Widgets gebruiken in Adobe Muse

Leer hoe u widgets kunt gebruiken om formulieren, menu's, presentaties, knoppen voor sociale media en meer toe te voegen aan uw webpagina's.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Aan de hand van widgets kunt u in Adobe Muse interactieve sitefuncties en dynamisch gegenereerde inhoud toevoegen. Widgets zijn kant-en-klare configureerbare objecten die algemene webfunctionaliteit bieden, zoals menu's, vormen diavoorstellingen enzovoort. Adobe Muse bevat allerlei widgets die complexe webontwerpen eenvoudig maken. 

Widgets in Adobe Muse kunnen worden aangepast aan de stijl van uw site, zodat u ze perfect kunt laten aansluiten op de rest van uw webpagina's. De widgetbibliotheek bevat alle vooraf samengestelde sitefuncties (widgets) die u naar pagina's kunt slepen, kunt configureren om het gedrag te bepalen en kunt opmaken om de weergave te wijzigen.

Typen widgets

Adobe Muse biedt de volgende typen widgets:

 • Compositiewidgets: Met deze widgets kunt u interactief werken in een gebied op de webpagina en op die manier de inhoud die in een ander gebied wordt weergegeven, wijzigen. Een vervagende of verschuivende animatie wordt weergegeven bij de wijziging. 
 • Formulierwidgets: Voeg een formulier aan uw site toe dat bezoekers kunnen gebruiken om contact met u op te nemen. Er zijn verschillende formuliervelden beschikbaar, afhankelijk van de widget die u kiest.
 • Menuwidgets: Maak een dynamisch of handmatig gevulde menubalk met verschillende statussen voor elke menu-opdracht. Op elke pagina heeft de menukoppeling automatisch een "actieve" status om aan te geven dat het de huidige pagina is.
 • Deelvensterwidgets: Toon slechts één deelvenster met inhoud tegelijk, met intuïtieve navigatiekoppelingen om een ander deelvenster zichtbaar te maken. Kies tussen een schuivende harmonicastructuur met animaties of de bekende weergave met tabbladen.
 • Presentatiewidgets: Met deze widgets kunt u uw afbeeldingen gemakkelijk weergeven in een galerie met fraaie animaties. Ze kunnen het best worden gebruikt voor eenvoudige diavoorstellingen met afbeeldingen. Voor complexere scenario's kunt u beter een compositiewidget gebruiken.
 • Sociale widgets: Sociale widgets bieden een eenvoudige manier om aangepaste HTML te configureren en deze in te sluiten in uw Adobe Muse-pagina's. De meeste webwidgets bieden functionaliteit die ook beschikbaar is door HTML van websites van derden in te sluiten. U kunt tijd besparen door de webinhoud in Adobe Muse toe te voegen en te configureren, in plaats van de code buiten de toepassing te genereren en als ingesloten HTML in Adobe Muse te plakken.

Een widget aan een Adobe Muse-webpagina toevoegen

U kunt widgets uit de widgetbibliotheek kiezen en toevoegen op uw Adobe Muse-webpagina. Als u een widget wilt toevoegen, doet u het volgende:

 1. Kies in Adobe Muse Venster > Widget-bibliotheek.

  Het deelvenster Widget-bibliotheek wordt weergegeven.

 2. Selecteer in het deelvenster Widget-bibliotheek de widget en sleep die naar uw Adobe Muse-webpagina.

 3. Klik om de widget verder te configureren op de knop  om het deelvenster Opties te openen.

  Zie Widgets configureren en aanpassen voor meer informatie.

Widgets configureren en aanpassen

In Adobe Muse kunt u objecten via het deelvenster Opties configureren nadat u ze op webpagina's hebt geplaatst. Het deelvenster Opties is een contextueel deelvenster waarin u wijzigingen toepast om instellingen bij te werken die specifiek zijn voor een widget. Het deelvenster Opties bevat instellingen die de weergave van inhoud mede definiëren.

Met de opties Vulling en Lijn kunt u de weergave van een object enorm verbeteren. Als de widget tekst bevat, kunt u het deelvenster Tekst (Venster > Tekst of tekstopties op het configuratiescherm) gebruiken om de inhoud en stijl van uw tekst aan te passen aan uw ontwerpbehoeften.

Als u een widget wilt configureren, doet u het volgende:

 1. Sleep in Adobe Muse een widget op de webpagina.

  Opmerking:

  Gebruik de optie Widgetinhoud wissen (klik met de rechtermuisknop op de widget en kies Widgetinhoud wissen in het contextmenu) als u alle standaardinhoud in een widget wilt verwijderen.

 2. Klik terwijl de widget is geselecteerd op de knop  om het deelvenster Opties weer te geven.

 3. Wijzig in het deelvenster Opties de instellingen naar behoefte.

 4. Klik ergens anders op de pagina om het deelvenster Opties te sluiten.

  In de onderstaande afbeelding wordt het deelvenster Opties voor de menuwidget Horizontaal weergegeven.

  Deelvenster Opties voor een menuwidget Horizontaal.

Selecteer geneste elementen in een widget

Wanneer u een widget uit de Widget-bibliotheek naar een pagina sleept, plaatst u in feite een geneste set containers. Deze containers kunnen worden geselecteerd en bewerkt op basis van hun hiërarchie.

Wanneer u werkt met widgets, is het belangrijk om te begrijpen hoe u de widgets en de bijbehorende containers selecteert. Adobe Muse geeft de huidige selectie weer met behulp van de selectie-indicator. De selectie-indicator, linksboven in Adobe Muse, geeft uw huidige selectie weer, samen met een vervolgkeuzemenu waarmee u een voorvertoning kunt zien van een object per status.

In de onderstaande voorbeelden geeft de selectie-indicator de pagina weer (als er geen object op de webpagina is geselecteerd), een menuwidget (bij het selecteren van een menuwidget) en een menu-opdracht (container in een menuwidget).

Als alle pagina-elementen niet-geselecteerd zijn.

Als een menuwidget is geselecteerd.

Als een container is geselecteerd, in dit geval een menu-opdracht binnen een menuwidget.

Wanneer u één keer op de hele widget klikt, geeft de selectie-indicator het woord ''Widget'' weer. Als u nog een keer klikt, kunt u een container in de widget selecteren en wordt in de selectie-indicator het woord ''Container'' weergegeven. U kunt herhaaldelijk blijven klikken om de elementen (zoals tekstkaders) te selecteren die in de containers zijn genest.

Als een tekstkader is geselecteerd, wordt het woord ''tekstkader'' weergegeven in de selectie-indicator. Wanneer u op een widget klikt om de dieper geneste elementen te selecteren, kunt u het beste de woorden in de selectie-indicator lezen om te zien welk geneste element is geselecteerd. U selecteert verschillende containers (zoals afzonderlijke knoppen van een navigatiemenu) om de staten van knoppen bij te werken, zodat u kunt bepalen hoe de knoppen eruitzien wanneer de pagina wordt geladen, wanneer de bezoeker de muis over een knop houdt en wanneer de bezoeker op de knop klikt. Hiermee kunt u ook een 'actieve' staat definiëren waaraan de bezoeker zich kan oriënteren door visueel de knop aan te duiden die overeenkomt met de pagina die een bezoeker momenteel bekijkt.

Als u op de geneste containers in een widget klikt, kunt u meerdere malen klikken op het item dat u wilt bewerken. De selectie-indicator en de opties in het deelvenster Staten geven aan wanneer u het geneste element hebt geselecteerd dat u wilt wijzigen.

Als u klaar bent met het bijwerken van een widget, kunt u ergens anders (een andere locatie op de pagina) klikken om de selectie van de widget op te heffen. U kunt ook herhaaldelijk op de toets Esc drukken om naar een hoger niveau in de widgethiërarchie te gaan.

Configureer widgets met het deelvenster Opties

Nadat u een widget uit de Widget-bibliotheek naar een pagina hebt gesleept, ziet u een blauwe pijl in de rechterbovenhoek van de widget als deze wordt geselecteerd. Klik op deze blauwe pijl om het menu Opties te openen.

Elke widget heeft andere opties, zodat u verschillende opties kunt instellen in de interface van het menu Opties. De instellingen bepalen het gedrag van de widget (zoals kiezen of een presentatie automatisch wordt afgespeeld of of bezoekers op de miniaturen moeten klikken om de grotere afbeelding weer te geven) en de weergave van de widget (zoals het opgeven van het type overgang die wordt voorzien van animatie terwijl elke nieuwe afbeelding wordt weergegeven).

Als u websites ontwerpt, krijgt u de mogelijkheid om deze instellingen op te geven en samen met uw klanten de beste keuzes te maken voor een bepaald project. U kunt op elk gewenst moment, zelfs als een site online is gepubliceerd, teruggaan naar het Muse-bestand, een widget selecteren, op de blauwe pijl van de widget klikken om het menu Opties weer te geven, en nieuwe instellingen opgeven om de widget te wijzigen. Nadat u de site opnieuw hebt gepubliceerd, worden de wijzigingen die u hebt aangebracht, weerspiegeld in de actieve website.

Menuwidgets kunnen op dynamische wijze de paginanamen van de site weergeven en automatisch koppelingen maken naar deze pagina's. Hierdoor wordt het heel gemakkelijk om sitenavigatie aan pagina's toe te voegen op basis van uw sitemap in de overzichtsweergave en hoeft u zich nooit zorgen te maken over verbroken koppelingen. U kunt specifieke pagina's ook uitschakelen, zodat deze niet dynamisch in de menuwidgets worden weergegeven door met de rechtermuisknop op de paginaminiatuur te klikken in de overzichtsweergave en de optie Pagina opnemen in navigatie uit te schakelen. Deze optie is standaard ingeschakeld (u ziet een vinkje als de optie is ingeschakeld).

U kunt ook handmatig menuwidgets instellen als u liever zelf namen toewijst aan knoppen en koppelingen naar bepaalde pagina's toevoegt, in plaats van Adobe Muse de menu-items te laten maken. In het menu Opties kunt u in het gedeelte Type menu de optie Handmatig kiezen.

Kies de optie Handmatig bij de instellingen voor Type menu als u handmatig een aangepast menu wilt maken in plaats van de paginanamen en koppelingen dynamisch te genereren.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account