Příručka uživatele Zrušit

Importování médií z fotoaparátů a čteček karet

 1. Elements Organizer User Guide
 2. Introduction
  1. What is Elements Organizer?
  2. What's new in Elements Organizer
  3. System requirements | Elements Organizer
  4. Workspace basics
  5. Importing media in bulk
  6. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
 3. Workspace and workflow
  1. Workspace basics
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Use Media view to manage photos and videos
  4. Keys for editing photos
  5. Keys for finding photos
  6. Keys for viewing photos
  7. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
  8. Selecting country or region
 4. Importing media files
  1. Importing media from cameras and card readers
  2. Importing media in bulk
  3. Importing media from iPhoto library (Mac OS only)
  4. Importing photos from scanners (Windows only)
  5. Importing media from files and folders
 5. Viewing and fixing media files
  1. Use Media view to manage photos and videos
  2. View video and full-screen images
  3. Grouping photos in version sets
  4. Fixing photos in Elements Organizer
  5. Fixing photos and videos using other applications
  6. Auto-curate your best photos
 6. Marking places, faces, and events
  1. Adding and managing place (location) data
  2. Marking faces and organizing media in People view
  3. Adding and managing event data
  4. Creating event stacks using Smart Events
 7. Managing catalogs, folders, and albums
  1. Creating albums and album categories
  2. Editing albums and album categories
  3. Create and edit catalogs in Elements Organizer
  4. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 2018
  5. Tag your media
  6. Using Smart Tags
  7. Creating and editing Saved Searches
  8. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 15 and earlier versions
  9. Troubleshooting catalog issues
 8. Searching photos and videos
  1. Using Enhanced Search
  2. Using the Find menu
  3. Finding media files by keyword tags
  4. Search options to find media
  5. Searching for media files
  6. Finding media files using Timeline
 9. Creating photo projects
  1. Elements Organizer projects overview
  2. Slideshows
  3. Creating photo calendar
  4. Creating slide shows (Windows only) | Elements 12
 10. Creating video projects
  1. Create instant movies and video stories
  2. Viewing video projects
 11. Printing, sharing, and exporting
  1. Printing photos
  2. Sending photos and media files by email
  3. Email photos as PDF file
  4. Share videos
  5. Export photos
  6. Share photos using online services
  7. Set e-mail preferences

O fotoaparátech a čtečkách karet

Multimediální soubory lze z fotoaparátů a čteček karet stahovat (kopírovat) několika způsoby:

 • Ke kopírování multimediálních souborů z fotoaparátu nebo čtečky karet a k přímému importování do aplikace Elements Organizer používejte volby v dialogovém okně Photo Downloader. Tento postup se doporučuje, protože je rychlý a jednoduchý a umožňuje multimediální soubory v průběhu importování uspořádat.

 • Ke stažení obrázků do počítače použijte software dodaný s digitálním fotoaparátem. Poté je importujte do aplikace Elements Organizer vybráním příkazu Import > Z fotoaparátu nebo čtečky karet.

 • Pokud se váš fotoaparát nebo čtečka karet zobrazuje v položce Tento počítač jako jednotka, můžete odtud soubory přetáhnout přímo na pracovní plochu zobrazení Média. Další možností je soubory přetáhnout do složky na pevném disku a potom je importovat do aplikace Elements Organizer pomocí volby Importovat >  Ze souborů a složek.

  Je-li to vyžadováno, nainstalujte před zahájením stahování multimediálních souborů do počítače softwarový ovladač dodaný s digitálním fotoaparátem. Nastavte také předvolby fotoaparátu a čtečky karet v aplikaci Elements Organizer.

Získávání multimediálních souborů z digitálního fotoaparátu nebo čtečky karet

Poznámka:

Video o tomto procesu naleznete na adrese www.adobe.com/go/lrvid2311_pse10_cz.

