Poznámka:

V současné době začínáme uvádět nový a vylepšený způsob práce s webovými stránkami Creative Cloud zdroje. Pokud se vaše práce se zdroji liší od toho, co je popsáno na této stránce, podívejte se na tuto stránku nápovědy pro nové prostředí.

Účet Adobe Creative Cloud poskytuje online úložiště, které vám zajistí dostupnost datových zdrojů kdekoli a z jakéhokoli zařízení či počítače. Přímo z webového prohlížeče v počítači, tabletu nebo chytrém telefonu tak můžete zobrazit náhled mnoha typů datových zdrojů. Jedná se mimo jiné o tyto datové zdroje: PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch a další.

Aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače umožňuje synchronizovat všechny vaše datové zdroje. Všechny přidané, upravené nebo odstraněné soubory se ihned projeví v každém z propojených počítačů a zařízení. Pokud například odešlete datový zdroj s příponou .ai pomocí stránky Creative Cloud zdroje, bude automaticky stažen do všech připojených počítačů.

Pokud používáte službu Creative Cloud pro podniky se spravovanými službami, podívejte se na:


Procházení datových zdrojů

Mezi datové zdroje ve službě Creative Cloud patří soubory synchronizované se stolním počítačem, datové zdroje vytvořené v rámci aplikací pro mobilní zařízení s podporou služby Creative Cloud a Creative Cloud knihoven. Všechny tyto datové zdroje můžete procházet na stránce Creative Cloud zdroje, ve které jsou zdroje uspořádány následovně:

Soubory

– datové zdroje synchronizované v adresáři Creative Cloud Files ve stolním počítači

Mobilní výtvory

– datové zdroje vytvořené v aplikacích pro mobilní zařízení s podporou služby Creative Cloud

Knihovny

– knihovny návrhů, které jste vytvořili

Prototypy a specifikace

– obsahují prototypy návrhů, které jste vytvořili v aplikaci Adobe XD

Po kliknutí se kategorie datového zdroje rozbalí a zobrazí případné dílčí kategorie. Například datové zdroje v nabídce Soubory jsou dále uspořádány do kategorií Vše, SdílenéArchivováno.
 

Možnosti datových zdrojů

Datové zdroje vytvořené pomocí aplikace Creative Cloud pro mobilní zařízení a Creative Cloud knihoven můžete spravovat stejným způsobem. Kategorie Mobilní výtvory a knihovny mají také část Archivováno, ve které můžete zobrazit již odstraněný obsah a obnovit jej.

Informace o knihovnách naleznete v části Creative Cloud knihovny.

Vše: všechny datové zdroje synchronizované v adresáři Creative Cloud Files

Sdílené: zobrazení datových zdrojů sdílených mezi vámi a ostatními uživateli ve službě Creative Cloud

Archivováno: zobrazení odstraněných datových zdrojů ze složky Creative Cloud Files


Synchronizace nebo nahrávání datových zdrojů

Postup synchronizace datových zdrojů z počítače je následující:

 • Zkopírujte, vložte nebo přesuňte datové zdroje do adresáře Creative Cloud Files ve stolním počítači.
 • V aplikaci klikněte na možnosti Soubor > Uložit nebo Soubor > Uložit jako a přejděte do adresáře Creative Cloud Files.

Poznámka:

Pokud budete chtít otevřít adresář Creative Cloud Files v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače, vyberte možnost Zdroje > Soubory a klikněte na možnost Otevřít složku.

Poznámka:

Synchronizovány nebudou názvy souborů obsahující zvláštní znaky, jako např. |, ", ?, <, >, /, * nebo :. Stejně tak ani soubory s vyhrazenými názvy, jako je AUX nebo Com1. Pokud se zobrazí chyba, datový zdroj přejmenujte a umožněte tak jeho synchronizaci ve službě Creative Cloud. Další informace naleznete v části Chyba: „Nelze synchronizovat datové zdroje“.

Datové zdroje můžete odesílat přímo na stránku Creative Cloud zdroje pomocí jedné z následujících metod.

Nabídce Akce na stránce Creative Cloud zdroje

Datové zdroje můžete odeslat a spravovat ve službě Creative Cloud pomocí nabídky Akce na stránce Creative Cloud zdroje.

Přetažení datových zdrojů

Přetáhněte datové zdroje z plochy na stránku Creative Cloud zdroje.


Náhrada datových zdrojů

(K dispozici pouze u souborů) Při dalším odeslání souboru se vytvoří jeho nová verze, která nahradí stávající soubor. Ve službě Creative Cloud jsou uloženy veškeré změny souborů.

