Zjistěte, jak spustit aplikace Creative Cloud po instalaci.

Kde jsou moje aplikace?

Pokud stáhnete a nainstalujete aplikace Creative Cloud, tyto aplikace se nainstalují do umístění, do něhož se běžně instalují aplikace, například do složky Program Files (systém Windows) nebo Aplikace (systém Mac OS).

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače nabízí snadný přehled o všech aplikacích Creative Cloud a umožňuje je spustit jedním kliknutím. Aplikace můžete spustit také stejným způsobem, jakým v počítači obvykle spouštíte aplikace, tedy z jejich instalačního umístění.

Spuštění aplikací pomocí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače

 1. Kliknutím na ikonu Creative Cloud na hlavním panelu (systém Windows) nebo na panelu Apple (systém Mac OS) spusťte aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače. Pokud již není vybrána, klikněte na kartu Apps v horní části okna.

  Chcete-li spustit aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače, postupujte následujícím způsobem:

 2. Chcete-li spustit nainstalovanou aplikaci, vyhledejte její ikonu na panelu Aplikace a klikněte na tlačítko Otevřít.

  Poznámka:

  Některé aplikace, například Touch App Plugins nebo Gaming SDK, nelze spustit z aplikace Creative Cloud pro stolní počítače. Tyto aplikace můžete spustit prostřednictvím níže uvedeného alternativního postupu (spuštění aplikací z místa instalace).

  Poznámka:

  Ve výchozím nastavení se aplikace Creative Cloud pro stolní počítače spustí po přihlášení v počítači. Pokud ikonu Creative Cloud nevidíte, možná jste aplikaci ukončili. Můžete ji spustit znovu:

  • Systém Windows: Klikněte na položky Start > Programy > Adobe Creative Cloud. 
  • Systém Mac OS: Klikněte na položky Otevřít > Aplikace > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud.

  Chcete-li aplikaci Adobe Creative Cloud pro stolní počítače stáhnout ručně, přejděte na stránku aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.

Spuštění aplikací z instalačního umístění

Systém Mac OS

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače stahuje a instaluje aplikace do složky Applications. Za pomoci nástroje Finder přejděte do složky Applications a dvakrát klikněte na ikonu aplikace, kterou chcete spustit.

K usnadnění přístupu k aplikaci můžete ikonu aplikace přetáhnout do Doku. Další informace naleznete na webu společnosti Apple na adrese Mac a jeho základy: Dok.

Složka aplikací

Windows 8

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače instaluje aplikace do složky Program Files. Zároveň se vytvoří zástupce na obrazovce nebo v nabídce Start.

Nainstalované aplikace můžete spustit z obrazovky Start. Obrazovku Start otevřete stiskem klávesy Windows nebo kliknutím na ikonu Windows. Procházejte obrazovkou, dokud nenajdete požadovanou aplikaci. Tu pak spusťte kliknutím.

Další informace naleznete na webu společnosti Microsoft na stránce Průvodce obrazovkou Start.

Úvodní obrazovka

Windows 7

Při instalaci aplikace Creative Cloud app jsou přidány do nabídek produktu Windows zkratky aplikací. Klikněte na nabídku Start > Všechny programy a klikněte na aplikaci.

Pro snadnější přístup můžete zástupce připnout na hlavní panel. Klikněte na položky Start > Všechny programy, klikněte pravým tlačítkem na název aplikace a vyberte možnost Připnout na hlavní panel.

Připnout na hlavní panel

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online