 1. Připojte fotoaparát nebo čtečku karet ke svému počítači. (V případě potřeby nahlédněte do dokumentace, která byla přibalená k vašemu zařízení.)

  (Windows) Zobrazí se dialogové okno Přehrát automaticky se seznamem voleb pro získání fotografií.

  Poznámka:

  (Windows) Je-li povoleno automatické přehrávání, otevře se dialogové okno Automaticky spustit se seznamem voleb pro získání fotografií. V dialogovém okně Přehrát automaticky systému Windows vyberte možnost Uspořádat a Úpravy pomocí aplikace Adobe Elements 11 Organizer. Pokud pracovní plocha Elements Organizer dosud není otevřená, zobrazí se dialogové okno Photo Downloader. Klikněte na položku Získat média. Otevře se pracovní plocha Elements Organizer a naimportuje multimediální soubory.

 2. V dialogovém okně systému Windows Přehrát automaticky vyberte možnost Elements Organizer 11.

  Dialogové okno Photo Downloader se otevře, je-li spuštěná aplikace Elements Organizer. Můžete také kliknout na možnost Importovat > Z fotoaparátu nebo čtečky karet nebo volbou možnosti Soubor > Získat fotografie a videa > Z fotoaparátu nebo čtečky karet otevřít stahování fotografií.

 3. V dialogovém okně Photo Downloader vyberte v nabídce Zdroj, odkud chcete kopírovat nebo importovat, z rozbalovacího seznamu Načíst fotografie z.

  Poznámka:

  Volbou možnosti Obnovit seznam z rozbalovacího seznamu obnovíte seznam dostupných fotoaparátů nebo čteček karet.

 4. V oblasti Nastavení importu nastavte následující volby:

  Umístění

  Určí složku, do které budou staženy multimediální soubory. Chcete-li změnit výchozí umístění, klikněte na Procházet a určete nové umístění.

  Vytvořit podsložky

  vytvoří podsložku s použitím schématu pojmenování vybraného z rozbalovací nabídky. Pokud zvolíte Vlastní název, zadejte název podsložky do příslušného pole.

  Tip: (Pouze Windows) Pokud používáte klávesové zkratky k vytváření podsložek (Alt+C) nebo přejmenování souborů (Alt+R), stisknutím mezerníku rozbalíte nabídku. Pak použijte k výběru volby klávesy se šipkami.

  Přejmenovat soubory

  Změní názvy souborů s použitím schématu pojmenování vybraného z rozbalovací nabídky. Pokud chcete zadat vlastní název, zadejte základní název souboru a počáteční číslo pro přiřazení sekvenčně číslovaných názvů multimediálních souborů.

  Poznámka: Pokud zadaný název existuje, připojí se k názvu souboru kopírovaného obrazu „-1“ nebo jiné vhodné číselné označení.

  Zachovat současný název souboru v XMP

  Tuto volbu vyberte, chcete-li použít aktuální název souboru jako název souboru, který bude uložený do metadat multimediálního souboru.

  Volby odstranění

  Určuje, zda multimediální soubory zůstanou ve fotoaparátu nebo na kartě, zda budou soubory ověřeny a odstraněny nebo zda budou po zkopírování odstraněny. Díky automatickému odstranění souborů se vyhnete tomu, abyste multimediální soubory museli odstraňovat pomocí fotoaparátu. Multimediální soubory, které neimportujete do aplikace Elements Organizer, se ze zařízení neodstraní.

  Automatické stahování (pouze Windows)

  Při příštím výběru aplikace Elements Organizer 11 okamžitě importuje multimediální soubory v dialogovém okně systému Windows Přehrát automaticky. Tato volba používá hodnoty automatického stahování uvedené v předvolbách fotoaparátu nebo čtečky karet.

 5. Chcete-li zobrazit další volby stahování, klikněte na tlačítko Dialog dalších voleb.

 6. Klikněte na položku Získat média.

  Soubory médií budou zkopírovány na pevný disk. Pokud kopírované multimediální soubory obsahují metadata s klíčovými slovy, objeví se dialogové okno Importovat připojené visačky klíčových slov. Určete, zda mají být visačky zkopírovány.

