Beveiligingsupdates beschikbaar voor Adobe Flash Player

Releasedatum: 26 oktober 2016

ID kwetsbaarheidsprobleem: APSB16-36

Prioriteit: 1

CVE-nummer: CVE-2016-7855

Platform: Windows, Macintosh, Linux en Chrome OS

Samenvatting

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor Adobe Flash Player voor Windows, Macintosh, Linux en Chrome OS.  Deze update verhelpen een kritieke kwetsbaarheid die ertoe kan leiden dat een aanvaller de controle kan krijgen over het geïnfecteerde systeem. 

Adobe is op de hoogte van een melding uit de praktijk dat de kwetsbaarheid voor CVE-2016-7855 wordt gebruikt in beperkte, doelgerichte aanvallen van gebruikers met de Windows-versies 7, 8.1 en 10.

Van toepassing op de volgende versies

Product Van toepassing op de volgende versies Platform
Desktopruntime van Adobe Flash Player 23.0.0.185 en eerder
Windows en Macintosh
Adobe Flash Player voor Google Chrome 23.0.0.185 en eerder Windows, Macintosh, Linux en Chrome OS
Adobe Flash Player voor Microsoft Edge en Internet Explorer 11 23.0.0.185 en eerder Windows 10 en 8.1
Adobe Flash Player voor Linux 11.2.202.637 en eerder Linux
  • Als u wilt verifiëren welk versienummer het Adobe Flash Player-exemplaar heeft dat op uw computer is geïnstalleerd, opent u de pagina About Flash Player of klikt u met de rechtermuisknop op inhoud die in Flash Player wordt afgespeeld en selecteert u 'Informatie over Adobe (of Macromedia) Flash Player' in het menu. Als u meerdere browsers gebruikt, voert u deze controle uit voor elke browser die op uw systeem is geïnstalleerd.  

Oplossing

Adobe heeft aan deze updates de volgende prioriteit toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie bij te werken naar de recentste versies:

Product Bijgewerkte versies Platform Prioriteitsbeoordeling Beschikbaarheid
Desktopruntime van Adobe Flash Player
23.0.0.205 Windows en Macintosh
1

Flash Player Download Center

Distributie Flash Player

Adobe Flash Player voor Google Chrome 23.0.0.205 Windows, Macintosh, Linux en Chrome OS   1 Google Chrome-releases
Adobe Flash Player voor Microsoft Edge en Internet Explorer 11 23.0.0.205 Windows 10 en 8.1 1 Microsoft-beveiligingsadvies
Adobe Flash Player voor Linux 11.2.202.643 Linux 3 Flash Player Download Center
  • Adobe raadt gebruikers van de Adobe Flash Player Desktop Runtime voor Windows en Macintosh aan een update naar versie 23.0.0.205 uit te voeren via de functie voor updates in het product [1] of door naar het Adobe Flash Player Download Center te gaan.
  • Adobe raadt gebruikers van Adobe Flash Player voor Linux aan een update naar Adobe Flash Player 11.2.202.643 uit te voeren door naar het Adobe Flash Player Download Center te gaan.
  • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Google Chrome, wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie van Google Chrome, die Adobe Flash Player 23.0.0.205 voor Windows, Macintosh, Linux en Chrome OS bevat.
  • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Microsoft Edge en Internet Explorer 11 voor Windows 10 en 8.1, wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie, die Adobe Flash Player 23.0.0.205 bevat. 
  • Ga naar de pagina Flash Player Help voor hulp bij het installeren van Flash Player.

[1] Gebruikers van Flash Player 11.2.x of hoger voor Windows of Flash Player 11.3.x of hoger voor Macintosh die de optie 'Adobe toestaan updates te installeren' hebben ingeschakeld, ontvangen de update automatisch. Gebruikers die de optie “Adobe toestaan updates te installeren” niet hebben ingeschakeld, kunnen de update installeren door het mechanisme voor automatische updates in het product te gebruiken wanneer hierover een melding verschijnt.

Details van kwetsbaarheid

Deze updates verhelpen een 'use after free'-kwetsbaarheid die tot code-uitvoering kan leiden (CVE-2016-7855). 

Dankbetuigingen

Adobe dankt Neel Mehta en Billy Leonard van Threat Analysis Group van Google voor het melden van CVE-2016-7855 en voor de samenwerking met Adobe om onze klanten te helpen beschermen.