Vulling en Vulling browser gebruiken in Adobe Muse

Lees dit artikel om te leren hoe u de opties Vulling browser en Achtergrondvulling kunt toepassen in Adobe Muse.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Browservullingen en achtergrondafbeeldingen in Adobe Muse

Bij het plannen van het webontwerp voor uw site spelen achtergrondvullingen een belangrijke rol. Met Achtergrondvulling kunt u in Adobe Muse een achtergrondkleur of een afbeelding aan uw website toevoegen. U kunt achtergrondafbeeldingen gebruiken voor het overbrengen van de merkwaarde van een product of dienst. Gebruik achtergrondvullingen om waarde toe te voegen aan het ontwerp of om het kleurenschema van uw website af te stemmen.

Als u een achtergrondvulling toevoegt en uw website in een browser weergeeft, wordt de geselecteerde afbeelding of kleur weergegeven als achtergrond in het browservenster. U kunt het ontwerp uniform en consistent maken door de achtergrondvulling op de stramienpagina toe te passen.

Lees het volgende artikel om te leren hoe u achtergrondvulling kunt toepassen in Adobe Muse. U kunt dat op een van de volgende manieren doen: 

De browser vullen met een achtergrondkleur

 1. Dubbelklik in de overzichtsweergave op de miniatuur van de pagina A-stramien om deze in de ontwerpweergave te openen.

  De pagina A-stramien wordt geopend in een eigen tabblad boven aan de werkruimte.

  De selectie-indicator bevindt zich linksboven in het regelpaneel. Wanneer er geen pagina-element is geselecteerd, wordt in de selectie-indicator het woord Pagina weergegeven. Als u een object op de pagina selecteert, bijvoorbeeld een afbeelding, wordt in de selectie-indicator het woord Afbeeldingskader weergegeven.

  Gebruik de selectie-indicator om het gewenste geselecteerde element te controleren. Als u andere pagina-elementen selecteert, kunt u de pagina opnieuw selecteren door te klikken in het grijze gebied buiten de pagina.

  Terwijl de pagina is geselecteerd, kunt u de menu's in de besturingsbalk gebruiken om de vulkleur en lijninstellingen bij te werken.

 2. Klik in het regelpaneel op Vulling browser. Selecteer de gewenste kleur in het veld Kleur. Ga op een van de volgende manieren te werk om de kleur voor de achtergrondvulling te kiezen:

  • Kies een kleur met de kleurkiezer.
  • Typ de RGB-waarde.
  • Typ de hexadecimale code in het veld Hex#.
  • Klik op een kleur in de opgeslagen stalen om deze te selecteren.
  Een kleur instellen als achtergrondvulling
  Een kleur instellen als achtergrondvulling

 3. U kunt een effen vulkleur of een vulkleur met een verloop instellen door in het deelvenster Vulling browser Ononderbroken of Met verloop te selecteren. Gebruik de keuzerondjes om te kiezen tussen effen vulkleuren of vulkleuren met een verloop.

 4. Pas een verloop toe door het vultype in te stellen op Met verloop. Stel de kleurstalen in door de eerste en laatste kleurstop in te stellen.

  De optie Verloopvulling instellen
  De optie Verloopvulling instellen

 5. Stel de richting van het verloop in door de Richting in te stellen op Horizontaal of Verticaal.

 6. Klik in het regelpaneel op Vulling. Zorg ervoor dat de vulkleur voor de pagina is ingesteld op Geen. In het menu Vulling wordt een witte staal met een rode diagonale lijn weergegeven.

  Vulling instellen op Geen in Adobe Muse
  Vulling instellen op Geen

De achtergrond vullen met een afbeelding

Voor veel webontwerpen worden afbeeldingen gebruikt als achtergrondvulling. In Adobe Muse kunt u de achtergrond vullen met herhaalde afbeeldingen of met één afbeelding. Het is ook mogelijk om de positie- en scrolleigenschappen van een achtergrondafbeelding in te stellen.

Lees verder om te zien hoe u afbeeldingen kunt gebruiken als achtergrondvullingen in Adobe Muse.

 1. Open de stramienpagina voor uw .muse-bestand. 

  Het is mogelijk om een achtergrondafbeelding voor een bepaalde pagina toe te voegen. Wanneer u de achtergrondafbeelding echter op elke pagina van uw ontwerp wilt weergeven, gaat u naar de stramienpagina.

 2. Klik in het regelpaneel op Vulling browser. Zorg ervoor dat Vultype is ingesteld op Ononderbroken.

  Stel de achtergrondafbeelding in die in het browservenster wordt weergegeven.
  Stel de achtergrondafbeelding in die in het browservenster wordt weergegeven.

  Opmerking:

  Als u Vultype instelt op Met verloop, kunt u geen afbeelding instellen als achtergrondvulling.

 3. Als u een afbeelding als achtergrondvulling wilt selecteren, klikt u op de koppeling Afbeelding toevoegen. Blader naar en selecteer het gewenste afbeeldingsbestand op uw lokale computer. Klik op Openen om de achtergrondafbeelding in te stellen.