 7. Klikněte na tlačítko OK v dialogovém okně Soubory byly úspěšně zkopírovány. V prohlížeči multimédií si lze vybrat zobrazení jen nových souborů.
Poznámka:

Nastavení určená zde můžete později změnit. V aplikaci Elements Organizer u systému Windows zvolte možnost Úpravy > Předvolby > Fotoaparát nebo čtečka karet. V systému Mac OS vyberte možnost Adobe Elements Organizer 11 > Předvolby > Fotoaparát nebo čtečka karet.

Nastavení dalších voleb stahování fotografií

Rozšířené dialogové okno nástroje Adobe Photo Downloader obsahuje volby standardního dialogového okna a několik dalších voleb. Je například možné zobrazit všechny multimediální soubory uložené v zařízení nebo před importem videí zobrazit jejich náhledy. Je také možné přidat metadata copyrightu, určit album pro importované fotografie a během importu obrazů automaticky opravovat červené oči. Nastavení, která zadáte v tomto dialogovém okně, si své hodnoty ponechají do té doby, než je obnovíte.

 1. Ve standardním dialogovém okně aplikace Photo Downloader klikněte na Dialog dalších voleb.

  Objeví se miniatury obrazů každého souboru na vašem zařízení.

 2. Chcete-li zobrazit nebo skrýt různé typy souborů, klikněte na tlačítka Obraz  , Video nebo Zvuk . Pokud zařízení obsahuje duplikované soubory, je také k dispozici tlačítko Duplikovat  .
  Poznámka:

  Duplikované soubory jsou soubory, které se již nacházejí v aplikaci Elements Organizer, nebo už byly zkopírovány na pevný disk. Pokud stáhnete duplikované soubory, zkopírují se na váš pevný disk, ale nepřidají se do aplikace Elements Organizer.

 3. Multimediální soubory (fotografie nebo videa) ke stažení vyberte jedním z následujících kroků:
  • Chcete-li vybrat jednotlivé multimediální soubory, zaškrtněte políčka pod jednotlivými miniaturami.
  • Chcete-li vybrat více multimediálních souborů, přetáhněte obdélník kolem jejich miniatur. Poté kliknutím pravým tlačítkem myši / s klávesou Ctrl zvolte možnost Zaškrtnout vybrané, nebo je všechny zaškrtněte kliknutím na okno pod jedním z vybraných multimediálních souborů.
  • Chcete-li vybrat všechny multimediální soubory, klikněte na Zaškrtnout vše. Chcete-li zrušit zaškrtnutí všech obrazů, klikněte na Zrušit zaškrtnutí všech.
 4. Chcete-li otočit jeden nebo více multimediálních souborů, vyberte je kliknutím (nikoli zaškrtávacími políčky). Pak klikněte na tlačítko Otočit doleva  nebo Otočit doprava  .
 5. V části Volby uložení proveďte některou z následujících akcí:
  • Určete cíl kopírování multimediálních souborů. Klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do požadovaného umístění.
  Poznámka:

  Pokud přepnete na standardní dialogové okno, budou nastavení vlastní skupiny ztracená.

  • V nabídce Vytvořit podsložky vyberte volbu pojmenování podsložek. Volba Vlastní skupiny (další volby) vytvoří podsložku ve formátu názvu skupiny, který jste vybrali v poli Název skupiny. Název skupinové visačky vám pomáhá najít a rozpoznat fotografie uvnitř nějaké kategorie.
  • Chcete-li multimédia během importu přejmenovat, z nabídky Přejmenovat soubor vyberte možnost pro přejmenování. Volba Pokročilé přejmenování umožňuje přejmenování souborů na základě kritéria. Pokud chcete zadat vlastní název, zadejte základní název souboru a počáteční číslo pro přiřazení sekvenčně číslovaných názvů multimediálních souborů.
  Poznámka:

  Pokud zadaný název existuje, připojí se k názvu souboru kopírovaného obrazu „-1“ nebo jiné vhodné číselné označení.

