Příručka uživatele Zrušit

Oprava fotografií a videí v jiných aplikacích

 1. Elements Organizer User Guide
 2. Introduction
  1. What is Elements Organizer?
  2. What's new in Elements Organizer
  3. System requirements | Elements Organizer
  4. Workspace basics
  5. Importing media in bulk
  6. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
 3. Workspace and workflow
  1. Workspace basics
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Use Media view to manage photos and videos
  4. Keys for editing photos
  5. Keys for finding photos
  6. Keys for viewing photos
  7. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
  8. Selecting country or region
 4. Importing media files
  1. Importing media from cameras and card readers
  2. Importing media in bulk
  3. Importing media from iPhoto library (Mac OS only)
  4. Importing photos from scanners (Windows only)
  5. Importing media from files and folders
 5. Viewing and fixing media files
  1. Use Media view to manage photos and videos
  2. View video and full-screen images
  3. Grouping photos in version sets
  4. Fixing photos in Elements Organizer
  5. Fixing photos and videos using other applications
  6. Auto-curate your best photos
 6. Marking places, faces, and events
  1. Adding and managing place (location) data
  2. Marking faces and organizing media in People view
  3. Adding and managing event data
  4. Creating event stacks using Smart Events
 7. Managing catalogs, folders, and albums
  1. Creating albums and album categories
  2. Editing albums and album categories
  3. Create and edit catalogs in Elements Organizer
  4. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 2018
  5. Tag your media
  6. Using Smart Tags
  7. Creating and editing Saved Searches
  8. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 15 and earlier versions
  9. Troubleshooting catalog issues
 8. Searching photos and videos
  1. Using Enhanced Search
  2. Using the Find menu
  3. Finding media files by keyword tags
  4. Search options to find media
  5. Searching for media files
  6. Finding media files using Timeline
 9. Creating photo projects
  1. Elements Organizer projects overview
  2. Slideshows
  3. Creating photo calendar
  4. Creating slide shows (Windows only) | Elements 12
 10. Creating video projects
  1. Create instant movies and video stories
  2. Viewing video projects
 11. Printing, sharing, and exporting
  1. Printing photos
  2. Sending photos and media files by email
  3. Email photos as PDF file
  4. Share videos
  5. Export photos
  6. Share photos using online services
  7. Set e-mail preferences

Určete editor pro opravu vybraných médií

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V systému Windows vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Úpravy.

  • V systému Mac OS zvolte možnost Adobe Elements Organizer  > Předvolby > Úpravy.

 2. Jestliže chcete pro úpravu fotografií používat jen Photoshop Elements, zapněte volbu Zobrazit pouze volby aplikace Photoshop Elements Editor. Když na fotografii v Organizéru kliknete pravým tlačítkem (nebo s klávesou Ctrl), zobrazí se jen volby pro úpravu v aplikaci Photoshop Elements.

 3. Jestliže chcete pro úpravu videí používat jen Premiere Elements, zapněte volbu Zobrazit pouze volby aplikace Premiere Elements Editor. Když na klipu v Organizéru kliknete pravým tlačítkem (nebo s klávesou Ctrl), zobrazí se jen volby pro úpravu v aplikaci Premiere Elements.

 4. Úpravu souborů médií v obou editorech Premiere Elements a Photoshop Elements povolíte zapnutím volby Zobrazit volby pro oba editory.

 5. Kromě toho je pro úpravu fotografií možné aktivovat také jinou aplikaci. Zapněte volbu Použít doplňkovou aplikaci pro úpravy a po kliknutí na tlačítko Procházet vyberte externí aplikaci.

Úprava fotografií v aplikaci Adobe Photoshop

Vybrané fotografie můžete upravit v aplikaci Adobe Photoshop.

 1. Vyberte fotografii.

  Poznámka:

  Fotografii k úpravě můžete vybrat a otevřít ve všech čtyřech zobrazeních.

 2. V pruhu akcí klikněte na trojúhelníček vedle textu Editor. Ve volbách pro úpravy zvolte Photoshop.

 3. Pokud je Adobe Photoshop v počítači instalován a aktivován, bude fotografie otevřena k úpravám v nejnovější verzi Adobe Photoshopu.

  Poznámka:

  Adobe Photoshop nelze přidat jako externí editor. Zobrazí se ale jako aplikace pro úpravy v nabídce Upravit a v pruhu akcí.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?