Oprava fotografií a videí v jiných aplikacích

Určete editor pro opravu vybraných médií

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V systému Windows vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Úpravy.

  • V systému Mac OS zvolte možnost Adobe Elements Organizer  > Předvolby > Úpravy.

 2. Jestliže chcete pro úpravu fotografií používat jen Photoshop Elements, zapněte volbu Zobrazit pouze volby aplikace Photoshop Elements Editor. Když na fotografii v Organizéru kliknete pravým tlačítkem (nebo s klávesou Ctrl), zobrazí se jen volby pro úpravu v aplikaci Photoshop Elements.

 3. Jestliže chcete pro úpravu videí používat jen Premiere Elements, zapněte volbu Zobrazit pouze volby aplikace Premiere Elements Editor. Když na klipu v Organizéru kliknete pravým tlačítkem (nebo s klávesou Ctrl), zobrazí se jen volby pro úpravu v aplikaci Premiere Elements.

 4. Úpravu souborů médií v obou editorech Premiere Elements a Photoshop Elements povolíte zapnutím volby Zobrazit volby pro oba editory.

 5. Kromě toho je pro úpravu fotografií možné aktivovat také jinou aplikaci. Zapněte volbu Použít doplňkovou aplikaci pro úpravy a po kliknutí na tlačítko Procházet vyberte externí aplikaci.

Úprava fotografií v aplikaci Adobe Photoshop

Vybrané fotografie můžete upravit v aplikaci Adobe Photoshop.

 1. Vyberte fotografii.

  Poznámka:

  Fotografii k úpravě můžete vybrat a otevřít ve všech čtyřech zobrazeních.

 2. V pruhu akcí klikněte na trojúhelníček vedle textu Editor. Ve volbách pro úpravy zvolte Photoshop.

 3. Pokud je Adobe Photoshop v počítači instalován a aktivován, bude fotografie otevřena k úpravám v nejnovější verzi Adobe Photoshopu.

  Poznámka:

  Adobe Photoshop nelze přidat jako externí editor. Zobrazí se ale jako aplikace pro úpravy v nabídce Upravit a v pruhu akcí.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.