 6. Vyberte v části Další volby libovolnou z následujících voleb:

  Automaticky opravit červené oči

  Aplikuje na všechny vybrané fotografie příkaz Automaticky opravit červené oči.

  Poznámka: Automatické odstraňování červených očí na velkém množství souborů obrazů prodlužuje dobu potřebnou pro importování vašich fotografií.

  Automaticky navrhnout balíčky fotografií

  Zkombinuje vybrané fotografie do navrhovaných balíčků fotografií na základě vizuální podobnosti.

  Poznámka:

  Při stahování multimediálních souborů z fotoaparátu, čtečky karet nebo mobilního telefonu doporučujeme multimediální soubory během importu roztřídit do balíků fotografií.

  Vytvořit z vlastního názvu skupiny visačku klíčových slov

  Aplikuje visačku klíčových slov vlastního názvu vybrané skupiny na vybrané fotografie. Tuto volbu použijte, pouze pokud jste určili vlastní názvy pro vlastní skupiny. Aplikování visaček klíčových slov v průběhu stahování vám pomůže snadněji hledat fotografie v  aplikaci Elements Organizer.

  Importovat do alba

  Umožňuje určit nebo vytvořit album pro import fotografií. Klikněte na položku Nastavení a vyberte nebo vytvořte album, pak klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Při jedné relaci aplikace Photo Downloader lze importovat pouze do jednoho alba.

 7. V nabídce ve spodní části oblasti Další volby vyberte volbu pro určení akce, kterou má aplikace Elements Organizer provést po zkopírování fotografií: ponechat původní soubory beze změny, ověřit úspěšnost importu a původní soubory odstranit, nebo původní soubory ihned odstranit.

 8. Chcete-li přidat metadata, vyberte, kterou šablonu chcete použít a pište do následujících polí:

  Vytvořil

  Určuje původce souboru. Informace, která je zadaná do tohoto pole, se připojí k metadatům původce v souboru.

  Copyright

  Určuje datum a další příslušné informace, které chrání vaši fotografii. Informace, která je zadaná do tohoto pole, přepíše jakákoliv data, která už jsou v metadatech copyrightu v souboru.

 9. (Volitelně) (Pouze Windows) Chcete-li automatiky stáhnout multimediální soubory v aplikaci Elements Organizer po připojení zařízení, vyberte možnost Automatické stahování. Volby automatického stahování jsou nastaveny v předvolbách Fotoaparát nebo čtečka karet.

 10. Klikněte na položku Získat média.

Nastavení předvoleb fotoaparátu a čtečky karet

Aplikace Elements Organizer umožňuje nastavit předvolby pro zařízení. Tyto předvolby budou použity, pokud v dialogovém okně systému Windows Přehrát automaticky, které se zobrazí po připojení zařízení, vyberete volbu Elements Organizer 11. Předvolby zůstanou stejné, dokud je nezměníte. Pokud používáte jiný fotoaparát nebo čtečku karet, ujistěte se, zda nastavujete předvolby právě pro toto zařízení.

 1. V aplikaci Elements Organizer (Windows) zvolte možnost Úpravy > Předvolby > Fotoaparát nebo čtečka karet. V systému Mac OS vyberte možnost Adobe Elements Organizer 11 > Předvolby > Fotoaparát nebo čtečka karet.

 2. Nastavte volby importu souborů:

  Uložit soubory do

  Určuje, kam se soubory zkopírují na váš pevný disk. Kliknutím na Procházet určíte nové umístění.

  Automaticky opravit červené oči

  Opravuje problematické červené oči v průběhu stahování souborů.

  Automaticky navrhnout balíčky fotografií

  Navrhuje pro vás balíčky fotografií podle data a vizuální podobnosti.

