Стартиране на Windows в диагностичен режим

 1. Влезте в системата с администраторски акаунт.
 2. Забранете услугите при стартиране и рестартирайте Windows:
  1. Изберете Start > Run (Старт > Изпълни).
  2. Въведете msconfig в отвореното текстово поле и тогава натиснете Enter.
  3. В раздел General (Общи) щракнете върху Diagnostic Startup (Диагностично стартиране).
  4. В раздела Services (Услуги) изберете всички услуги, които вашият продукт изисква.   Важно: Ако отстранявате проблеми, свързани с някой продукт на CS3, разрешете FLEXnet Licensing Service (Услуга за лицензиране FLEXnet). Услугата за лицензиране FlexNET е необходима за всички продукти на CS3 и ако не е разрешена, никой от тези продукти не може да се стартира.

    

  5. Щракнете върху OK и изберете Restart (Рестартиране) в диалоговия прозорец System Configuration (Конфигуриране на системата).   Забележка: При рестартиране ще бъдете уведомени, че помощната програма за конфигуриране на системата е променила начина, по който се стартира Windows. Щракнете върху OK и когато се покаже помощната програма за конфигуриране на системата, щракнете върху Cancel (Отказ).   Ако искате да отстраните проблеми с видеото, продължете със стъпки 3 -5:


 3. Натиснете клавиша F8 преди стартиране на Windows, когато видите съобщение, като например "For Advanced Startup Options" (За разширени опции при стартиране).
 4. Изберете режим VGA от списъка със опции при стартиране.
 5. В диалоговия прозорец на екрана щракнете върху OK, за да стартирате Windows.

Рестартиране в нормален режим

 1. Изберете Start > Run (Старт > Изпълни), въведете msconfig и след това щракнете върху OK.
 2. Изберете Normal Startup (Нормално стартиране) в раздел General (Общи), щракнете върху ОК и рестартирайте компютъра.

Демонстрацията на Adobe Captivate по-долу показва как да стартирате Windows в диагностичен режим. За повече информация относно показването на тази демонстрация вижте Преглед на демонстрации за Adobe Captivate в документите от базата със знания (kb403894).

 

 

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност