Účet Adobe Creative Cloud poskytuje online úložiště, které vám zajistí dostupnost datových zdrojů kdekoli a z jakéhokoli zařízení či počítače. Přímo z webového prohlížeče v počítači, tabletu nebo chytrém telefonu tak můžete zobrazit náhled mnoha typů datových zdrojů. Jedná se mimo jiné o tyto datové zdroje: PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch a další.

Aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače všechny datové zdroje průběžně synchronizuje. Přidání, úpravy a odstranění položek se vždy projeví na všech propojených počítačích a zařízeních. Když například odešlete soubor .ai pomocí sekce Vaše tvorba služby Creative Cloud, bude automaticky stažen do všech připojených počítačů.

Procházet datové zdroje

Vaše tvorba zahrnuje soubory synchronizované se stolním počítačem, datové zdroje vytvořené v rámci aplikací pro mobilní zařízení s podporou služby Creative Cloud a knihovny Creative Cloud. Všechny tyto datové zdroje můžete procházet pomocí části Vaše tvorba, ve které jsou zdroje uspořádány následovně:

 • Soubory: Zobrazuje všechny vaše zdrojové soubory kategorizované do následujících karet:
  • Synchronizované soubory: Zobrazuje datové zdroje synchronizované s adresářem Creative Cloud Files na stolním počítači.
  • Dokumenty v cloudu: Zobrazuje cloudové dokumenty XD.
  • Mobilní tvorba: Zobrazuje datové zdroje vytvořené v mobilních aplikacích s podporou služby Creative Cloud.
 • Knihovny: Zobrazuje knihovny návrhů, které jste vytvořili vy sami.
 • Publikováno: Zobrazuje výtvory z vašich zdrojových souborů, tj. prototypy a specifikace návrhů vytvořené v aplikaci Adobe XD a 3D scény vytvořené v aplikaci Adobe Dimension.
 • Sdíleno s vámi: Zobrazuje složky, prototypy a specifikace návrhů, které s vámi někdo sdílí.
 • Odstraněno: Zobrazuje odstraněné synchronizované soubory aplikace Creative Cloud.
Procházení datových zdrojů

Po kliknutí na kategorii datového zdroje můžete své datové zdroje seřadit podle názvu souboru nebo data změny.

Seřazení datových zdrojů podle názvu souboru nebo data

Hledání datových zdrojů

 • Pole hledání se zobrazí v horní části okna. Zadejte hledaný výraz nebo klíčové slovo do tohoto pole a stiskněte klávesu Enter.

  Hledání datových zdrojů

  Poznámka:

  Chcete‑li hledat všechny synchronizované soubory s určitou příponou, například .txt nebo .png, zadejte příponu do pole a stiskněte klávesu Enter.

 • Stránka Výsledky vyhledávání zobrazí odpovídající synchronizované soubory ze všech složek a podsložek vašich datových zdrojů.

Synchronizace nebo nahrávání datových zdrojů

Postup synchronizace datových zdrojů z počítače je následující:

 • Zkopírujte, vložte nebo přesuňte datové zdroje do adresáře Creative Cloud Files ve stolním počítači.
 • V aplikaci klikněte na možnosti Soubor > Uložit nebo Soubor > Uložit jako a přejděte do adresáře Creative Cloud Files.

Poznámka:

Chcete‑li otevřít adresář Creative Cloud Files v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače, klikněte na možnost Soubory a pak na možnost Otevřít složku.

Synchronizovány nebudou názvy souborů obsahující zvláštní znaky, jako např. |, ", ?, <, >, /, * nebo :. Stejně tak ani soubory s vyhrazenými názvy, jako je AUX nebo Com1. Pokud se zobrazí chyba, datový zdroj přejmenujte a umožněte tak jeho synchronizaci ve službě Creative Cloud. Další informace najdete v tématu Chyba: „Nelze synchronizovat datové zdroje“.

Datové zdroje můžete také odesílat přímo na stránku Vaše tvorba pomocí kterékoli z následujících metod.