 4. Stel de aanpassingsopties voor de achtergrondafbeelding in. U kunt de volgende opties instellen:

  • Schalend vullen: De grootte van achtergrondafbeelding wordt geschaald. De afbeelding wordt geschaald op basis van de grootte en positie die u opgeeft.
  • Schaal passend maken: De afbeelding wordt passend geschaald.
  • Origineel: De afbeelding wordt toegepast als achtergrondvulling in het oorspronkelijke formaat.
  • Naast/onder elkaar: De achtergrond wordt gevuld met herhalingen van de afbeelding. Met de optie Naast elkaar of Onder elkaar kunt u een kleinere afbeelding maken die door het hele browservenster wordt herhaald, ongeacht de grootte van de monitor van de bezoeker.
  • Naast elkaar: De afbeeldingstegels worden herhaald in horizontale richting.
  • Onder elkaar: De afbeeldingstegels worden herhaald in verticale richting.

  Naast/onder elkaar weergegeven achtergrondafbeeldingen worden vaak gebruikt in webontwerpen. Wanneer u de website publiceert, wordt de oorspronkelijke kleine afbeelding die u hebt ingesteld als een achtergrondvulling met naast/onder elkaar geplaatste afbeeldingen slechts een keer in de browser geladen. Met naast/onder elkaar geplaatste achtergrondafbeeldingen kunt u grote delen van de pagina bedekken zonder de downloadsnelheid of de prestaties van uw website nadelig te beïnvloeden.

 5. U stelt de positie van de achtergrondafbeelding in door één van de negen rasterposities te selecteren. Als u bijvoorbeeld op het middelste vierkantje klikt, wordt de afbeelding weergegeven in het midden van het browservenster.

  Opmerking:

  Als u een achtergrondvulling wilt verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram naast het mappictogram.

 6. Klik ergens buiten het deelvenster Vulling browser om het te sluiten.

 7. U kunt de achtergrondafbeelding bekijken door een voorvertoning van de website weer te geven in Adobe Muse of in een browser.

Een breedte van 100% toepassen op pagina-elementen

De items die op 100% breedte zijn ingesteld, vullen de browser horizontaal, ongeacht tot welke breedte het browservenster van de bezoeker is aangepast. Als u een pagina-element zodanig instelt dat het wordt uitgelijnd met de boven- en onderrand van het browservenster, wordt een object met een effen kleur of een naast/onder elkaar geplaatst middel ook uitgebreid en aangepast aan de beschikbare ruimte.

 1. Klik op de pagina waar u de breedte van 100% wilt instellen voor een pagina-element. Selecteer het gewenste pagina-element. Selecteer bijvoorbeeld aan de onderkant van de pagina een rechthoek die de breedte van de pagina beslaat en die ongeveer 250 pixels hoog is.

 2. Zorg dat de rechthoek is geselecteerd en stel de lijnbreedte in op 0. De rechthoek is geselecteerd wanneer in de selectie-indicator in de linkerbovenhoek het woord Rechthoek wordt weergegeven.

  Gebruik het veld Lijn om de lijn van de geselecteerde rechthoek in te stellen op 0.
  Gebruik het veld Lijn om de lijn van de geselecteerde rechthoek in te stellen op 0.

 3. Klik in het regelpaneel op Vulling. Controleer of het menu Vulling is ingesteld op Geen. U ziet een witte staal met een rode diagonale lijn.

  Het menu Vulling gebruiken om een rechthoek te selecteren
  Het menu Vulling gebruiken om een rechthoek te selecteren

 4. Klik op de koppeling Afbeelding toevoegen in het deelvenster Vulling. Blader naar de gewenste afbeelding, selecteer de afbeelding en klik op Openen.

 5. Selecteer Horizontaal naast elkaar in de vervolgkeuzelijst Aanpassen. Met deze optie wordt de afbeelding van links naar rechts over de x-as herhaald.

  De rechthoek met de afbeelding instellen op een breedte van 100%
  De rechthoek met de afbeelding instellen op een breedte van 100%

 6. Sleep de transformatiegrepen van de rechthoek naar de onderkant van het zichtbare gebied. Pas de breedte zodanig aan dat deze de linker-, onder- en rechterzijde van de pagina doorkruist.

  Er wordt tijdelijk een rode rand weergegeven die aangeeft dat de rechthoek is ingesteld op een breedte van 100%.

De dekking en transparantie van achtergrondvullingen aanpassen

In Adobe Muse kunt u niet alleen een afbeelding als achtergrond toevoegen aan uw website, maar ook de dekking van de vulling aanpassen. U kunt de vulkleur van een pagina aanpassen om deze gedeeltelijk transparant te maken. In Adobe Muse wordt standaard een witte vulling gebruikt voor de stramienpagina. U kunt de kleur en de transparantie van de pagina bepalen.

 1. Klik in het regelpaneel op Vulling browser om het menu uit te vouwen. Selecteer een afbeelding die u wilt toevoegen als achtergrondvulling door te klikken op de koppeling Afbeelding toevoegen.

 2. Klik in het regelpaneel op Vulling om het menu Vulling uit te vouwen.

 3. Stel de Dekking in op 80%. Dit betekent dat de pagina nog redelijk ondoorzichtig is, met een transparantie van 20%. U kunt de pagina verder bewerken en een rand toevoegen of extra grafische effecten toepassen.

  De dekking van de achtergrondvulling instellen
  De dekking van de achtergrondvulling instellen

Vul- en scrolleffecten voor achtergronden

U kunt in Adobe Muse een scrollbeweging toevoegen aan afbeeldingen die als achtergrondvulling worden gebruikt. Raadpleeg Scrolleffecten toepassen op afbeeldingen voor browser- of achtergrondvulling voor meer informatie over het instellen van de scrolleigenschappen van achtergrondafbeeldingen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account