Při nahrazování souboru ze stránky Creative Cloud zdroje postupujte následovně:

 1. Vyhledejte soubor, který chcete zobrazit a otevřete jej.
 2. Vyberte možnost Akce > Nahradit nebo přetáhněte soubor ze složky do okna prohlížeče.
Poznámka: Typ nového souboru se musí shodovat s typem nahrazovaného souboru. Není například možné nahradit soubor .PSD za soubor .AI.
 
Další informace o správě verzí naleznete v části Časté dotazy k verzím.

Archivace a odstranění datových zdrojů

Odstranění souboru, elementu knihovny nebo mobilního výtvoru probíhá ve dvou krocích. Nejprve položku archivujete a poté ji trvale odstraníte ze složky Archivováno v její kategorii na webu Datové zdroje.

 • Soubory můžete archivovat z vašeho počítače, skrze webovou stránku Datové zdroje a pomocí aplikací Creative Cloud pro mobilní zařízení. K odstranění datových zdrojů z adresáře Creative Cloud Files v počítači můžete použít dokonce i příkazy operačního systému.
 • Mobilní výtvory můžete archivovat skrze webovou stránku Datové zdroje a pomocí některých aplikací Creative Cloud pro mobilní zařízení.
 • Elementy knihovny je možné archivovat pouze v rámci webové stránky Datové zdroje.

Všechny archivace a odstranění datových zdrojů jsou synchronizovány s vaším účtem Creative Cloud. Archivované datové zdroje využívají místo v online úložišti. Trvalé odstranění datových zdrojů uvolní vaše vyhrazené místo v úložišti.

Archivace datového zdroje z webové stránky Datové zdroje

 1. Na webové stránce Datové zdroje přejděte k souboru, mobilnímu výtvoru nebo elementu knihovny, který chcete archivovat.
 2. V kontextové nabídce datového zdroje vyberte možnost Archivovat.

  Služba Creative Cloud přesune datový zdroj do složky Archivováno určenou pro jeho kategorii. Například mobilní výtvory jsou přesunuty na stránku Mobilní výtvory > Archivováno, zatímco elementy knihovny jsou přesunuty do složky Knihovny > Archivováno.
Odstraňování souborů
Archivace datového zdroje (uvedený příklad: element knihovny)

Obnovení datového zdroje

 1. Na webové stránce Datové zdroje přejděte na stránku Archivováno pro odpovídající kategorii: Soubory > Archivováno, Mobilní výtvory > Archivováno nebo Knihovny > Archivováno.
 2. Vyberte datové zdroje, které chcete obnovit.
 3. Klikněte na tlačítko Obnovit. Po zobrazení žádosti o potvrzení klikněte znovu na tlačítko Obnovit.

Trvalé odstranění datových zdrojů

 1. Na webové stránce Datové zdroje přejděte na stránku Archivováno pro odpovídající kategorii: Soubory > Archivováno, Mobilní výtvory > Archivováno nebo Knihovny > Archivováno.
 2. Vyberte datové zdroje, které chcete trvale odstranit.
 3. Klikněte na tlačítko Trvale odstranit. Po zobrazení žádosti o potvrzení klikněte znovu na tlačítko Trvale odstranit.

Plány úložiště a vyhrazený prostor

Omezení kapacity úložiště závisí na typu vašeho členství ve službě Creative Cloud.

Plán členství Limit pro bezplatné úložiště
Zdarma 2 GB
Creative Cloud (Fotografování) 20 GB
Creative Cloud (Jedna aplikace nebo Všechny aplikace) 100 GB
Creative Cloud pro týmy 100 GB

Stav úložiště si můžete prohlédnout na kartě Soubory na panelu Datové zdroje aplikace Creative Cloud pro stolní počítače nebo na stránce Nastavení stránky Aktivita ve službě Creative Cloud.

Stav úložiště v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače
Stav úložiště v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače

Stav úložiště na stránce Nastavení
Stav úložiště na stránce Nastavení


Aplikace Creative Cloud umožňuje synchronizaci až 1 GB dat z libovolného úložiště nad svůj limit. Poté aplikace Creative Cloud pro stolní počítače přestane nové datové zdroje synchronizovat a upozorní vás na překročení limitu. Veškeré datové zdroje, které nebylo možné odeslat, budou označeny červeným vykřičníkem. Datové zdroje budete i nadále moci volně přesouvat, přejmenovávat nebo mazat. Než bude možné v synchronizaci datových zdrojů pokračovat, je třeba trvalým odstraněním některých z ostatních uvolnit potřebný prostor.

Poznámka:

Určitá nepatrná část úložiště bude použita pro administrativní potřeby. Skutečná velikost úložného prostoru bude tedy o něco menší. V závislosti na počtu datových zdrojů se jedná o prostor o velikosti od 100 do 500 kB.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online