Het deelvenster Uitlijnen gebruiken om objecten te rangschikken

Lees dit artikel om te leren hoe u twee of meer pagina-elementen kunt uitlijnen met behulp van het deelvenster Uitlijnen.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Objecten uitlijnen op een Adobe Muse-webpagina

Het deelvenster Uitlijnen is handig wanneer u twee of meer pagina-elementen met elkaar of in een inhoudsgebied wilt uitlijnen.  Met responsief webontwerp kunt u ervoor kiezen om de pagina-elementen uit te lijnen volgens het apparaat waarvoor u uw website ontwerpt.

Als u het deelvenster Uitlijnen wilt weergeven, kiest u Venster > Uitlijnen of klikt u op het tabblad Uitlijnen om het actief te maken in de set met deelvensters. Wanneer het deelvenster Uitlijnen is geopend, wordt een vinkje weergegeven naast de optie Uitlijnen in het menu Venster.

In dit voorbeeld gaat u de knop Share uitlijnen met de druppelafbeelding eronder. Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer de knop Share met de tool Selecteren. Houd de Shift-toets ingedrukt om de druppelafbeelding die u eerder onder de bruine balk hebt geplaatst ook te selecteren.

 2. Terwijl beide objecten zijn geselecteerd, bekijkt u de opties in het deelvenster Uitlijnen.

  Gebruik de instellingen in het deelvenster Uitlijnen om een of meerdere objecten op de pagina te plaatsen.

  Gebruik het menu boven aan het deelvenster Uitlijnen om de elementen te kiezen die worden uitgelijnd:

  Uitlijnen op selectie: hiermee worden de geselecteerde elementen op zichzelf uitgelijnd

  Uitlijnen op inhoudsgebied: hiermee worden een of meerdere geselecteerde elementen uitgelijnd in verhouding tot het omringende inhoudsgebied

  De sectie Objecten uitlijnen heeft zes instellingen:

  • Linkerranden uitlijnen
  • Horizontaal midden uitlijnen
  • Rechterranden uitlijnen
  • Bovenranden uitlijnen
  • Verticaal midden uitlijnen
  • Onderranden uitlijnen

  De sectie Objecten distribueren heeft ook zes instellingen:

  • Linkerranden verdelen
  • Horizontaal midden verdelen
  • Rechterranden verdelen
  • Bovenranden verdelen
  • Verticaal midden verdelen
  • Onderste randen verdelen

  In dit voorbeeld wilt u de knop Share verticaal uitlijnen met de druppel, zodat de knop en de druppel zijn gecentreerd rond hun horizontale middelpunt.

 3. Terwijl het bovenste menu is ingesteld op Uitlijnen op selectie, klikt u op de knop Horizontale middelpunten uitlijnen. U ziet dat de elementen zodanig worden verplaatst dat ze verticaal op de pagina worden gestapeld, en wel uitgelijnd op hun horizontale middelpunten.

  Opmerking:

  U kunt objecten ook uitlijnen op hun middelpunten door op een van de elementen te klikken en deze te slepen. Wanneer de afbeelding is uitgelijnd met een ander object, wordt tijdelijk een blauwe lijn weergegeven om aan te geven dat de objecten zijn uitgelijnd.

  Tijdens het slepen van een element ziet u een blauwe lijn terwijl het object wordt uitgelijnd met een ander object op de pagina.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account