Příručka uživatele Zrušit

Zpráva Zkontrolujte stav služby Creative Cloud

Vyhledejte řešení problémů s přihlášením v důsledku aktualizací licencí.

Problém

Při spuštění aplikace Dimension (verze 2.3) se zobrazí dialogové okno s následující zprávou:

Zkontrolujte stav služby Creative Cloud

Pomocí aplikace Creative Cloud se přihlaste, zahajte zkušební verzi nebo zakupte aplikaci Dimension. Získejte Další informace o požadavcích.

Aplikace Dimension se nyní zavře.

Dialogové okno Zkontrolujte stav služby Creative Cloud v aplikaci Dimension

Toto dialogové okno se zobrazí jako součást procesu licencování společnosti Adobe pro aplikaci Dimension (verze 2.3).

Příčiny a řešení

Zobrazení tohoto dialogového okna může mít několik příčin:

Stav přihlášení

Aplikace Dimension neobsahuje možnosti přihlášení přímo v aplikaci Dimension. Chcete-li použít aplikaci Dimension, musíte být přihlášeni ke službě Creative Cloud.

Pomocí počítačové aplikace Creative Cloud spravujte stav přihlášení.

Stav zkušební verze nebo předplatného

Aplikace Dimension je součástí služeb Creative Cloud a vyžaduje aktivní zkušební verzi nebo předplatné. U aplikace Dimension je k dispozici 7denní bezplatná zkušební verze. Jakmile tato zkušební verze vyprší, je nutné zakoupit aplikaci Dimension nebo plán předplatného služby Creative Cloud typu Všechny aplikace.

Podrobnější informace o dostupných plánech najdete na naší stránce s cenami.

Přihlášení k zařízení

Předplatná služby Creative Cloud umožňují instalaci aplikací do více počítačů, ale současně se lze přihlásit pouze ke dvěma počítačům. Pokud jste se přihlásili k více počítačům, pravděpodobně bude třeba se v předchozím zařízení odhlásit.

Konfigurace pro podniky

Toto dialogové okno se může zobrazit, pokud používáte nasazení pro podniky bez počítačové aplikace Creative Cloud. V tomto případě se obraťte na správce účtu IT nebo služby Creative Cloud, který vám poskytne další pomoc.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?