  Vytvoření visačky klíčových slov z vlastního názvu skupiny

  Aplikuje visačku klíčových slov vlastního názvu vybrané skupiny na vybrané fotografie. Tuto volbu použijte, pouze pokud jste určili vlastní názvy pro vlastní skupiny. Aplikování visaček klíčových slov v průběhu stahování vám pomůže snadněji hledat fotografie v  aplikaci Elements Organizer.

 3. Chcete-li volby pro specifické zařízení upravit, vyberte profil zařízení a klikněte na Úpravy. Zvolte Volby stahování z nabídky, která se objeví, a klikněte na OK. Chcete-li zařízení odstranit z tohoto seznamu, vyberte ho a klikněte na Odstranit.
 4. (Pouze Windows) Chcete-li zadat výchozí hodnoty pro automatická stahování, nastavte libovolnou z následujících voleb:

  Zahájit stahování

  Určuje, kdy bude po připojení zařízení zahájeno stahování.

  Vytvořit podsložky pomocí volby

  Určuje, zda a jakým způsobem se budou rozlišovat a pojmenovávat složky, které obsahují multimediální soubory pořízené v různých dnech.

  Volby odstranění

  Určuje, zda a jakým způsobem budou odstraněny originální multimediální soubory z fotoaparátu po zkopírování na pevný disk.

  Kopírovat jen nové soubory (ignorovat už importované soubory)

  Aplikace bude ignorovat soubory, které už jsou na vašem pevném disku.

  Poznámka:

  Pokud jste toto nastavení změnili a při získávání multimediálních souborů dochází k potížím, klikněte na tlačítko Obnovit výchozí nastavení.

Import z mobilních telefonů

Pokud máte mobilní telefon se zabudovaným fotoaparátem, můžete soubory médií převést do katalogu. Ujistěte se, zda váš telefon ukládá soubory médií do formátu souboru, který můžete do svého katalogu importovat. Abyste našli, jaký formát souboru váš telefon používá, podívejte se do pokynů, které jste obdrželi s telefonem.

U telefonů, které ukládají soubory médií na vyměnitelnou paměťovou nebo flash kartu, použijte k importování souborů médií do aplikace Elements Organizer 11 nástroj Adobe Photo Downloader. Abyste zjistili, jakým způsobem váš telefon ukládá fotografie, podívejte se do pokynů, které jste obdrželi s telefonem.

Chcete-li fotografie získat do svého katalogu, použijte jeden z následujících postupů.

Přímý termín Pokud váš telefon fotografie ukládá na vyměnitelnou paměťovou nebo flash kartu, můžete fotografie přímo převést ze svého telefonu do aplikace Elements Organizer 11 pomocí aplikace Adobe Photo Downloader. Abyste zjistili, jakým způsobem váš telefon ukládá fotografie, podívejte se do pokynů, které jste obdrželi s telefonem.

Kabelový nebo bezdrátový přenos Přeneste obrázky na pevný disk pomocí kabelového nebo bezdrátového přenosu. Pokud potřebujete více informací, poraďte se s výrobcem telefonu nebo s pokyny, které jste obdrželi s telefonem. Po přesunutí fotografií do počítače kliknutím na příkaz nabídky Soubor > Získat fotografie a videa importujte multimediální soubory do katalogu. U některých mobilních telefonů s fotoaparátem se aplikace Adobe Photo Downloader zobrazí automaticky po připojení zařízení pomocí kabelu nebo bezdrátově.

Poznámka: V systému Mac OS nedojde k automatickému spuštění programu pro stahování.

Poznámka: Některé telefony a přenosná zařízení neumožňují přenos souborů médií do počítače s použitím výše popsaných postupů. O možnostech, které máte k dispozici, vám může víc říct výrobce přenosného zařízení nebo telefonu. Nejnovější informace také můžete najít na webu Adobe.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online