Nabídce Akce na stránce Creative Cloud zdroje

Datové zdroje můžete odesílat a spravovat ve službě Creative Cloud pomocí tlačítka Odeslat soubory.

Přetažení datových zdrojů

 

Přetáhněte datové zdroje ze svého počítače na stránku Vaše tvorba.


Náhrada datových zdrojů

(K dispozici pouze u souborů) Při dalším odeslání souboru se vytvoří jeho nová verze, která nahradí stávající soubor. Ve službě Creative Cloud jsou uloženy veškeré změny souborů.

Chcete-li nahradit soubor v části Vaše tvorba, postupujte následovně:

 1. Přejděte k souboru.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V kontextové nabídce datového zdroje vyberte možnost Odeslat novou verzi.
  • Vyberte soubor, klikněte na ikonu , a zvolte možnost Odeslat novou verzi.
  • Otevřete soubor, který chcete zobrazit. Pak klikněte na ikonu  a  vyberte možnost Nahradit.

Další informace o správě verzí najdete v tématu Časté dotazy k verzím.

Správa datových zdrojů

 1. V části Vaše tvorba přejděte k souboru nebo složce, které chcete přejmenovat.

 2. Pokračujte jedním z následujících kroků:

  • V kontextové nabídce datového zdroje vyberte možnost Přejmenovat.
  • Vyberte datový zdroj a klikněte na ikonu Přejmenovat .
 3. Zadejte nový název datového zdroje a klikněte na tlačítko Uložit.

  Přejmenování souboru nebo složky

 1. V části Vaše tvorba vyberte soubory nebo složky, které chcete přesunout do jiné složky.

 2. Klikněte na ikonu Přesunout .

 3. V zobrazeném kontextovém dialogovém okně proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte požadovanou složku a klikněte na tlačítko Přesunout sem.
  • Chcete-li vytvořit složku, klikněte na ikonu  v dolním levém rohu. Potom zadejte název složky a klikněte na tlačítko Vytvořit novou složku.

 1. V části Vaše tvorba vyberte soubory nebo složky, které chcete kopírovat.

 2. Klikněte na ikonu Kopírovat .

 3. V zobrazeném kontextovém dialogovém okně proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte požadovanou složku a klikněte na tlačítko Kopírovat sem.
  • Chcete-li vytvořit novou složku,klikněte na ikonu v dolním levém rohu. Potom zadejte název složky a klikněte na tlačítko Vytvořit novou složku.

Odstranění souboru, elementu knihovny nebo mobilního výtvoru probíhá ve dvou krocích. Nejprve položku odstraníte dočasně a potom trvale ze složky Odstraněné v její kategorii, v části Vaše tvorba.

Soubory můžete odstranit ze svého počítače, prostřednictvím části Vaše tvorba nebo pomocí aplikace Creative Cloud pro mobilní zařízení. K odstranění datových zdrojů z adresáře Creative Cloud Files v počítači můžete použít dokonce i příkazy operačního systému.

Všechny akce odstranění datových zdrojů jsou synchronizovány s vaším účtem Creative Cloud. Odstraněné datové zdroje i nadále využívají místo v online úložišti. Trvalé odstranění datových zdrojů uvolní vaše vyhrazené místo v úložišti.

Odstranit zdroj pomocí části Vaše tvorba

 1. V části Vaše tvorba přejděte k souboru nebo složce, které chcete archivovat.

 2. Pokračujte jedním z následujících kroků:

  • V kontextové nabídce datového zdroje vyberte možnost Odstranit.
  • Vyberte jeden nebo více datových zdrojů a klikněte na ikonu Odstranit .

  Služba Creative Cloud přesune datový zdroj do složky Odstraněné.

