Synchronizace souborů služby Creative Cloud | Známé problémy

Společnost Adobe věří, že při používání funkce synchronizace souborů služby Creative Cloud nemáte žádné problémy. Existuje však několik známých problémů, ke kterým při použití aplikace může docházet. Pokud na některý z těchto problémů narazíte a nedokážete ho vyřešit, obraťte se na odborníka nafóru Hostování, synchronizace souborů a spolupráce nebo kontaktujte podporu.

Synchronizace po dávkách

Funkce synchronizace souborů Creative Cloud využívá režim synchronizace v serializovaných dávkách, takže se někdy nemusí okamžitě zobrazovat aktuální oznámení nebo přesné hodnoty. Tento problém je pouze dočasný a vyřeší se hned po synchronizaci všech front.

Pokud například přetáhnete stovky souborů do složky na ploše, zpracovávají se po skupinách. Po dokončení každé dávky se začnou synchronizovat zbývající dávky.

Pokud ve webovém prohlížeči nebo na jiném zařízení provedete změny, nejprve se zpracuje a dokončí první operace a až poté následné požadavky ve frontě. Proto nejsou vždy všechny zahájené požadavky, které jste provedli, ihned ve všech kontextech aktuální (na zařízení iPhone, na notebooku nebo jiném synchronizovaném zařízení).

Pokud v jednom kontextu narazíte na neočekávané výsledky, počkejte na dokončení nevyřízených operací synchronizace. Každý požadavek se aktualizuje a zobrazuje se požadavek po dokončení předchozích dávek. Na vylepšení tohoto chování pracujeme, takže to bude v budoucnu lepší.

Synchronizace velkých souborů

Pokud zkopírujete velký soubor do složky souborů služby Creative Cloud, soubor se synchronizuje až po úplném zkopírování do této složky. Během kopírování souboru je soubor označen příznakem a aplikace Creative Cloud zobrazí upozornění, že „Nelze synchronizovat soubory“. Po dokončení kopírování se zahájí synchronizace ve službě Creative Cloud.

Odhady času synchronizace souborů

Během synchronizace velkého počtu souborů se může zobrazovat nepřiměřeně dlouhá zbývající doba. Jak rozhraní synchronizace zpracovává soubory, je odhad zbývající doby čím dál přesnější. Pokud se zobrazuje nečekaně dlouhá zbývající doba synchronizace, chvíli počkejte. Až rozhraní synchronizace hodnoty zbývající doby aktualizuje, budou se zobrazovat rozumnější odhady.

K uvolnění kvóty trvale odstraňte soubory

Do využití kvóty se započítávají i odstraněné soubory. K uvolnění místa v úložišti trvale ze stránky Soubory služby Creative Cloud odstraňte soubory. Odstranění velkého počtu souborů z koše webu Creative Cloud může chvíli trvat.

Trvalé odstranění souborů v systému Windows

Po trvalém odstranění souborů z webového klienta a následné synchronizaci se kvóta využití v systému Windows vždy správně neaktualizuje. Přesnou aktualizaci zobrazíte vypnutím a zapnutím synchronizace.

Synchronizace nad kvótu

Poslední operace synchronizace umožňuje překročit kvótu jedním souborem až o 1 GB dříve, než se zobrazí chyba překročení kvóty. V nabídce například může být uvedeno: využito 150 % (3 GB z 2 GB)

První spuštění v systému Windows

Při prvním spuštění se Průzkumník Windows restartuje. Díky tomuto restartu se synchronizují stavové ikony. Po prvním spuštění nebo po odhlášení či přihlášení navíc zobrazení dialogového okna pro přihlášení trvá 30–45 sekund.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.