kunt u symbolen, zoals © of speciale tekens, zoals bèta (ᵝ), invoegen die niet beschikbaar zijn op een standaardtoetsenbord. U kunt vanuit het deelvenster Glyphs ook Unicode-tekens invoegen.

Het soort symbolen en tekens dat u kunt invoegen, is afhankelijk van het lettertype dat u gebruikt. Sommige lettertypen omvatten bijvoorbeeld speciale tekens (Ç, ë) en buitenlandse valutatekens (£, ¥). Het ingebouwde lettertype Symbol omvat pijlen, opsommingstekens en symbolen uit de wetenschap.

Als u tekens wilt invoegen vanuit het deelvenster Glyphs, doet u het volgende:

 1. Als u dit nog niet hebt gedaan, tekent u een tekstkader op de webpagina waar u het teken wilt invoegen.

 2. Selecteer Venster > Glyphs om het deelvenster Glyphs weer te geven.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de categorie van het teken dat u wilt invoegen.

 4. De tekens uit de geselecteerde categorie worden weergegeven in het deelvenster Glyphs. Klik op het teken dat u wilt invoegen.

De vormgeving van tekstkaders bewerken

Ongeacht of u weblettertypen, webveilige lettertypen of systeemlettertypen toepast op tekst, u kunt de tekstinhoud altijd in de ontwerpweergave bewerken. U kunt de weergave van het tekstkader zelf ook bijwerken, zodat het tekstblok anders wordt weergegeven.

Beschouw tekstkaders als containers rond elk gedeelte tekst. U kunt ze op allerlei manieren beheren om de manier waarop ze op de live site worden weergegeven, te beïnvloeden.

Wanneer u tekstkaders wilt opmaken, gebruikt u de tool Selecteren om het tekstkader te selecteren en past u vervolgens wijzigingen toe om het uiterlijk van de tekst te veranderen.

Opmerking: Als u de tekst met de tool Tekst selecteert, kunt u de tekst opmaken door in het deelvenster Tekst of het regelpaneel opmaakopties in te stellen.

U kunt de grootte van een tekstkader aanpassen door de handgrepen te slepen om het kader uit te rekken of te verkleinen. U kunt ook het hele tekstkader over de pagina slepen om de positie van het kader te veranderen. Terwijl u het tekstkader vergroot of verkleint, wordt knopinfo met de afmetingen weergegeven.

Sleep de grepen rond het tekstkader om de grootte van het tekstkader te wijzigen.

U kunt een tekstkader ook roteren, maar u moet er rekening mee houden dat wanneer u een tekstkader roteert (ongeacht de lettertypen die u toepast), de tekst wordt geëxporteerd als een afbeeldingsbestand. Maak dus spaarzaam gebruik van deze mogelijkheid en voeg altijd een titel aan geroteerde tekst toe.

Als u het uiterlijk van een container van een tekstkader wilt bijwerken, kunt u dezelfde opmaakopties gebruiken als voor het bewerken van rechthoeken. U kunt de vulkleur instellen en zelfs achtergrondafbeeldingen toevoegen. U kunt ook een lijn instellen en dezelfde instellingen gebruiken om de dikte, de kleur en de uitlijning van de lijn te bepalen. Via het menu Hoeken en Effecten in het regelpaneel kunt u de straal hoekafronding van het tekstkader instellen en slagschaduwen, schuine kanten en gloed toepassen.

Als u transparantie aan een tekstkader wilt toevoegen, wijzigt u de waarde voor dekking met de schuifregelaar.

Gebruik het menu Hyperlink en het veld Hyperlink om titels en hyperlinks aan tekst toe te voegen en om aan te geven of de koppeling in een nieuw browservenster moet worden geopend.

Tekstuitlijning instellen en tekst om een afbeelding laten lopen

Tekstkaders zijn zeer handig om pagina-inhoud te maken. Zoals u in het vorige gedeelte hebt gezien, kunnen tekstkaders zowel grafische elementen en effecten als tekst bevatten.

In dit gedeelte leert u meer over de manier waarop u tekstinhoud in een tekstkader kunt beheren door opvulling in te stellen om meer ruimte toe te voegen. U leert ook hoe u lay-outs maakt in de stijl van een tijdschift door kolommen tekst te maken die om afbeeldingen loopt.

Opvulling aan tekst toevoegen

Standaard wordt tekst die u in een tekstkader typt, plaatst of plakt, links uitgelijnd. Als u de instellingen in het deelvenster Tussenruimte bekijkt, ziet u dat ze allemaal zijn ingesteld op 0.

De opvulling die standaard op tekst in een tekstkader wordt toegepast.

Als u links, rechts, boven of onder het tekstkader meer ruimte wilt invoegen, typt u de gewenste waarde (in pixels) of klikt u naast elk veld op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag om de numerieke waarde te verhogen of te verlagen.

Tekst laten inspringen en de waarden voor regelafstand en tekstspatiëring instellen

U kunt tekst in Adobe Muse op dezelfde manier opmaken als tekst in tekstverwerkers en veel andere programma's voor de bewerking van afbeeldingen. Het deelvenster Tekst bevat veel extra instellingen, waarvan er een paar niet worden weergegeven in het regelpaneel wanneer er tekst wordt geselecteerd.

Voer de volgende stappen uit om de eerste regel tekst in een alinea te laten inspringen:

 1. Gebruik de tool Tekst om wat tekst te selecteren.

 2. Wijzig in de tool Tekst de waarde voor Inspringen in de gewenste pixelwaarde.

Typ een getal in het veld of klik op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag om de waarde te wijzigen.

In het deelvenster Tekst kunt u met de optie Letterafstand de afstand tussen de letters opgeven. Deze optie is vooral handig voor teksteffecten en om rijkversierde of gestileerde lettertypen beter leesbaar te maken op het web.

U kunt tekstspatiëring op geselecteerde tekst toepassen door in het veld Letterafstand het aantal pixels in te voeren. U kunt ook op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag klikken om de waarde te verhogen of te verlagen totdat u het gewenste effect hebt bereikt.

Typ een getal in het veld Letterafstand of klik op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag om de waarde te wijzigen.

Regelafstand is een andere nuttige functie die u kunt gebruiken voor het opmaken van tekst in alinea's. Met de regelafstand kunt u de ruimte tussen tekstregels aanpassen. De functie is zowel beschikbaar in het regelpaneel als in het deelvenster Tekst.

Wijzig de waarde voor Regelafstand om de ruimte tussen regels te vergroten of te verkleinen.

In het deelvenster Tekst zijn voor de opmaak ook de volgende vier besturingselementen beschikbaar:

Linkermarge en Rechtermarge

Zoals u zou verwachten, bepaalt u met deze opties de ruimte tussen de tekens aan weerszijden van het tekstkader en de rand van het tekstkader. Het instellen van deze opties komt vrijwel overeen met het instellen van de waarden voor Opvulling in het deelvenster Tussenruimte, behalve dat u nu met de tool Selecteren het tekstkader selecteert (en niet de tekst selecteert met de tool Tekst) om de waarden voor de opvulling te bewerken.

Ruimte voor en Ruimte na

U kunt deze instellingen gebruiken om de hoeveelheid ruimte (in pixels) te bepalen die voor of na een handmatig regeleinde tussen alinea's wordt weergegeven. Met deze instellingen kunt u meer of minder witruimte tussen een reeks alinea's in één tekstkader weergeven.

Experimenteer met al deze instellingen in het deelvenster Tekst om te leren hoe u de weergave van tekst kunt bepalen op de pagina's die u ontwerpt.

Tekst uit een tekstbestand op een pagina plaatsen

De bronbestanden die de hoofdtekst voor dit voorbeeldproject bevatten, bevinden zich in de map Kevins_Koffee_Kart. De tekst is opgeslagen als TXT-bestanden. In Adobe Muse kunt u een geheel tekstbestand plaatsen om tekst aan de pagina toe te voegen. Het is niet nodig om tekstbestanden in een teksteditor te openen en de tekstregels te kopiëren en ze op uw pagina's te plakken.

 1. Kies Bestand > Plakken of gebruik de opdracht Plaatsen op het toetsenbord (Command+D (Mac) of Control+D (Windows®) om tekst te gaan plaatsen. Dit is hetzelfde proces dat u bij het plaatsen van afbeeldingsbestanden op een pagina gebruikt.

 2. In het dialoogvenster Importeren navigeert u naar de map Kevins_Koffee_Kart en selecteert u het tekstbestand TextThreeSpeed.txt.

 3. Klik op de lichtgrijze grotere container in de widget Accordeon, onder de kop TASTING NOTES, om de inhoud van het tekstbestand in het bovenste Accordeon-venster te plaatsen.

 4. Na het plaatsen van het nieuwe tekstkader kiest u de tool Selecteren om het tekstkader onder de koptekst TASTING NOTES te plaatsen en sleept u de handgrepen boven, onder en aan de zijkanten van het tekstkader om de lichtgrijze container eventueel uit te vouwen om zowel de koptekst als de tekst eronder erin te laten passen. Als u op de net geplaatste tekst klikt en deze sleept, kunt u zien of deze is uitgelijnd op de linkerzijde van de koptekst, omdat er tijdelijk een blauwe hulplijn wordt weergegeven wanneer de twee items worden uitgelijnd. U kunt niet alleen de handgrepen slepen om de grootte van de geplaatste tekst aan te passen, maar u kunt ook op de grijze container klikken en de onderste handgrepen slepen om de hoogte van de container uit te vouwen.

 5. Terwijl de lichtgrijze container is geselecteerd, klikt u op de kleurkiezer Vulling en stelt u de achtergrondkleur van het deelvenster in op Geen vulling.

  Voeg tekst toe aan het bovenste grijze tabblad en aan de grotere bijbehorende container om deze te vullen met inhoud.

Werken met gesynchroniseerde tekst

Zie Werken met gesynchroniseerde tekst voor informatie over het werken met Gesynchroniseerde tekst.

Werken met tekst in een responsieve lay-out

Zie Tekst opmaken in responsieve lay-out als u wilt weten hoe u tekst kunt opmaken in een responsieve lay-out.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account