  Odstranění datového zdroje
  Odstranění datového zdroje

Trvalé odstranění datových zdrojů

 1. V části Vaše tvorba přejděte do složky Odstraněno.

 2.  Pokračujte jedním z následujících kroků:

  • V kontextové nabídce datového zdroje vyberte možnost Trvale odstranit.
  • Vyberte datové zdroje, které chcete trvale odstranit, a klikněte na ikonu Trvale odstranit .
 3. Po zobrazení žádosti o potvrzení klikněte znovu na ikonu Trvale odstranit.

Obnovení datového zdroje

 1. V části Vaše tvorba přejděte do složky Odstraněno.

 2. Pokračujte jedním z následujících kroků:

  • V kontextové nabídce datového zdroje vyberte možnost Obnovit.
  • Vyberte datové zdroje, které chcete obnovit. Poté klikněte na ikonu Obnovit .

 1. V části Vaše tvorba vyberte soubor, který chcete nahradit novou verzí.

  Volba datového zdroje
 2. V pravém podokně klikněte na ikonu Verze .

 3. Klikněte na položku Nahrát novou verzi.

  Nahrání nové verze
 4.  Vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.  Chcete-li soubor přepsat a nahradit novou verzí, klikněte na tlačítko Pokračovat

  Nahrazení aktuálního souboru

  V dolní části okna se zobrazí potvrzovací zpráva.

  Soubor byl úspěšně aktualizován

 1. V části Vaše tvorba vyberte soubor, u kterého chcete obnovit předchozí verzi.

  Volba datového zdroje
 2. V pravém podokně klikněte na ikonu Verze .

 3. V seznamu vyberte verzi určenou k obnovení a potom klikněte na tlačítko Vrátit se k dřívější verzi.

  Poznámka:

  Pokud zde nejsou uvedeny žádné předchozí verze, obnovení dřívější verze souboru není možné.

  Vrácení předchozí verze datového zdroje

  V dolní části okna se zobrazí potvrzovací zpráva.

  Potvrzovací panel

Přístup k dokumentům v cloudu

Ve výchozím nastavení jsou nové dokumenty v aplikaci Adobe XD ukládány jako cloudové dokumenty do vašeho prostoru ve službě Creative Cloud. K dokumentům v cloudu se pak snadno dostanete z různých zařízení.

Chcete‑li své dokumenty v cloudu zobrazit, vyberte na kartě Vaše tvorba postupně Soubory > Dokumenty v cloudu. Na kartě Dokumenty v cloudu můžete:

 • zobrazit metadata svých cloudových dokumentů,
 • odstranit cloudové dokumenty XD, které vlastníte (dokumenty můžete trvale odstranit nebo naopak odstraněné obnovit),
 • vyhledávat cloudové dokumenty XD, které vlastníte.
Dokumenty v cloudu

Další informace najdete v tématu Správa dokumentů v cloudu a práce s nimi.

Plány úložiště a vyhrazený prostor

Omezení kapacity úložiště závisí na typu vašeho členství ve službě Creative Cloud.

Plán členství Limit pro bezplatné úložiště
Zdarma 2 GB
Creative Cloud (Plán pro digitální fotografii) 20 GB
Creative Cloud (Jedna aplikace nebo Všechny aplikace) 100 GB
Creative Cloud pro týmy 100 GB

Stav svého úložiště uvidíte v levém dolním rohu stránky Vaše tvorba.

Creative Cloud synchronizuje z libovolného zařízení až 1 GB dat nad limit. Poté aplikace Creative Cloud pro stolní počítače přestane nové datové zdroje synchronizovat a upozorní vás na překročení limitu. Veškeré datové zdroje, které nebylo možné odeslat, budou označeny červeným vykřičníkem. Datové zdroje budete i nadále moci volně přesouvat, přejmenovávat nebo mazat. Než bude možné v synchronizaci datových zdrojů pokračovat, je třeba trvalým odstraněním některých z ostatních uvolnit potřebný prostor.

Poznámka:

Určitá nepatrná část úložiště bude použita pro administrativní potřeby. Skutečná velikost úložného prostoru bude tedy o něco menší. V závislosti na počtu datových zdrojů se jedná o prostor o velikosti od 100 do 500 kB.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online