AIR SDK overschrijven op Flex SDK | Flash Builder

De onderstaande instructies verwijzen naar specifieke versies van de SDK's voor Flex en AIR: Flex SDK 4.6.0 en AIR SDK 3.4. De instructies zijn echter algemeen. U kunt deze instructies volgen om een versie van de AIR SDK te overschrijven op elke versie van de Flex SDK.

Opmerking:

Als de Flex SDK nieuwer is dan die van AIR, wordt er mogelijk uitgegaan van AIR-functionaliteit die niet aanwezig is, wat resulteert in compilatie- of runtimefouten.

 1. Sluit Flash Builder af.

 2. (Optioneel) Maak een back-up van de Flex SDK door de hele map te kopiëren.

  In Flash Builder kopieert u bijvoorbeeld de map op:

  • Windows: C:/Program Files/Adobe/Flash Builder 4.7/sdks/4.6.0

  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/sdks/4.6.0

 3. Download het juiste AIR SDK-bestand voor uw besturingssysteem via http://www.adobe.com/nl/products/air/sdk/ en sla het op in de hoofdmap van de Flex SDK.

  •  Windows: AdobeAIRSDK.zip

  •  Mac OS: AdobeAIRSDK.dmg

 4. Pak de inhoud van het AIR SDK-archief uit en overschrijf de bestaande SDK-bestanden.

  • Windows: rechtsklik op het ZIP-bestand en selecteer Alles uitpakken of gebruik een decomprimeerprogramma van uw keuze.

  • Mac OS: In Terminal voert u deze opdrachten uit:

   • hdiutil attach AdobeAIRSDK.dmg
   • cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /path-to-empty-FLEXSDK-directory
  • Als u problemen ondervindt bij het overschrijven van bestanden vanwege bestandsmachtigingen, probeert u deze opdrachten:

   • sudo hdiutil attach AdobeAIRSDK.dmg
   • sudo cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /path-to-empty-FLEXSDK-directory
 5. (Optioneel) Om de nieuwe API's van AIR 3.4 te kunnen gebruiken, moet u het descriptorbestand van de toepassing bijwerken naar de 3.4-naamruimte.

  U werkt de naamruimte bij door het xmlns-kenmerk in het descriptorbestand van uw toepassing te wijzigen in: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.4">

 6. (Optioneel) Om SWF-versie 17 in te stellen als doel voor het SWF-outputbestand, voert u een extra compilerargument door: -swf-version=17.

  Zie dit artikel voor gedetailleerde instructies.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account